Tästä sisältöön

Je on prepositio ilman määriteltyä merkitystä. Alkuperäinen tarkoitus oli, että je-sanaa käytettäisiin kaikissa käsitteellisissä tapauksissa, joihin ei ole olemassa muuta prepositiota. Siksi alkuaikoina käytettiin je-sanaa hyvin paljon. Nykyään je on yhä harvinaisempi, ja määrittää erityisesti kellonaikaa ja mittaa. Yleisesti tulee välttää je-sanaa, jos on olemassa parempi vaihtoehto.

Usein voi käyttää N-päätettä je-sanan sijaan, erityisesti mitoissa ja ajanilmauksissa.

Kellonaika ja muut ajanilmaukset

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - Otamme bussin kahtakymmentä (minuuttia) vaille (kello) kymmenen.
 • Tio okazis je Pasko. - Se tapahtui pääsiäisenä.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - Viimeisen kerran annan sinulle luvan siihen.

Mitta

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Olet varmasti puoli päätä pidempi kuin minä.

Tavallisesti käytetään N-päätettä osoittamaan mittaa.

Puuttuminen, runsaus ja kaipuu

 • Ĝi estas libera je mankoj. - Siitä puuttuu viat.

  Tai ...de mankoj.

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Abramilla oli hyvin paljon karjaa, hopeaa ja kultaa.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Lasi viiniä on lasi täynnä viiniä.

  Tai ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Kaipaan kadotettua onneani.

  Tai ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Ruumiin tai hengen tila

 • Ili suferas je astmo. - He kärsivät astmasta.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Hänellä on kaksosraskaus.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Hän sairastui syvään masennukseen.

Ruumiinosat, joihin jotenkin liittyy ottaminen, kiinnipitäminen, sairaus ym.

 • Li kaptis min je la brako. - Hän otti kiinni käsivarrestani.

  Je la brako viittaa minun käsivarteeni. Voi myös sanoa ĉe la brako. Hänen käsivarteensa, (jota hän käyttää minuun tarttumiseen), viittaamiseen käytetään per: Li kaptis min je la maldekstra brako per sia dekstra mano. (Hän tarttui vasempaan käsivarteeni oikealla kädellään.)

 • Li estas malsana je la brusto. - Hänellä on rintasairaus.

Erilaisia vakioilmauksia

 • Ŝi kredas je Dio. - Hän uskoo Jumalaan.

  Kredi je iu tai je io = "uskoa, että joku tai jokin asia todella on olemassa". Kredi ion, al io, pri io = "uskoa, että jokin on totta". Kredi al iu = "uskoa, että joku sanoo totuuden".

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - Hämmästyksekseni asia onnistui. = Asia onnistui, mikä hämmästytti minua.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Löin vetoa hänen kanssaan kymmenestä dollarista.

  Vedon voittaja saa kymmenen dollaria. Voi myös käyttää pri-prepositiota.

Takaisin ylös