Tästä sisältöön

Jotkin pikkusanat esiintyvät pareittain tai monta kertaa erityismerkityksissä. Niitä voi nimittää yhdistetyiksi pikkusanoiksi.

Kaj... kaj

Kaksinkertaista tai moninkertaista kaj käytetään korostamaan ja vaatimaan. Silloin kaj sijoitetaan kaikkien yhdistettävien asioiden eteen, myös ensimmäisen. Puhuttaessa silloin normaalisti painottaen korostetaan kaj-sanaa:

 • Kaj Petro kaj Karlo laboras. - Sekä Petro että Karlo työskentelevät.

  Painotetaan sitä, että ei vain yksi, vaan tosiasiassa molemmat työskentelevät.

 • Kaj pluvas kaj blovas. - Sekä sataa, että tuulee.

  Painotetaan sitä, että molemmat ilmiöt tapahtuvat.

 • Petro kaj fumas kaj drinkas. - Petro polttaa ja juo.

  Painotetaan, että hän todella tekee molempia asioita.

 • Kaj ilia amo, kaj ilia malamo, kaj ilia ĵaluzo jam de longe malaperis. - Sekä heidän rakkautensa, heidän vihansa, että heidän mustasukkaisuutensa ovat jo kauan sitten kadonneet.

  Painotetaan, että kaikki kolme asiaa ovat kadonneet.

Nek... nek

Tavallinen nek merkitsee "ja ei myöskään". Moninkertainen nek tarkoittaa "ja ei". Yhdistetty nek on siis samanarvoinen kuin kaj... kaj lisättynä kiellolla.

 • Mi renkontis nek lin, nek lian fraton. = Mi kaj ne renkontis lin, kaj ne renkontis lian fraton. - En tavannut häntä enkä hänen veljeään.
 • Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. = Kaj ĝojo, kaj malĝojo ne daŭras eterne. - Ei ilo, eikä suru kestä ikuisesti. = Sekä ilo että suru eivät kestä ikuisesti.
 • Ŝi estis muta, povis nek kanti nek paroli. = Ŝi kaj ne povis kanti, kaj ne povis paroli. - Hän oli mykkä, ei voinut laulaa eikä puhua. = Hän ei voinut laulaa ja hän ei voinut puhua.

Aŭ... aŭ

Moninkertainen osoittaa, että esitetyt vaihtoehdot ovat ehdottomasti ainoat. Täytyy olla jokin niistä, eikä mikään muu. Puheessa silloin normaalisti painottaen korostetaan -sanaa:

 • Nun ni devas venki morti! - Nyt meidän täytyy joko voittaa tai kuolla!

  Me emme voi tehdä molempia ja me emme voi tehdä mitään muuta, kuin noita kahta vaihtoehtoa.

 • vi faris grandan eraron, mi ĉion miskomprenis. - Joko sinä teit suuren virheen tai minä ymmärsin kaiken väärin.

  Ei ole muuta vaihtoehtoa.

 • Oni povus diri, ke ŝi forgesis ĉion en la mondo, ŝi ne havis forton, por iri pluen. - Voisi sanoa, että joko hän unohti kaiken maailmassa tai hänellä ei ollut voimaa kulkea edelleen.

Jen... jen

Tavallinen jen vetää huomion johonkin. Kaksikertaisella tai moninkertaisella jen-sanalla ei ole tuollaista merkitystä, vaan se esittelee vaihtoehtoja, jotka vaihtelevat, tai mahdollisuuksia, jotka ovat voimassa vuorotellen. Jen... jen = iufoje... alifoje:

 • Jen mi ardas de varmego, jen mi tremas de frosto. - Joskus minä hehkun helteestä, joskus hytisen pakkasesta.

  Kaksi tilaa vaihtelevat. Joskus minun on lämmin, joskus minun on kylmä.

 • Ŝia vizaĝo aperigis jen mortan palecon, jen koloron de sango. - Hänen kasvonsa ilmensivät vuoroin kuolemankalpeutta ja veren punaisuutta.

  Hänen kasvonsa vaihtelivat.

 • Mario videble havis deziron jen koleri, jen ridi, jen premi la manon al tiu ventanimulo. - Mariolla nähtävästi oli toive milloin vihastua, milloin nauraa ja milloin puristaa tuon huikentelijan kättä.
 • Li okupadis sin jen per tio, jen per alio. - Hän puuhailee joskus tuon, joskus muun parissa.

Ju... des

Ju ja des sanoja käytetään aina yhdessä pli tai malpli-sanojen kanssa. Ju ja des osoittavat yhteistyössä, että yksi pli-ilmaus riippuu toisesta. Ju-ilmaus osoittaa sen, joka hallitsee. Des-ilmaus osoittaa sen, joka riippuu toisesta:

 • Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. - Mitä enemmän rahaa saamme, sitä nopeammin ja paremmin tietysti sujuu asiamme.

  Jos rahaa on enemmän, silloin myös nopeutta ja paremmuutta on enemmän.

 • Ju pli alte staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. - Mitä korkeammalla tasolla kieli on, sitä nopeammin kansa kehittyy.

  Kansan kehitys riippuu sen kielen tasosta.

 • Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. - Mitä enemmän meteliä, sitä vähemmän nautintoa.
 • Ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. - Mitä suurempia heistä tuli, sitä vähemmän he halusivat sitä sietää.

  Kun he kasvoivat suuremmaksi, heidän kärsivällisyytensä pieneni.

 • Ju pli klare vi elparolas, kaj ju malpli da malfacilaj vortoj vi uzas, des pli bone oni komprenas vin. - Mitä selkeämmin lausut ja mitä vähemmän käytät vaikeita sanoja, sitä paremmin sinua ymmärretään.

  Selkeyden lisääntyminen ja vaikeiden sanojen vähentyminen edistää ymmärryksen parantumista.

Joskus des esiintyy yksinään, ilman ju-sanaa. Silloin ju-ilmaus ymmärretään asiayhteydestäkin.

 • La saloneto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn la eleganteco de ĝia aranĝo. - Pieni sali ei ollut avara, siksi sitä enemmän osui silmiin sen sisustuksen tyylikkyys.

  Ajatus ymmärretään asiayhteydestä: Mitä pienempi hienostunut sali on, sinä enemmän hienostuneisuus osuu silmiin.

Yksittäisen sanan des voi usein korvata tiom-ilmauksella.

Joissakin kielissä voi käyttää samaa sanaa alisteisesta ja hallitsevasta pli-ilmaisusta. Se ei ole mahdollista esperantossa. Ju... ju rakenteessa ei ole mieltä. Hallitsevalla (mal)pli-ilmaisulla pitää olla ju ja alisteisella (mal)pli-ilmaisulla pitää olla des. Älä sano: Ju pli rapide vi revenos hejmen, ju pli bone. Sano: Ju pli rapide vi revenos hejmen, des pli bone. (Mitä nopeammin palaat kotiin, sitä parempi.) Tietenkin des... des ei myöskään ole mahdollinen. Voi kuitenkin olla monia ju-ilmaisuja, joita yhdessä määrittää yksi tai monia des-ilmaisuja (tai vastaavia): Ju pli zorge kaj ju pli malrapide vi faros la laboron, des pli kontenta kaj des pli ĝoja mi fariĝos. (Mitä huolellisemmin ja hitaammin teet työn, sitä tyytyväisemmäksi ja iloisemmaksi minä tulen.)

Takaisin ylös