Tästä sisältöön

Pikkusanat kaj, , sed, plus, minus ja nek ovat konjunktioita. Nek-sanasta voit lukea selityksissä kiellosta.

Kaj

Kaj yhdistää kaksi asiaa, joilla on sama tehtävä lauseessa:

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Karlo ja Petro syövät.

  Kaksi henkilöä tekevät samaa asiaa. On kaksi subjektia.

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Karlo syö ja juo.

  Karlo tekee kahta asiaa (samanaikaisesti tai peräkkäin). On kaksi predikaattia.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Karlo syö riisiä ja vihanneksia.

  Sama teko koskee samalla tavalla kahta asiaa. On kaksi samantapaista objektia.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Petro syö haarukalla ja veitsellä.

  Kaksi välinettä auttavat samaa tekoa. Jos haluaa, voi toistaa preposition: per forko kaj per tranĉilo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Petro on vanha ja viisas
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - Petrolla on suuri ja ylellinen talo.

  Kun kaksi adjektiivia ovat saman substantiivin määreitä, usein jätetään kaj pois: Petro havas grandan luksan domon.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Karlo työskentelee esperantolle ja esperantoksi. = ...esperantoa varten ja esperanton avulla.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Petro luki lehteä ja Karlo katseli televisiota.

  Kaksi toisiinsa liittyvää päälausetta.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - He sanoivat, että he viihtyivät hyvin ja että he mielellään palaavat ensi vuonna.

  Kaksi toisiinsa liittyvää ke-lausetta.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - Tässä tulee tuo tyttö, joka pelasti henkeni, ja joka myöhemmin katosi.

  Kaksi toisiinsa liittyvää kiu-lausetta.

Jos on enemmän kuin kaksi asiaa samassa tehtävässä, asetetaan tavallisesti kaj vain viimeisen eteen, erityisesti jos on hyvin pitkä luettelo asioista. Siinä, missä puuttuu kaj, voi puheessa pitää hieman taukoa. Kirjoittaessa siihen asetetaan pilkku:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Petro, Karlo, Elisabeth ja Eva matkustivat yhdessä kongressiin. = Petro ja Karlo ja Elisabeth ja Eva matkustivat...
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - Tänään me syömme keittoa, salaattia, lihaa, paistettuja perunoita ja jäätelöä.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - Mies kulkee autolla, nainen kulkee junalla ja minä kuljen jalkaisin.

Puhemaisessa tyylissä jätetään joskus kokonaan kaj pois:

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - Hän on tyhmä, vihattava. En pidä hänestä ollenkaan.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Tuli Karlo, Petro ja Eva. Kyllä, kaikki ystäväni tulivat.

Painottaakseen ja vaatimalla vaadittaessa voi käyttää kaj kaikkien asioiden edessä, myös ensimmäisen.

Erilaatuiset suhteet yhdistettyjen lauseiden välillä

Kun lauseet yhdistetään kaj-sanalla, tuo sidos voi edustaa monia erilaisia merkityssuhteita. Minkälainen on suhde, täytyy ymmärtää asiayhteydestä:

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - Minä pesin vaatteet ja (myöhemmin) kuivatin ne.

  Kaj määrittää ajan kulkua. Sana poste voi tarvittaessa auttaa ymmärtämään.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Anno on iloinen ihminen, sitä vastoin Elisabeth on hiljainen.

  Kaj määrittää ristiriidan.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - Hänellä on ruskeat silmät ja (lisäksi) hänen hiuksensa ovat pitkät.

  Kaj määrittää lisätiedon.

toimii samoin kuin kaj. Se voi yhdistää samoja asioita samoilla tavoilla, mutta osoittaa, että yhdistetyt asiat ovat vaihtoehtoja. osoittaa, että voi tehdä valinnan yhdistettyjen asioiden välillä, tai että on epävarmaa, mikä niistä on voimassa:

 • Petro Karlo laboras. - Petro ja Karlo työskentelevät.

  Kaksi mahdollista subjektia. Toinen heistä työskentelee, mahdollisesti molemmat.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - Me voimme syödä lihaa tai kalaa. Mitä sinä haluat mieluimmin?

  Valinta kahden suoran objektin välillä.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - Sinun täytyy tehdä se lapiolla tai hakulla.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - Se oli punainen tai keltainen. Minä en muista selvästi.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - Minä rakentaisin puisen tai kivisen talon
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - Onko mahdollista rakentaa auto viidellä tai kuudella pyörällä.
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - Kissa oli talon päällä tai alla.
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - Kykenenkö minä toteuttamaan tuollaisia töitä vai enkö minä kykene?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - Hän ei tiennyt, uneksiko hän vain vai oliko se totta.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - Ohikulkijat väistivät sivuun hänen edessään, olettaen, että hän on hullu tai että hänellä on jonkinlainen hyvin kiireellinen tarve kiiruhtaa.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - Lasi viiniä on lasi, jossa ennen oli viiniä, tai jota käytetään viiniä varten.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - Sinä voit matkustaa junalla, bussilla, autolla tai polkupyörällä.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - Kuka voi auttaa minua? Ehkä Karlo, Petro tai Elisabeth.

Normaalisti on poissulkeva. Se merkitsee, että vain yksi vaihtoehdoista voi olla voimassa. Joskus kuitenkin ottaa mukaan useampia. Silloin se sallii, että voi valita useamman kuin yhden vaihtoehdon (mahdollisesti kaikki). Sen, onko mukaan ottava vai poissulkeva, määrittää asiayhteys. Määrittämään painokkaasti, että on poissulkeva, voi käyttää kaikkien vaihtoehtojen edessä. Määrittämään, että on mukaan ottava, käytetään joskus, erityisesti kirjoitetussa kielessä, ilmaisua kaj/aŭ: La vojaĝo okazos per trajno kaj/aŭ buso. = La vojaĝo okazos per trajno buso, aŭ per trajno kaj buso. Matka tapahtuu junalla, bussilla tai molemmilla. Normaalisti ei käytetä kaj/aŭ puhekielessä, vain kirjoitetussa. Siten tuntuu suositeltavalta välttää kaj/aŭ myös kirjoitetussa kielessä. On parempi suoraan ilmaista mahdollisuus valita kaikki vaihtoehdot.

Sed

Konjunktio sed yhdistää lauseita tai lausekkeita, ja osoittaa, että ne ovat jotenkin vastakohtaisia keskenään:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Paperi on hyvin valkoinen, mutta lumi on valkoisempi.
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - Hän rakastaa minua, mutta minä en rakasta häntä.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - Minä huolehdin hänestä niin, kuin minä huolehdin itsestäni; mutta hän itse ei ollenkaan huolehdi itsestään eikä varo itseään.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - Aluepäällikkömme on ankara, mutta oikeudenmukainen.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Halusin lyödä häntä, mutta hän pakeni luotani.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - Huusin niin kovaa, kuin voin, mutta kukaan ei kuullut minua, minä olin liian kaukana.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Isä ei lue kirjaa, mutta hän kirjoittaa kirjettä.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - Tämä ei enää ollut tavallinen sade, vaan kaatosade.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Kahvin sijaan hän antoi minulle teetä sokerin kera, mutta ilman kermaa.

  Oletettiin, että olisi myös kermaa teessä.

Sed esiintyy usein yhdessä tamen-sanan (kuitenkin) kanssa, joka silloin painottaa vastakohtaa:

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - En osaa espanjan kieltä, mutta espanja-saksa -sanakirjan avulla minä kuitenkin ymmärsin sinun kirjeesi.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - Hänellä oli voimaa ja hän oli ahkera, mutta hän kuitenkin pysyi köyhänä.

Jos käytetään tamen, voisi usein yhtä hyvin käyttää kaj sed sijaan, koska vastakohtaa melko hyvin ilmaisee tamen:

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - Hänellä oli vaikutelma, että hän uneksii eikä kuitenkaan uneksi.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - Päivänkakkara tunsi itsensä niin onnelliseksi, ikään kuin silloin olisi tärkeä juhlapäivä ja kuitenkin silloin oli vain tavallinen maanantai.

Tamen toimii normaalisti adverbiaalina, kun taas sed on konjunktio. Siksi sed esiintyy lauseensa alussa, kun taas tamen voi esiintyä erilaisissa paikoissa lauseen sisällä. Joskus tamen esiintyy päälauseen, joka on hyvin läheisessä suhteessa edelliseen päälauseeseen, alussa. Silloin sanalla tamen on jonkinlainen konjunktiotehtävä. Tamen on silloin käytännössä sama kuin sed. Voisi myös sanoa, että sed tai kaj ovat ymmärrettyjä asiayhteydestä: Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema. (Hän on hyvin kiivasluonteinen ja kiihtyy usein pienimmästäkin pikkuasiasta, kuitenkin hän on hyvin anteeksiantavainen, hän ei kanna kaunaa kauan ja hän ei ole ollenkaan kostonhimoinen.)

Plus ja minus

Pikkusanoja plus ja minus käytetään pääasiassa matemaattisissa ja vastaavissa ilmaisuissa edustamaan symboleja + (plus) ja - (minus). Plus osoittaa lisäämistä, myönteisyyttä ym. Minus osoittaa vähentämistä, kielteisyyttä ym.

Joskus kuitenkin plus-sanaa käytetään konjunktion tapaan kaj-sanan asemesta, kun on kyse yhteenlaskusta tai vastaavasta. Minus voi samoin korvata sed ne, kun on kyse vähennyslaskusta tai vastaavasta:

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - Se maksaa kymmenen euroa plus viisikymmentä senttiä. = ...ja lisäksi viisikymmentä senttiä.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Tarvitaan kokemusta ja huolellisuutta. = ...sekä myös huolellisuutta.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Minä maksan sinulle 1000 euroa miinus 100 euroa, jotka sinä olet minulle velkaa. Minä siten maksan yhteensä 900 euroa.

Toisinaan plus ja minus käytetään prepositioina, samalla tavalla kuin kun ja sen, siis aina ilman N-päätettä lopussa. On kuitenkin suositeltavaa käyttää aina plus ja minus konjunktioina edellisten esimerkkien mukaisesti, asettamalla N-pääte, kun lauseenjäsen sitä vaatii.

Konjunktiot sanakatkelmien välissä

Joskus, erityisesti kirjoitetussa kielessä, käytetään kaj yhdistämään kahta tai useampaa yhdistetyn sanan elementtiä lyhentämään lausetta:

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - He kulkivat sisään ja ulos hyvin nopeasti.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - Se on yhdistetty ruoka- ja lehtimyymälä.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Hän teki monia virheitä; kirjoitus-, luku- ja ajatusvirheitä.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Puuttuu kokonaan asetit ja aluslautaset.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - Se on ruoka- tai lehtimyymälä.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - Se on ruoka-, mutta myös lehtimyymälä.

Tällaiset lauseet ovat melko luonnottomia. Yleensä niitä tulee välttää, erityisesti kun ne sisältävät sanankatkelmia ilman päätettä, mikä normaalisti ei ole mahdollista esperantossa. Mieluummin tulee käyttää muita menetelmiä lyhentämiseen.

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - He menivät kotiin ja pois sieltä hyvin nopeasti.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - Se on yhdistetty ruokaa ja lehtiä myyvä liike
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Hän teki monia kirjoitus-, luku- ja ajatusvirheitä.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - Se on ruoka- tai lehtimyymälä.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - Se on ruoka-, mutta myös lehtimyymälä.
Takaisin ylös