Tästä sisältöön

Paikan prepositiot määrittävät paikkaa tilassa, pinnalla, suoralla jne. Monia niistä käytetään myös ajasta kyseen ollen, koska aika kuvitellaan usein janaksi. Myös muita ajatuksia osoitetaan kuvaannollisesti asemina. Joissakin paikan prepositioissa paikkamerkitys on perusmerkitys, kun taas muut käytöt voivat olla harvinaisempia käytännössä.

antaŭ
Paikka sillä puolella, joka on lähimpänä puhujaa, tai sillä puolella, joka on tärkein, pääasiallinen: Antaŭ la domo staras arbo. (Talon edessä seisoo puu.) Ihmisen tai eläimen etupuoli on kasvojen ja silmien puoli: Li haltis antaŭ ŝi. (Hän pysähtui tytön eteen.)
Peräkkäinen paikka; paikka, jota seuraa toinen: Mi iras antaŭ vi. (Minä kuljen edelläsi.)
Aikaisempi aika kuin muu aika: Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. (Kolme päivää sitten minä vierailin serkkusi luona.)
malantaŭ
Paikka vastakkaisella puolella verrattuna edelliseen puoleen: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. (Hän oli piiloutuneena verhojen takana.) Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon. (Aivan takaansa hän kuuli miehen äänen.)
apud
Paikka jonkin sivulla. Normaalisti on kyse oikeasta tai vasemmasta puolesta (ei etupuolesta eikä taustasta)): Apud la skribotablo estis paperkorbo. (Kirjoituspöydän vieressä oli paperikori.) Li staris tutan horon apud la fenestro. (Hän seisoi koko tunnin ikkunan vieressä.)
ĉe
Paikka hyvin lähellä (toisiinsa koskettaen tai ei). Sanan ĉe merkitys vaihtelee suuresti asiayhteydestä riippuen. Usein ĉe määrittää yksinkertaisesti paikkaa yleensä ilman paikan täsmentämistä: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. (Kadunkulmassa hän pysähtyi.) La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo). (Vieraat yöpyvät luonani (= kodissani).)
Suuri ajallinen läheisyys: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno. (Päivänkoiton alussa metsä näytti kauniisti huurteen peittämältä.)
ĉirkaŭ
Paikka jonkin ympärillä: La rabistoj sidis en rondo ĉirkaŭ la fajro. (Rosvot istuivat piirissä tulen ympärillä.)
Ei tarkka aika: Ĉirkaŭ la mateno la ventego finiĝis. (Aamusella myrsky loppui.)
ekster
Paikka jonkin ulkopuolella: Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. (Minä seison talon ulkopuolella ja hän on sisäpuolella.)
en
Sisäpuolinen paikka: En la ĉambro estis tri virinoj. (Huoneessa oli kolme naista.)
Paikka, jota pidetään tilana, vaikka todellisuudessa se ehkä muistuttaa enemmän pintaa: La rusoj loĝas en Rusujo. (Venäläiset asuvat Venäjällä.)
Aika käsitettynä ikään kuin tilana, jonka sisällä jokin tapahtuu. Ajan "sisäpuoli" on jakson alun ja lopun välillä: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. (Päivällä näemme kirkkaan auringon ja yöllä näemme kalpean kuun ja kauniita tähtiä.)
inter
Paikka, joka sivuilla on kaksi tai useampi muuta asiaa: Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. (Lieden päällä kahden padan välissä on rautainen kattila.) Ni vojaĝis inter Pekino kaj Ŝanhajo. (Matkustimme Pekingin ja Shanghain välillä.) Estas granda diferenco inter li kaj mi. (On suuri ero hänen ja minun välillä.)
Valinnanmahdollisuuksia (kaksi tai enemmän): Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio. (Valitsimme kiinalaisen ja italialaisen ravintolan välillä.)
Kuuluminen ryhmään: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj. (Ystävieni joukossa on paljon etelä-amerikkalaisia.)
Epätäsmällinen ajankohta yhden ajan jälkeen ja ennen toista: Estis inter la sepa kaj oka horoj vespere. (Oli seitsemän ja kahdeksan välillä illalla.)
kontraŭ
Jonkin asema, siten, että etupuoli suuntautuu johonkin muuhun, erityisesti sen etupuoleen. Näillä kahdella asialla on siten etupuolet suuntautuneena vastakkain ja tila näiden kahden asian välillä: La reĝo sidis sur sia reĝa trono kontraŭ la enirejo de la domo. (Kuningas istui kuninkaallisella valtaistuimellaan kohti talon sisäänkäyntiä.)
Jokin, jota kohti jokin liikkuu etupuoli sitä kohden (sen etupuolta kohden): Ili promenis man-en-mane kontraŭ la leviĝanta suno. (He olivat käsi kädessä kävelyllä kohti nousevaa aurinkoa.)
Vihamielisyys, syrjiminen, kielteisyys ym.: Mi ne devas agi kontraŭ mia konscienco. (Minun ei pidä toimia omaatuntoani vastaan.)
Jokin, joka annetaan tai saadaan vaihtaen: Ili donas konsilojn kontraŭ kontanta pago. (He antavat neuvoja käteismaksua vastaan.)
post
Myöhempi aika kuin muu aika: Post tri monatoj ili geedziĝos. (Kolmen kuukauden kuluttua he avioituvat.)
Asema, joka seuraa toista: Ili staris en vico unu post la alia. (He seisoivat jonossa toinen toisensa takana.)
Jonkin takana: Ŝi aŭdis post si brueton. (Hän kuuli melua takanaan.) Nykyään tavallisesti käytetään malantaŭ tuollaisissa tapauksissa.
preter
Paikka, jonka vieressä tapahtuu liike. Tämä liike normaalisti jatkuu pois tuosta paikasta: Li pasis preter mi sen saluto. (Hän kulki ohitseni tervehtimättä.)
sub
Paikka alempi kuin jokin, joka on enemmän tai vähemmän suoraan sen yläpuolella. Sub merkitsee useimmiten "jonkin alla". Silloin se, mikä sijaitsee alempana, tavallisesti ei kosketa sitä, mikä sijaitsee ylempänä: Ĝi kuŝas sub la tablo. (Se sijaitsee pöydän alla). Joskus sub merkitsee "alapuolella". Silloin alempi asia toki koskettaa sitä, mikä sijaitsee korkeammalla: Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj. (Kuivat lehdet murenivat hänen jalkojensa alla.)
Jonkin peittämä paikka, riippumatta siitä, mikä asia on korkeampi: Ŝi portas la libron sub la brako. (Hän kantaa kirjaa kätensä alla.)
super
Korkeampi paikka kuin jokin, joka sijaitsee enemmän tai vähemmän suoraan sen alla. Näiden kahden paikan välillä on tavallisesti tila ja siksi en eivät kosketa toisiaan: Super ni briletas la steloj. (Yläpuolellamme kimmeltävät tähdet.) Joskus kuitenkin on kosketus, mutta niin merkityksetön, että sitä ei oteta huomioon: Super la tero sin trovas aero. (Maan yläpuolella on ilmaa.) Jos on merkittävä kosketus, tulee käyttää sanaa sur.
Peittäminen erottelematta korkeutta tai kosketusta: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko. (Hänen pitkät vaaleat hiuksensa riippuivat hänen niskansa päällä.)
sur
Paikka jonkin pinnalla. Normaalisti on kyse tuesta, kiinnittymisestä, koskettaen peittämisestä tai muusta merkittävästä keskinäisestä kosketuksesta. Useimmiten sur määrittää kosketuskohdan aseman, joka on korkeampi kuin kosketettu pinta: Sur la tero kuŝas ŝtono. Kuitenkin sur voi myös määrittää paikkoja pinnalla erottelematta korkeutta: Meze sur la muro pendis portreto. (Keskellä seinää riippui muotokuva.)
tra
Paikka, jonka sisällä tapahtuu liikettä. Liike alkaa asian ulkopuolella, kulkee sen sisään ja jatkuu asian toiseen ääripisteeseen. Liike voi myös alkaa yhdestä ääripisteestä ja jatkua toiseen ääripisteeseen. Liike voi jatkua pois paikasta tai jäädä sen sisään jatkumatta edelleen, asiayhteydestä riippuen: Tra la fenestro la vaporo iras sur la korton. La akvo fluas tra tubo. Usein kuitenkin liike ei kulje ehdottomasti yhdeltä puolelta toiselle, vaan epätäsmällisesti paikasta paikkaan asian sisällä: La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. (Sotilaat johdattivat pidätetyt katujen läpi.)
Koko ajan alusta loppuun: Ili festis tra la tuta nokto.
trans
Paikka "jonkun toisella puolella". Sanaa trans käytetään, kun on tarpeen mennä kyseisen asian yli tai päällä saavuttaakseen toisen puolen: Li loĝas trans la strato.
maltrans
Paikka "jonkun tällä puolella". Sanaa maltrans käytetään hyvin harvoin. Tavallisempi on ilmaisu ĉi-flanke de: Prefere restu maltrans la rivero. = Prefere restu ĉi-flanke de la rivero.

Usein käytetään paikan prepositioita yhdessä suunnan N-päätteen kanssa määrittämään liikettä kyseiseen paikkaan/asemaan.

Takaisin ylös