Tästä sisältöön

Ne

Lauseen kieltämiseksi käytetään pikkusanaa ne. Ne kieltää sen, jonka edellä se sijaitsee. Normaalisti ne sijaitsee ennen predikaattia, ja jos kielletään predikaatti, kielletään koko lause:

 • Mi ne dormas. - Minä en nuku.

  Ei ole niin, että minä nukun. Nukkumiseni kielletään kokonaan.

 • Al leono ne donu la manon. - Leijonalle älä anna kättä.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Isä ei lue kirjaa, vaan kirjoittaa kirjettä.

  Kielto kohdistuu verbiin legas. Verbi skribas ja sen koko lause jää voimaan.

Kielto sivulauseessa on voimassa vain sivulauseen sisällä: Mi diris, ke mi ne venos. (Sanoin, että minä en tule). Kielto koskee vain sivulauseen predikaattia venos. Koko lause säilyy myönteisenä; minähän sanoin sen.

Joskus tapahtuu, että kiellettävä predikaatti jää pois asiayhteydessä ymmärrettäväksi: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. Kielto koskee poisjätettyä asiayhteydestä ymmärrettyä sanaa plenumas: ...kaj kiu ne plenumas sian promeson.

Ne on myös vastaussana.

NENI-alkuiset taulukkosanat

Kieltämiseen voi käyttää myös NENI-alkuisia taulukkosanoja. NENI-sana riittää kieltämään predikaatin ja siten koko lauseen. NENI-sanan paikka ei normaalisti ole tärkeä, se kuitenkin kieltää koko lauseen:

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Mennyt aika ei enää koskaan palaa, tulevaa aikaa ei kukaan vielä tunne.

  Mennyt aika ei palaa. Tulevaa aikaa ei tunneta.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Minä en voi mitenkään ymmärtää, mitä sinä puhut.

  Minä en voi ymmärtää.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Yö oli niin pimeä, että me emme voineet nähdä mitään edes nenämme edessä.

  Me emme voineet nähdä. Kielto koskee vain tuota ke-lausetta. Päälauseen verbi estis jää myönteiseksi.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Yksikään säde ei minua valaise, yksikään lämmin tuulahdus ei puhalla päälleni, yksikään ystävä ei vieraile luonani.

  Ei sädettä valaisemassa. Ei tuulenvirettä puhaltamassa. Ei ystävää vierailemassa.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Muista, että esperanto ei ole kenenkään omaisuutta.

  Esperanto ei ole kenenkään omaisuutta.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Tuollaista liittomme säännöstöä en voi mitenkään hyväksyä.

  Minä en voi hyväksyä sitä mistään syystä. Nenial kieltää koko lauseen.

Kaksinkertainen kielto

Jos käyttää NENI-sanaa, ja lisää myös sanan ne, lauseesta tulee positiivinen. Sellainen kaksinkertainen kielto on käyttökelpoinen vain ilmaisemaan hyvin erityisiä merkityksiä:

 • Mi ne amas neniun. - Minä en rakasta ei ketään.

  Ei ole niin, että minä en ketään rakasta. Minä siis rakastan jotain.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - Se ei ole ei kenenkään omaisuutta.

  Ei ole niin, että se ei ole kenenkään omaisuutta. Se on siis jonkun omaisuutta.

Lauseesta voi myös tulla positiivinen, jos yksi NENI-sana selvästi kieltää verbin, ja lisäksi toinen NENI-sana esiintyy lauseessa:

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - Minä en ole vielä koskaan jäänyt tappiolle. = Koskaan ei ole tapahtunut niin, että en ole ansainnut mitään.

  Olen joka kerta ansainnut ainakin jotain.

Kuitenkaan useat NENI-sanat samassa lauseessa eivät luo positiivista merkitystä. Usein ne vain vahvistavat toinen toisiaan, ja kielto on voimassa:

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Olisimme hyödyttömiä suurelle asiallemme ja emme hyödyttäisi ketään mitenkään.

  Meistä ei olisi hyötyä.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Ei koskaan, ei koskaan, ei koskaan hän palaa.

  Hän ei palaa. Ei ole tärkeää, onko yksi, kaksi, kolme tai jopa enemmän sanaa neniam (ei koskaan).

Osittainen kielto

Toisinaan pikkusana ne esiintyy lauseessa siten, että se kieltää vain osan siitä. Predikaatti jää voimaan. Ne kieltää juuri sen, jonka edessä se sijaitsee, mutta se voi olla seuraava sana, seuraava lauseenjäsen, tai jopa vielä enemmän. Vain asiayhteys voi osoittaa täsmällisesti, mikä kielletään:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - Emme tehneet sopimusta kirjallisesti, vaan suullisesti.

  Mehän teimme sopimuksen, mutta ei kirjallisesti.

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Kaikki kasvit eivät ole syötäviä.

  Jotkin kasvit ovat kyllä syötäviä. Vertaa näitä: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. (Kaikki kasvit eivät ole syötäviä.) = Neniu kreskaĵo estas manĝebla. (Mikään kasvi ei ole syötävä.)

 • Li estas homo ne kredinda. - Hän on epäuskottava ihminen.

  Hänhän on ihminen.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - Pohjimmiltaan kaikki yksityiset ihmiset ja kaikki hallitukset eivät voi olla hyväksymättä ideaamme.

  Ensimmäinen ne koskee predikaattia povas ja kieltää koko lauseen. Toinen ne koskee vain lauseketta aprobi (nian ideon). Yhdistettynä merkitys on: Ili ne povas rifuzi nian ideon. (He eivät voi kieltäytyä ideastamme.) = Ili devas aprobi nian ideon. (Heidän täytyy hyväksyä ajatuksemme.)

NENI-sanat normaalisti kieltävät koko lauseen sanajärjestyksestä riippumatta, mutta joskus NENI-sana voi myös olla voimassa vain osalle lauseesta. Silloin asiayhteyden ja sanajärjestyksen täytyy osoittaa se selvästi:

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Minä päätin olla enää puhumatta mitään tästä aiheesta.

  Päätös on todellinen. Kielto koskee vain infinitiiviä paroli ja kaikkia lauseenjäseniä, jotka viittaavat suoraan siihen.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Arvokkaampi on tekemättä jättäminen, kuin huono teko. = Teko, joka ei tapahtunut, on kyllä arvokkaampi, ainakin verrattuna huonoon tekoon.

  Predikaatti valoras jää myönteiseksi.

Kun ne tai NENI-sana ovat osa yhdistettyä sanaa, kielto vaikuttaa vain tuon sanan sisällä:

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Herra, te olette epäkohtelias.

  Lause kertoo, että herralla on kyllä tietty ominaisuus, nimittäin kohteliaisuuden puute. On vain hienovarainen ero lauseeseen: Vi ne estas ĝentila. (Te ette ole kohtelias.)

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - Pastori, joka kuoli äskettäin (tai lyhyen aikaa sitten), asui kauan kaupungissamme.

  Kielto koskee vain ajan pituutta.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Valitettavasti he ovat ei-esperantisteja.

  He ovat sellaisia ihmisiä, jotka eivät osaa esperantoa.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - Mitään tekemättömyys on hyvin miellyttävä harrastus.

  Sellainen aika, jonka aikana ei tehdä mitään, on hyvin miellyttävä.

Nek

Nek merkitsee "kaj ankaŭ ne" (eikä). Sitä käytetään, jos on jo käytetty ne, ja halutaan kieltää vielä jotain. Se on muunnelma kaj-sanasta, ja seuraa periaatteessa samoja sääntöjä kuin kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Hän ei nähnyt minua, eikä kuullut. = ...ei myöskään kuullut.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Minä en tavannut häntä, enkä hänen veljeään. = ...en myöskään hänen veljeään.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Mikään vaivannäkö eikä yritys anna maitoa härästä.

Älä käytä nek liittämään kahta asiaa sanan sen jälkeen. Käytä kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. (Tuo nainen ei saa lähteä hänen luotaan ilman lohtua ja apua.) Ei: ...sen konsolo nek helpo. (*...ilman lohtua eikä apua.*)

Nek ei ole sama kuin ne + painotus. Painokkaaseen kieltämään käytä yhdessä sanan ne kanssa. Älä sano: Mi havas nek unu amikon. Sano: Mi havas eĉ ne unu amikon. Tai: Mi ne havas unu amikon. (Minulla ei ole edes yhtä ystävää)

Voi käyttää myös yhdistettyä, moninkertaista nek-sanaa.

Takaisin ylös