Tästä sisältöön

Pikkusana po osoittaa määrien jakautumisen. Se on perinteisesti luokiteltu prepositioksi, mutta monet käyttävät sitä adverbin tapaisena pikkusanana.

Po-sanalla on merkitystä vain suhteessa jonkinlaiseen numeroon tai määrään. Sanan po jälkeen siten aina pitää sijaita numeraali tai muu määrän ilmaus: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj ym. Joskus määrä jätetään pois asiayhteydestä ymmärrettynä: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po määrittää osan jostakin, joka on jotenkin jaettu useille ihmisille, useille esineille, useihin paikkoihin ym. Kaikille eri asioille kuuluu yksi osa. Tietääkseen koko määrään, koko luvun, pitää kertoa po-määrä jollain luvulla. Mikä tuo luku on, riippuu lauseyhteydestä:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - Neljälle lapselleni ostin kaksitoista omenaa ja kaikille lapsilleni annoin kullekin kolme omenaa.

  3 omenaa kertaa 4 = 12 omenaa. Huomaa, että tulos määrittää pomojn, ei lapsia. Kerrottiin 3 omenaa lasten lukumäärällä, mutta tulos on ehdottomasti 12 omenaa, ei 12 lasta. Tällaisen laskelman tulos viittaa aina siihen, joka määrittää po-ilmaisua.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Siellä oli hyvin pitkä mies, jolla oli käsissä ja jaloissa kuusi sormea/varvasta, yhteensä kaksikymmentäneljä.

  6 sormea/varvasta kertaa 4 (2 kättä + 2 jalkaa) = 24 sormea/varvasta.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Tässä kirjassa on kuusikymmentä sivua; siksi, jos minä luen joka päivä 15 sivua, päätän koko kirjan neljässä päivässä.

  15 sivua kertaa 4 = 60 sivua.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Hän sai oppitunteja kymmenen euroa tunti.

  Jos oppitunnit kestivät yhteensä esim. 4 tuntia, hinta oli: 10 euroa kertaa 4 = 40 euroa.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - Sillä aikaa vieraat joivat kukin pikarin viiniä.

  Tässä on jätetty pois asiayhteydestä ymmärretty sana unu: ...po unu glaseto... Jos oli esim. 10 vierasta, oli yhteensä 10 pikarillista.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Minä polttelin savukkeita, jotka maksoivat 25 ruplaa sadalta.

  Sata tuollaisia savukkeita maksaa 25 ruplaa. Viidensadan tuollaisen savukkeen hinta on siis: 25 ruplaa kertaa 5 = 125 ruplaa.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - Kaikista eliöistä, jokaista lihaa, johdata yksi pari kaikkia arkkiin, että ne jäisivät eloon sinun kanssasi.

  Jos olisi esim. 1000 eläinlajia, olisi 2 eläintä (1 pari) kertaa 1000 = 2000 eläintä (1000 paria).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - Kaupunginjohtaja järjestää suuria päivällisiä, joissa viiniä juodaan kokonaisia pulloja. = ...monia kokonaisia pulloja.

  Jokaisella päivällisellä juodaan monia kokonaisia pulloja.

Edellisissä esimerkeissä po-sanaa käytetään prepositiona. Selityksiä lukujen tarkennuksista -osiossa on esimerkkejä po-sanan käytöstä adverbin tapaan.

Po-sanan virheellinen käyttö

Po sijoitetaan usein väärän ilmauksen eteen. Tässä on tyypillinen esimerkki:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  Puhuja aikoi sanoa, että jokainen metri kangasta maksaa kymmenen dollaria, mutta se on väärin. Po-sanan täytyy tässä viitata poisjätettyyn asiayhteydestä ymmärrettävään sanaan unupo unu metro. Laskelma muodostuu siis näin: 1 metri kertaa 10 (dollareiden määrä) = 10 metriä. Lauseessa po esiintyy ilmaisun (unu) metro edessä. Laskelman lopputulos on siis kymmenen metriä, ei kymmenen dollaria. Nuo kymmenen metriä kangasta maksavat yhteensä kymmenen dollaria. Se merkitsee, että jokainen metri maksaa yhden dollarin. Se ei luultavasti ole tarkoitettu merkitys.

Oikea lause on:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - Tämä kangas maksaa kymmenen dollaria metri.

  Jos on esim. 5 metriä, laskelmasta muodostuu: 10 dollaria kertaa 5 = 50 dollaria. Nyt tulos määrittää dollareita, koska 1}po sijaitsee ilmaisun dek dolaroj edessä.

Monet kielet käyttävät tällaisissa lauseissa vain yhtä sanaa ilmaisemaan jakautumista. Tuo sana esiintyy metro-sanan (metri) edessä. Po-sana sekoitetaan tuollaisiin sanoihin, joilla on aivan eri merkitys kuin po-sanalla. Esperantossa ilmaistaan tällaisia asioita kahdella sanalla, po ja muu sana. Muu sana on usein por, mutta lauseyhteydestä riippuen myös muita prepositioita (tai adverbin tapaisia) voi käyttää. Edellisessä esimerkissä on mahdollista esim. laŭ metro tai metre.

Huomaa myös eroavaisuus näissä lauseissa:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Auto ajoi kymmenen kilometriä tunnissa viisi tuntia.

  Auto ajoi yhteensä 5 tuntia ja se ajoi yhteensä 50 kilometriä. (10 kilometriä kertaa 5 = 50 kilometriä)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Auto ajoi kymmenen kilometriä, viisi tuntia joka kilometri.

  Auto ajoi yhteensä 10 kilometriä ja se kesti yhteensä 50 tuntia. (5 tuntia kertaa 10 = 50 tuntia.)

Lausekkeet, joissa on osuutta ilmaiseva vinoviiva

Lauseke Ääntäminen
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Usein po-sanaa voi käyttää myös yhdessä adverbin kanssa: po 120 kilometroj hore.

Joskus voi jättää pois po-sanan tällaisissa ilmauksissa, mahdollisesti lisäten sanan ĉiu, esim.: cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo, dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo, du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro.

Takaisin ylös