Tästä sisältöön

Prepositiot ovat pikkusanoja, joita asetetaan lauseenjäsenien eteen määrittämään niiden tehtävää lauseessa.

Prepositiot sijaitsevat normaalisti substantiivien tai pronominien edessä, mutta myös infinitiiviverbien, sivulauseiden ja määrää osoittavien adverbien edessä. Joskus käytetään prepositioita paikan ja ajan adverbien edessä. Prepositio tarkentaa silloin lisää paikan tai ajan merkitystä.

Seuraavat pikkusanat ovat prepositioita: al, anstataŭ, antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, da, de, dum, ekster, el, en, ĝis, inter, je, kontraŭ, krom, kun, laŭ, malgraŭ, per, po, por, post, preter, pri, pro, sen, sub, super, sur, tra ja trans:

Itsenäisiä prepositioita

Preposition jälkeen normaalisti sijaitsee lauseke, johon prepositio viittaa. Ilman tuollaista lauseketta, prepositiolla ei ole mitään mieltä: sur la tablo, en mia domo, ekster tiu ĉi ĉambro, dum la paŭzo, anstataŭ tio, krom Petro jne.

Jos haluaa jättää pois sanoja (ymmärtää asiayhteydestä) preposition jäljestä, prepositiota täytyy käyttää E-päätteen kanssa, koska prepositiosta tulee silloin oma lauseenjäsen, joka toimii adverbina:

  • Li staras apud mi.Li staras apude. - Hän seisoo minun vieressäni. → Hän seisoo vieressä.
  • Ŝi sidas ekster la domo.Ŝi sidas ekstere. - Hän istuu talon ulkopuolella. → Hän istuu ulkona.
  • Tio okazis dum la paŭzo.Tio okazis dume. - Tuo tapahtui tauon aikana. → Tuo tapahtui sillä aikaa.
  • Tio okazos post la kongreso.Tio okazos poste. - Tuo tapahtuu kongressin jälkeen. → Tuo tapahtuu myöhemmin.

Jos tällainen adverbi määrittää paikkaa, se voi saada päätteen N osoittaakseen liikettä paikkaan:

  • Li sidas ekster la domo.Li sidas ekstere.Li iras eksteren. = ...al ekstera loko (al loko ekster la domo). - Hän istuu talon ulkopuolella. → Hän istuu ulkona. → Hän menee ulos. = ...ulkona olevaan paikkaan (tai paikkaan talon ulkopuolella).

Jos alkuperäinen lauseenjäsen toimii joskus adjektiivisesti, käytetään A-päätettä preposition jälkeen:

  • Li loĝas en domo apud mia domo.Li loĝas en apuda domo. ...en domo apuda. - Hän asuu talossa (joka on) minun taloni vieressä. → Hän asuu viereisessä talossa. ... talossa, joka on vieressä.

Kuitenkin voi käyttää myös paikan tai ajan adverbia tällaisissa tapauksissa: Li loĝas en domo apude. = Li loĝas en domo, kiu troviĝas apude.

Jostain syystä jotkut prepositiot tuskin koskaan saavat käytännössä E- tai A-päätettä. Esimerkiksi tuskin koskaan sanotaan paroli prie = "paroli pri tio" (puhua siitä), iri dee = "iri de la koncerna loko" (lähteä kyseisestä paikasta), ala veturo = "veturo al la koncerna loko" (matka kyseiseen paikkaan), proa agado = "agado pro tio" (teko sen vuoksi).

Takaisin ylös