Tästä sisältöön

Yksikkö tarkoittaa, että on yksi. Monikko tarkoittaa, että on enemmän kuin yksi. Monikko osoitetaan päätteellä J. J-päätettä käytetään substantiiveissa, adjektiiveissa sekä U ja A -loppuisissa taulukkosanoissa.

Yksikkö Monikko
(unu) tago - (yksi) päivä (pluraj) tagoj - (useita) päiviä
(unu) granda domo - (yksi) suuri talo (tri) grandaj domoj - (kolme) suurta taloa
ilia granda domo - heidän suuri talonsa iliaj grandaj domoj - heidän suuret talonsa
alia homo - toinen ihminen aliaj homoj - toiset ihmiset
la unua tago - ensimmäinen päivä la unuaj tagoj - ensimmäiset päivät
iu - joku iuj - jotkut
tiu homo - tuo ihminen tiuj homoj - nuo ihmiset
tia speco - tuollainen laji tiaj specoj - tuollaisia lajeja
La kato estas nigra. - Kissa on musta. La katoj estas nigraj. - Kissat ovat mustia.
Ĝi estas granda, sed bela. - Se on suuri, mutta kaunis. Ili estas grandaj, sed belaj. - Ne ovat suuria, mutta kauniita.
Vi estas bela. - Sinä olet kaunis. Vi estas belaj. - Te olette kauniita.
Ĉiu miris pri tio. - Jokainen ihmetteli tuota. Ĉiuj miris pri tio. - Kaikki ihmettelivät tuota.
Kia estis la respondo? - Millainen oli vastaus? Kiaj estis la respondoj? - Minkälaisia vastaukset olivat?

Mahdollinen N-pääte sijaitsee J:n jälkeen: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Jos adjektiivi kuvaa useita substantiiveja, siihen kuuluu J-pääte, koska merkitys on monikollinen:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Pöytä ja tuoli ovat kuluneita.

  Yksi pöytä ja yksi tuoli ovat kaksi asiaa. Molemmat ovat kuluneita.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - Huoneessa oli vihreä tuoli ja pöytä

  Siellä oli (yksi) vihreä tuoli ja (yksi) vihreä pöytä.

Joskus adjektiivi määrittää substantiivia J-päätteellä, mutta tarkoitus on kuvata vain yhtä monista asiosta. Silloin adjektiiviin ei kuulu J-päätettä:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Siellä oli useita isoja ja yksi pieni pöytä.

  Vaikka malgranda (pieni) määrittää sanaa tabloj, siihen ei kuulu J, koska se määrittää vain yhtä pöydistä.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Minä haluan vihreän ja punaisen kynän.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Tuli [yksi] ranskalainen ja [monta] saksalaista vierasta.

Adjektiivi monikossa yhdessä monien yksikössä olevien substantiivien kanssa voi joskus vaikuttaa oudolta sekasotkulta, vaikka se on täysin loogista. Zamenhof usein vältti tuollaista sekoitusta, käyttäen yksikössä olevaa adjektiivia, erityisesti kun adjektiivi oli omistuspronomini, tai kun oli kyse useista monikon abstrakteista substantiiveista:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Veljeni ja sisareni.

  Nykyään yleensä suositaan muotoa miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Yksinkertainen esperanton oppiminen ja käyttö.

  Simpla oletetaan asiayhteydestä ymmärretyksi ennen uzado-sanaa. Vaihtoehtoisesti voi sanoa, että lernado kaj uzado (oppiminen ja käyttö) yhdessä muodostavat yhden ajatuksen.

Samoin Zamenhof usein vältti käyttämästä monia yksikössä olevia adjektiiveja yhdessä yhden monikossa olevan substantiivin kanssa:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Oli seitsemän ja kahdeksan välillä illalla.

  Nykyään voi ehkä suositella sanottavan inter la sepa kaj oka horoj (tai inter la sepa horo kaj la oka).

Takaisin ylös