Tästä sisältöön

AĈ = "huono laatu, kelvottomuus, arvottomuus".

 • domodomaĉo = huono, rappeutuva, sortuva talo
 • ĉevaloĉevalaĉo = huono, arvoton hevonen
 • babilibabilaĉi = puhua tyhmästi, puhua ilkeästi
 • aĉa = huonolaatuinen,kelvoton, arvoton

AD = "jatkuva tekeminen"

 • uzouzado = jatkuva, säännöllinen käyttö
 • vizitivizitadi = vierailla usein, vierailla säännöllisesti
 • konstruo = rakentaminen, rakennustapa, jokin rakennettu → konstruado = jatkuva rakentaminen
 • martelo (ilo) → marteli = lyödä vasaralla → martelado = vasarointi
 • reĝo (henkilö, kuningas ym.) → reĝi = hallita kuninkaana, olla kuningas → reĝado = jatkuva hallitseminen

Jos haluaa osoittaa, että kyse on teosta, mutta ei halua AD-päätteen jatkuvuuden merkitystä, täytyy käyttää muuta sanajuurta ilman jatkuvuuden merkitystä, tai ilmaista itseään aivan eri tavalla: martelado (jatkuva vasarointi) → martelbato = yksi vasaranlyönti; brosado (jatkuva harjaaminen) → brostiro = yksi harjanveto.

AĴ = "(konkreettinen) asia".

 • belabelaĵo = erityisen kaunis (konkreettinen) asia, kauneuden ilmentymä
 • utilautilaĵo = (konkreettinen) hyödyllinen asia
 • dolĉadolĉaĵo = sitä luonnehtii makea maku, makeinen ym.
 • novanovaĵo = juuri ilmestynyt asia, jotain juuri tapahtunutta, uutuus, uutinen
 • farifaraĵo = jotain ennen, nyt tai tulevaisuudessa tehtävää, työn lopputulos (teos, tuote,...)
 • desegnidesegnaĵo = piirretty kuva, piirros
 • kreskikreskaĵo = jokin joka kasvaa, kasvi
 • kovrikovraĵo = jokin, jolla peitetään, peite
 • amuziamuzaĵo = jotain, jolla voi viihdyttää itseään, huvi, viihde
 • havihavaĵo = jotain omistettua
 • trinkitrinkaĵo = jotain, jota juodaan
 • konstruo = rakentaminen, rakennustapa, jotain rakennettua → konstruaĵo = jotain rakennettua (tavallinen talo, ym.)
 • lignolignaĵo = jotain puusta tehtyä
 • araneoaraneaĵo = hämähäkinverkko
 • azenoazenaĵo = "aasimainen" asia, tyhmä tai typerä asia
 • ĉirkaŭĉirkaŭaĵo = tila/paikka/alue jonkin ympärillä
 • postpostaĵo = takamus, pakarat
 • sen sencosensencaĵo = asia, jolla ei ole merkitystä, merkityksetön asia
 • kokidokokidaĵo = kananpojasta tehty ruoka
 • ovoovaĵo = munista tehty ruoka
 • glacioglaciaĵo = jäätelö, jäinen kermasta tehty makea herkku
 • aĵo = konkreettinen asia (määrittelemätöntä lajia)

Joskus voi lisätä partisiippisen suffiksin lisätarkennukseksi: draŝataĵo (vilja, jota puidaan), draŝitaĵo (vilja, joka on jo puitu), draŝotaĵo (vilja, jota aiotaan puida), brulantaĵo (jotain, jota poltetaan), brulintaĵo (jotain, joka on jo palanut). Normaalisti kuitenkin yksikertainen AĴ-sana riittää täysin.

AN

AN = "ryhmän jäsen, paikalla asuva, aatteen kannattaja, paikkaan kuuluva henkilö" ym.

 • kluboklubano = kerhon jäsen
 • EŭropoEŭropano = asuu Euroopassa, eurooppalainen
 • IndonezioIndoneziano = Indonesian asukas, indonesialainen
 • vilaĝovilaĝano = kylän asukas, kyläläinen
 • IslamoIslamano = islaminuskoinen, muslimi
 • respublikorespublikano = kannattaa ajatusta, että valtion pitää olla tasavalta, puolueen jäsen, joka nimittää itseään tasavaltalaiseksi, republikaani, tasavaltalainen
 • ŝipoŝipano = laivalla palveleva ihminen, miehistön jäsen
 • estraroestrarano = hallituksen jäsen
 • sama landosamlandano = saman maan asukas, maanmies
 • ano = yhteisön, puolueen, perheen, seurakunnan ym. jäsen; aniĝi = tulla jäseneksi, liittyä ryhmään

AR

AR = "kokonaisuus tai monien samantapaisten asioiden kokoelma".

 • homohomaro = kaikki maailman ihmiset, koko ihmiskunta
 • birdobirdaro = kaikki maailman tai alueen linnut, linnusto
 • gazetogazetaro = kaikki yhden alueen lehdet, lehdistö
 • verkoverkaro = yhden kirjailijan kaikki teokset
 • estroestraro = yhden järjestön valittu ryhmä johtajia, hallitus, johtokunta
 • arboarbaro = paikka, jossa on paljon yhdessä kasvavia puita, metsä
 • harohararo = kaikki hiukset jonkun päässä, hiukset, tukka
 • ŝafoŝafaro = yhden omistajan tai yhdessä paikassa olevat kaikki lampaat, lammaslauma
 • meblomeblaro = kaikki huonekalut yhdessä huoneessa/huoneistossa/talossa, kalusto, huonekalut
 • altaj montojaltmontaro = korkea vuoristo tai vuorijono
 • vortovortaro = kirja jossa on luettelo sanoista ja niiden selityksiä, sanakirja, sanasto
 • horohoraro = taulukko kellonajoista, jolloin tapahtuu jotain erityistä, aikataulu
 • ŝtupetoŝtupetaro = kiipeämisväline kahdesta tangosta ja monista askelmista, tikkaat, tikapuut
 • vagonovagonaro = veturin vetämä yhteenliitettyjen vaunujen jono, juna (= trajno)
 • aro = ryhmä, kokoelma, parvi, lauma ym.

ĈJ

ĈJ-päätteen avulla muodostetaan miesten lempinimiä. ĈJ-päätteen edessä käytetään nimen lyhennettyä muotoa. Tavallisesti säilytetään 1–5 kirjainta:

 • JohanoJohanĉjo tai Joĉjo
 • VilhelmoVilhelĉjo tai Vilheĉjo tai Vilĉjo tai Viĉjo
 • papagoPapĉjo (urospapukaijan lempinimi)
 • PatroPaĉjo
 • OnkloOĉjo
 • FratoFraĉjo

ĈJ, samoin kuin NJ, on hieman erityinen jälkiliite, koska se ei ala vokaalilla, ja koska sen edellä olevan sanajuuren voi lyhentää. Joskus ehkä voisi ensiksi lisätä jälkiliitteen UL, jos se auttaisi luomaan paremmalta kuulostavan muodon: PetroPetruloPetruĉjo ym. Se ei kuitenkaan ole perinteen mukaista, eikä täysin loogista, mutta kun on kyse lempinimistä, ei perinne, ei logiikka, eikä jäykkä kielioppi ole kovin tärkeää.

EBL

EBL = "voi tehdä". EBL-päätettä voi käyttää vain transitiivisten verbien yhteydessä:

 • manĝimanĝebla = sellainen, että sen voi syödä, syötävä
 • nombrinombrebla = sellainen, että sen voi laskea, laskettava
 • malhavimalhavebla = sellainen, että sitä ei tarvitse omistaa, tarpeeton → nemalhavebla =  sellainen, että sitä ei voi olla omistamatta, tarpeellinen
 • komprenikompreneble = siten, että kuka tahansa voi ymmärtää, itsestään selvästi (usein käytetty sanan memkompreneble lyhenteenä)
 • esperiespereble = siten, että voi toivoa asiaa, toivottavasti
 • supozisupozeble = siten, että voi olettaa asian, luultavasti
 • eble = "voi olla, mahdollisesti"; eblo = jokin, joka on mahdollinen; ebleco = jonkin ominaisuus, joka on mahdollinen, mahdollisuus

Joskus käytetään EBL-päätettä (ja myös IND- ja END-päätteitä) verbin jälkeen, joka normaalisti on intransitiivinen, mutta joka voisi saada objektin:

 • iriirebla = sellainen, että sillä voi kulkea, sellainen, että joku voi kulkea sitä pitkin tai sen päällä, kulkukelpoinen
 • loĝiloĝebla = sellainen, että sen voi asuttaa, sellainen, että siinä voi asua, asumiskelpoinen

Normaalisti sanotaan iri sur/laŭ vojo (kulkea kadulla, pitkin katua) ja loĝi en domo (asua talossa), mutta myös iri vojon ja loĝi domon ovat oikein, vaikka hyvin harvinaisia.

EC

EC = "laatu tai tila (jonkun tai jonkin)". EC osoittaa aina jotain abstraktia (laatua tai tilaa).

 • bono = abstrakti ajatus hyvä → boneco = hyvä jonkin tai jonkun ominaisuutena, hyvyys
  • Vi estos kiel Dio, vi scios bonon kaj malbonon. - Sinusta tulee kuin jumala, sinä tiedät hyvän ja pahan.
  • Ili admiris la bonecon de lia ago. - He ihailivat hänen tekonsa hyvyyttä.
 • ruĝo = punainen väri, puna → ruĝeco = punaisena olemisen tila, punaisuus
  • Ŝiaj blankaj vangoj estis kolorigitaj de freŝa ruĝo. - Hänen valkoiset poskensa oli värjätty tuoreella punalla.
  • La ruĝeco de ŝiaj vangoj malkaŝis ŝiajn sentojn. - Hänen poskiensa punaisuus kätki hänen tunteensa.
 • longo = vaakasuora ulottuvuus (kaikilla konkreettisilla asioilla on jonkinlainen mitattava pituus) → longeco = pituus, ominaisuus pitkänä olemiselle, sisältää paljon pituutta
  • Ni mezuris la longon de ĝiaj kruroj, kaj trovis, ke ili estas tre mallongaj. - Mittasimme sen jalkojen pituuden, ja huomasimme, että ne ovat hyvin lyhyitä.
  • La longeco de ĝiaj kruroj tre surprizis nin. - Sen jalkojen pituus yllätti meidät kovin.

   Jalat olivat yllättäen pitkiä.

 • rapido = tietyssä ajassa kuljetun matkan pituus (kaikilla liikkuvilla asioilla on jokin nopeus) → rapideco = sen ominaisuus, joka kulkee (hyvin) nopeasti
  • La rapido de la aŭto estis nur 20 kilometroj en horo. - Auton nopeus oli vain 20 kilometriä tunnissa.
  • La aviadilo pasis kun fulma rapideco. - Lentokone ohitti salamannopeasti.
 • homohomeco = ihmisen luontainen ominaisuus, ihmisyys
 • granda animograndanimeco = ominaisuus omistaa suuri (jalo) mieli, jalomielinen
 • korektokorekteco = ominaisuus olla oikea, virheetön
 • unuunueco = ominaisuus olla kuin yksi, yhtenäisyys
 • unuaunuaeco = ominaisuus olla ensimmäinen
 • estontaestonteco = tuleva aika. Muodot kuten estonto normaalisti määrittävät henkilöä, kuten kaikki partisiipit, joilla on O-pääte, mutta joskus käytetään estonto sanan estonteco (tulevaisuus) lyhyempänä muotona.
 • pasintapasinteco = mennyt aika
 • infanoinfaneco = ominaisuus lapsena olemiselle, lapsuus
 • eco = laatu

Joskus EC-päätettä käytetään epäloogisesti kansallisten kielten vaikutuksesta: Bedaŭrinde mi ne havas la eblecon tion ĉi fari. Tosiasiassa kyse ei ole ominaisuudesta, vaan eblo (tai mahdollisesti eblaĵo). Sano kuin Zamenhof: Bedaŭrinde mi ne havas la eblon tion ĉi fari. (Valitettavasti minulla ei ole mahdollisuutta tehdä tätä.) (Jos epäröi eblo- ja ebleco-sanojen välillä, pitää valita eblo, koska se pätee sekä ebleco- että eblaĵo-muotoihin, ja siten eblo tuskin koskaan voi olla väärä valinta.)

EC-päätettä voi käyttää myös yhdessä A-päätteen tai E-päätteen (tai verbin päätteen) kanssa. Sellaisilla muodoilla on normaalisti merkitys "samanlainen, samalla tavoin, samankaltainen, samalla tavalla kuin":

 • ligneca papero = paperi, joka osittain vaikuttaa puulta
 • Ni havas amikecajn rilatojn kun ili. = Ni rilatas kvazaŭ ni estus amikoj. - Meillä on ystävälliset välit heidän kanssaan. = Suhtaudumme heihin ystävinä.

Joskus voi selkeyden vuoksi käyttää sen sijaan yhdistelmiä sanoista ŝajna, simila, maniera tai stila. Joskus muodot, joissa on ...eca merkitsevät "suhteessa tuohon ominaisuuteen, kyseisestä ominaisuudesta": patreca testo = isyystesti

EG

EG = "korkea aste, korkein aste, korkea laatu, korkein laatu".

 • domodomego = hyvin suuri talo
 • varmavarmega = hyvin lämmin, kuuma
 • bonebonege = erittäin hyvin, erinomaisesti
 • kriikriegi = huutaa (hyvin) kovaa, karjua
 • ŝatiŝategi = pitää hyvin paljon
 • dankon!dankegon! = suuri kiitos! suurkiitos!
 • tretreege = hyvin paljon
 • pordopordego = talon, kaupungin, tilan, pihan pääovi tai portti
 • grandagrandega = tavallisesta poikkeavan suuri, valtava
 • piedopiedego = suuri, paksu, epämiellyttävä tai vaarallinen ihmisen tai eläimen jalka
 • manĝimanĝegi = syödä ahneesti tai liiallisesti, ahmia
 • ege = hyvin voimakkaasti, intensiivisesti, äärimmäisesti

EJ

EJ = "paikka, tila, talo, huone ym. jollekin tarkoitettu". Se, joka sijaitsee ennen EJ-päätettä, on aina se, joka tapahtuu tai sijaitsee paikassa.

 • lernilernejo = oppimiseen osoitettu paikka
 • dormidormejo = huone nukkumiseen, makuuhuone
 • elirielirejo = paikka (normaalisti ovi), josta voi mennä ulos, uloskäynti
 • redaktiredaktejo = paikka, jossa toimitetaan (esim. lehteä), toimitus
 • akceptiakceptejo = paikka, jossa otetaan vastaan (hotellissa, kongressissa), vastaanotto, vastaanottohuone
 • necesanecesejo = paikka tiettyä tarpeellista toimintaa varten, jota ei suoraan halua sanoa (nimittäin virtsaamista ja ulostamista), käymälä, vessa
 • preĝipreĝejo = paikka rukoilemiselle ja muille uskonnollisille menoille. Sanaa preĝejo on perinteisesti käytetty erityisesti kristillisistä kirkoista, kun taas suositaan erityisiä sanoja muiden uskontojen kirkoista: moskeo, sinagogo, templo ym. Mutta preĝejo-sanaa voi käyttää kaikenlaisissa uskonnoissa. Kristillistä kirkkoa varten on myös erityinen sana kirko (hyvin harvoin käytetty). Yksinkertaisimmin kuitenkin tarkennetaan seuraavasti: Kristana preĝejo, Islama preĝejo, Hinduisma preĝejo jne.
 • ĉevaloĉevalejo = paikka (talo) hevosille, talli
 • malliberomalliberejo = kontrolloitu paikka vangeille (= prizono), vankila, selli
 • librolibrejo = kirjojen myyntipaikka, kirjakauppa (kirjasto on biblioteko)
 • rizorizejo = paikka (pelto), jossa viljellään riisiä, riisipelto
 • herboherbejo = paikka jossa kasvaa erityisesti ruohoa, niitty
 • tajlorotajlorejo = paikka, jossa räätäli työskentelee, räätälin työhuone
 • ministroministrejo = ministerin paikka (talo, virasto), ministeriö
 • malsanulomalsanulejo = paikka, jossa hoidetaan ja parannetaan sairaita (= hospitalo), sairaala
 • TTT (la Tut-Tera Teksaĵo, äännä "to to to") → TTT-ejo ("to-to-to-ejo") = TTT-servilo (www-palvelin), TTT-a retpaĝaro (www-sivusto, paikka, jossa on nettisivuja (TTT-aĵoj))
 • ejo = paikka (johonkin tiettyyn tarkoitukseen)

Jos on kyse tehtaasta tai vastaavasta, käytetään mieluummin selkeämpiä yhteenliittymiä: tabakfarejo (tupakkatehdas) = "paikka, jossa tuotetaan tupakkaa ja muita tupakkatuotteita", ŝtalejo tai ŝtalfabriko = "terästehdas" gisejo tai gisfabriko = "tehdas, jossa tehdään valutöitä".

EM

EM = "taipuvainen johonkin".

EM-sana osoittaa useimmiten, että jokin luonnostaan usein tai jatkuvasti on taipuvainen tekoon:

 • timitimema = taipuvainen pelkäämiseen, usein pelkäävä, pelokas, arka
 • manĝimanĝema = taipuvainen syömään usein tai paljon
 • komprenikomprenema = sellainen, joka haluaa aina ymmärtää, ymmärtäväinen, myötätuntoinen
 • venĝivenĝema = sellainen, joka haluaa kostaa, anteeksiantamaton, kostonhimoinen
 • purapuri = olla puhdas → purema = sellainen, joka haluaa olla puhdas

Joskus EM-päätettä käytetään hetkelliseen tai satunnaiseen toiveeseen, tai ohimenevään tarpeeseen:

 • Ŝi sentis fortan manĝemon. (= ... fortan malsaton.) - Hänellä oli kova nälkä.
 • Subite li fariĝis terure dormema. (= ... terure dorme laca.) - Äkkiä hän tuli kauhean uniseksi

Vaihtoehtoisesti voi käyttää vola-sanasta muodostettuja yhdistelmiä: manĝivola (nälkäinen), venĝovola (kostonhimoinen). Normaalisti kuitenkin EM riittää.

Joissakin sanoissa EM osoittaa kykyä:

 • produktiproduktema = sellainen, joka voi tuottaa paljon, tuottava
 • kreikreema = sellainen, joka voi luoda paljon, luova

Voi myös käyttää yhdistelmiä pova- tai kapabla-sanoista: produktipova (tuottava), kreokapabla (luomiskykyinen). Normaalisti kuitenkin EM on riittävän selkeä.

Joissakin sanoissa EM-pääte merkitsee, että luonnostaan on jonkin uhkaama, että vaara tapahtua jotain, mitä ei halua:

 • erarierarema = sellainen, että tekee usein tai helposti virheitä, erehtyväinen
 • mortimortema = sellainen, että voi, jopa pitää, kuolla, kuolevainen

Joskus muodostetaan EM-sana, joka ei ole peräisin verbistä:

 • gastogastema = sellainen, että pitää vieraista, vieraanvarainen
 • la sama seksosamseksema = sellainen, että suosii omaa sukupuoltaan, homoseksuaalinen

Gastema-sanan voi siksi ymmärtää "taipuvainen itse vierailla" Jos ei ole kyse tuollaisesta merkityksestä, voi olla parempi käyttää yhdistelmiä sanasta ama: gastama (vieraanvarainen) = "sellainen, että rakastaa vieraita", samseksama = "sellainen, että rakastaa samaa sukupuolta". Toisaalta, kun AM tuntuu olevan liian vahva tai merkitykseltään harhauttava, ehkä kuitenkin EM on suositeltava.

EM-sanoilla on useimmiten A-pääte, mutta ne voivat saada kaikenlaisia päätteitä. O-päätteen kanssa oli aikaisemmin tapana aina lisätä jälkiliite EC: manĝemeco, timemeco ym. Kuitenkaan EC-päätettä ei normaalisti tarvita. Riittää manĝemo, timemo jne. Ennen jälkiliitettä UL voi usein jättää EM pois, jos merkitys säilyy riittävän selkeänä: timemulotimulo, drinkemulodrinkulo.

EM on käytössä myös tavallisena sanajuurena: emo = hetkellinen taipumus, ema = hetkellisesti taipuvainen.

END

END = "täytyy tehdä". END-päätettä voi käyttää vain transitiivisten verbien yhteydessä.

 • pagipagenda = sellainen, että se pitää maksaa, sellainen, että se maksetaan, maksettava
 • respondirespondenda = sellainen, että siihen pitää vastata, sellainen, että siihen vastataan, vastattava

ER

ER = "hyvin pieni kokonaisuuden osa". ER-päätettä käytetään, kun jokin koostuu monista samantapaisista osasista. Se, mikä sijaitsee ER-päätteen edessä, osoittaa aina kokonaisuutta, jonka osaset muodostavat:

 • sablosablero = hiekanjyvä
 • neĝoneĝero = lumihiutale
 • monomonero = metalliraha, kolikko (paperirahaa nimitetään sanoilla monbileto tai monpapero))
 • fajrofajrero = hyvin pieni (lentävä) palava osanen (sähkökipinää nimitetään myös sanalla sparko)
 • ero = pieni (rakenne)osa

ER osoittaa yhtä monista samanlaisista tuskin toisistaan eroavista kokonaisuuden muodostavista osista. Jos kyse on erilajisista tai yksilöllisistä osista, ei pidä käyttää ER-päätettä, vaan PART-sanaa: mondoparto (maanosa) (≈ kontinento) (manner), landparto, korpoparto (ruumiinjäsen), parto de libro (kirjan osa).

ESTR

ESTR = "henkilö, joka ohjaa ja päättää, päällikkö". Se, joka sijaitsee ESTR-päätteen edessä, on aina paikka, jossa päällikkö päättää tai se, josta päällikkö päättää:

 • ŝipoŝipestro = se, joka määrää laivalla, kapteeni
 • imperioimperiestro = keisarikunnan johtaja, keisari
 • grupogrupestro = ryhmänjohtaja
 • urbourbestro = henkilö, joka on valittu johtamaan ja hallinnoimaan kaupunkia, kaupunginjohtaja, pormestari
 • lernejolernejestro = koulunjohtaja, rehtori
 • centcentestro = upseeri, joka komentaa sataa sotilasta, sadanpäällikkö
 • estro = päällikkö, jolla on päätäntävalta, johtaja

ET

ET = "alhainen aste, alhaisin aste, alhainen laatu, alhaisin laatu".

 • domodometo = (hyvin) pieni talo, mökki, tupa, maja
 • varmavarmeta = vain hieman lämmin, haalea
 • babilibabileti = puhella vähän
 • iomiomete = vain vähän, hieman
 • ŝtrumpoŝtrumpeto = lyhyt sukka, joka peittää vain jalkaterän ja osan heti sen yläpuolelta, puolisukka, nilkkasukka
 • ridirideti = nauraa äänettömästi suu kiinni, hymyillä
 • patropatreto = rakas isä, isäkulta
 • manomaneto = ihastuttavan pieni käsi
 • eta = malgranda, malintensa (pikkuinen, vähäinen, vaimea); etigi = malgrandigi, malintensigi; etulo = malgranda persono (pieni ihminen, pienokainen)

Joskus ET-päätettä käytetään etuliitteen tapaa osoittamaan erityismerkitystä:

 • burĝoetburĝo = porvari, jonka porvarillisuus on pientä (yhteiskunnallisen aseman mukaan), pikkuporvari
 • fingroetfingro = sormi, joka on tavallisesti pienempi kuin muut sormet kädessä, pikkusormi

ID

ID = "jälkeläinen". Se, joka sijaitsee ID-päätteen edessä, osoittaa aina sitä, mistä jälkeläinen on peräisin.

Normaalisti ID-päätettä käytetään eläimeen liittyvissä sanoissa. Silloin ID osoittaa kypsymättömän eläimen, kyseisen eläinlajin nuoren poikasen:

 • bovobovido = keskenkasvuinen nauta, vasikka
 • kokokokido = keskenkasvuinen kana, kananpoika, untuvikko
 • ranoranido = keskenkasvuinen sammakko, sammakonpoika, nuijapää
 • ido = nuori eläimen jälkeläinen; ihmisen lapsi, jälkeläinen

Joskus käytetään ID-liitettä nuoresta kasvista: arboarbido = nuori puu.

Ihmisten yhteydessä sana ID osoittaa lasta, jälkeläistä, ikään katsomatta. Siten ID-päätettä käytetään erityisesti arvonimissä ja historiallisissa nimissä:

 • reĝoreĝido = kuninkaan lapsi, prinssi
 • TimuroTimuridoj = Sulttaani Timur Lenkin jälkeläiset, prinssit
 • IzraeloIzraelido = Israelin (ihmisen nimi) jälkeläinen, (Israelano = Israelin kansalainen)

Joskus ID-päätettä käytetään kuvaannollisesti maata tai kieltä esittävissä sanoissa:

 • landolandido = tietyssä maassa syntynyt ihminen, alkuperäisasukas (= indiĝeno)
 • LatinoLatinida lingvo = latinasta peräisin oleva kieli, romaaninen

IG

IG = "vaikuttava, aiheuttava tai muuttava teko". Se, joka sijaitsee IG-päätteen edessä, osoittaa aina teon lopputulosta.

 • akraakrigi = toimia niin, että jokin tulee teräväksi, teroittaa
  • Mi akrigas mian tranĉilon. - Minä teroitin veitseni.
 • longalongigi = toimia niin, että jokin tulee pitkäksi, pidentää
  • La kunveno devus esti mallonga, sed la multaj demandoj longigos ĝin. - Kokouksen pitäisi olla lyhyt, mutta monet kysymykset tulevat pitkittämään sitä.
 • pli longaplilongigi = toimia niin, että jokin tulee pidemmäksi, pidentää
  • Ni devis plilongigi nian viziton en Hindujo. - Meidän piti pitkittää vierailuamme Intiassa.

IG-verbin voi muodostaa tekemisen sanajuuresta (mikä normaalisti on verbi). Sellainen IG-verbi merkitsee, että aiheutetaan, että joku tekee kyseisen teon. Tuollaisen verbin objekti on se, mikä olisi yksinkertaisen verbin subjekti.

Intransitiivisesta verbistä voi poiketa:

 • sidisidigi (asettaa istumaan) = toimia niin, että joku alkaa istua
  • Li sidigis sian infanon sur seĝon. - Hän asetti lapsensa istumaan tuoliin.

Myös transitiivisesta verbistä voi poiketa. Sellaisen IG-verbin objekti on joka yksinkertaisen verbin subjekti, tai yksinkertaisen verbin objekti:

 • komprenikomprenigi = toimia niin, että joku ymmärtää, tehdä ymmärrettäväksi, selittää
  • Mi finfine sukcesis komprenigi lin, ke li devas iri hejmen. - Onnistuin lopultakin saada hänet ymmärtämään, että hänen pitää mennä kotiin.
  • Mi ne povis komprenigi la ŝercon al li. - En voinut saada häntä ymmärtämään vitsiä.

IG-verbin voi myös muodostaa sanajuuresta, joka normaalisti on substantiivi.

Sellainen IG-verbi voi tarkoittaa, että toimitaan siten, että objekti muodostuu siitä, mitä juurisana osoittaa, mutta se voi myös tarkoittaa, että objektista tehdään sellainen kuin juurisana on, tai se voi tarkoittaa, että aiheutetaan, että objekti tekee jonkin teon, joka liittyy juurisanaan:

 • edzoedzigi = toimia niin, että jostakin tulee aviomies, naittaa
  • Li edzigis sian filon al riĉa fraŭlino. - Hän naitti poikansa rikkaalle nuorelle naiselle.
 • pintopintapintigi = toimia niin, että jokin tulee teräväksi, että jokin saa terävän kärjen, teroittaa
  • Se vi volas skribi, vi devas unue pintigi vian krajonon. - Jos haluat kirjoittaa, sinun täytyy ensiksi teroittaa kynäsi.
 • flamoflamiflamigi = toimia niin, että jokin alkaa liekehtiä, sytyttää liekkeihin
  • Petro flamigis la fajron per forta blovado. - Petro sytytti tulen liekkeihin kovalla puhalluksella.

IG-verbin voi muodostaa myös lausekkeesta yhdessä preposition kanssa.

 • en (la) domoendomigi = siirtää taloon
  • Kiam komencis pluvi, ŝi rapide endomigis la infanojn. - Kun alkoi sataa, hän vei lapset nopeasti kotiin.
 • sen vestosenvestigi = ottaa jonkun vaatteet pois, riisua joku
  • Janjo estis senvestigita kaj endormigita. - Janjoa ei oltu riisuttu eikä laitettu nukkumaan.

Sen...igi vastakohdan voi teoriassa ilmaista kun...igi rakenteella, mutta tuollaisia sanoja ei normaalisti käytetä, koska monilla yksinkertaisilla verbeillä on itsessään tuollainen merkitys: maski = "kunmaskigi", vesti = "kunvestigi". Tuollaisissa tapauksissa voi vaihtoehtona sen...igi-muodolle käyttää etuliitettä MAL ilman IG: malvesti = senvestigi, malmaski = senmaskigi. Senfortigi merkitsee enemmän tai vähemmän samaa kuin malfortigi. Vastakohta sanalle senfortigi on teoriassa "kunfortigi", mutta se on tarpeettoman raskas sana. Sen sijaan sanotaan yksinkertaisesti fortigi.

IG-verbin voi muodostaa myös pikkusanasta tai etuliitteestä:

 • forforigi = siirtää pois, ottaa pois, pyyhkiä pois, raaputtaa pois
  • Per forta lesivo ŝi sukcesis forigi la nigrajn makulojn. - Hän onnistui poistamaan mustat tahrat vahvalla pesuaineella.
 • alaligi = lisätä, liittää
  • Ili baldaŭ discipline aligos siajn fortojn al tiu komuna granda armeo. - He tulevat pian tottelevaisesti yhdistämään voimansa tuoksi yhteiseksi suureksi armeijaksi.

Kun sanajuuri ei ilmaise ominaisuutta eikä tekoa, voi usein epäröidä, käyttääkö yksinkertaista jälkiliitteetöntä verbiä, vai verbiä, jolla on jälkiliite IG. Usein kielellinen perintö on antanut yksinkertaiselle verbille IG-tapaisen merkityksen: konfuzo = epäjärjestys → konfuzi = luoda epäjärjestystä. Joskus perinne on valinnut vain yhden muodon jälkiliitteen IG kanssa: grupogrupigi (ryhmittää) = koota ryhmäksi, ryhmiksi, asettaa ryhmään, ryhmiin. Joskus perinne on antanut erilaisen merkityksen yksinkertaiselle muodolle ja IG-muodolle, mutta molemmat merkitykset ovat IG-tapaisia: kolorokolori = antaa jollekin värinsä, olla se, joka antaa värin jollekin; kolorokolorigi = toimia niin, että joku tulee värilliseksi. Ei voi kuitenkaan vaatia, että kaikki aina seuraisi näitä hienostuneita eroja. Pitää ainakin sietää, jos joku joskus sekoittaa esim. kolori ja kolorigi. Joskus yksinkertainen muodolla on merkitys, joka ei ole IG-tapainen: lumolumi = lähettää valonsäteitä; lumolumigi = tehdä niin, että jokin tekee valoisaksi. Joskus molemmilla muodoilla on sama merkitys: ordoordi tai ordigi = luoda järjestystä, asettaa järjestykseen, järjestää. Nykyään yleensä suositaan muotoa ordigi.

Usein lisätään ylimääräinen IG verbiin, joka normaalisti ei sitä saa. Sitä voi sietää, erityisesti jos siitä seuraa lisäselkeyttä, mutta normaalisti pitää käyttää perinteisiä muotoja. Kaikki muodot eivät kuitenkaan ole aina täysin vakaita. Joissakin tapauksissa IG-jälkiliite ehkä ei ole välttämätön, koska yksinkertaisella muodolla tuskin on muuta merkitystä. Silloin ehkä tulevaisuudessa aletaan käyttää lyhempää muotoa ilman IG. Usein molemmat muodot voivat olla käytössä rinnakkain ilman merkityseroa: loki/lokigi (sijoittaa), arkivi/arkivigi (arkistoida), listi/listigi (luetteloida).

IG esiintyy tavallisesti yhdessä verbin päätteen kanssa, mutta voi myös saada O-päätteen, A-päätteen tai E-päätteen. Sellaiset muodot osoittavat saman tekomerkityksen kuin verbimuoto: akrigo = "teko teroittaa", akriga = "liittyy tekoon teroittaa, teroittava", sidigo = "teko istuttaa", sidige = "liittyy tekoon istuttaa, istuttaen", edzigo = "teko naittaa", edziga = "liittyy tekoon naittaa".

IG-päätettä käytetään myös tavallisena juurisanana: igi= aiheuttaa, että joku tekee jonkin teon.

IĜ = "siirtyminen uuteen tilaan, uuteen paikkaan, uuteen tekoon". Se, joka sijaitsee IĜ-päätteen edessä, osoittaa aina siirtymisen lopputulosta.

 • palapaliĝi = tulla kalpeaksi, kalveta, haalistua
  • Li paliĝis pro la ŝoko. - Hän kalpeni järkytyksen vuoksi.
 • longalongiĝi = tulla pitkäksi, pidentyä
  • La tagoj longiĝas, printempo alvenas. - Päivät pitenevät, kevät saapuu.
 • pli longaplilongiĝi = tulla pidemmäksi
  • Li asertas, ke post la vizito al la miraklisto lia kruro plilongiĝis. - Hän vakuuttaa, että manaajan luo vierailun jälkeen hänen säärensä oli pidentynyt.

IĜ-verbi, joka on muodostettu intransitiivisesta verbistä, osoittaa siirtymisen kyseiseen tekoon. IĜ on tuollaisessa verbissä siten lähes samanarvoinen kuin etuliite EK. Joskus tuollaiset IĜ-verbit osoittavat vivahdetta, että teko tapahtuu itsestään tai teko tapahtuu tahtomatta:

 • sidisidiĝi = alkaa istua, istuutua
  • Li sidiĝis sur la sofo. - Hän istuutui sohvalle.
 • estiestiĝi = alkaa olla, saada alkunsa
  • Estiĝis kverelo inter ili. - Heidän välilleen tuli riita.
 • mortimortiĝi = tulla kuolleeksi (tahtomatta), saada surmansa
  • Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne mortigis sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu; unu tagon, promenante apud la reloj de fervojo, li falis sub la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis. - Setäni ei kuollut luonnollista kuolemaa, mutta hän ei kuitenkaan tappanut itseään eikä kukaan myöskään tappanut häntä; eräänä päivänä, ollessaan kävelyllä raiteiden vierellä, hän suistui liikkuvan junan pyörien alle ja sai surmansa.

   Jo yksinkertainen morti (kuolla) osoittaa muutoksen (elämästä kuolemaan). Tässä IĜ osoittaa, että kuolema tapahtui tahtomatta, onnettomuudessa.

IĜ-verbin voi tehdä myös transitiivisesta verbistä. Sellaisessa IĜ-verbissä IĜ ei osoita siirtymismerkitystä. IĜ on siinä vain tekemässä verbistä intransitiivista, muuttamassa lauseenjäsenten tehtäviä:

 • malfermimalfermiĝi = tulla avonaiseksi, avautua (itsestään)
  • La knabo malfermis la pordon. - Poika avasi oven.
  • La pordo brue malfermiĝis. - Ovi avautui äänekkäästi.
 • turniturniĝi = tulla käännetyksi, kääntyä (itsekseen)
  • La knabo turnis sian kapon. - Poika käänsi päänsä.
  • La tero turniĝas ĉirkaŭ sia akso. - Maa pyörii akselinsa ympäri.
 • ruliruliĝi = liikkua pyörimällä, pyöriä (itsestään), kieriä, vieriä
  • Kiu rulas ŝtonon, al tiu ĝi revenos. - Kuka vierittää kiven, hänen luokseen se palaa.
  • Ili rulis sian ĉaron. - He vierittivät kärryään.
  • La vinberoj elpremite ruliĝadis sur la teron. - Ulos pursuavat viinimarjat kierivät maahan.
  • La veturilo ruliĝis tre rapide. - Ajoneuvo vierii hyvin nopeasti

Transitiivisesta verbistä muodostettu IĜ-verbi muistuttaa usein passiivin verbiä. Erona on, että IĜ-verbi osoittaa, että teko tapahtuu enemmän tai vähemmän itsestään, tai että ei olla kiinnostuneita mahdollisesta teon aiheuttajasta: Li estis naskita en Januaro. (Hän syntyi tammikuussa) Normaali passiivilause. Huomio kiinnitetään erityisesti tekoon, joka täyttyi tuloksena (IT-muodon vuoksi). Li naskiĝis en Januaro. (Hän syntyi tammikuussa) Hänestä tuli syntynyt. Lisää huomiota syntyneeseen, lapseen, kuin synnyttäjään, äitiin.

IĜ-verbin voi muodostaa myös sanajuuresta, joka normaalisti on substantiivi. Tuollainen IĜ-verbi voi merkitä sitä, että subjektista on muodostunut juuri se, mitä sanajuuri osoittaa, tai että se muodostuu samanlaiseksi kuin sanajuuri, tai että sille tapahtuu jonkinlainen sanajuurelle luonteenomainen teko:

 • edzinoedziniĝi = tulla jonkin vaimoksi, avioitua, mennä naimisiin
  • Ŝi edziniĝis kun sia kuzo. - Hän avioitui serkkunsa kanssa.
 • pintopintapintiĝi = tulla teräväksi, saada terävän kärjen
  • Malgraŭ liaj penoj la krajono ne pintiĝis. - Yrityksistään huolimatta kynästä ei tullut terävää.
 • flamoflamiflamiĝi = alkaa liekehtiä, leimahtaa, syttyä (myös kuvaannollisesti tunteista)
  • Ligno fendita facile flamiĝas. - Taivutettu puu syttyy helposti.

IĜ-verbin voi muodostaa myös lausekkeesta yhdessä preposition kanssa. Täsmällinen merkitys riippuu prepositiosta. Jos esim. prepositio on paikan tai liikkeen, IĜ tarkoittaa "liikkua, mennä, muuttaa toiseen paikkaan":

 • en domoendomiĝi = tulla taloon
  • Kiam la fulmotondro komenciĝis, ni tuj endomiĝis. - Kun alkaa ukkostaa, menemme heti koteihimme.
 • sen vestosenvestiĝi = tulla alastomaksi, riisuuntua alastomaksi, ottaa vaatteensa pois, riisuutua
  • Senhonte mi senvestiĝis antaŭ ili. - Häpeämättä riisuuduin heidän edessään.

IĜ-verbin voi myös muodostaa pikkusanasta tai etuliitteestä:

 • alaliĝi = liittyä, liittää itsensä, ilmoittaa osallistumisestaan, ilmoittautua
  • Al lia antaŭa embaraso aliĝis nun iom da konfuzo. Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso? - Hänen aikaisempaan pulmaansa liittyi nyt hieman hämmennystä. Joko ilmoittauduit kongressiin?
 • senseniĝi = joutua eroon jostakin, päästä eroon jostakin
  • Mi ne plu eltenas ilin, ni devas seniĝi je ili. - Minä en enää tue heitä, meidän täytyy päästä eroon heistä.

IĜ esiintyy tavallisesti yhdessä verbin päätteen kanssa, mutta voi saada myös O-päätteen, A-päätteen tai E-päätteen. Sellaiset muodot osoittavat saman tekomerkityksen kuin verbimuoto: akriĝo = "teko teroittua", akriĝa = "liittyy tekoon teroittua, teroittuva", sidiĝo = "teko istuutua", sidiĝe = "liittyy tekoon istuutua, istuutuen", edziĝo = "teko mennä naimisiin", edziĝa = "liittyy tekoon mennä naimisiin", unuiĝo = "teko yhdistyä".

Joskus IĜ-sana, jolla on O-pääte voi myös osoittaa muutosteon lopputulosta: Unuiĝo Franca por Esperanto (yhdistyksen nimi). Dio nomis la sekaĵon Tero, kaj la kolektiĝojn de la akvo Li nomis Maroj.

IĜ-päätettä käytetään myös tavallisena sanajuurena: iĝi = tulla joksikin.

IL

IL = "väline, laite, keino".

 • segisegilo = sahausväline, saha
 • fosifosilo = työkalu kaivamiseen
 • kudrikudrilo = teräväpäinen pieni väline ompelemiseen, silmäneula
 • tonditondilo = väline leikkaamiseen (sisältää kaksi terää), sakset
 • ŝlosiŝlosilo = väline, jota käännetään lukossa lukitsemaan tai avaamaan, avain
 • manĝimanĝilo = väline syömiseen (lautanen, kulho, veitsi, haarukka, syömäpuikko, lasi ym.), ruokailuväline, aterin
 • sonorisonorilo = väline, joka soi, soittokello (uzanto de sonorilo ne sonoras, sed sonorigas (soittokellon käyttäjä ei soi vaan soittaa))
 • presipresilo = kone kirjojen, lehtien jne. painamiseen, painokone
 • komputikomputilo = (elektroninen) laite tietojen työstämiseen ja hyvin nopeiden laskutoimitusten tekemiseen, tietokone
 • aboniabonilo =paperi, jolla on mahdollista tilata jotain, tilauslomake
 • aliĝialiĝilo = paperi, jolla on mahdollista ilmoittautua johonkin (esim. kongressiin), ilmoittautumislomake
 • kuracikuracilo = mikä tahansa, joka auttaa parantamiseen (esim. lääke, rohto, rohdos)
 • ilo = työkalu, väline; ilaro = työkalut, työkalukokoelma

Jälkiliitteellä IL on kolme yleistä merkitystä. Ilmaistakseen itseään täsmällisemmin voi muodostaa yhteenliittymän muiden sanajuurten kanssa, esim.: presmaŝino (painokone), transportaparato (kuljetuslaite), vendaŭtomato (myyntiautomaatti). Usein kuitenkin kelpaa yksinkertainen IL-muoto.

Joissakin harvoissa IL-sanoissa teon elementti on jätetty pois asiayhteydessä ymmärrettynä. Se, joka sijaitsee ennen IL, ei itse viittaa tekoon, vaan esim. teon lopputulokseen: fajrofajrilo = työkalu tulen tekemiseen (ei "työkalu palamiseen")

IN

IN = "synnyttämiseen kykenevä sukupuoli". Päätettä IN voi käyttää vain sen yhteydessä, joka voi omata sukupuolen, nimittäin ihmisen tai eläimen. IN lisää naissukupuolen merkityksen (ja poistaa mahdollisen miessukupuolen merkityksen).

Useimmiten lisätään IN-pääte sanaan, joka sisältää miehisen merkityksen. Sen sijaan sana saa silloin naispuolisen merkityksen:

 • patropatrino = nainen, joka on synnyttänyt lapsen, äiti
 • virovirino = täysikasvuinen naispuolinen ihminen, nainen
 • knaboknabino = nuori naispuolinen ihminen, tyttö
 • avoavino = isän tai äidin äiti, isoäiti
 • reĝoreĝino = nainen, joka hallitsee samoin kuin kuningas, kuninkaan puoliso, kuningatar

Voi myös liittää IN-pääte sanaan, joka on sukupuolisesti neutraali, mutta niin tapahtuu paljon harvemmin. Sukupuolisesti neutraali sana saa silloin naispuolisen merkityksen:

 • homohomino = naispuolinen ihminen, nainen
 • aŭtoroaŭtorino = naispuolinen kirjailija, naiskirjailija, kirjailija
 • pasaĝeropasaĝerino = naispuolinen matkustaja, matkustaja
 • bestobestino = naaraspuolinen eläin, naaraseläin
 • mortintomortintino = kuollut nainen

Neutraalin sanan yhteydessä voi osoittaa miehen sukupuolta sanajuurella VIR käytettynä etuliitteen tai adjektiivin omaisesti.

On joitakin sanoja, jotka itsessään ovat naispuolisia: damo (daami, rouva), nimfo (nymfi), matrono (matroona), putino (huora) (ei yhdistetty sana!) ym. Tuollaisiin sanoihin ei pidä liittää IN-päätettä.

IN on käytössä myös tavallisena sanajuurena: ino = naaraseläin (tai naispuolinen ihminen); investaĵo = naisten vaate (vertaa investaĵo = sijoituskohde).

IND

IND = "olla oikeutettu tai olla teon arvoinen". IND-päätettä voi käyttää vain transitiivisten verbien yhteydessä:

 • amiaminda = sellainen, että ansaitsee olla rakastettu, rakastettava
 • vidividinda = niin kaunis tai hyvä, että sitä kannattaa katsoa, näkemisen arvoinen
 • mirimirinda = niin erityislaatuinen, että sitä pitää ihmetellä, hämmästyttävä, ihmeellinen
 • bedaŭribedaŭrinde = niin (huonosti), että sitä pitää valitella, valitettavasti
 • inda = ansaittu, arvokas

ING

ING = "pidike, johon (osittain) asetetaan jotain". Se, joka sijaitsee ING-päätteen edessä, on normaalisti se, joka osittain asetetaan pidikkeeseen:

 • glavoglavingo = putkimainen esine, johon miekan terä asetetaan, huotra
 • cigarocigaringo = pieni putki, johon asetetaan sikari poltettavaksi, imuke
 • ŝraŭboŝraŭbingo = rengas, johon ruuvi ruuvataan, mutteri
 • ovoovingo = pieni kuppi, johon muna asetetaan syötäväksi, munakuppi
 • ingo = pidike (erityisesti miekan huotra), joka osittain peittää sen, jota se pitää; eningigi = asettaa huotraan, asettaa tuppeen

ISM

ISM = "aate, liike, järjestelmä, toimintatapa" ym. Joskus ISM-sana osoittaa myös yksittäisen esimerkin jostain erityisestä toimintatavasta. ISM-päätteen merkitys vaihtelee valtavasti, ja riippuu hyvin paljon siitä, minkä jälkeen se sijaitsee.

 • StalinoStalinismo = Stalinin poliittiset ajatukset, stalinismi
 • KristanoKristanismo = kristittyjen uskonto, kristinusko
 • koloniokoloniismo = voimakkaan valtion tekemä siirtomaiden hyväksikäyttö, kolonialismi
 • kapitalokapitalismo = yksityiseen pääomaomistukseen perustuva talousjärjestelmä, kapitalismi
 • alkoholoalkoholismo = sairaalloinen riippuvuus alkoholista, alkoholismi
 • diletantodiletantismo = amatöörimäinen ja hutiloiva toiminta, harrastelijamaisuus
 • patriotopatriotismo = rakkaus ja omistautuminen omaan isänmaahan, isänmaallisuus
 • la Angla lingvoAnglismo = englannin kielen erityispiirre, anglismi

IST

IST = "henkilö, joka usein toimii jonkin parissa (ehkä ammatikseen)". Se, joka sijaitsee IST-päätteen edessä, on aina se, jonka parissa henkilö toimii.

On yleinen harhaluulo, että IST on sama kuin "ammattilainen", mutta sen todellinen merkitys on laajempi:

 • verkiverkisto = henkilö, joka kirjoittaa usein, kirjailija
 • kuracikuracisto = henkilö, joka parantaa ammatikseen, lääkäri
 • artoartisto = henkilö, joka harjoittaa taidetta, taiteilija
 • biciklobiciklisto = henkilö, joka pyöräilee usein, pyöräilijä
 • ŝteliŝtelisto = henkilö, joka varastaa usein, varas
 • EsperantoEsperantisto = henkilö, joka osaa ja käyttää esperantoa, esperantisti

Tarvittaessa on mahdollista tehdä täsmällisempiä sanoja. Yleisen fiŝisto-sanan sijaan voi sanoa fiŝkaptisto, joka kalastaa, pyytää kaloja (= fiŝkaptas), fiŝbredisto, kalanviljelijä, joka viljelee kaloja, ja fiŝvendisto, kalamyyjä, joka myy kaloja.

IST-sanalle on usein olemassa samanlainen ISM-sana. Tällaisten sanaparien kahden muodon suhteet voivat olla hyvin vaihtelevia: alkoholisto = henkilö, joka on riippuvainen alkoholista, joka kärsii alkoholismista; alkoholismo = sairaalloinen riippuvuus alkoholista; kapitalisto = henkilö, jolla on paljon pääomaa; kapitalismo = yksityisen pääomanomistuksen talousjärjestelmä. On myös hyvin monia sanoja, jotka päättyvät "ist" tai "ism", ja jotka viittaavat erilaisiin ammatteihin ja ismeihin, mutta jotka eivät kuitenkaan ole yhdistettyjä sanoja esim.: turistoturismo, faŝistofaŝismo, ekzistencialistoekzistencialismo.

Usein IST merkitsee "vastaavan ismin kannattaja". Silloin IST = ISM-AN: oportunisto = opportunismia kannattava; komunisto = kommunismia kannattava. IST ei aina ole sama kuin ISM-AN. Esim. kapitalisto ei ole sama kuin kapitalismano.

Huomautus: AN ja IST ovat joissakin tapauksissa hyvin lähellä toisiaan. Silloin voi valita mielensä mukaan. On totuttu käyttämään sitä, joka luo kansainvälisimmän muodon. Normaalisti puhutaan esim. sanoista Kristo, Kristano ja Kristanismo. Muotoja Krististo ja Kristismo ei esiinny koskaan. Ne olisivat yhtä loogisia, mutta ei niin kansainvälisiä. Vertaa sanoihin Budho, Budhisto ja Budhismo, jossa suositus on vastakkainen, samoin kansainvälisyyden takia. Sanan Budhisto rinnalla käytetään kuitenkin myös sanaa Budhano, yhtä loogista, mutta sanasta Budhanismo ei puhuta. (Jotkut käyttävät sen sijaan sanoja Budao, Budaisto ja Budaismo.)

Ehdottomasti ei pidä sanoa kirurgisto, astronomisto, ekologisto jne. Kuitenkin monissa tapauksissa voi jälkiliitteellä IST muodostaa rinnakkainen sana sellaiselle ihmiselle, jos on olemassa erityinen sana sille, minkä parissa hän toimii:

 • kirurgiokirurgiisto = kirurgi
 • diplomatiodiplomatiisto = diplomaatti
 • gimnastikogimnastikisto = voimistelija

NJ

NJ-päätteellä voi muodostaa naisten lempinimiä. NJ-päätteen edessä käytetään nimen lyhennettyä muotoa. Tavallisesti säilytetään noin 1–5 kirjainta:

 • MarioManjoMarinjo - Mario → Manjo tai Marinjo
 • KlaroKlanjo - Klaro → Klanjo
 • SofioSonjoSofinjo - Sofio → Sonjo tai Sofinjo
 • PatrinoPanjo - Patrino → Panjo
 • OnklinoOnjo - Onklino → Onjo
 • FratinoFranjo - Fratino → Franjo

Käytettäessä NJ poistetaan normaalisti mahdollinen IN-jälkiliite. Joskus kuitenkin voisi säilyttää vokaalin jälkiliitteestä IN, jos se auttaisi luomaan sointuvamman muodon: kuzinoKuzinjo, knabinoKnabinjo. Ehkä voisi jopa käyttää ylimääräistä IN-jälkiliitettä, jos se auttaa sointuvuudessa: KlaroKlarinoKlarinjo.

OBL

OBL = "moninkertaistus". OBL-pääte on käyttökelpoinen vain lukusanoissa ja vastaavissa sanoissa. Se, joka sijaitsee OBL-päätteen edessä, osoittaa aina, millä moninkertaistetaan.

 • duduobla = kerrotaan kahdella, kaksinkertainen
 • duduoble = kahdella kerrottu, kaksinkertaisesti
 • duduoblo = kaksinkertainen määrä, "tupla"
 • dekdekobla = kerrottu kymmenellä, kymmenkertainen
 • dekdekoble = kymmenellä kerrottu, kymmenkertaisesti
 • dekdekoblo = kymmenkertainen määrä
 • cent dek ducent-dek-du-obla = kerrottuna luvulla 112, satakaksitoistakertainen
 • cent dek ducent-dek-du-oble = kerrottuna luvulla 112, satakaksitoistakertaisesti
 • cent dek ducent-dek-du-oblo = satakaksitoistakertainen määrä

OBL-sana yhdessä A-päätteen kanssa voi myös merkitä, että jokin koostuu niin monesta osasta:

 • duobla vesto = vaate, joka koostuu kahdesta vaatekerroksesta
 • duobla fadeno = kaksi vierekkäin asetettua lankaa, joita käytetään kuin yhtä

Ennen OBL aina kirjoitetaan yhteen numeron kanssa. Selkeyden vuoksi voi käyttää tavuviivoja. Tavuviivat sijoitetaan normaalisti sinne, missä on väliviivat alkuperäilsessä luvussa: dek dudekduoblo tai dek-duoblo; dudekdudekoblo; du mil dudekdumildudekoble tai mieluummin du-mil-dudekoble. Samat kirjoitussäännöt ovat voimassa jälkiliitteille ON ja OP.

ON

ON = "jakaminen". ON-pääte on käyttökelpoinen vain lukusanoissa ja vastaavissa sanoissa. Se, joka sijaitsee ON-päätteen edessä, osoittaa aina, millä jaetaan:

 • duduono = toinen kokonaisuuden yhtä suurista osista, ½, puolikas
 • duduona = puolikkaan suuruinen, puolet jostakin, puolet, puoli-
 • duduone = puolikkaan kokoisesti, ollen puolet jostakin
 • dekdekono = yksi kymmenestä yhtä suuresta kokonaisuuden osasta, 1/10, kymmenesosa
 • dekdekona = kymmenesosan suuruinen, kymmenesosa jostakin
 • dekdekone = kymmenesosan suuruisesti, ollen kymmenesosa jostakin

ON-sanoihin käytetään samoja kirjoitussääntöjä kuin OBL-sanoihin.

Joskus sekoitetaan ON sanajuureen PART. Ei voi sanoa esim. landono sanasta landparto = "osa maata". ON ei osoita osaa siitä, joka sijaitsee sen edessä, vaan osaa jostain muusta. Triono ei ole osa sanasta tri, vaan yksi kolmesta yhtä suuresta osasta jotain muuta.

OP

OP = "ryhmä, jossa on tietty määrä jäseniä". OP-pääte on käyttökelpoinen vain lukusanoissa ja vastaavissa sanoissa. Se, joka sijaitsee OP-päätteen edessä, osoittaa aina, kuinka monta jäsentä ryhmässä on:

 • unuunuopo = yksi ainoa asia tai henkilö, yksilö
 • unuunuopa = ainoa, erillisenä pidetty
 • unuunuope = kaikki itsekseen, yksittäin
 • duduopo = kahden ryhmä, pari, kaksikko
 • duduopa = koostuu kahdesta jäsenestä, binäärinen
 • duduope = kahden jäsenen ryhmänä, kahden jäsenen ryhminä, kaksittain
 • dekdekopo = kymmenen ryhmä, kymmenikkö
 • 1}dek → dekopa = käsittäen kymmenen jäsentä
 • dekdekope = kymmenen hengen ryhmässä, kymmenen hengen ryhmissä, kymmenittäin

OP-sanoille käytetään samoja kirjoitussääntöjä kuin OBL-päätteelle.

Ennen O-päätettä jälkiliite OP on mahdollista jättää pois, koska yksinkertainen O-muoto sisältää lukusanoissa muun muassa opo-sanan merkityksen:

 • duo = kaksikko tai numero kaksi, duo, pari
 • trio = kolmikko tai numero kolme, trio
 • deko = kymmeneikkö tai numero kymmenen

UJ

UJ = "jokin, mikä on tarkoitettu sisältämään jotain tiettyä". UJ-päätteellä on käytännössä kolme erilaista merkitystä: "säiliö", "kasvi" ja "maa". Se, joka sijaitsee UJ-päätteen edessä, osoittaa aina, mitä asiassa on tai tapahtuu.

UJ voi osoittaa erityistä säiliötä, ruukkua, rasiaa jne., jonka tarkoitus on sisältää jotain tai jossa tehdään jonkinlainen teko:

 • salosalujo = pieni maljakko, jossa pidetään suolaa ruokapöydässä käytettäväksi, suolasirotin
 • cigarocigarujo = rasia sikareita varten, sikarikotelo
 • abeloabelujo = keinotekoinen mehiläisten asunto, mehiläispesä (luonnollinen mehiläispesä voisi olla abelejo, mutta sana merkitsee myös "paikkaa, jossa mehiläishoitaja pitää mehiläispesiä")
 • monomonujo = kukkaro, tai muunlainen kannettava rahasäilö, lompakko
 • banibanujo = amme tai vastaava, jossa peseydytään tai pestään jotain toista, kylpyamme
 • trinkitrinkujo = suuri pitkänomainen säiliö (kaukalo = trogo), josta eläimet juovat

Täsmällisyyden vuoksi voi tehdä yhdistelmiä muiden sanajuurten kanssa, esim.: teskatolo (teerasia), tekruĉo (teeruukku), tetaso (teelautanen), cigarskatolo (sikarirasia), cigaredpaketo (savukerasia), konservoskatolo (säilykepurkki).

Huomaa, että se, joka sijaitsee UJ:n edellä, viittaa aina pakollisesti sisältöön, kun taas se, joka sijaitsee sanojen SKATOL, VAZ jne. edessä, voi viitata sisältöön, ainekseen, tai johonkin muuhun, esim.: ladskatolo (peltipurkki, säilykepurkki) = "peltirasia", lignositelo (puuämpäri) = "puusta tehty ämpäri". Mutta ladujo (peltisäilö) pitää olla "säiliö, jossa on peltiä", kaj lignujo (puusäilö) on ehdottomasti "säiliö puuta varten".

Hedelmän, marjan tai kukan nimessä UJ voi osoittaa kasvia, normaalisti puuta tai pensasta, joka tuottaa sellaisen hedelmän, marjan tai kukan:

 • pomopomujo = omenapuu (mutta myös säiliö omenien keräämisessä)
 • vinberovinberujo = viiniköynnös
 • rozorozujo = ruusukasvi

Voi myös sanoa pomarbo, vinberarbusto jne.

Kansan jäsenen nimessä UJ merkitsee aina "tuon kansan maa":

 • FrancoFrancujo = ranskalaisten maa, Ranska
 • ĈinoĈinujo = kiinalaisten maa, Kiina
 • SomaloSomalujo = somalien maa, Somalia

Joskus muodostetaan maan tai alueen UJ-sana muunlaisesta sanasta:

 • patropatrujo = isänmaa, kotimaa, alkuperäinen maa
 • EsperantoEsperantujo = Esperantolando, esperantomaa, (kuviteltu) esperantistien maa, esperantomaailma (kongressit, jne.)

Maiden nimissä käytetään vaihtoehtoina UJ-päätteelle myös sanajuurta LAND jälkiliitteen tapaan, ja epävirallista jälkiliitettä I. Useimmilla mailla on kuitenkin ei-yhdistetty nimi, esim. Usono, Birmo, Liĥtenŝtejno, Islando (ei ole muodostettu päätteellä LAND!) ym. Tuollaisissa tapauksissa käytetään jälkiliitettä AN muodostamaan asukkaiden nimi: Usonano, Birmano jne.

UJ käytetään myös tavallisena sanajuurena: ujo = maljakko, rasia, säilytyspaikka; enujigi = asettaa maljakkoon ym. Tällaisissa tapauksissa UJ ei saa koskaan merkitystä maa tai kasvi.

UL

UL = "henkilö, jolla on tietty luonnehdinta". Se, joka sijaitsee UL-päätteen edessä, osoittaa aina sitä, mikä luonnehtii henkilöä.

 • junajunulo = henkilö, jota luonnehtii nuoruus, nuori (mies tai nainen), nuorukainen
 • dikadikulo = erityisen lihava henkilö
 • fremdafremdulo = vieras henkilö toisesta maasta, kaupungista, toiselta alueelta, vieras, muukalainen, ulkomaalainen
 • sanktasanktulo = erityisen pyhä henkilö, pyhimys
 • blankablankulo = ihminen niin sanotusta valkoisesta rodusta, valkoihoinen
 • timitimulo = henkilö, joka pelkää usein, pelkuri
 • ĝiboĝibulo = henkilö, jolla on piirteenä kyttyrä, kyttyräselkä
 • milionomilionulo = henkilö, joka omistaa miljoonan, miljoonia dollareita, euroja, jenejä..., miljonääri
 • sen kuraĝosenkuraĝulo = henkilö, jolta puuttuu rohkeutta, arka
 • antaŭantaŭulo = henkilö, joka oli olemassa tai toimi aikaisemmin, esi-isä; edeltäjä
 • aliaaliulo = toinen henkilö

UL-päätettä käytetään säännöllisesti myös eräissä eläinlajien nimissä, vaikka ei ole kyse henkilöistä:

 • mamomamuloj = eläinten luokka, joka imettää poikasiaan, nisäkäs
 • brankobrankuloj = sellaiset eläimet, jotka hengittävät kiduksilla (esim. nivelmadot, äyriäiset, sammakontoukat, nilviäiset, kalat...)

Toisinaan käytetään UL-päätettä kuvaannollisesti mitä erilaisimmista asioista, myös elottomista, joita halutaan esittää ikään kuin henkilöinä:

 • nubojn skrapasnubskrapulo = valtavan korkea talo, joka ikään kuin raapii pilviä, pilvenpiirtäjä
 • tri mastojtrimastulo = laiva, jolla on kolme mastoa, kolmimasto

Sanoissa, jotka itsessään määrittävät jonkin henkilön, ei tule käyttää tarpeettomasti UL-päätettä. Erityisesti pitää ottaa huomioon partisiipit, joilla on O-pääte. Tuollainen partisiippi määrittää aina henkilön, ja UL:n lisäys on normaalisti virhe. Älä sano parolantulo, kurintulo, konatulo, vaan yksinkertaisesti parolanto, kurinto, konato. Jos kuitenkin lisätään UL partisiippiin, jolla on O-pääte tai muuhun henkilösanaan, niin silloin luodaan sana, jolla on erityismerkitys. Virulo ei ole sama kuin viro, vaan tarkoittaa "henkilö, jota luonnehtii mieheys" = vireculo. Konatulo olisi periaatteesta "henkilö, jota luonnehtii tunnettuus" = famulo (kuuluisuus) , kun taas konato (tuttu) on yksinkertaisesti "henkilö, jonka joku tuntee".

UL-päätettä käytetään myös kuten tavallista sanajuurta: ulo = henkilö ilman jotain erityistä luonteenpiirrettä.

UM

Pääte UM ei sisällä määrättyä merkitystä. Sillä voi muodostaa sanoja, jotka jotenkin liittyvät siihen, mikä sijaitsee UM-päätteen edessä. Kaikki UM-sanat pitää opetella erikseen. On kuitenkin muutamia UM-sanojen ryhmiä, joilla on samanlaisia merkityksiä.

Monet UM-verbit merkitsevät "tehdä tietyllä tavalla sillä, joka sijaitsee UM-päätteen edessä":

 • foliofoliumi = käännellä kirjan tai aikakauslehden lehtiä lukeakseen nopeasti ja ohimennen jotain, lehteillä, selailla
 • palpebropalpebrumi = nopeasti sulkea ja avata silmäluomia, räpytellä silmiä
 • brakobrakumi = halata, syleillä

Jotkin UM-vebit tarkoittavat "varustaa tietyllä tavalla sillä, joka sijaitsee UM-päätteen edessä":

 • aeroaerumi = avata ulkoilmaan, päästää ilmaa sisään raikastamaan, tuulettaa
 • sukerosukerumi = peittää sokerilla, sokeroida

Ryhmä UM-verbejä osoittaa teloitusta, tappamista:

 • krucokrucumi = naulata tai sitoa ristiin tappaakseen, ristiinnaulita
 • pendipendumi = ripustaa köydellä kaulan ympäri tappaakseen, hirttää

Jotkin UM-sanat ovat vaatteiden osien tai vastaavien nimiä. Se, mikä sijaitsee UM-päätteen edessä osoittaa ruumiinosaa, jonka ohessa asia sijaitsee:

 • kolokolumo = vaatteen osa, joka ympäröi kaulaa, kaulus
 • nazonazumo = silmälasityyppi, joka kiinnitetään puristamalla nenän ympärille, sangattomat silmälasit

UM-päätettä käytetään matematiikassa muodostamaan lukujärjestelmien nimiä. UM asetetaan luvun jälkeen, joka osoittaa, kuinka monta numeroa järjestelmä käyttää:

 • duduuma nombrosistemo = kahden numeron järjestelmä, binaarijärjestelmä
 • dekdekuma nombrosistemo = kymmenen numeron järjestelmä, desimaali-, kymmenjärjestelmä

Joitakin muita UM-sanoja:

 • malvarmamalvarmumi = sairastua yskään, vilustua, kylmettyä
 • plenaplenumi = tehdä kokonaan (tehtävä, velvollisuus, ym.), täyttää, suorittaa loppuun, toteuttaa
 • gustigustumi = tuntea maku, kokeilla makua, maistaa
 • lotolotumi = jakaa tai palkita arvonnan perusteella, arpoa
 • komunakomunumo = hallinnollinen alue kaupungin tai yhteisön ympärillä, tai järjestö yhteistyötä, yhdessä asumista jne. varten, yhteisö
 • dekstradekstruma = sellainen, joka kääntyy tai pyörähtää oikealle, myötäpäivään
 • proksimaproksimume = ei täsmällisesti, noin, likimääräisesti
 • umo = asia, jonka nimeä ei juuri nyt muista, outo asia tai jota ei voi kuvailla

Jos haluaa muodostaa uuden UM-sanan, pitää olla hyvin varovainen, koska muut eivät mahdollisesti ymmärrä sitä. UM-sana, joka liittyy johonkin edellisiin ryhmiin, hyväksytään paljon helpommin, kun taas UM-sanaa, joka ei muistuta jo olemassa olevaa UM-sanaa, on paljon vaikeampi saattaa käyttöön. Usein kuitenkin tehdään tilapäinen UM-sana, joka ymmärretään asiayhteydestä, ja joka myöhemmin häviää.

Takaisin ylös