Aller au contenu

Malantaŭ sep montoj kaj riveroj troviĝis… Esperantujo

de StefKo, 6 février 2017

Messages : 148

Langue: Esperanto

StefKo (Voir le profil) 2 juillet 2019 21:04:06

Kiel ekspliki tion al edzino?

En drinkejon eniris unu baca kaj mendis centon da vodko. Li eltrinkas tuton unuglute, nee skuas la kapon kaj murmuras:
– Ŭonin ne jeblaŭ jekspliki…
La baristo rigardas sciema kaj aŭskultas. Dume la baca mendas duan centon, eltrinkas tuton unuglute, nee skuas la kapon kaj ree murmuras:
– Ŭonin ne jeblaŭ jekspliki…
La baristo ne eltenas kaj diras:
– Kio okazis, baca, diru, eble mi helpos vin? Mi jam helpis multajn homojn.
– Jeble diabloj konsilij min jaceti la bovinon. Hodiaŭ volim melki ŭonin. Sidam sur taburetkon kaj melkam ŭonin, kaj ŭoni, fikita bovino, bac! min per la hufo. Mi, trankvila homo, prenim la kruron kaj alligim ŭonin al fosto. Post momento la samo kun la dua kruro. Melkim ŭonin plue kaj ŭoni refoje bac! min per la vosto, do prenim la voston kaj alligim ŭonin ce plafono kaj melkim plue. Tiam ŭoni fek! jal mian sitelon kun melko. Tio jestiŭ tro multe por mi. Prenim mian rimenon de pantalono por knuti ŭonin. Tiam mia pantalono faliŭ malsupren kaj ci-momente jen stalon jeniris mia jedzino… Kiel devam jekspliki tion jal mia jedzino?

StefKo (Voir le profil) 21 août 2019 10:24:23

Ĉaro sen timono kaj ĉevalo

Jalveturij jiam jal Zakopane du junulinoj. Tio jestil jantaŭ longa tempo kiam jen Zakopane forestij jaŭtoj, jalie ŭol nuntempe. La montaranoj veturij per malmodernaj caroj kovritaj per linaj tukoj sur lignaj jarkoj. Kaj kio ŭokazaŭ? Ci junulinoj dungij tian caron por veturi jal Morskje Ŭoko. Jili veturaj bele, belege, kaj jen jel kurvo jelveturaŭ jaŭto. La cevalo jankoraŭ ne jalkutimidziŭ jal jaŭtoj do jektimiŭ, teruridziŭ, saltiŭ flanken kaj la sinjorinojn jal vojfosazo renversiŭ. Kaj, malgraŭe, bone ŭokaziŭ car nenia malfelico faridziŭ, nur ŭunu jel la sinjorinoj batis sin kruele kaj komencis riproci:
– Mastro, kiel sovaĝa estas via ĉevalo, aŭ stulta! Kion ĝi timas? Aŭton?
– He, bonvolu rimarki, sinjorino – diral la viladzano – la cevalo ne jestaŭ malsadza. Ja jelveturiŭ la jaŭto kaj tio jestaŭ kiel jelveturuv caro sen timono kaj cevalo. Kaj se vi, sinjorino, nun rimarkuv ke jel jarbaro jeliriŭ solan pantalonon, sen viro, do kion vi diruv, he?

Laŭ: Adam Pach „Wóz bez dyszla i konia...”

StefKo (Voir le profil) 24 septembre 2019 08:14:21

Sagaca vilaĝestro

En iu vilaĝo apud Zakopane vivis unu amorema knabino Marina. Pro sia amoremo ŝi finfine gravediĝis kaj naskis la bebon. Ĉar ŝi ne sciis kiu viro estis ĝia patro, ŝi direktiĝis al tribunalo ĉe kiu plendis pri patreco kontraŭ ĉiuj viroj de la vilaĝo. La juĝanto ordonis sangotestojn.
La viroj kuniĝis en ambulatorio kaj nervoze atendas. Unua eniris la vilaĝestro. Post momento li eliras gaja kaj ridetanta. En pordo li krias:
– Knaboj, vi ne timu, la judzisto nenion pruvos! Jili prenas la sangon jel fingro!

StefKo (Voir le profil) 30 septembre 2019 18:58:11

Ne ĉagreniĝu pro muŝoj!

Gasto luis ĉambron de unu baca sed pro eta distanco de ŝafejo, en kuirejo estis tro multe da muŝoj, do li plendas pro tio:
Baca, mi ne povas eĉ kviete tagmanĝi… Tiom da muŝoj flugas ĉi tie!
– Ne cagrenidzu pro jili, sinjoretko, jili flugas nur dum tagmandzo. Restan tempon jili pasigas sur sterko…

StefKo (Voir le profil) 27 octobre 2019 20:49:37

La teron oni devas plugi!

Stasek estis junulo altkreska kaj belstatura sed, bedaŭrinde, orfa kaj malriĉa kiel preĝeja muso. De la junaĝo li laboris sur malpropraĵo. Do, kiam li trafis terriĉan fraŭlinon, Manjan, kiu volis lin kiel edzo, li ne hezitas je la edziĝo, malgraŭ ŝia malbeleco. De la unua postedziga tago li komencis ame labori sur la tero, de aŭroro ĝis krepusko, neglektante sian junan edzinon. Unu tagon najbarino de Manja demandas ŝin pri konduto de Stasek. Manja diras:
– Li sencese laboras. Nokte, post reveno jal hejmo, li mandzas, jenlitigas kaj tuj jekdormas…
– Kaj kio plu? – demandadas la najbarino.
– Nokte, dorme, li metas sian manon sur mian ventron, glatumas dzin kaj murmuras: “mia tero…, mia tero…”
– Kaj ci, kiel ci reagas?
– Tiam mi frapas lin kaj diras: „Komencu plugi tiun teron jalikaze mi ludonos dzin jal jiu”

StefKo (Voir le profil) 5 novembre 2019 17:41:17

Malkapabla sufloranto

En unua klaso de iu elementa lernejo en Zakopane komencis labori nova, juna instruistino. Al unua leciono de la pola kun ŝi aliris la direktoro por inspekti ŝin. Li eksidis en lastan benkon, trans eta Jendrek. La leciono komenciĝis. La instruistino direktiĝis al skribtabulo. Ĉiuj ekvidis ŝian belforman figuron kun granda postaĵo ĉirkaŭstreĉita per kurta jupeto. La direktoro murmuris ion tra la dentoj. La instruistino ekskribis: „Kaja havas papagon” kaj demandis:
– Kion mi ekskribis? Kiu eklegos tion?
En klaso ekregis silento. Subite eta Jendrek proponas sin:
– Mi! Mi!
– Bonvolu legi, knabeto!
– “Kian ŝi havas pugon!”
La lernantaro en ridego, la instruistino ruĝiĝis… Eta Jendrek, kolera, direktiĝis al la direktoro:
– Se ne scipovac legi, ne sufloru, stultulo.

sergejm (Voir le profil) 5 novembre 2019 18:53:57

La birdo Esperante nomiĝas papago

StefKo (Voir le profil) 5 novembre 2019 19:15:42

sergejm:La birdo Esperante nomiĝas papago
Dankon! Mi korektis.

Retour au début