Aller au contenu

La signification principale des prépositions al, el et ĝis est la direction, mais elles sont aussi utilisées dans divers autres sens :

al
But d’un : Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.
Direction immobile : Ŝi apogis sin per la mano al la muro.
Celui qui reçoit quelque chose, ou qui profite ou pas d'une action : Donu al la birdoj akvon. Diru al mi vian nomon. Ŝi kombas al si la harojn. Pardonu al mi! Lia babilado malhelpis al mi fari la hejmtaskojn.
Celui qui ressent ou éprouve quelque chose : Ŝajnas al mi, ke vi mensogas.
Possession et similaire (avec aparteni) : La rozo apartenas al Teodoro.
Résultat de transformation ou de changement : Li disrompis ĝin al mil pecoj. Mais normalement on utilise en + la finale -N: Li disrompis ĝin en mil pecojn.
Ajout addition et similaire (avec aligi, aliĝi, aldoni et similaire.) : Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso?
Ce que l'on considère quand on estime une chose proche ou semblable : Proksime al la angulo staris aŭto. Tiu nubo similas al ĉevalo.
el
Mouvement de l'intérieur vers l'extérieur : El la tubo fluis akvo. Li eliris el la ĉambro.
Origine, provenance, source, état antérieur, cause : El kiu lando vi venas? Ŝi tradukis la libron el la Ĉina lingvo. El la knabo fariĝis junulo. El surprizo (= pro surprizo) li preskaŭ falis. Pour exprimer la cause on préfère de nos jours utiliser pro.
Matière, consistance : La skatolo estis farita el ligno. Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.
Groupe ou ensemble, quand on distingue chaque individu du groupe ou partie de l'ensemble : El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. Trinku el la vino, kiun mi enverŝis.
ĝis
Lieu qu'un mouvement atteint mais ne dépasse pas : Mi akompanis ilin ĝis ilia domo.
Limite dans l'espace, sur un terrain ou similaire : La tuta lago ĝis la transa bordo estas kovrita de glacio.
Durée, mesure, degré, niveau que quelque chose atteint sans le dépasser : Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero. La tasko estu preta ĝis la fino de Junio. La prezo falis ĝis du eŭroj.

Le N final de l'accusatif et la préposition de sont des marqueurs grammaticaux indiquant la direction.

Retour au début