לתוכן העניינים

תוארי פועל מתארים דרכים, מקומות, זמנים, כמויות לדוגמה תוארי פועל מסתיימים באספרנטו בסיומת E:

 • rapide = בצורה מהירה, עם מהירות
 • bele = בצורה יפה, עם יופי
 • urbe = ב (ה) עיר (ים)
 • hejme = בתוך הבית (ים) המתאים (ים)
 • tage = ביום (ים)
 • matene = בבוקר (ים)
 • lunde = בימי שני, בכל יום שני
 • normale = באופן רגיל, בימים כתיקונם
 • multe = בכמות גדולה
 • alveninte = לאחר (ה) הגעה

בתוארי פועל יכולה להופיע סיומת הפעול N המראה כיוון : urben = "לעיר (ים)", hejmen = "להיות בעל (י) בית (ים)." אולם תואר הפועל לא יכול לקבל את סיומת הריבוי J .

לצורך komparado השוואה בין דברים משתמשים במילים הקצרות pli ו plej.

שימוש של תוארי פועל

תואר פועל יכול לשמש בתור תיאור של פועל:

 • Ili manĝas rapide. - הם אוכלים במהירות.

  במהירות מתאר את האכילה , ומראה את אופן האכילה.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - עירוניות מביאה (להימצאותם של) מסעדות רבות.

  עירוניות הוא התיאור של מביאה , ומראה את המיקום שלה - ב"עיר".

תיאור פועל יכול להתייחס גם למשפט שלם:

 • Kompreneble mi iros. - כמובן אני אלך.

  כמובן מתייחס כמשפט שלם. זה לא מראה את הכיוון ללכת, אבל משקף את העובדה שאני אלך. למעשה כל זה מובן.

תואר פועל יכול לשמש גם כשם תואר גנאי, תואר פועל שונה, תואר איכות במילה קצרה:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - זה (הוא) גדול מספיק.
 • Li manĝas terure multe. - הוא אוכל נורא הרבה.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - הם יחזרו בקרוב מאוד..

תואר פועל יכול גם להיות תיאור תפקיד/מקצוע של שם פועל הפועל, או תת משפט :

 • Estas amuze labori. - כיף לעבוד.

  Amuze מתאר את המילה labori .

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - ללעוס הרבה, זה הכרחי, לעיכול טוב.

שמות תואר ותוארי פועל הם מאוד דומים. הדבר שאתה רוצה לתאר, עליך להחליט האם הם משמשים שם תואר או תואר פועל.

תוארי פועל הכמותיים ניתן להשתמש בהם כאילו היו שמות עצם : Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

תוארי פועל איכותיים קצרים

חלק מהמילים הקצרות במשפט באספרנטו יכולים לשמש בתפקיד תואר פועל איכותי , אך הן לא מסתיימות ב - E . כאלו הן המתאמים בסיומות E ,EL ,OM ,AM ו- AL , והמילים הקצרות pli ו plej , המילית ne, המילים ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre ו tro. תוארי פועל איכותיים קצרים, שהם בעצם תוארי פועל במהות, בדקדוק נקראים תוארי פועל איכותיים קצרים על מנת להבדילם בבירור מתוארי הפועל בסיומת E .

לראש הדף