לתוכן העניינים

למילת היחס de יש משמעויות רבות מאוד. בגלל ריבוי המשמעויות זה לפעמים יכול להיווצר מצב של חוסר בהבנה. אז אתה יכול להוסיף ביטויי הבהרה שונים, או לבחור מילת יחס אחרת.

תנועה ממקום למקום

המשמעות הבסיסית של מילת היחס de - מתוך/מאצל/ממקום.. הוא מקום, שממנו מתחילה התנועה לצורך הגדרה מדויקת שימו לב גם נקודות זמן נכללות בהגדרה כמיקום (נקודת זמן):

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - אני בא מ(אצל) סבא, ואני הולך עכשיו אל הדוד.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - הרוח העיפה מ(על) ראשי את הכובע.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - מסעם (המסע שלהם) מדלהי לכלכותה היה מאוד ממושך (היה ארוך).
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - קו ישר הוא הדרך הקצרה ביותר מנקודה אחת לאחרת.
 • For de tie ĉi! - מכאן!

במקרה ועוד בהירות נחוצה אתה יכול להגיד for de מתוך או disde מאת : השוטרים לקחו את הכסף שנגנב for de la rabisto מאת השודד / disde la rabisto מהשודד . אם היית אומר: ... את הכסף שנגנב מהשודד de la rabisto , מישהו היה יכול לחשוב שאנו מתכוונים שלו : ". ... את הכסף שנגנב, שהיה שייך לשודד"

מקור, סיבה

מתוך, של ניתן גם להציג את המקור או את הגורם:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - מהאב, קיבלתי את הספר, ומהאח קיבלתי את העט.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - העברים הם ישראלים, כי הם הגיעו לישראל.
 • Francisko de Asizo = פרנסיס הזה , אשר מגיע מהעיר אסיזי (באיטליה). = Francisko el Asizo - פרנסיס מ(תוך= העיר)אסיזי.
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - הוא החוויר מפחד ואחר כך הסמיק מבושה. = ...מפחד ... מבושה.

  למען גורם , אנו משתמשים בדרך כלל ב(עבור) "pro" ולפעמים ב(ל) "el".

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - שיכור משמחה ניתלתי על צווארו.

ניגודים ושונים

De "של" לעתים קרובות מראה הבדלים, לעומת זאת, הבחנת דבר מתוך דבר, שייכות, מרחק, או ניתוק:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - יכולתי להבחין בין החכם הטיפש!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - למה אתה מסתיר ממני?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - עכשיו אני מרוחק במקצת מן הדחופות ביותר של העבודות שלי.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - זה משחרר ממחלות.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - הם גרים רחוק מאיתנו

זמן

DE יכול גם להראות/להצביע את/על הרגע הראשוני של פעולה או מצב מתמשך:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - הוא עובד מהשעה שש בבוקר.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - מעתה והלאה אני כבר לא אוכל בשר.
 • Mi konas lin de longa tempo. - אני מכיר אותו כבר זמן רב.

כדי להראות בבירור כי הגיע הזמן, אתה יכול להשתמשekde או de post:

ekde
= מתחילת
de post
= מסוף

אם מדובר על נקודת זמן, יש מעט הבדל בין החל מ ו מאז , אבל אם זה פרק זמן, ההבדל הוא גדול: מתחילת חייה = החל מ מותה .

שיוך/שייכות

לעתים קרובות De מתוך מבטא שייך (= שיוך, מוצרים, יחד עם איכות, השתייכות, איכות חלק, יחסים ...):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - הנה הכובע של האב.

  הכובע שייך לאב כרכוש או כשייכות.

 • La dentoj de leono estas akraj. - השיניים של האריה חדות.

  השיניים שייכות לאריה כמו חלקי הגוף.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - על החוף של הים היו הרבה אנשים.

  החוף שייך לים, משום שהוא ממוקם ממש ליד זה.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - ינואר הוא החודש הראשון של השנה.

  חודשים הם חלקים של השנה.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - בן המלך פגש אותה.

  הילד שייך למלך כקרוב (משפחה).

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - אני אקרא שיר של זמנהוף.

  השיר משתייך לזמנהוף, כי הוא כתב אותו.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - כוס היין היא מזכוכית,שבו בעבר מצא את עצמו היין, או ששימש עבור יין.

  הכוס משתייך ליין, כי זה מיועד לשימוש עבור יין.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - היא פרופסור למתימטיקה.

  הפרופסור משתייך למתמטיקה, כי זה תחום המומחיות שלה. אתה אנשים יכולים להשתמש גם במילת היחס pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - ספר זה הוא של קרלו.

  לעתים קרובות יותר משתמשים aparteni שייך + al ל : Tiu libro apartenas al Karlo. ספר זה שייך לקרלו.

 • Ĝi estas de mi. - זה של אני

  לעיתים תכופות יש שאומרים: Ĝi estas mia. זה שייך לי (= ל אני)Ĝi apartenas al mi.{2 זה שלי}.

נושא,נשוא,מושא

De ביטוי שפועל כתוספת-עצם הפעולה מציג בדרך כלל בנושא (אחד ביצוע הפעולה) או מושא הפעולה המתואר על-ידי העצם.

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - שיר (של= de) ציפורים זה נעים.

  הציפורים שרות.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - הוא מייד עשה מה שרציתי, ואני מודה לו על ההגשמה המיידית של(=de) רצוני.

  הוא הגשים את רצוני.

כדי לבדוק אם הנושא הגיוני נוכל להשתמש ב- מצד (על ידי): היום אחר הצהריים תהיה קבלה פנים מצד ראש העיר. (היום בערב תתקיים קבלת פנים על ידי ראש העיר.) ראש העיר יקבל מישהו.

הערה: יש אנשים שרוצים לקצר בכתיבה ע"י גרש את המילה fare ולהשמיט את ה-eבסוף אבל המילה הזאת היא לא רשמית ולא מומלץ לעשות זאת.

כאשר פעול פאסיבי, de לרוב מציג נושא, פעולה שבוצעה:

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - היא אהובה על כולם.

  כולם אוהבים אותה.

 • Li estis murdita de nekonato. - הוא נרצח על ידי אדם זר.

  זר (לא מוכר) רצח אותו.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - ההרים היו מכוסים בשלג.[ב=de]

  שלג כיסה את ההרים.

ניתן גם להשתמש ב - fare de: La infano estis forprenita fare de la patrino. Sed simpla de אבל de פשוט בדרך כלל מספיק בהשתתפות פאסיבית. אם אתה רוצה להשתמש ב -de כביטוי משמעותי בהשתתפות פעילה, יש צורך להציג אותו בבירור באמצעותdisde, for de, ekde או דומה: La infano estis forprenita disde la patrino. הם הרחיקו את הילד מאמו.

איכות

De לפעמים מציג איכות, עניין/קשר או מידה:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - היא אישה בגיל העמידה = היא בגיל העמידה.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - יש לו צבע שיער בלתי מוגדר.
 • Li estas de meza kresko. - הוא בגובה ממוצע.
 • bukedo de rozoj = זר המורכב מורדים
 • reto de komputiloj = רשת (מחשבים), אשר מורכבת ממחשבים
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - הילד היה רק בגיל שש שנים.
לראש הדף