לתוכן העניינים

Je היא מילת יחס ללא משמעות מוגדרת. הכוונה המקורית הייתה כי ישתמשו ב Je בכל המקרים המופשטים, שעבורם אין מילת יחס אחרת. אז בהתחלה השתמשו ב Je הרבה מאוד. נכון להיום Je בשימוש נדיר, ומתייחסת בעיקר ל horon ו mezuron. באופן כללי נמנעים משימוש ב je, אם חלופה טובה יותר קיימת.

הסיומת - N יכולה לשמש לעתים קרובות כתחליף ל je, בעיקר עבור מדידה mezuro ונקודות המציינות זמן tempopunkto.

שעה ונקודות זמן אחרות.

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - אנחנו ניקח את האוטובוס בעשרים (דקות) לעשר (שעה).
 • Tio okazis je Pasko. - זה קרה בחג הפסח.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - פעם האחרונה שארשה לך לעשות זאת.

מדידה

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - אתה בהחלט בחצי ראש גבוה ממני. =אתה בהחלט חצי ראש גבוה ממני.

בדרך כלל הסיומת N משמשת כדי להציג מידה.

חוסר, שפע, וגעגועים

 • Ĝi estas libera je mankoj. - זה ללא תקלות (חוסרים).

  או ...de mankoj.

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - אברהם היה עשיר (כבד במקור) מאוד בבקר בכסף וזהב.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - כוס יין היא כוס מלאה ביין.

  או ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - אני נאנח על אושרי האבוד.

  או ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

מצב גופני או רגשי

 • Ili suferas je astmo. - הם סובלים מאסטמה
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - היא בהריון של תאומים.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - הוא חלה במלנכוליה עמוקה.

חלק בגוף שמושפע ממגע, אחיזה, מחלה וכדו'

 • Li kaptis min je la brako. - הוא תפס אותי בזרוע.

  Je la brako מציין הזרוע שלי. יכולים לאמר ĉe la brako. לציין הזרוע שלו (שבה השתמש כדי לתפוס), משתמשים per: הוא תפס אותי ביד שמאל per sia dekstra mano.

 • Li estas malsana je la brusto. - הוא חולה בחזה.

ביטויים קבועים מגוונים

 • Ŝi kredas je Dio. - היא מאמינה באלוהים.

  Kredi je iu או Kredi je io= "להאמין שמישהו או משהו באמת קיים." Kredi pri io, Kredi al io או Kredi ion = "להאמין שזה אמת." Kredi al iu= "להאמין שהאדם הזה הוא דובר אמת."

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - להפתעתי הנושא היה מוצלח. = הנושא היה מוצלח, מה שהדהים(שהפתיע) אותי.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - אני מתערב איתה על עשרה דולרים.

  המנצח בהתערבות יזכה בעשרת הדולרים. ניתן גם להשתמש ב pri.

לראש הדף