לתוכן העניינים

מילים קצרות אחדות מהן מופיעות בזוגות או מספר פעמים עם משמעות מיוחדת. אתה יכול לקרוא אותם בשילוב מילים קצרות.

Kaj... kaj

זוגי או מרובי שימוש ו (ו) משמש להדגשה ולהתעקשות. באותם מקרים, ו מוכנס לפני כל הפריטים המקושרים, עוד לפני הפריט הראשון. במשפט, המילה ו היא בדרך כלל ובמיוחד במבטא:

 • Kaj Petro kaj Karlo laboras. - גם פיטר וגם צ'רלס עובדים.

  התעקשות על העובדה לא רק אחד אלא למעשה הם שניהם עובדים.

 • Kaj pluvas kaj blovas. - גם גשם וגם משבי רוח.

  התעקשות על העובדה ששתי התופעות מתרחשות.

 • Petro kaj fumas kaj drinkas. - פטר גם שותה וגם מעשן.

  התעקשות שהוא בעצם עושה את שתי הפעולות.

 • Kaj ilia amo, kaj ilia malamo, kaj ilia ĵaluzo jam de longe malaperis. - גם אהבתם, גם שנאתם , וכן קנאתם, נעלמו מזמן.

  התעקשות ששלושת העיניינים נעלמו.

Nek... nek

אחד השימושים הרגילים של nek אומר "וגם לא", או "לא". שימוש מרובה של nek אומר "ולא". השלוב של nek לכן שווה kaj ... kaj (שניהם ... ו ...) בתוספת שלילה; במילים אחרות, "לא ... ולא ...":

 • Mi renkontis nek lin, nek lian fraton. = Mi kaj ne renkontis lin, kaj ne renkontis lian fraton. - לא פגשתי אותו, ולא את אחיו. = אני לא פגשתי אותו, ולא פגשתי את אחיו.
 • Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. = Kaj ĝojo, kaj malĝojo ne daŭras eterne. - לא שמחה ולא עצב נמשכים לנצח. = גם שמחה, וגם עצב לא יימשכו לנצח.
 • Ŝi estis muta, povis nek kanti nek paroli. = Ŝi kaj ne povis kanti, kaj ne povis paroli. - היא הייתה שקטה (ללא יכולת דיבור), לא ידעה לשיר או לדבר. = היא לא יכלה לשיר, ולא יכלה לדבר.

Aŭ... aŭ

הגבלות נוספות או מראה כי החלופות שהוצגו הם בהכרח היחידות. זה חייב להיות אחד מהם, אף אחד אחר. בהצהרה לאחר מכן בדרך כלל מודגש בצורה נחרצת ב או :

 • Nun ni devas venki morti! - עכשיו אנחנו חייבים או לנצח או למות!

  אנחנו לא יכולים לעשות את שני הדברים, ואנחנו לא יכולים לעשות משהו אחר מאשר אחת משתי חלופות אלה.

 • vi faris grandan eraron, mi ĉion miskomprenis. - או שאתה עשית טעות גדולה, או שאני לא הבנתי כלום.

  לא קיימת אלטרנטיבה אחרת.

 • Oni povus diri, ke ŝi forgesis ĉion en la mondo, ŝi ne havis forton, por iri pluen. - אפשר לומר שהוא או שהיא שכחה כל דבר בעולם, או שלא היה לה שום כוח להמשיך.

Jen... jen

הרגילות jen מושך את תשומת הלב למשהו. זוגי או ריבוי jen אין משמעות כזאת, אבל זה מציג חלופות, או אפשרויות, שיש לסירוגין. Jen... jen = iufoje... alifoje:

 • Jen mi ardas de varmego, jen mi tremas de frosto. - הנה אני לוהט מחום, כאן אני מבועה של כפור.

  שני המצבים לסירוגין. לפעמים אני חם, ולפעמים קר לי.

 • Ŝia vizaĝo aperigis jen mortan palecon, jen koloron de sango. - הפנים שלה לא הראו חיוורון של מת, זה צבע של דם.

  מראה הפנים השתנה.

 • Mario videble havis deziron jen koleri, jen ridi, jen premi la manon al tiu ventanimulo. - אפשר לראות כי למריו היה הרצון, כל אחד בתורו, לכעוס, לצחוק, או ללחוץ את ידו של שק הרוח.
 • Li okupadis sin jen per tio, jen per alio. - הוא מעסיק את עצמו פעם בזה, ופעם, על ידי משהו אחר.

Ju... des

Ju ו des בשימוש יחד עםpli או malpli. Ju ו des בתגובה להראות שמשהו משתנה במקביל ותלוי במשהו אחר ה des מציין את האחר.

 • Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. - ככל שיותר כסף יש לנו, הרצון מהר יותר וטוב יותר, כמובן שעלינו לעשות את צרכינו.

  אם הכסף יעלה בכמות, כך יעשו גם המהירות והאיכות.

 • Ju pli alte staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. - ככל שהשפה גבוהה, כך ההתקדמות של האנשים מהירה יותר.

  ההתקדמות של אומה תלוי ברמת השפה שלה.

 • Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. - ככל שרועש יותר, כך ההנאה פחות.
 • Ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. - ככל שהם נעשים גדלים יותר , כך פחות הם רוצים בסבל הזה.

  כשהם גדלו (בגודל = גיל ), הם ירדו בסובלנות.

 • Ju pli klare vi elparolas, kaj ju malpli da malfacilaj vortoj vi uzas, des pli bone oni komprenas vin. - ככל שאתה מתבטא בבירור , ומשתמש פחות במילים קשות, כך יגבר הסיכוי שיבינו אותך.

  עליית הבהירות והירידה של המילים הקשות יגרמו לשיפור של ההבנה.

לפעמים des מופיע לבד ללא ju. אז ju. שככל הוא ביטוי מוסתר שאיכשהו מובן:

 • La saloneto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn la eleganteco de ĝia aranĝo. - הטרקלין היה לא רחב, כך יותר הכתה בעיני האלגנטיות של פריסתו.

  המרומזת היא הרעיון:Ju pli malvasta estas eleganta salono, des pli la eleganteco frapas la okulojn.

des בודד יכול להיות מוחלף לעתים קרובות על ידי tiom.

בשפות מסוימות ניתן להשתמש באותה מילה עבור הביטויים התלותיים והדינמיים pli. זה לא אפשרי באספרנטו. * Ju ... ju * וחסר טעם. הביטוי הדומיננטי (mal)pli כולל ju, וההבעה התלויה (mal)pli כוללת des. אל תגידו: Ju pli rapide vi revenos hejmen, ju pli bone. אמרו : Ju pli rapide vi revenos hejmen, des pli bone. כמובן גם * des ... des * אינו אפשרי. עם זאת, ניתן להשתמש בביטויים של Ju, המשולבים יחד בביטוי אחד או יותר des (או באופן דומה):Ju pli zorge kaj ju pli malrapide vi faros la laboron, des pli kontenta kaj des pli ĝoja mi fariĝos.

לראש הדף