לתוכן העניינים

המילים הקצרות kaj ו , aŭ או , sed אבל , plus פלוס, minus מינוס kaj וnek לא הם צירופים. Pri אודות nek ולא קרא את ההסברים על משפטי שלילה .

Kaj

Kaj ו קישור שני דברים בעלי אותו תפקיד במשפט:

 • Karlo kaj Petro manĝas. - קרלו ופטרו אוכלים.

  שני אנשים עושים את אותה פעולה. שתי אפשרויות במשפט

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - קרלו אוכל ושותה.

  קרלו עושה שתי פעולות ( בו זמנית או ברצף) יש "נשוא" כפול.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - קרלו אוכל אורז וירקות.

  שני דברים מושפעים באותה הפעולה באותו אופן. ישנם שני אובייקטים מאותו הסוג.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - פטרו אוכל במזלג ובסכין.

  שני כלים עוזרים לאותה פעולה. אם אתה רוצה, אתה יכול לחזור על מילת היחס: per forko kaj per tranĉilo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - פטרו הוא מבוגר וחכם.
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - לפטרו יש בית גדול ומפואר.

  כאשר תואר משמש לכינוי של שני שמות עצם, לעתים קרובות אנחנו נשאיר את ו' החיבור ו :. לפיטר יש בית גדול ומפואר

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Karlo laboras por kaj per Esperanto. = קרלו עובד עבור אספרנטו ובאמצעות אספרנטו.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - פיטר קרא את העיתון, וקרלו צפה בטלוויזיה.

  שני סעיפי משפט מרכזיים מקושרים.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - הם אמרו שהיה להם מאוד כיף, ושהם יחזרו ברצון בשנה הבאה.

  שני משפטי ke מקושרים.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - הנה באה הבחורה הזאת, שהצילה את החיים שלי, ואחר כך נעלמה.

  שני משפטי kiu מקושרים.

אם יש יותר משני דברים עם אותו התפקיד, בדרך כלל נשיםkaj רק לפני האחרון, במיוחד אם מדובר ברצף ארוך מאוד של דברים. כאן, במקום שאין kaj, בדיבור בעל פה ניתן להשהות מעט את הדיבור. בכתב הם עשויים להשתמש בפסיק:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = פיטר קרלו ואליזבת ואווה נסעו יחד לקונגרס
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - היום אנחנו אוכלים מרק, סלט, בשר, תפוחי אדמה מטוגנים וגלידה.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - הוא נוסע (הולך) ברכב, היא נוסעת (הולכת) ברכבת, ואני הולך ברגל.

עם סגנון דיבור כזה לפעמים עוזבים לגמרי kaj וגם :

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - הוא טיפש ונתעב. אני לא אוהב אותו בכלל.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - הגיע קרלו, פיטר, אווה. כן, כל החברים שלי באו.

כדי להדגיש ולעמוד על דעתם (להתעקש) יכולים להשתמש kaj וגם לפני כל הדברים, גם לפני הדבר הראשון .

סוגים שונים של יחסים בין משפטים הקשורים

כאשר משפטים מחוברים באמצעות kaj, הקישור הזה יכול לייצג קשרים יחסיים רבים ושונים. מה הקשרים, יש צורך להבין מתוך ההקשר:

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - שטפתי את הבגדים, וגם (מאוחר יותר) ייבשתי אותם.

  kaj מראה את הזמן והרצף. המילה poste צריכה ויכולה לעזור בהבנה.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - אנה היא אדם שמח, ואליזבת (בניגוד לאנה) שקטה.

  kaj ו מציג(מראה) ניגוד.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - יש לה עיניים חומות, ו (בנוסף) שערה ארוך

  kaj ו מציג מידע נוסף.

עובד בדיוק כמו kaj . זה יכול לקשור את אותם הדברים באותם הדרכים, אבל מראה כי הבעיות המקושרות הם alternativoj. מראה כי אתה יכול לבחור בין הנושאים הקשורים, או שהוא לא בטוח מי מהם תקף:

 • Petro Karlo laboras. - פיטר או קרלו עובדים.

  שתי אפשרויות. אחד מהם עובד, ואולי שניהם.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - אנחנו יכולים לאכול בשר או דגים. מה אתם מעדיפים?

  בחירה בין שני העצמים ישירות.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - אתה צריך לעשות את זה עם כלי חפירה או (על ידי) גרזן.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - זה היה אדום או צהוב. אני לא זוכר בבירור.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - הייתי בונה את הבית מעץ או מאבן.
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - האם אפשר לבנות מכונית עם חמישה או שישה גלגלים?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - החתול נמצא על או מתחת לבית.
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - האם אני מסוגל לבצע משימות אלה או האם אני לא מסוגל?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - היא לא ידעה אם היא רק חלמה או שמא זה היה במציאות.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - העוברים ושבים פנו הצידה מלפניה, בהנחה , שהיא משוגעת או שיש לה איזשהו צורך דחוף למהר.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - כוס ליין היא זכוכית, שבעבר החזיקו בה יין, או השתמשו בה ליין.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - אתה יכול לנסוע ברכבת, אוטובוס, מכונית או אופניים.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - מי יכול לעזור לי? אולי קרלו, פיטר או אליזבת.

בדרך כלל aŭ או הוא אקסקלוסיבי. משמעות הדבר היא כי רק אחת החלופות עשויה לחול. לפעמים, עם זאת, aŭ או הוא כוללני. ואז זה מאפשר לך לבחור אחת או יותר של החלופות (ואולי אפילו כולם). האם aŭ או הוא כוללני או אקסקלוסיבי, להציג את ההקשר. על ידי הדגשה מראה כי aŭ או הוא אקסקלוסיבי, אתה יכול להשתמש aŭ או מול כל אלטרנטיבה . כדי להציג את aŭ או כשהוא כוללני, לעתים, במיוחד בשפה הכתובה, הביטוי ו / aŭ או : הטיול יתקיים באמצעות רכבת { 7} ו / aŭ או אוטובוס . = הטיול יתקיים ברכבת aŭ או באוטובוס, או ברכבת ואו אוטובוס. { 2} הטיול יתקיים ברכבת או באוטובוס, או שניהם גם יחד. רוב האנשים לא משתמשים ו / aŭ או בשפה המדוברת, רק בכתב. נראה מומלץ להימנע ו / aŭ או גם שימוש בכתב. עדיף לבטא את האפשרות ישירות כדי לבחור את כל החלופות.

Sed

הצירוף של sed אבל במשפטי קישור או תת משפט, מראה כי הם איכשהו בניגוד בינם לבין עצמם,

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - הנייר הוא מאוד לבן, אולם השלג הוא לבן יותר .
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - הוא אוהב אותי, אבל אני אותו לא אוהבת .
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - אני דואג לה כמו שאני דואג לעצמי; אבל היא לא דואגת לעצמה בכלל והיא לא נזהרת.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - המושל שלנו הוא מחמיר, אבל הוגן.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - רציתי להכות אותו, אבל הוא ברח ממני.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - בכיתי בקול גבוה ככל שיכולתי, אבל אף אחד לא שמע אותי, הייתי רחוק/ה מדי.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - האב לא קורא ספר, אלא הוא כותב מכתב.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - זה כבר לא היה גשם קל, אלא גשם כבד.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - במקום קפה הוא נתן לי תה עם סוכר, אבל בלי קרם (שמנת).

  ההנחה היא כי יהיה גם חלב/קרם בתה.

Sed לעיתים תכופות מופיע יחד עם tamen, אשר לאחר מכן מדגיש את הניגוד:

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - אני לא יודע ספרדית, אבל בעזרת מילון ספרדי-גרמני, בכל זאת הבנתי מעט את מכתבך.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - היה לה כוח והיא הייתה חרוצה, ובכל זאת היא נשארה ענייה.

כשמשתמשים ב , tamen לעומת זאת, באותה מידה אפשר להשתמש ב kaj וגם במקום sed אבל , בגלל הניגוד המתבטא היטב על ידי , tamen לעומת זאת, :

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - היה נדמה לו שהוא חולם ובכל זאת הוא לא חולם.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - המרגנית [la lekanto] (פרח) הרגישה מאושרת כאילו היה זה חג גדול, אבל זה היה רק יום שני פשוט (רגיל).

Tamen בדרך כלל משמש מצביע, בזמן ש dum הוא ובשיתוף. לכן sed מופיע בתחילת המשפט שלו, בזמן ש , tamen, יכול להופיע במיקומים שונים בתוך המשפט. לפעמים , tamen, מופיע בתחילת המשפט המרכזי, אשר קשור מאוד באופן הדוק למשפט המרכזי הקודם. ואז, tamen, מקבל איזשהו תפקיד מצרף. tamen אז למעשה שווה sed. אפשר גם לומר , sed או kaj נועדו: Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo;tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema. הוא לעיתים תכופות מאוד זועם ונרגש על דברים קטנים ולא חשובים; הוא מאוד מוכן לסלוח, הוא לא נשאר הרבה זמן כועס והוא לא יהיה נקמני.

Plus פלוס וגם minus מינוס

המילים קטנות plus ו minus משמשות בעיקר לביטויים מתמטיים דומים ולייצג את הסמלים + (plus ) ו - (minus). Plus מציגה בנוסף, חיובי וכדו' Minus מציג חיסור, שלילי וכדו'

אבל לפעמים plus משמש כמצרף במקום kaj, כשמדובר הוספה וכדומה. ninus יכול להחליף באופן דומה את sed ne, כשמדובר cחיסור או בדומה:

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - זה עולה עשרה יורו ועוד חמישים סנטים. = ... ותוספת חמישים סנטים.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Necesas sperto plus zorgemo [ הניסיון הנחוץ והטיפול] = ... וגם הטיפול.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - אני אשלם לך 1000 יורו מינוס 100 יורו, אשר אתה חייב לי. ואני אשלם סך של 900 יורו.

לפעמים plus ו minus משמשים כ prepozicioj, בדומה ל kun ו sen, ולכן תמיד בלי N - הסיום אחר כך. לעומת זאת, עדיף תמיד להשתמש ב plus ו minus כמו צירופים לפי הדוגמאות שלעיל, ולשים את N - הסיום, כאשר תפקיד הביטוי דורש.

צירופים בין חלקי-מילים.

לפעמים, במיוחד בשפה כתובה, משמש kaj לקשר שניים או יותר אלמנטים של צירוף המילים בסדר הנכון כדי לקצר את המשפט:

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - הם נכנסו ויצאו (בהליכה) מהר מאוד.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - זוהי חנות משולבת ארוחות ועיתון.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - הוא עשה הרבה טעויות, כתיב - קריאה - וטעויות מחשבה.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - חסר לגמרי תחתיות לכוסות וצלחות.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - זוהי חנות מוצרי מזון (מכולת) או חנות עיתונים.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - זוהי חנות מוצרי מזון (מכולת) אבל גם חנות עיתונים.

סוגים אלו של משפטים הם די טבעיים. באופן כללי הם לא מומלצים, במיוחד כאשר הם כוללים מילות קטועות בלי הסופים הדקדוקיים, בדרך כלל תופעה בלתי אפשרית באספרנטו. ועדיף להשתמש בשיטות אחרות של קיצור:

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - הם נכנסו לבית ויצאו ממנו מהר מאוד.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - זוהי חנות משולבת מזון ועיתונים.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - הוא עשה הרבה טעויות בכתב, משפטיים וגם רעיוניים.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - זוהי חנות מזון או חנות עיתונים.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - זוהי חנות מזון אבל גם חנות עיתונים.
לראש הדף