לתוכן העניינים

מילים של כמות לפעמים מתנהגות באופן שונה. מילים בעלות משמעות כמותית יכולות להיות שמות עצם (multo, kelko וכו' ), תארי שם (multa, pluraj וכו' ),תוארי פועל (multe , sufiĉe וכו' ), תוארי שם קצרים (pli, tiom וכו' .)..).

שמות עצם מכמתים

שמות עצם כמתיים מתנהגים כמו שמות עצם הרגילים. לעתים קרובות, הם מתוארים באמצעות da ביטוי מפרט , שמראה, ממה [מורכבת/מכילה] הכמות:

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - כשאני נוסע לאן שהוא , אני אף פעם לא לוקח איתי הרבה אריזות [מזוודות].

דקדוקית המילה הכמותית היא מילת המפתח, אבל ההיגיון להציג את da בביטוי הוא לעתים קרובות חשוב יותר. לפעמים הוא שם עצם כזה da בביטוי הוא כאילו מילת המפתח:

 • Tiam grandega multo da vortoj fariĝus en la skribado tute nediferencigeblaj unu de alia. - ואז שפע עצום של מילים יהפוך בכתיבה מובדלת לחלוטין זה מזה.

  דקדוקית nediferencigeblaj מתייחס לכמות multo, אבל חייב שיהיה בתוספת J (הריבוי) בסוף, כי משמעותו שהוא מתואם מאוד עם ה- vortoj. למעשה המשפט יהפוך מוזר למדי אם היו אומרים nediferencigeblaj ללא J הריבוי, בגלל הביטוי בעקבותיו, unu de alia, הכופה את הרעיון של יחידים או פריטים מספר. השווה עם הדוגמה הבאה: Grandegamulto מילים הופכים להיות לגמרי senbezona ללמידה.

במקום multo ו malmulto לרוב מעדיפים את צורת התואר multe ו malmulte.

תוארי פועל כמותיים

תוארי פועל כמותיים לעתים קרובות מופיעים במשפטים כאילו היו שמות עצם כנושא, אובייקט וכן הלאה, בפועל זה כמעט בשימוש רק על multe, sufiĉe, kelke וגירסאות שלהם. שימוש כזה של kelke כיום, לעומת זאת, מאוד נדיר:

 • En la kelo troviĝas multe da rubaĵoj. - במרתף יש המון פסולת(זבל).

  Multe בהתניה. אפשר גם לומר multo da rubaĵo .

 • El ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj. - מפיה יצאו כמה פנינים וכמה יהלומים.

  שני סוגי ה kelke משויכים ל eliris. אפשר לומר kelko, אבל kelko כמעט ולא בשימוש. משתמשים בדרך כלל ב kelkaj: kelkaj, kelkaj

 • La riĉulo havas multe da mono. - לאנשים עשירים יש הרבה כסף.

  Multe הוא מושא, אבל לא יכול לקבל את N הסיום, כי הוא תואר פועל.

 • Mi havas sufiĉe da laboro. - יש לי מספיק עבודה.[יש לי מספיק מה לעשות.]

באופן דומה ניתן להשתמש בשמות תואר קצרים כמותיים:

 • Ĉu vi scias, kiom estis da mortigitoj? - האם אתה יודע כמה נרצחו?

  Kiom הוא הנושא של estis.

 • Prenu tiom da mono, kiom vi volas. - קח כמות של [הרבה] כסף, כמו שאתה רוצה.

  Tiom ו kiom הם האובייקטים.

 • Pri tiom da feliĉo mi eĉ ne sonĝis, kiam mi estis ankoraŭ la malbela anasido! - על כל כך הרבה אושר, אני אפילו לא חלמתי כאשר הייתי עדיין הברווזון המכוער!

  Tiom הוא pri הגורם/הסיבה.

 • Restas ankoraŭ iom da problemoj. - נשארו עדיין כמה בעיות.

  Iom הוא הנושא.

 • Observu pli da ordo! - תשמרו [תשגיחו] יותר על סדר!

  Pli הוא האובייקט.

 • Tro da kuiristoj kaĉon difektas. - יותר מדי טבחים האוכל נהרס.

  Tro הוא הנושא.

כאשר מופיע תואר פועל כמותי מופיע גם da בהמשך הביטוי , יכול להיות שלעתים קרובות נראה כי תואר הפועל אינו מילת המפתח, אבל שם העצם יופיע אחרי הביטוי da מילת המפתח. המשמעות להציג את da כחלק הביטוי למעשה חשוב יותר, אבל מנקודת המבט דקדוקית תואר הפועל אכן מילת המפתח. אבל כאשר תואר הפועל הוא כמותי + da בביטוי יש תיאור, ולכן מקובל לייחס את התיאור da לביטוי, למרות שהוא אינו מילת המפתח, Multe da akvo estis verŝita sur ĝin.אבל אם חסרda , אפשר לייחס את התיאור היחיד לתואר הפועל, במקרה זה יש צורך להשתמש ב E בסיום :Multe estis farite.

שמות תואר של כמות במקום תוארי שם של כמות.

לעתים קרובות אפשר להחליף תואר פועל של כמות ידי תואר של כמות. ואז שם העצם של ה da - והביטוי הופך להיות המילה הראשית ו da נעלם/מושמט:

 • En la subtegmento troviĝas multaj malnovaj vestaĵoj....multe/multo da malnovaj vestaĵoj. - בעליית הגג ישנם בגדים ישנים רבים. ≈ ... הרבה/הרבה מאוד בגדים ישנים.
 • La riĉulo havas multan monon....multe/multo da mono. - ל(ה)עשירים יש הרבה מאוד כסף. ≈ ... הרבה/הרבה מאוד כסף.

עם זאת, יש הבדל בהבחנה של. Multaj ו kelkaj שניתן להשתמש בהם לגבי פריטים בודדים, נפרדים, וגם לגבי פריטים כמותיים שניתן להבחין ביניהן. Multe ו kelke נועדו לשימוש רק עם כמויות שניתן להבחין ביניהן. אחרת אי אפשר היה לומר: Kelke da homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj.Oni devas diri Kelkaj homoj..., כי אנחנו מדברים על כל אדם באופן נפרד.

תואר וכמות

תואר וכמות הם דברים שונים, אבל לפעמים הם מתקרבים.

Tre ו multe

 • tre = "ב-רמה גבוהה, עם עוצמה חזקה"
 • multe = "ב-כמות גדולה, ב-משך זמן ארוך, חוזר ונשנה לעתים קרובות "

ליד תארים וליד תוארי פועל כמעט תמיד משתמשים ב- tre , אבל אתם יכולים להשתמש ב- multe, בזמן שברורה הכמות או התדירות. בפעלים משתמשים לרוב multe, כי זה בדרך כלל על כמות או תדירות, אך הם גם משתמשים ב- tre, כשמדובר במידה או באינטנסיביות:

 • Ĝi estas tre bona. - זה טוב מאוד.
 • Tie troviĝas tre grandaj domoj. - שם נמצאים בתים גדולים מאוד.
 • Mi tre ŝatas Berlinon. = Mi intense ŝatas Berlinon. - אני מאוד אוהב את ברלין. = אני באופן אינטנסיבי אוהב את ברלין.
 • Mi tre amas ŝin. = Mi intense amas ŝin. - אני מאוד אוהב אותה. = אני באופן אינטנסיבי אוהב אותה.
 • Mi havas multe da mono. - יש לי הרבה כסף.
 • Ŝi multe pensis pri tio. = Ŝi longe pensis pri tio. - היא חשבה על כך הרבה. = הוא ארוכות חשבה על כך .
 • Kiu multe parolas, ne multe faras. - זה אשר מדבר הרבה, לא עושה הרבה.
 • Li tre multe helpis al mi. - הוא מאוד עזר לי.

  Tre מאוד מתאר multe הרבה . Multe הרבה מתאר helpis עזר (בעבר) .

כדי לתאר pli ו tro יש שמשתמשים ב- multe:

 • Ĝi estis multe pli granda ol antaŭe. - זה היה הרבה יותר גדול מבעבר.
 • Ĝi fariĝis multe tro nigra. - זה הפך להיות הרבה יותר שחור.

Kiel ו tiel

מילות ההתאמה kiel ו tiel מציגות לא רק אופן, אלא גם תואר. משתמשים בהם באותם מקומות שבהם יכלו להשתמש ב- tre:

 • Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon. - אתה כל כך יפה, כל כך טוב וכל כך ישר, שאני חייב לתת לך שי/מתנה.

  יכולים לאמר: tre bela, tre bona ו tre honesta.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - הלילה היה חשוך כל כך שלא יכולנו לראות כלום, אפילו לפני האף שלנו.

  אפשר לאמר: tre malluma.

Kiom ו tiom

הטבלה של kiom ו tiom מציג כמות. הם משתמשים בהם כאן, היכן שהם יכולים להשתמש ב- multe{:

 • Mi volas tiom da terpomoj, kiom mi povas porti. - אני רוצה כמה שיותר תפוחי אדמה, כמה שאני יכול לשאת.

  יכולים לאמר: volas multe ו povas porti multe.

 • Ŝi tiom laboris, ke ŝi fariĝis ĉefo de la firmao. - היא כל כך עבדה, שהיא הפכה למובילה של החברה.

  יכולים לאמר: multe laboris.

לפני multe לעתים קרובות הם מעדיפים tiom, כי multe הוא מילה כמותית:. Nun li estis ja riĉa, havante tiom multe da mono. או …havante tiel multe da mono. או ...havante tiom da mono.

"Tiom-kiom - כדוקטרינה"

Kiom כמו ו tiom כך משמשים לעתים עם התואר במקום kiel כפי ו tiel כמו גם , כאשר רוצים מאוד להדגיש . זה בסדר. אבל יש אספרנטיסטים המשתמשים רק kiom איך/כמו ו tiom כך במקום kiel כפי ו tiel כמו גם להדגשה, כאילו הם תמיד מדגישים, למשל: Mi estas tiom forta, kiom vi.*אני חזק כמוך תשוו את זה עם משפט הבסיס:. Mi estas tiel forta, kiel vi. אני חזק כמוך נטייה זו, "זה tiom-kiom מה ואיך. -ismo" estas komplete fremda al la -לנטיה "הוא לגמרי מוזר Fundamento בסיסי והשימוש הפרטי של זמנהוף. חוץ מזה, אנשים אשר כל הזמן משתמשים ב tiom-kiom כך-כמו מאבדים את היכולת להשתמש ב - tiom כך ו kiom כמו לצורך הדגשה.

לראש הדף