לתוכן העניינים

יַחֲסַת הַנּוֹשֵׂא (ללא מילת יחס יעודית, ובלי סוף יַחַס הַפָּעוּל) משמש בתפקידי המשפט הבאים:

נושא

נושא הוא מה שעושה את הפעולה של הנשוא. הנושא הוא תמיד גם ייחס הנושא:

 • La patro donis al mi dolĉan pomon. - האב נתן לי את התפוח המתוק.
 • Ili promenadis. - הם טיילו.
 • La soldato pafis. - החייל ירה
 • Subite granda hundo alsaltis el inter la arbetaĵoj. - פתאום כלב גדול קפץ מהשיחים
 • Ĉu vi aŭdis jam tiun historion? - האם שמעת כבר את הסיפור הזה?
 • La folioj faladis de la arboj. - העלים נשרו מהעצים.
 • Tio surprizis min. - זה הפתיע אותי
 • Estis iam malgranda knabino. - פעם הייתה ילדה קטנה.
 • Mankas al mi nenio. - לא חסר לי דבר.
 • Ŝi estas tre maljuna. - היא מאוד זקנה.

מילת קריאה

תפקידי המופעים של הווקאטיב (מילת הקריאה), שאליו הביטוי מתייחס הוא ממוקד. מציין הפניה הוא בדרך כלל שם של הפונה, המכריז על עצמו כדי לעורר את תשומת הלב . מצייני הפניה מופרדים בדרך כלל משאר המשפט באמצעות פסיק או פסיקים. מציין הפניה הוא תמיד נושא:

 • Elizabeto, ĉu vi scias, kie la hundo estas? - אליזבת, האם את יודעת איפה הכלב נמצא?
 • Mi konstatis, kara Petro, ke vi ne estis en la lernejo hodiaŭ. - הבנתי פטר היקר שלא היית בבית הספר היום.
 • Mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro! - אני מאחל לך יום טוב אדוני!
 • Estimata prezidanto, mi ŝatus fari jenan proponon. - כב' יו"ר (גבירתי יו"ר), אני רוצה להציע את ההצעה הבאה. (Estimata = מוערך פניה למכובד או מישהו חשוב)

Nominacio - נושא/נשוא

צירוף שמני יכול להיות כינוי, אשר מציג את הזהות של העסק, בדרך כלל עם שם משלו. ביטוי כזה nominacio נושא/נשוא עומד לעולם אחרי מילת המפתח הראשית שלו, ויכול לשמש כנושא:

 • Tio estis en la monato Majo. - זה היה בחודש מאי.

  החודש נקרא "מאי". מאי הוא כינוי מתאר של המילה חודש .

 • Ni vizitis la urbon Seulo. - ביקרנו בעיר סיאול.
 • La ĉefurbo de Britio estas Londono, sed ankaŭ en Kanado kaj Usono oni havas urbojn Londono. - עיר הבירה של אנגליה היא לונדון, אבל גם בקנדה ובארה"ב ישנן ערים בשם לונדון.
 • Sinjoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn. - אדון פטרו ואשתו אוהבים את הילדים שלי.

לעתים קרובות אפשר להוסיף kiu nomiĝas את המכונה בשם לפני מילת הנשוא: monato, kiu nomiĝas Majo; urbon, kiu nomiĝas Seulo; urbojn, kiuj nomiĝas Londono:

אל תשתמש במילת יחס de antaŭ nominacio: לפני מילת נשוא: la urbo de Nov-Jorko, la ŝtato de Keralo, la Popola Respubliko de Ĉinujo. הנכון הם רק: la urbo Nov-Jorko, la ŝtato Keralo, la Popola Respubliko Ĉinujo.

השוואת מילת נשוא באמצעות ההופכי .

נשואי פרדיקטיבי

פרדיקטיבית/הנשוא הוא ביטוי אשר priskribas מתאר בנושא או באובייקט pere de la predikato באמצעות הנשוא . פרדיקטיבית היא בדרך כלל בתוך החלק השמני.

נושא שמני

הפועל האוגד esti הוא הנשוא העיקרי המקשר בין התיאור לנושא. פעלים מקשרים כאלה אחרים, למשל, ( fari לעשות) iĝi כדי להיות , ŝajni להיראות , montriĝi להיות מוצג ו nomiĝi בשם .

נשוא שמני הוא לרוב שם תואר (ביטוי שם-תואר) או תואר שמבוטא בחלקים קטנים.

 • Ŝi estis terure malbela. - היא הייתה נורא מכוערת.

  זהו מכוער פחד Terure malbela הוא תיאור בכתב של היא ŝi . התיאור הכתוב מנוהל על ידי הפועל האוגד estis להיות .

 • La patro estas sana. - האב הוא בריא.

  Sana בריא הוא תיאור של la patro האב .

 • La dentoj de leono estas akraj. - השניים של האריה חדות.
 • Ili fariĝis trankvilaj. - הם נרגעו .[הם נעשו נינוחים]
 • La juna vidvino fariĝis denove fianĉino. - האלמנה הצעירה נעשתה שוב חברתו (גם ארוסתו).
 • Ŝi aspektis kolera. - היא נראתה כעוסה.

  שימוש ב- aspekti להסתכל/לבחון במבט אנו משתמשים לעתים קרובות במשלים נסיבתי של הצגת התיאור במקום המעשיות של שם-תואר: En la novaj vestoj ŝi aspektis tiel = בבגדים החדשים שהיא נראתה כל כך elegante אלגנטית ו {3 } bele יפה .

 • Ordinare li ne estas tia. - בדרך כלל הוא לא כזה.

  חלק שם-תואר tia הסוג הזה מתאר את הנושא li הוא (גוף שלישי) דרך הפועל (to be) האוגד estas (להיות).

נושא המתייחס לנשוא יכול להיות גם צירוף שמני ביחסת נושא בתת המשפט:

 • Leono estas besto. - אריה הוא חיה.

  Besto חיה הוא תיאור של (מין) חיה אריה leono.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - ינואר הוא החודש הראשון בשנה.
 • Mi scias, kio mi estas. - אני יודע, מה (הוא) אני .
 • Mia frato fariĝos doktoro. - אחי יהפוך(יעשה/יהיה) לרופא.

יחסת נושא גם יכולה להיות צירוף שמני עם מילת יחס. תיאור כזה מציג הקניין. לעתים קרובות אפשר לשנות תיאור כזה בשם תואר:

 • Li estas hodiaŭ en kolera humoro. = Li estas hodiaŭ kolerhumora. - היום הוא במצב רוח כועס. = הוא היום עצבני.
 • Ili estas de la sama speco. = Ili estas samspecaj. - Ili estas de la sama speco. = הם מאותו הסוג (מאותו חומר).

אנו משתמשים בתואר הפועל באופן פרדיקטיבי במקום שם התואר, כאשר הנושא המתואר הוא שם פועל infinitive או משפט פנימי מוסגר subordinate clause :

 • Resti kun leono estas danĝere. - להישאר עם אריה זה מסוכן.
 • Estas pli bone, ke ni tie ĉi manĝu kaj iru en la urbon vespere. - עדיף שנאכל כשאנחנו כאן, ונלך לעיר בשעות הערב.

בנוסף, אנו משתמשים בתואר פועל במקום שם תואר כשאין נושא שהוזכר. במקרה זה הפרדיקטיביב מתאר את המצב כולו:

 • Estis al mi tiel terure! - הייה לי כל כך נורא!

  Estis terure = זה היה נורא זה תיאור כללי של המצב.

 • Ĉu hodiaŭ estas varmemalvarme? - האם היום [הוא] חם או קר?

אם הנושא ניתן מראש כשם עצם או כנוי, אז נשתמש בצורת התואר: La mastro traktis min tre bone, kaj estis tre afabla. = ...kaj li estis tre afabla. Estu kuraĝa! = Vi estu kuraĝa!

אובייקט פרדיקטיבי.

פעלים מסוימים יכולים לשמש לקישור תיאור של האובייקט שלהם. למרות שהם מתארים אובייקט, הם לא יקבלו את N הפעול כסיומת:

 • Vi farbas la domon ruĝan. (= Vi farbas la ruĝan domon.) - Vi farbas la domon ruĝan. = Vi farbas la ruĝan domon. שקול בדיוק ל-"אתם צובעים את הבית האדום".

  Ruĝan האדום כאן epiteto הכינוי של la domon הבית . = Vi farbas tiun domon, kiu jam estas ruĝa. - אתם צובעים את הבית הזה, שהוא כבר [עכשיו] אדום. לא אומרים איזה צבע הוא עכשיו יקבל.

 • Vi farbas la domon ruĝa. = Vi farbas la domon tiel, ke ĝi fariĝas ruĝa. - אתה צובע את הבית באדום . = אתה צובע את הבית, כך שהוא הופך להיות אדום.

  Ruĝa אדום הוא predikativo נשוא של la domon הבית , כך אובייקט הנשוא . האדמומיות נגרמת על ידי פעולה farbi לצבוע . לא נאמר דבר לגבי מה צבע הבית קודם. (אפשר גם לומר: Vi farbas ruĝa la domon. אבל לא: Vi farbas la ruĝa domon.)

נושא האובייקט יכול להיות שם תואר או חלק דמוי תואר.

 • Ĉu vi farbos vian ruĝan domon verda? - האם אתה צובע בירוק את הבית האדום שלך?
 • Ne, ni preferas ĝin flava. = Ne, ni preferas, ke ĝi estu flava. - לא, אנחנו מעדיפים אותו בצהוב. = לא, אנחנו מעדיפים שזה יהיה צהוב.
 • Ŝi trovis la Francajn vinojn tre bonaj. = Ŝi trovis, ke ili estas tre bonaj. - היא מצאה את היינות הצרפתים מאוד טובים. = היא מצאה כי הם טובים מאוד.
 • Neniam mi vidis lin tia. = Neniam mi vidis, ke li estas tia. - מעולם לא ראיתי אותו ככה. = מעולם לא ראיתי שהוא ככה.
 • La ĝojo kaj surprizo faris lin muta! - השמחה וההפתעה גרמו לו אלם!

באותן פעמים שתיאור שם-תואר במובן שם העצם המתאים, משפט kiam כאשר מראה בעצם מצב שאינו תלוי בפעולה של הנשוא. אז אנחנו לא יכולים להשתמש בסיומת N של הפעול:

 • Ni lin trovis malvivan. = Ni lin trovis, kiam li estis malviva. - Ni lin trovis malvivan. - מצאנו אותו מת. = Ni lin trovis, kiam li estis malviva. - מצאנו אותו כשהוא מת.

  ה N של malvivaN מת יכול לעזור להבנה, אבל גם ניתן לוותר עליו. בלי N הסיום המשמעות יכולה להיות גם: מצאנו אותו, ומצאנו כי הוא מת .

 • Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn malmolaj(n). = Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn, kiam ili estas malmolaj. Mi ŝatas, ke la matenmanĝaj ovoj estu malmolaj.

  - אני אוהב את הביצים בארוחת הבוקר קשות (n). = אני אוהב את ארוחת הבוקר כאשר הביצים קשות. אני אוהב את את ביצי ארוחת הבוקר קשות. יש שמשתמשים ב N במשפטים מסוג זה. אחרים מעדיפים להשתמש בשם התואר ללא N. הבדל המשמעות בפועל במקרה זה הוא בטל.

נושא כאובייקט יכול להיות צירוף שמני במפורש:

 • Mi elektis lin prezidanto. = Mi elektis lin, ke li estu prezidanto. - בחרתי בו כנשיא Mi elektis lin prezidanto. = Mi elektis lin, ke li estu prezidanto. בחרתי אותו, כי הוא צריך להיות נשיא.
 • Vin mi volas fari mia edzo! = Mi volas fari tiel, ke vi estos mia edzo. - אותך אני רוצה לעשות הבעל שלי! = אני רוצה לעשות, כך שאתה תהיה בעלי.
 • Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo. - חולצות טריקו, צווארונים, שרוולונים, וחפצים דומים אחרים אנו מכנים לבני נשים.

עם אי אילו פעלים אתה יכול לחילופין להשתמש kiel כמו esprimon את הביטוי : Ili elektis ŝin kiel kasiston.

לפעמים משפט עם מילת יחס יכול להיות יחסת נשוא:

 • Ŝi lin trovas laŭ sia gusto. = Ŝi trovas, ke li estas laŭ ŝia gusto. - Ŝi lin trovas laŭ sia gusto. = היא מגלה שהוא לטעמה.
 • Mi preferas ĝin sen sukero. - אני מעדיף את זה ללא סוכר.

אם האובייקט(החפץ) הוא שם פועל או סעיף נשתמש בתואר הפועל כמו אובייקט נשוא. פרקטיקה זו מתרחשת כמעט אך ורק עם הפעלים opinii לחשוב ו trovi כדי למצוא (במשמעות המיוחדת "לחשוב [שמשהו הוא מעין..]"):

 • Ili trovis saĝe forkuri. - הם מצאו(הגיעו למסקנה) שחכם (זה) לברוח.

  (דעתם היא כי להימלט זה חכם.)

 • Mi opinias taŭge, ke Petro faru la tutan laboron sola. - לדעתי פיטר יעשה את העבודה לבדו.

  (חשבתי שזה, שפיטר יעשה את כל העבודה לבדו, זה מתאים/ראוי.)

Noto הערה: על פי המדקדקים חלק אחד צריך להשתמש בשם תואר בסוגי משפטים כאלה, משום שהם חשים כי צורת התואר יכולה להיות לא מובנת כהשלמה של הסיבה. לכן הם ממליצים לומר למשל. Ili trovis saĝa forkuri.

שיטת בקרה

אם אתה מהסס, בין אם מדובר בנשוא ככינוי גוף או נושא , יכולים להחליף את המושא עם כינוי ( lin אותו , ŝin אותה , ĝin את זה , ilin אותם {2 }, וכו '). כינוי הגוף היה אז נוטה לקחת את התפקיד, כי כינוי הגוף הוא חלק של הנושא. אחד כנשוא, לעומת זאת, נוטים לשמור, כי הביטוי עצמו הכרחי במובן של הביטוי: Ĉu vi farbas la domon ruĝan?Ĉu vi farbas ĝin? Ruĝan (את) האדום הוא כינוי מכוון. Ĉu vi farbas la domon ruĝa?Ĉu vi farbas ĝin ruĝa? Ruĝa האדום הוא נשוא של האובייקט.

לראש הדף