לתוכן העניינים

המילה po מציגה חלוקת כמויות. היא מסווגת באופן מסורתי כמו מילת יחס, אבל רבים משתמשים בה בתור מלה מתארת.

ל Po יש הגיון בשימוש רק ביחס למספר או כמות. לאחר po חייבת להופיע מילה שהיא מספר או ביטוי כמותי:po kvin, po dek, po dudek mil, , po iom , po plura, po miljono, ,po duono, po iom, po kiom , po paro, po egalaj partoj, לפעמים הכוונה לכמות: po pomo = po unu pomo , po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po מציגה חלק של דבר או כמות אחת כי הוא בכל דרך קשור בחלוקה לכמה אנשים, כמות של דברים, מקום במספר מיקומים וכדומה. לכל הדברים השונים השייכים למנה . כדי לברר את הסכום הכולל, המספר הכולל, יש צורך להכפיל את po כמות הפעמים. מה ערך המספר הזה ומה הוא מייצג זה תלוי בהקשר המשפט:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - לארבעת הילדים שלי, קניתי שנים-עשר תפוחים, ולכל אחד מהילדים נתתי שלושה תפוחים.

  3 תפוחים 4 פעמים = 12 תפוחים. שים לב שהתוצאה היא pomojn, תפוחים ולא ילדים. הם הכפילו 3 תפוחים במספר הילדים (4) , אבל התוצאה היא 12 תפוחים, לא 12 ילדים. התוצאה של חישוב זה מתייחסת תמיד לכמות אשר מוצג על ידי poמספר הפריטים - בביטוי.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - לאיש הגבוה מאוד שהיה שם היו, על ידיו ועל רגליו, שש אצבעות, בסך הכל עשרים וארבעה.

  6 אצבעות כפול 4 (2 ידיים + 2 רגליים) = 24 אצבעות.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - בספר הזה יש שישים עמודים ; כך שאם אני קוראת כל יום חמישה עשר עמודים, אני אסיים את הספר כולו במשך ארבעה ימים.

  15 עמודים כפול 4 ימים = 60 עמודים.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - היא קיבלה שיעורים בעשרה יורו לשעה.

  אם השיעורים נמשכים בסך הכל למשל. 4 שעות, העלות תהיה 10 יורו 4 פעמים = 40 יורו.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - בינתיים האורחים שתו כוסית (אחת) של יין.

  וכאן הכוונה במילה unu: ... poglaseto... אם היו לדוגמה 10 אורחים, היו גם 10 כוסיות.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - עישנתי סיגריות שמחירם עשרים וחמישה רובל למאה.

  מאה סיגריות כאלה עולות 25 רובל. למשל. 500 סיגריות כאלה העלות תהיה 25 רובל כפול 5 (מספר הפעמים של 100סיגריות) = 125 רובל.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - מכל היצורים החיים, מכל בשר, תקח זוג אחד אל התיבה, שישארו בחיים איתך.

  אם זה היה למשל. 1000 מינים של בעלי חיים, יהיו 2 חיות (1 זוג) 1000 פעמים = 2000 בעלי חיים (1000 זוגות).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - לראש העיר מסודרות ארוחות גדולות, שהיין הנשתה בבקבוקים. = ... בקצב של כל הבקבוקים כל פעם בקבוק שלם.

  בכל צהריים יש ששותים כמה הרבה בקבוקים שלמים.

בדוגמאות הקודמות, po משמש כמילת יחס. בה- klarigoj pri nuanciloj de nombroj [הסברים על הדקויות במספרים] , יש דוגמאות שבהן po משמש כתואר הפועל.

שימוש מוטעה ב po

לפעמים מכניסים את po לפני הביטוי הנכון. הנה דוגמה אופיינית:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  הדובר התכוון לומר כי כל מטר של בד עולה עשרה דולרים, אבל זה לא נכון. Po יש להתייחס אליו במשמעות unupo unu metro למטר אחד. החישוב נעשה: 1 מטר מוכפל ב 10 (מספר דולרים) = 10 metroj. הביטוי po מופיע לפני הביטוי (unu) metro. והתוצאה של החישוב היא אפוא עשרה מטרים, לא עשרה דולר. אלה עשרה מטרים של בד עלות כוללת של עשרה דולר. כלומר, כל מטר עולה דולר אחד. זה כנראה לא היה במובן המיועד.

המשפט הנכון הוא:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - הבד הזה יעלה [לפי] עשרה דולר ל-מטר.

  אם יש למשל 5 מטרים, החישוב הופך: 10$ מוכפל ב 5 = 50 דולרים. עכשיו, התוצאה מראה דולרים, מכיוון ש po (בשיעור של) עומד לפני הביטוי dek dolaroj .

שפות רבות משתמשות במילה אחת בלבד כדי לבטא את התוצאה במשפטים כאלה. מילה זו שעומדת לפני metro. היא מבלבלת את po עם מילים שיש להן משמעות שונה לחלוטין מאשר po. אספרנטו מבטאת כאלה דברים זה עם שתי מילים, po ומילה אחרת. המילה האחרת היא לעתים קרובות por [עבור], אך בהתאם להקשר ניתן להשתמש גם במילות יחס אחרות (או בצורות תואר). בדוגמה לעיל יכול היה להיות. laŭ metro או metre [למטר].

שים לב להבדלים בין המשפטים הבאים:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - המכונית נסעה במהירות 10 קילומטרים לשעה במשך 5 שעות.

  המכונית נסעה 5 שעות, ועברה 50 קילומטרים (10 קילומטרים כפול 5 שעות = 50 קילומטרים)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - המכונית נסעה 10 קילומטרים במשך 5 שעות.

  המכונית נסעה בסך הכול 10 קילומטרים, והוא נסע בסך כולל של 50 שעות. (5 שעות כפול 10 = 50 שעות.)

נוסחה עם סימן שבר.

נוסחה הגייה
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

לפעמים יכולים גם להשתמש ב po ביחד עם תואר הפועל: po 120 kilometroj hore.

במקרים מסויימים Po יכול להישאר מחוץ לביטוי, עם תוספת של ĉiu (כל) לפי הצורך, למשל: cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo, dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo , du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro .

לראש הדף