לתוכן העניינים

שמות עצם הם שמות של דברים חומריים ואו מופשטים,שמות אנשים, שמות בעלי חיים, תופעות, פעולות, איכויות, מינים, וכו'. שמות עצם באספרנטו מסתיימים תמיד באות O.

 • tablo - שולחן = שמו של דבר מוחשי (שם עצם מוחשי)
 • hundo - כלב = שם של בעל חיים
 • saĝo - חוכמה = שם של איכות
 • amo - אהבה = שם של רגש
 • kuro - מירוץ = שם של פעולה
 • martelado - שימוש בפטיש (פעולה מתמשכת) = שם של פעולה (מתמשכת)
 • Petro - פיטר = שם של אדם
 • Jokohamo - יוקוהמה = שם של עיר

שם העצם המסתיים באות O יכול לקבל אחריו את הסיומות J סיומת לרבים, ו N הכיוון (המסמנת גם את המושא הישיר). שם העצם יכול לקבל את שתי הסיומות יחד, אבל J הריבוי תקדים תמיד את N הכיוון.

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

ניתן להחליף את O של שם העצם ב apostrofo ' (גרש עליון), בתנאי שאין אחריו J או N: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo.

שימוש בשמות עצם.

שמות עצם, או ליתר דיוק ביטויים עם שם העצם כמילת מפתח, הכלולים במשפטים במיוחד כמו subjekto, objekto, adjekto או vokativo, אבל הם יכולים גם לשמש בתפקיד כמו suplementa priskribo או predikativa priskribo של מילה אחרת:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - האישה הטובה הרוותה (הרגיעה) את צמאונם.

  הציטוט la bona virino [ האשה הטובה], אשר משמש כמילת המפתח הוא למעשה שם העצם virino=אישה, שפועל כתת נושא.

 • Mi vidas leonon. - אני רואה [את ה] אריה.

  האריה leonon הוא מושא ישיר (ולכן נוסף N הפעול).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - לודוויק , תן לי (את ה)לחם.

  המילה Ludoviko משמשת כמילת קריאה.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - על החלון מונחים עיפרון ועט.

  התיאור sur la fenestro על החלון, מתאר מקום (ולכן נשתמש במילת היחס למקום sur על).

 • La dentoj de leono estas akraj. - השיניים של האריה הן חדות.

  שם העצם de leono משמש תוספת בעלות על הצירוף השמני la dentoj (לכן נשתמש במילת היחס de).

 • Mi estas muzikisto. - אני מוסיקאי.

  השם המשותף muzikisto מוזיקאי, פועל כתיאור תפקיד/מקצוע של הנושא במשפט mi.

מילות איכות קצרות

ישנם באספרנטו חלקי מילים אשר יכולים להצביע על מאפיינים דמויי שם העצם במשפט, אבל אין להם את הסיום O. כמה דוגמאות הן la personaj pronomoj השמות הפרטיים, la tabelvortoj je U kaj O, la nomoj de la Esperantaj literoj שמות האותיות באספרנטו, la numeraloj המספרים והמילים הקצרות ambaŭ.

גם תוארי פועל כמותיים יכולים לשמש כתת משפטים.

שמות מתואמים

שמות אישיים שהומרו לאספרנטו תמיד יהיו עם O-בסוף השם: Anno, Petro, Teodoro, Mario..גם שמות שאינם ספציפיים לאספרנטו והם שמות עצם, אבל אינם מסתיימים ב O שמות מיוחדים או ידועים כמו למשל: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping.בשמות כאלה ניתן לוותר על N הפעול, גם אם הכלל דורש זאת. קרא עוד פרטים על N סיומת הפעול N.

לראש הדף