לתוכן העניינים

באספרנטו יש 45 מילים קצרות, אשר נקראים tabelvortoj (או מילות התאמה, קורלטיבים) , כי הן יכולות להתאים מערך לפי צורות ומשמעויות דומות.

ניתן לומר כי כל מצרף מורכב משני חלקים, התחלה וסוף, אבל מתאמים אלו לא צריכים להיחשב כצירופי מילים. 'טבלת המילים' אלה יחידות המהוות בנפרד מערכה סגורה והם בדרך כלל לא מעורבות יחד עם אלמנטי מילה רגילים בשפה.

קידומות

KI-
שאלה, מילת יחסה, מילה קריאה
TI-
מילת הצגה
I-
מילה נייטרלית ללא מאפיין מצטרפת לכל 9 הסיומות: הערה: שימו לב ש I מצטרפת לכל הקידומות K,T,Ĉ,NEN
ĈI-
מילה הכללה.
NENI-
שלילה

סיומות

-U
פרטי, פרטני, על בסיס פרטני
-O
מהות, עניין
-A
רכוש, סוג
-ES
חזקה, בעלות ( דבר ,חפץ או הקשר)
-E
מקום
-AM
זמן, תדירות ( אירוע , מצב)
-AL
סיבה
-EL
מהות עניין , תואר
-OM
כמות ( הדגש תואר)

חלק לאחר חלקי המתאמים יכול להידמות לסופים רגילים, אך המשמעויות הן לא אותו דבר

 • סיומת O משמשת עבור שמות עצם בדרך כלל בטבלת המילים יש לה כמעט את אותה משמעות, אבל בטבלת המילים הסיומת O בדרך כלל לא תקבל את סיומת הריבוי J .
 • הסיום הרגיל U הוא סיום עבור ציווי /שאיפה או הכרחיות, בעוד שבטבלת המילים "U" מייצג ומצביע על יחיד (או דברים בודדים) שהם דברים שונים לחלוטין.
 • הסיום הרגיל A לתארים הוא סיום תיאורי כללי. לעתים קרובות הוא מציג תכונות ואיכויות, אבל הוא יכול גם להראות שייכות, יחסים, אינדיבידואליות, וכן הלאה. החלק של מילה בטבלה מציג איכות וסוג בלבד.
 • E התואר הרגיל יכולה להראות אופן, זמן, מקום, אמצעי, ומשמעויות אחרות. המופע E בטבלת המילים הוא תמיד פשוט מראה את המקום.

KI

טבלת המילים הפותחות ב KI משמשות בעיקר כמו demandovortoj מילות שאלה וכמו rilataj vortoj מילות יחס, אבל גם כמו ekkriaj vortoj מילות קריאה:

 • Kio estas tio? - מה (הוא) זה?

  השאלה kio מה.

 • Kiu kuraĝas rajdi sur leono? - מי מעז(אמיץ) לרכוב על אריה?

  השאלה kiu מי .

 • Kiel vi fartas? - מה שלומך? אפשרות נוספת: איך אתה מרגיש?

  השאלה kiel איך .

 • Fremdulo, diru, kiu kaj el kie vi estas. - לאיש זר, אמור , מי (kiu) ואיפה (kie) אתה נמצא.

  השאלה מי kiu והיכן kie.

 • La fera bastono, kiu kuŝis en la forno, estas nun brule varmega. - מוט הברזל, אשר שכב בתנור,הוא זה שחם מאוד עכשיו.

  יחס ל kiu כי/אשר .

 • Kiam mi venis al li, li dormis. - כאשר הגעתי אליו, הוא ישן.

  מילת יחסה ,כאשר

 • Li estas tiu, kies monon vi prenis. - הוא זה שאת כספו לקחת.

  מילת יחסה ,מי ש..

 • Kia granda brulo! - מה גדולה השריפה !

  מילת קריאה, מה.

 • Fi, kiel abomene! - רע כמו נתעב

  מילת הקריאה kiel.

 • Kion mi vidas! - אשר אני ראיתי

  מילת קיאה ושאלה "מה"

המילית ajn

המילה התיאור ajn כלשהו מציינת הדגשה של סתמיות או אדישות. Ajn משמש בעיקר עם יחסת KI בטבלת המילים, אבל גם עם I ו ĈI , ולפעמים עם NENI לשלילה. Ajn מוצב תמיד אחרי מילת הטבלה שלה הוא מתייחס:

 • Mi kondukos vin al ŝi, kie ajn ŝi estos trovebla! - אלווה אותך אליה, לכל מקום שבו היא תימצא!

  לא חשוב/משנה, שהיא נמצאת/ נוכחת.

 • Kiu ajn ŝi estos, mi deziras al ŝi feliĉon! - לא משנה מי היא, אני רוצה את האושר שלה!

  לא חשוב, מה היא תהיה

 • Mi donis solenan promeson, ke mi silentos, ĝis mi revenos, kiam ajn tio ĉi fariĝos. - אני נתתי הבטחה אישית כי אני שומר על שתיקה, עד שאני אחזור, בכל עת שהדבר יעשה.
 • Ĉiam ajn vi estas bonvena ĉe mi. - תמיד אתה רצוי אצלי

  בוא כאשר אתה רוצה

 • Kial ŝi forlasis tiun lokon, en kiu ŝi havis ian ajn eblon, por ion ajn laborenspezi? - למה עזבה את המקום שבו היה לה איה סיכוי לעשות הכנסה מעבודה כלשהיא

  בכל המקום הזה אין חוסר באפשרויות

 • Nenion ajn mi diros. - אין שום דבר שאומר

  לגמרי שום דבר

זמנהוף, בהשפעה משנית משפות לאומיות, לפעמים השתמש במילה KI באופן יחסי לפני ajn כלשהו , כאשר היה זה יותר הגיוני להשתמש במילה ĈI או I. אלא אם כן סעיף משני הוא שהוצג, במילה ĈI או במילה I עדיף. Mi konsentas akcepti אני מסכים לקבל kian ajn כל דבר תשלום. (אני מסכים לקבל כל איזה סוג של תשלום). עדיף יותר: ...ian ajn ... כל סוג של תשלום (כל סוג של תשלום) או ...ian ajn... בכל תשלום (כל סוג של תשלום).

TI

המילים בטבלה עם TI הן כינוי רמז או הצבעה. הם בדרך כלל מצביעים על משהו כאמור או משהו שיוזכר בקרוב. הם יכולים גם להצביע על משהו מכיוון שנראו או נחשפו ישירות, ונשמעו , או דומה לזה:

 • Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu vera. - אני רוצה, כי (זה) מה שאמרתי, יהיה נכון.

  Tio מציג דבר המדובר לפני כן.

 • Tio estas mia hejmo. - זה הבית שלי.

  Tio מציג משהו שרואים (אולי יחד עם אצבע מצביעה).

 • Li estas tiel dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarĝa pordo. - הוא כל כך שמן שהוא לא יכול לעבור בדלת הצרה שלנו.

  Tiel כך מצביע על משפט ה ke הבא.

 • Kio estas, kio vin tiel afliktas? - מה זה, מה אתה ככה עצוב?

  Tiel כך מראה משהו שנראה או נשמע.

 • Ŝi estis en tiu momento tre bela. - היא הייתה באותו הזמן יפה מאוד.

  Tiu מצביע על משהו/מישהו ידוע ברגע זה.

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - הלחם הזה, הלא טרי הלא רך הוא קשה, כמו אבן.

  Tiu הצביע על ענין קרוב (הלחם הלא טרי).

המילה - ĉi

בטבלת המילים ב- TI ניתן להוסיף, את המילה ĉi, שמראה קרבה פיזית אל הדובר. ĉi לא יכול לעמוד גם לפני, או אחרי המילה בטבלה. ĉi לא יכול לקבל סופיות. TI-מילה פשוטה תמיד מראה משהו לא די קרוב אל הדובר. TI-מילה + ĉi כדי להראות משהו קרוב פיזית אל הדובר:

 • tie = במקום זה → tie ĉi, ĉi tie = במקום זה הקרוב אלי
 • tiu domo (לפני) → tiu ĉi domo, ĉi tiu domo (קרוב אלי)
 • tio = עניין זה (לפני) → tio ĉi, ĉi tio = עניין זה
 • tiel = בדרך זו → tiel ĉi, ĉi tiel = בדרך זו (שאותה אני מראה)

Ĉi tiam או Tiam ĉi אינו משמש בפועל. במקום נשתמש ב nun.

Ĉi היא מילה מסויימת. אין להשתמש במקף. אל תכתבו: ĉi-tiu, tiu-ĉi, ĉi-tie, tie-ĉi, ĉio-ĉi וכן הלאה כתוב: ĉi tiu, tiu ĉi, ĉi tie, tie ĉi, ĉio ĉi וכן הלאה

אבל לעתים קרובות אנו משתמשים בשם תואר או בתואר פועל של ביטוי, אשר מכיל את המילה (kiu) אודות/על ĉi. ואז הביטוי כולו הופך למילה. בדרך כלל ה- TI-כמילה נעלם. למען הסר ספק בהבנה אנו בדרך כלל נשתמשׁ במקף אחרי ה ĉi: ĉi tieĉi-tiea, en tiu ĉi noktoĉi-nokte, sur ĉi tiu flankoĉi-flanke, la somero de tiu ĉi jarola ĉi-jara somero.

I

מילים בטבלה עם je מייצגים דברים שהם לא מוגדרים, מדויקים, או לא ידועים:

 • Ŝi ricevis ion por manĝi kaj por trinki. - היא קיבלה משהו לאכול ולשתות.

  לא אמרו מה הא קיבלה.

 • Venis iuj personoj, kiujn mi ne konas. - הגיעו אנשים, אשר אותם איני מכיר.

  לא ידוע מי היו האנשים..

 • Ili iam revenos. - הם פעם יחזרו.

  נקודת הזמן לא ידועה.

 • Hodiaŭ estas ies tago de naskiĝo. - איפשהו היום יש יום ההולדת.

  לא אומרים למי יש יום הולדת.

Ĉi

בטבלת המילים Ĉi מציינת הכללה (מקיפה הכל)

 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - הוא עשה הכל בעשר אצבעות ידיו.

  Ĉio מציג את כל הדברים שהוא עשה.

 • Ĉiu homo amas sin mem. - כל אדם אוהב את עצמו.

  לא קיים אדם שעבורו זה אינו תקף.

 • Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam duope. - שני חברים אלה הולכים תמיד בזוגות(יחד).

  Ĉiam מראה כי אין זמן, שהם לא יוצאים בזוגות(שנים שנים).

 • Ĉie regis ĝojo. - בכל מקום קבועה שמחה.

  לא היה מקום שבו לא קבועה שמח.

משתמשים לעתים, במילת ĉi לפני או אחרי מילה מהטבלה לכן: ĉio = ĉiuj aferoj → ĉio ĉi, ĉi ĉio = כל הדברים האלה, כל זה.

NENI

מילות הטבלה המתחילות ב NENI הם במשמעות שלילה:

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - אף אחד בפעם הבאה עדיין לא יודע.

  Neniu מבטא שאין אדם שיודע את הפעם הבאה.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - אני לא יכול להבין, (על) מה אתה מדבר.

  Neniel מראה כי אין דרך שבה אני יכול להבין אותך.

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - כשאני הולך לאנשהו , אני אף פעם לא לוקח איתי הרבה מזוודות.

  Neniam מבטא שאין זמן כזה, שבו הייתי לוקח הרבה מזוודות לנסיעה.

מילת NENI מספיקה לשלילת כל המשפט.

U

kiu
לשאול לגבי זהותו של אחד מכמה אנשים ידועים , דברים או נושאים.
tiu
מציג מידע מסוים על אנשים ידועים, דברים או נושאים שונים.
iu
מתאר דבר לא ידוע או לא מוגדר לגבי אדם, דבר או עניין.
ĉiu
מציג אחד בכל פעם, ללא יוצא מן הכלל, אחד מקבוצה של אנשים, דברים או נושאים.
neniu
מכחיש/שולל את הפרטים של קבוצת אנשים, דברים או נושאים.

ה U תפקידו להראות אינדיבידואליות וזהות. מילות ההתאמה המסתיימות ב U הם הבסיסיים ביותר של כל מילות ההתאמה/קורלטיבים.

קורלטיבים המסתיימים ב U יכולים לקבל את N הפעול, ו J הריבוי. עבור אנשים, לפרטים כמותיים, יותר מאחד, יופיע גם J הריבוי לפני ה N ,יתייחס ל-דברים או נושאים.

קורלטיבים המסתיימים ב U הםdifiniloj. ולכן הם לא יכולים להשתמש ב "ה" הידיעה la איתם.

מילות בטבלה עם U הן בדרך כלל כינויים (שמגדירים) שם עצם, אבל שם העצם הוא לעתים קרובות מובן רק דרך ההקשר. אם שום דבר בהקשר מציג אחרת, ההנחה היא כי המילה "אדם" (בני אדם/ אנשים) שהוא התייחס אליהם:

 • Kiu libro estas via?Kiu estas via? - ספר זה הוא שלך? → מי הוא שלך? Kiu estas via?
 • Tiu seĝo ŝajnas bona.Tiu ŝajnas bona. - כיסא זה נראה טוב. → זה נראה טוב.
 • Ĉiu homo devas pensi mem.Ĉiu devas pensi mem. - כל אדם חייב לחשוב על עצמו. → כל אחד צריך לחשוב על עצמו.
 • Kiu persono venis?Kiu venis? - מיהו האדם שבא? → מי בא?
 • Ĉu estas iu [persono] en la kuirejo? — Jes, Paŭlo estas tie. - האם מישהו [אדם] במטבח? - כן, פול ישנו כאן.
 • Jen kelkaj bonaj libroj. Kiun [libron] vi volas legi? — Mi volas tiun [libron]. - הנה כמה ספרים טובים. הזה [הספר ש] אתה רוצה לקרוא? - אני רוצה [את הספר] את זה.
 • Ĉu vi havas krajonon? — Neniun [krajonon] mi havas. - האם יש לך עיפרון? - [לא] אין [עיפרון] לי.

הכל (כולם) הוא תמיד בלשון רבים במובן, אבל בכל זאת יש הבחנה בין יחיד ĉiu ורבים ĉiuj.

 • תשתמשו ב ĉiu, אם לוקחים בחשבון את הפרטים עצמם.
 • תשתמשו ב ĉiuj, אם אתם חושבים על הקבוצה כולה יחד.

לפעמים הבחנה זו אינה חשובה, אבל בזמנים שונים ההבדל הוא גדול:

 • Por ĉiu tago mi ricevas kvin eŭrojn. = Por ĉiu aparta tago... - עבור כל יום אני מקבל חמישה יורו. = עבור כל יום בנפרד...
 • Ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li. = Ĉiu aparta homo amas... - כל אחד אוהב בדרך כלל אדם, הדומה לו. = כל אדם אוהב ...
 • Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn. = ...mi venkis la tutan grupon. - חמישה התנפלו עלי, אבל ניצחתי את כל חמשת התוקפים. = ... אני ניצחתי את הקבוצה כולה.

  כאן J הוא הכרחי, משום שהוא מזכיר את הספרה חמש. אבל ניתן לחילופין לומר: }...mi venkis ĉiun el la kvin atakantoj. אבל אז אנחנו לא מדברים על מאבק נגד קבוצה שלמה, אלא על חמש פחות או יותר מאבקים נפרדים..

 • Post la kurado ĉiuj estis terure lacaj. - אחרי הריצה כולם היו עייפים מאוד.

  הם מדברים על כל קבוצת הרצים. זה גם יכול להיות:. ...ĉiu estis terure laca.

 • El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. = El la tuta grupo de miaj infanoj... - מכל הילדים שלי ארנסט הוא הצעיר ביותר. = מתוך כל (הקבוצה של) הילדים שלי ...
 • Nun mi legas, vi legas kaj li legas; ni ĉiuj legas. - עכשיו אני קורא, אתה קורא והוא קורא; אנו כולנו קוראים.

  Ni היא מילה בלשון רבים. לכן ĉiuj חייב להיות עם J.

באופן עצמאי neniu מופיע בדרך כלל ללא-סיומת J:

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. Neniu = neniu persono. - בפעם הבאה אף אחד לא יודע עדיין. אף אחד = אין אף אדם.
 • Mi konas neniun en tiu ĉi urbo. - אני לא מכיר איש בעיר הזאת.

כמו כן עם שם העצם הבא אנשים בדרך כלל משתמשים ב neniu בלי J,

 • Ŝi ne vidis eĉ la ĉielon, ĉar ĝi estis kovrita de nuboj kaj neniu stelo en ĝi brilis. - היא לא ראתה אפילו את השמים, כי הם היו מכוסים על ידי עננים ואין כוכבים שזרחו.

אפשר, עם זאת, להשתמש neniuj, אם הם רוצים איכשהו להראות ניגוד עם הרעיון של "יותר מאחד", אולם מדובר בדרך כלל רק כאשר הם אחרי שם העצם:

 • Ĉe la fenestro restis plu neniuj floroj. - ליד החלון לא נשארו יותר פרחים.

  בעבר היו שם פרחים רבים.

O

kio
"מה העניין, איזה עניין"
tio
"דבר זה"
io
"משהו, איזשהו עניין"
ĉio
"כל עניין, כל דבר"
nenio
"שום דבר, שום עניין"

מתאמים עם סיומת O מציגים את, אשר לא ניתן להיקרא בצורה מדויקת באמצעות שם העצם. הנה המילה הכללית "דבר" משמשת הסבר, אולם המשמעות היא אפילו יותר כללית. מתאמים המסתיימים ב O משמשים גם כדי לייצג משהו שבא לידי ביטוי על ידי משפט שלם.

מתאמים המסתיימים ב O יכולים לקבל את N-הסיומת, אולם בדרך כלל הם לא מקבלים את J-הסיומת, משום שהם מבטאים את הכל ועד בכלל.

כינויים של קורלטיבים ב O עומדים תמיד אחרי מילים בטבלה: io bona, kion novan, ĉio grava ודומה להן.

מילים ב O בטבלת המילים הם ביטויים עצמאיים. הם לא יכולים לתאר שם עצם. הם מתאימים את U-המילה + העניין afero:

 • Kio estas tio? = Kiu afero estas tiu afero? - מה זה? = איזה עניין זה הדבר הזה?
 • Tio estas speco de meblo. = Tiu afero estas speco de meblo. - זהו סוג של רהיט. = דבר זה הוא סוג פריט של רהיט.
 • Ĉio restis kiel antaŭe. = Ĉiu afero restis kiel antaŭe. - הכל נשאר כבתחילה. = כל ההעניין נשאר כמו לפני.
 • Kion bonan vi trovis tie? = Kiujn bonajn aferojn vi trovis tie? - מה טוב מצאת שם? = מה הדברים הטובים שמצאת שם?
 • Nenion interesan mi trovis. = Neniun interesan aferon mi trovis. - אין משהו מעניין שמצאתי. = אין דבר מעניין שמצאתי.

לפעמים אפשר להתלבט בין tio ו ĝi . בדרך כלל משתמשים ב- tio על משהו סתמי, אשר לא יכול או רוצה להתקשר עם שם העצם המדויק. הקפד להשתמש tio לייצג דבר שבא לידי ביטוי במשפט כולו. משתמשים ב ĝi למשהו מוגדר, אשר בעבר הובע על ידי שם עצם, ולא ניתן להשלמה עם אותו שם עצם ביידוע la או בהגדרה שונה אחרת:

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Tio estis tre amuza. - היא סיפרה סיפור יפה. זה (Tio) היה מאוד משעשע/מצחיק.

  מצחיק היה שהיא סיפרה סיפור. Tio מייצג את כל המשפט הקודם.

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Ĝi estis tre amuza. - היא סיפרה סיפור יפה. זה (Ĝi) היה מאוד משעשע/מצחיק.

  משעשע/מהנה/כיף היה הסיפור. Ĝi מייצג את חלק הביטוי la(bela) fabelo.

A

kia
"מכל דבר, שיש בו את האיכות/ התכונה"
tia
"מסוג זה, שיש בו איכות/תכונה זו"
ia
"מכל מי, שיש לו איזו איכות/מאפיין"
ĉia
"לכל מי, שיש להם איזו איכות/מאפיין"
nenia
"משום סוג שהוא, שאין לו את האיכות"

קורלטיבים המסתיימים ב A כתואר, דהיינו הם מקבלים את J- הסיום ו- N הסיום בדיוק כמו שתארים מקבלים. אבל קורלטיבים המסתיימים ב A תמיד מציגים איכות או סוג, בעוד שמות תואר אמיתיים (עם A-סיום אמיתי) יכול להיות בעלי משמעות מגוונות.

מילות הטבלה A היא difiniloj . לכן היא לא יכולה להיות בשימוש la עם מילת הגוף הם.

 • Kia li estas? Ĉu li estas maljuna aŭ juna? - מה הוא רוצה? האם הוא זקן או צעיר?
 • Kian aĝon vi havas? - מה הגיל שלך?
 • Kia estas via nomo? - מה שמך?

  או: Kiu [el ĉiuj nomoj] estas via nomo? Aŭ pli ofte:Kio estas via nomo? Zamenhof uzis ankaŭ: Kiel estas via nomo? Plej ofte oni tamen diras:Kiel vi nomiĝas?

 • Be! li staris senhelpe, tian respondon li ne atendis. - הא! הוא עמד שם חסר אונים, כי לסוג זה של תשובה הוא לא ציפה.
 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj. - היה משב רוח חזק כזה, שהרעפים(אריחים) עפו מהגגות.
 • Restu ĉiam tia, kia vi estas! - הישאר תמיד כך, כמו שאתה!

  Tia מצביע על המשפט הבא kia . אם אחרי tia אין משפט שלם (עם נשוא), אלא רק ביטוי בודד, אז לא משתמשים ב kia, אלא להשוואה kiel : הוא כזה כמו שאני.

 • Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian suspektan malklaraĵon. - לא רציתי לשתות את היין, כי זה הכיל בקרבו עכירות חשודה.
 • Maldiligenteco estas la radiko de ĉia malbono. - העצלנים הוא שורש כל הרע.
 • Nenia konstruo povas esti sen bruo. - אין בנייה יכולה להיות בלי רעש.

קורלטיבים במצג A את האיכות או את הסוג, בעוד קורלטיבים ב U מציגים את הזהות. ב kia/kiu ו tia/tiu ההבדל הוא בדרך כלל ברור. ב ia/iu, ĉia/ĉiu ו nenia/neniu ההבדל לפעמים הוא קטן:

 • Kia homo li estas? - איזה סוג של אדם הוא?

  הם רוצים אפיון של האדם.

 • Kiu homo li estas? - איזה אדם הוא?

  הם רוצים למשל. את השם של האיש כדי לדעת את זהותו.

 • Tia opinio estas tute erara. - תפיסה כזו היא שגויה לחלוטין.

  כל הדעות מסוג זה הן שגויות.

 • Tiu opinio estas tute erara. - דעה זו לחלוטין לא נכונה.

  חוות הדעת במחלוקת האמורה הינה טעות. השקפות דומות אחרות עשויות להיות נכונות.

 • Ni devas enloĝiĝi en ia hotelo. = ...en hotelo de iu el la diversaj specoj de hoteloj. - אנחנו צריכים להתאכסן במלון כלשהו. = ... בבית מלון כלשהו מהסוגים השונים של בתי מלון.
 • Ni devas enloĝiĝi en iu hotelo. = ...en iu el la diversaj individuaj hoteloj, kiuj troviĝas ĉi tie. - אנחנו צריכים להתאכסן בבית מלון. = ... בכל אחד מהמלונות השונים הפרטיים, אשר ניתן למצוא כאן.

  רוב האנשים פשוט ישאירו iu במשפט כזה.

ES

kies
"(la) ... מזה/של זה"
ties
"(ה) ... של זה"
ies
"(ה) ...של משהו"
ĉies
"(la) ... מהכל/של הכל"
nenies
"(ה)...של אף אחד"

ES-כמילה, זה כינוי של שם עצם, להוספת משמעות ברורה. מילות-ES, אז, הינן difiniloj - כמו גם את הכינויים הרכושניים - והם לא יכולים להשתמש ב- la יחד איתם. אם נחליף את ES-כמילה על ידי de בביטוי, בדרך כלל יהיה צורך להוסיף la.

כמו גם הכינויים הרכושניים המסתיימים ב ES יעמדו לפני שם העצם, באותה משמעות de של חייב לעמוד מאוחר יותר: ties libro ספרם = la libro de tiu (persono) הספר של אדם זה.

מילות ES לא יכולות לקבל סיומות ריבוי J או כיוון N.

 • Kies filino vi estas? - בתו של מי את?
 • Mi efektive ne scias, kies kulpo ĝi estas. - ואני לא ממש יודע, אשמתו של מי זה.
 • Ili ekvidis virinon, kies vizaĝon ili en la krepusko ne rekonis. - הם הבחינו באישה, שאת פניה באור הדמדומים הם לא הכירו.
 • Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. - אני אורח כזה, אשר את חגם, אני חוגג.

  Ties היא מילה שלא הרבה בשימוש. רוב האנשים מעדיפים כינויי רכושנות כגון (lia, ŝia, ĝia או ilia).

 • La infano ludis kun sia pupo, kiam subite ties kapo frakasiĝis. - הילד שיחק עם הבובה שלו, כשלפתע הראש נשבר.

  Ties מראה כי אנו מדברים על ראש הבובה. אם היה הראש של הילד, היו אומרים ĝia kapo.

 • Kiu ĝojas pri ies malfeliĉo, tiu ne restos sen puno. = ...pri la malfeliĉo de iu persono... - מי ששמח לאידו של מישהו, זה לא ישאר ללא עונש. = ... על הצער של בן אדם ...

  ies , בדרך כלל משמש רק על אדם ידוע (לא על דברים, ולא רק על כמה דברים או אנשים).

 • Tio estis la koro de riĉa fama viro, kies nomo estis sur ĉies lipoj. = ...sur la lipoj de ĉiuj personoj. - זה היה הלב של אדם מפורסם עשיר, ששמו היה על שפתי כולם. = ... על השפתיים של כל האנשים.

  Ĉies, בדרך כלל משמש רק לגבי בני אדם, לא לגבי דברים/מעשים/עניינים.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - זכור כי אספרנטו אינה רכושו של אף אחד.

  Nenies, בדרך כלל משמש רק לגבי בני אדם, לא לגבי דברים/מעשים/עניינים.

E

kie
"באותו מקום"
tie
"במקום הזה"
ie
"במקום כלשהו"
ĉie
"בכל מקום "
nenie
"בשום מקום "

קורלטיבים ב E לא יכולים לקבל ריבוי J , אבל אתה יכול להוסיף להם N-סיום כדי להראות כיוון:

kien
"לאיזה מקום, לאיזה כיוון"
tien
"אל המקום ההוא, בכיוון ההוא"
ien
"למקום מסוים, בכיוון מסוים"
ĉien
"לכל מקום, לכל כיוון"
nenien
"לשום מקום, לשום כיוון"
 • Kie estas la libro kaj la krajono? - היכן/איפה נמצאים הספר והמחברת?
 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - הראיתי לילד, איפה מונחת הבובה שלו.
 • Sonorado al li venas, sed de kie — li ne komprenas. - צלצול מגיע אליו, אבל מאיפה - הוא לא מבין.
 • Mi volis resti tie, kie mi estis. - רציתי להישאר שם, איפה שהייתי.
 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. - אם הוא היה יודע שאני כאן, הוא מיד היה מגיע אליי.
 • Ĉu vi loĝas ie? = Ĉu vi loĝas en iu loko? - האם אתה גר במקום כלשהו? = האם אתה גר במקום מסוים?
 • Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas. - טיפש כותב את שמו בכל מקום.
 • Pli bela reĝidino ol ŝi troviĝis nenie en la mondo. - נסיכה יותר יפה ממה שהיא לא נמצאה בשום מקום בעולם.
 • Kien vi iras? — Mi iras en la ĝardenon. - איפה אתה הולך? -- אני הולך בגינה.
 • Rigardu tien ĉi. - תביט לכאן.
 • Mi nenien plu iros hodiaŭ. - אני לא הולך עוד לשום מקום היום.

AM

kiam
"מתי, באיזה זמן , באיזה אירוע "
tiam
"אז, בזמן ההוא, באירוע ההוא"
iam
"בזמן מסוים, באירוע מסוים"
ĉiam
"בכל זמן, בכל אירוע"
neniam
"בשום זמן, בשום אירוע"

מילות AM לא יכולות לקבל J ריבוי או N כיוון.

 • Sed kiam tio okazis? - אבל מתי זה קרה?

  כאשר שואלים על הזמן בדיוק, אנו לא משתמשים ב kiam, אלא אם השאלה משמשת לקביעת רצף של זמן kioma.

 • Li skribis al mi, ke li intencas ĝin eldoni, sed li ne skribis ankoraŭ kiam li ĝin eldonos. - הוא כתב לי שהוא מתכוון לפרסם את זה, אבל הוא לא כתב אפילו מתי זה יפורסם.
 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - באחד הימים, כשהיא הייתה ליד מקור המים, באה אליה אישה ענייה.
 • Tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo. - צנורית, שלתוכה אתה מכניס סיגר, כשאתה מעשן, הוא שקע סיגר.
 • De kiam vi loĝas ĉi tie? - ממתי אתה גר כאן?
 • Li vekiĝis nur tiam, kiam la suno leviĝis. - הוא התעורר רק כאשר השמש עלתה.
 • Ŝajnas al mi, ke ĉi tiun vizaĝon mi jam iam vidis. - נראה לי כי את הפנים אלה ראיתי כבר מתישהו.
 • Ŝi estis ja la plej bela knabino, kiun li iam vidis. - היא הייתה הילדה הכי יפה שהוא ראה מעודו.

  Iam מייצג משהו מזמן(פעם) שעבר.

 • Oni diras, ke la vero ĉiam venkas. - אומרים, שהאמת תמיד מנצחת.
 • Bona koro neniam fariĝas fiera. - לב טוב לא נהיה גאוותן.
 • La maljunulo fermos por ĉiam siajn okulojn. - הזקן יסגור לנצח(לתמיד) את עיניו.

  הביטוי por ĉiam מראה כי התוצאות יישארו לתמיד. סגירת העיניים, לרגע, אבל ההמשך, סגירת העפעפיים של העיניים, יהיה נצחי.

AL

kial
"בגלל גורם זה, בגלל הסיבה הזו, השאלה מדוע"
tial
"מגורם זה, ומסיבה זו, ה-כי"
ial
"מגורם כלשהו, מסיבה כלשהי, בגלל משהו"
ĉial
"מכל הגורמים האלה, בגלל כל סיבה שהיא, לכל דבר"
nenial
"בלי שום גורם, בלי שום סיבה, לחינם"

AL לא יכולה לקבל את J הריבוי או את N הסיום.

 • Kial vi ploras? - למה אתה בוכה?
 • Mi komprenas, kial vi faris tion. - אני מבין למה עשית את זה.
 • Hodiaŭ estas bela frosta vetero, tial mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti. - היום מזג האויר עם כפור יפה, אז אני אקח את המחליקיים שלי ואלך להחליק.

  שים לב להבדל בין tial ו ĉar. Tial מייצג סיבה, אבל ĉar מציג דבר שמראה סיבה:. Mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti, ĉar hodiaŭ estas bela frosta vetero.

 • Mi vin ial ankoraŭ ne konas. - אני, משום מה, עדיין לא מכיר אותך.
 • Vi demandas, kial mi amas vin. Mi respondas: ĉial! - אתה שואל למה אני אוהב אותך. אני עונה: מכל סיבה!

המילה nenial בפועל היא מעט מאוד בשימוש, אך כאשר היא אכן בשימוש, היא גם מכחישה את כל המשפט (כמו כל NENI - במילים אחרות):

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. = ...mi pro neniuj motivoj povus aprobi. - אין סיבות שיאפשרו לי לאשר זאת, זה הנוהל בליגה שלנו. = ... אני לא אוכל לאשר משום סיבה כלשהי.
 • Vi povus inciti lin kiom ajn. Li nenial kolerus. = ...li pro neniu kaŭzo kolerus. - אתה יכול להתגרות בו לא משנה כמה. הוא לא יכעס. = ... אותו בלי שום סיבה לכעוס.

אם אתה רוצה לתת לו פרשנות חיובית יותר ואז להשתמש sen kaŭzo, senkaŭze, senmotive או משהו דומה:. Ŝi ridis senkaŭze. היא צחקה ללא סיבה. = Ŝi ja ridis, sed sen motivo. .היא אכן צחקה, אבל בלי סיבה/מניע.

EL

kiel
"באיזה אופן או באיזו צורה "
tiel
" באופן או בצורה זו"
iel
"באופן או בצורה כלשהי"
ĉiel
"בכל האופנים"
neniel
"בשום אופן"

ה, EL זה קורלטיבים כללים מתארים, אשר נמצאים בשימוש, אם אינו ממש בעת / אירוע ( AM), מיקום ( E), הגורם (AL) או כמות / מספר ( OM). ה , EL מכסה פחות או יותר את כל המשמעויות האחרות, אשר יכולות לבוא לידי ביטוי כמתארים . במיוחד מדובר לתואר ואופן.

מילים עם EL לא יוכלו לקבל J ריבוי או N כיוון.

 • Kiel li aspektas? - כפי/כמו שהוא נראה?
 • Kiel vi fartas? - מה שלומך?
 • Rakontu al mi per malmulte da vortoj, kiel tio okazis. - תגיד לי בלי הרבה מילים (בקצרה), איך זה קרה.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - אני דואג/ת לה כמו שאני דואג/ת לעצמי.
 • Kiel alta estas tiu turo? - כמה גבוה מגדל זה?
 • Kiel longe tio ankoraŭ daŭros? - כמה זמן זה עדיין יימשך?
 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - לחם לא טרי זה הוא קשה, כמו אבן.
 • Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo. - כלבלב נובח, כי כך עושה הכלב.
 • Ne faru tiel, faru tiel ĉi! - אל תעשה כך, תעשה את זה ככה!
 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. - שניהם היו פשוט בלתי נסבלים וכל כך גאים, שהם לא יכלו לחיות איתם.
 • Mi estas tiel forta, kiel vi. - אני חזק כמוך (כמו שאתה).
 • Iel ni sukcesos. - איכשהו הצלחנו.
 • Ili ĉiel helpis al mi. - הם בכל דרך עזרו לי.
 • Mi neniel esperis sukceson. - אני בשום אופן לא ציפיתי להצלחה.

OM

kiom
"כמה הרבה, מה המספר, מה הכמות"
tiom
"כך הרבה, מספר כזה, כמות כזו"
iom
"לא הרבה אבל גם לא מעט"
ĉiom
"הכמות הכללית"
neniom
"ללא מספר , ללא כמות , ללא מידה/שיעור"

מילות OM לא יוכלו לקבל J ריבוי או N כיוון.

 • Kiom vi volas, ĉu du aŭ tri? = Kiel multajn vi volas... - כמה אתה רוצה, האם שניים או שלוש? = כמה הרבה/הכמות שאתה רוצה ...
 • Ŝi pripensis, kiom kostos al ŝi la nokta restado. - היא חשבה על, כמה יעלה לה השהייה בלילה.
 • Ho, kiom pli bona estas via amo, ol vino! - הו, כמה טובה היא האהבה שלך, מאשר יין,
 • Kiom mi vidas, vi havas nur unu filon. = Laŭ tio, kion mi vidas, vi havas... - איך שאני רואה, יש לך רק בן אחד. = ממה שאני רואה, יש לך ...

  אולי יש לך עוד ילדים, אבל אני לא יכול לראות יותר.

 • Sendi 100 ekzemplerojn mi ne povis, ĉar mi nun tiom ne havas. - לשלוח 100 עותקים לא יכולתי, כי עכשיו אין לי אותם.
 • Mi havas tiom multe, ke mi ne bezonas ŝpari! - יש לי כל כך הרבה שאני לא צריך לחסוך!

  לעתים קרובות kiom ו tiom משמשים יחד עם multe (או multaj). Multe יכול להשמט, אבל זה מחזק משמעות מסוימת. ניתן גם להשתמש kiel, tiel multe, אבל אז אין דגש מיוחד.

 • Ŝi aĉetis iom da butero. = ...kvanton da butero ne tre grandan sed tamen konsiderindan. - היא קנתה מעט חמאה. = ... כמות החמאה לא מאוד גדולה אבל בכל זאת לא מבוטל.

  תיאורטית למילה iom יש משמעות "כל כמות בלתי מוגבלת", אבל בפועל היא כמעט תמיד מראה כמות קטנה. המשמעות היא בעצם אפילו יותר מיוחדת, שאומרת, "לא הרבה, אבל עדיין די הרבה כדי להיחשב, להיות משמעותי." אל תבלבל iom עם malmulte: של שגיאות iom הוא עשה לא היו הרבה טעויות , אבל בכל זאת מספיק כדי לגנות אותו. של שגיאות malmulte הוא עשה . השגיאות היו כל כך מעטות, ויש צורך לשבח אותו.

 • Mi pensas, ke mi ĝin ankoraŭ iom memoras. = ...ne tre multe memoras, sed ankoraŭ ja memoras. - אני חושב שאני זוכר משהו. = ... לא הרבה זוכר, אבל עדיין זוכר.
 • Tie supre estingiĝis la ruĝaj koloroj, dum la suno iom post iom malaperis. - שם מעל הצבעים האדומים נמוגים, בשעה שהשמש נעלמת לאט.

  הביטוי iom post iom מראה כי משהו קורה עם הרבה דברים קטנים שבקושי ניתן להבחין בשינוי.

 • Kiom da benzino vi volas? — Mi volas ĉiom, kiom vi havas. = ...Mi volas la tutan kvanton da benzino, kiun vi havas. - - כמה דלק אתה רוצה? - אני רוצה את כל זה, כמה שיש לך. = ... אני רוצה את כל הסכום של בנזין, אשר יש לך.

  המשמעות של ĉiom לעתים קרובות למעשה הופכת להיות דומה מאוד למשמעות של ĉio , אשר בשימוש לעתים קרובות הרבה יותר.

 • Sur la mezo de la strato estas multe da radoj kaj da ĉevalaj hufoj, sed da homoj piedirantaj estas malpli, preskaŭ neniom. - באמצע הרחוב היו הרבה גלגלים ופרסות סוסים, אבל הולכי רגל פחות, כמעט אף אחד.

OM - משמש גם כתואר הפועל וגם כ substantivece שם עצם מתאר .

בדרך כלל כדי להציג תארים נשתמש ב kiel ו tiel . אבל עבור הדגש חזק, אתה יכול להשתמש במקום זאת ב kiom ו tiom: זה היה tiom יפה, שהתעלפתי . דוברי אספרנטו לא טוענים כי לשפה שלהם יש משהו tiom מושלם, ששום דבר גבוה יותר אולי כבר קיים.

האם קידומת ALI יכולה לשמש כמתאם בטבלת המילים

פעמים רבות הוצע להוסיף את הקידומת ALI- וליצור סידרה חדשה aliu, alio, alia, alies, alie, aliam, alial, aliel, aliom*. חלקם אפילו התחילו לתרגל את זה, בעיקר alielkaj alies.

באופן רשמי באספרנטו ALI הוא שורש משותף, שממנו יוצרים מילים עם הסופיות הרגילות.

 • alia = "לא זהה, שונה, אחר"
 • alio = "משהו אחר"
 • alie = "במקרה אחר, בעניין אחר"
 • alii = " להיות מסוג אחר, שונה" (כמעט לא בשימוש)

להתחיל שימוש בקורלטיב החדשיגרום לשינויים קיצוניים לא רצויים בשפה. הנה רק כמה דוגמאות:

המילה הרגילה alie פירושה לרוב "בהזדמנות אחרת," אבל היא יכולה להתפרש גם "בדרך אחרת". בטבלת המילים alie, לעומת זאת, הוא מחליף "en alia loko". לכן משפטים נורמליים כמו Ni devas alie agi אנחנו צריכים לפעול אחרת משנים לגמרי את משמעותו.

Alia ב אספרנטו הרשמית אינו קורלטיב אלא תואר רגיל, וזה אומר"de alia speco" או "kun alia identeco". הקורלטיב החדש alia פירושו רק "מסוג אחר" אם קידומת הקורלטיבי ALI הייתה קיימת, אז לא נוכל עוד לומר, למשל, la alia ĉambro estas pli granda , אלא la aliu ĉambro estas pli granda. אפשר והיה גם צריך לומר: ili amas unu la aliun* במקום כרגיל ili amas unu la alian.

אנשים לעיתים תכופות הופכים את היוצרות כגון: de alia specoalispeca. אבל משתמשים בקורלטיב ALI במקום לומר: aliuspeca, משום שאי אפשר להיפטר מהחלק הסופי של הקורלטיב. השווה עם: de tiu specotiuspeca (לא: tispeca).

עדיין לא נבנתה סדרה מלאה לטבלה ב ALI באופן עקבי. יש רק שימוש פזיז ולא הגיוני של aliel ו alies, וכן aliu. יש שימושים מסוימים באספרנטו הקלאסית חלקית, ובניב מתוקן חלקית. כשאומרים למשל. alie או alia, אנחנו לא יכולים לדעת אם להבין זאת לפי השפה הבסיסית, או על פי השפה החדשה. למרבה המזל, עם זאת, הרוב עדיין משתמש בשפה באופן קבוע והגיוני.

לכן, נשתמש רק במילים שכבר קיימות בטבלה , והן מהוות ביטויים אחרים באמצעות שימוש בשורשים הרגילים על פי כללי האספרנטו.

רפורמה שיש להימנע אספרנטו רשמית
aliu alia
alia alia, alispeca, alieca
alies de alia (persono), aliula
alie aliloke
alien aliloken
aliam alifoje, aliokaze
alial alikaŭze
aliel alimaniere, alie
aliom alikvante

Noto: הצענו את הצורות "המתפשרות" aliio , aliiu , aliia , במקום אחרות , aliiel וכו ' (מרכיבים של שורש ALI עם קורלטיב ב- I). מילים כאלו שמולחמות הן רגילות, אך למרבה הצער הן לא הולמת לחלוטין בשימוש מעשי. כדי לשמוע את ההבחנה בין aliie ו alie, בין aliia ו alia, וכן הלאה, זה לא ממש קל. זה לא מספיק שהמילים מצטרפות זו לזו בקביעות. הן גם חייבות להיות בתקשורת מעשית.

לראש הדף