לתוכן העניינים

כל מילה עם אחת הסיומות I , AS, IS, OS, US או U היא פועל. פעלים מציינים פעולה או מציינים מצב.

 • פועל (סופי) הסופי הוא פועל עם אחת הסיומות "AS", "IS", "OS", "US" ו "U". פעלים כאלה משמשים בתור הנשוא של המשפט.
 • שם הפועל הוא פועל עם "I" סיומת. כאלה פעלים אינם משמשים כצפוי, אבל יש להם תפקידים נוספים במשפטים.

פעלים סופיים (מוחלטים)

ישנם שלושה מצבי מופע של פעלים סופיים: מצביעים , מחוייבים (הכרחי) , ומתנים.

מצביעים

הפעלים מייצגים פעולות ומצבים כמציאות או עובדה קיימת. בפועל עלינו להבחין בין שלושה זמנים: prezenco הווה, preterito עבר ו futuro עתיד .

הווה הסיומת AS

פועלים בזמן הווה, הפועל עם הסיום-AS מראה כי הפעולה או המצב אמיתי, עובדתי, כי הפעולה החלה אבל אינה מסתיימת. משמעות דבר היא כי הפעולה או המצב מתרחשת עכשיו, או שזה קורה בדרך כלל, או שהפעולה או המצב תמיד נכונים.

 • laboras = הפעולה "לעבוד" החלה אך עדיין לא סיימתי
 • estas = הפועל "להיות" התחלה אך עדיין לא מסוים
 • Mi sidas sur seĝo. - אני יושב על כיסא.

  הישיבה היא מוחשית ומיידית.

 • Mi estas advokato. - אני עורך דין.

  המקצוע הוא יעיל ועדכני.

 • Kvar kaj dek ok faras dudek du. - ארבע ו(עוד)שמונה עשרה (שווה,נותן) עשרים ושניים.

  זה המצב (תקף) תמיד.

 • Nun mi legas. - עכשיו אני קורא/ת.

  הקריאה בעצם מתרחשת (קורה) עכשיו.

 • Hodiaŭ mi studas Esperanton. - היום אני לומד/ת אספרנטו.

  אני לא יכול ללמוד כמו שצריך בזמן הדיבור, אבל התחלתי את הלימוד של היום, ועדיין לא סיימתי אותו.

 • En la vintro oni hejtas la fornojn. - בחורף אנחנו מחממים את התנורים.

  זה קורה בכל חורף, לפני ובעתיד.

 • Mi loĝas ĉi tie tri jarojn. - אני מתגורר כאן שלוש שנים

  גרתי כאן במשך שלוש שנים ואני עדיין גר כאן.

לפעמים בסיפורים משתמשים בזמן הווה כדי לציין את הזמן, שבו הסיפור התרחש סגנון מיוחד זה יכול להחיות את הסיפור. בספרות אנגלית זה נקרא ההווה ההיסטורי, אבל באנגלית זה בשימוש גם מאוד נפוץ על ידי אנשים צעירים בשיחה סתמית (אגבית).

 • Ne suspektante ion li iradis tra la arbaro. Subite eksonas pafo. - לא ציפה לשום דבר כשהוא שוטט ביער. פתאום ירייה נשמעה.

  בהתחלה המספר משתמש בזמן עבר, אבל מאוחר יותר הוא משנה להווה, כך שהמאזין או הקורא ירגישו כאילו הוא נוכח ויכול לשמוע את היריה.

עבר הסיומת IS

הפועלים בעבר, הפועל עם IS-שלם, מראה כי הפעולה או המצב הם אמיתים, אבל זה קרה קצת לפני זמן הדיבור בדרך כלל, הפעולה או המצב הסתיימו.

 • laboris = הפעולה "לעבוד" קרתה לפני עכשיו
 • estis = המצב "להיות" שקרה מוקדם יותר מאשר עכשיו
 • Mi sidis tiam sur seĝo. - ישבתי על כיסא

  הישיבה באמת קרתה בזמן האחרון.

 • Mi estis knabo. - הייתי ילד

  הילדות הייתה אמיתית בזמן שעבר.

 • Hieraŭ mi renkontis vian filon, kaj li ĝentile salutis min. - אתמול פגשתי את הבן שלך, והוא בירך אותי בנימוס.
 • Mi loĝis ĉi tie tri jarojn. - גרתי כאן שלוש שנים.

  המגורים שלי נמשכו שלוש שנים, אבל לא נמשכים עוד.

אם אתה רוצה להראות ניואנסים של זמן בעבר, תוכלו להוסיף מילים שונות, אך ניתן גם להשתמשcompound tense. אבל כמעט בכל מקרה עבר פשוט יספיק.

לעתים אנו רואים שימושי IS שמראים משהו שבעתיד יתממש . וזוהי טעות. צריך להשתמש ב - OS , או, אם רוצים ממש לדייק estos ...inta. אז, אל תאמר: אבוא אליך , כאשר אני סיימתי את המשימה שלי. אמרו: אני אבוא אליך, (אחרי) שאני אסיים את המשימה שלי. או: אני אבוא אליך, כאשר תסתיים המשימה שלי.

בעתיד: הסיומת - OS

פועל לעתיד, פועל עם הסיומת OS, מראה כי הפעולה או המצב טרם החלו בזמן הדיבור. כמובן, העתיד הוא לא תמיד בטוח, אבל השימוש בזמן עתיד מראה כי הדובר סבור כי הדבר באמת יקרה:

 • laboros = הפעולה "לעבוד" עדיין לא התחילה, אבל אכן תתחיל
 • estos = המצב "להיות" עדיין לא התחיל, אבל בעוד זמן קצר זה יתממש
 • Mi sidos poste sur seĝo. - אני אשב מאוחר יותר על כיסא.

  הישיבה למעשה תתרחש מאוחר יותר

 • Mi estos riĉulo. - אני אהיה אדם עשיר.

  המצב אדם עשיר, עובדה של העתיד.

 • Mi rakontos al vi historion. - אני אספר לך סיפור.

  הסיפור עדיין לא החל.

 • Morgaŭ estos dimanĉo. - מחר יהיה יום ראשון.
 • Mi loĝos ĉi tie tri jarojn. - אני אגור כאן שלוש שנים.

  המגורים שלי עדיין לא התחילו, אבל כאשר זה יתחיל, זה יימשך שלוש שנים.

שאיפה/רצון (משאלה/הכרח): סיומת - U

פועל רצון/שאיפה, פועל עם השלמת U, מראה כי הפעולה או המצב הוא לא אמיתי, אבל רצוי, היינו רוצים שיהיה, מצב אמת. רצון/שאיפה לא מציג את זמן של הפעולה, אך הפעולה, למעשה , בדרך כלל תימצא בעתיד:

 • laboru = הפעולה "לעבוד" היא נחוצה, מבוקשת, הוטלה על מישהו או ממוקדת
 • estu = המצב "להיות" היא הרצוי, המבוקש, המוזמן או המכוון.
 • Sidu sur seĝo! - שב על כיסא!

  פקודה או בקשה.

 • Estu viro! - תהיה גבר!

  פקודה או בקשה.

 • Ludoviko, donu al mi panon. - לודוויק, תן לי את הלחם.
 • Ni legu la unuan ĉapitron. - אנחנו נקרא את הפרק הראשון.

  הבעה של רצון.

 • Ĉu ni iru al la dancejo? - הנלך (גם:האם אנו נלך) לחדר הריקודים?

  שאלה של רצון. התחושה האמתית של משפט כזה, עם זאת, היא לעתים קרובות הצעה נכונה. השווה עם בקשות מנומסות אחר כך.

עם הרצון הנושא מושמט לעתים קרובות אם הוא הכינויvi: Venu tuj! = Vi venu tuj! אבל השמטה זו אפשרית רק בסעיף הראשי, לא בסעיף קטן.

רצון במשפטים עם ke אשר :

נעשה שימוש מרצון ב ke - במשפט , אם המשפט הראשי מביע איכשהו רצון, מטרה, דעה וכדומה:

 • Mi volas, ke vi laboru. - אני רוצה, שאתה תעבוד.

  העבודה היא רצון.

 • Li petas, ke mi estu atenta. - הוא מבקש, שאני אהיה קשוב.
 • Estas necese, ke ni nun unu fojon por ĉiam faru finon al tiu ĉi stato. - זה הכרחי, שאנחנו עכשיו אחת ולתמיד נשים קץ למצב הזה.

בקשה אדיבה

כדי להביע יותר בנימוס את הרצון משתמשים במילה bonvolu בתוספת שם פועל. ניתן גם להוסיף ביטוי נוסף כמו mi petas , או משהו דומה:

 • Bonvolu sidi ĉi tie! = Sidu ĉi tie, mi petas! - בבקשה שב כאן! = שב כאן, אני מבקש!
 • Bonvolu fermi tiun ĉi fenestron! = Fermu la fenestron, mi petas! - אנא סגור חלון זה! = סגור את החלון, בבקשה!

הקפד לא להשתמש ב- U כפולה. אל תאמר: Bonvolu sidu....

הערה: חלק משתמשים במקום ב bonvole ...U, למשל ב- :. Bonvole sidu ĉi tie! זו חלופה די הגיונית, אבל זה דבר רגיל, ולא! נהוג.

תנאי סיומת US

Kondicionala verbo, verbo kun US-finaĵo, estas uzata por agoj kaj statoj nerealaj, imagaj aŭ fantaziaj. US-formo ne montras la tempon de la ago: ----- פועל מותנה: הפועל עם הסיומת US , משמש למצב לא אמיתי/מציאותי, דמיוני או פנטסטי. השימוש ב US אינו מבטא או מציג את זמן הפעולה:

 • laborus = la ago "labori" estas imagata הפעולה "לעבוד" היא דימיונית
 • estus = la stato "esti" estas imagata המצב "להיות" הוא דימיוני.
 • Se mi estus riĉa, mi ne laborus. - אם הייתי עשיר, לא הייתי עובד.

  Temas pri nerealaj, imagaj stato kaj ago. = מדובר על מצב בדיוני או דמיוני ופעולה/עשייה.

 • Se mi estus sana, mi estus feliĉa. - לו הייתי בריא, הייתי שמח.
 • Se mi nur loĝus en palaco! - אם רק הייתי גר בארמון!

  המצב הנחשק, אבל אני יודע שזה לא אפשרי שזה רק פנטזיה.

 • Mi ne farus la eraron, se li antaŭe dirus al mi la veron. - לא הייתי עושה את הטעות, אם לפני הוא היה אומר לי את האמת.

  farus, ו dirus כאן מספרים על פעולות דמיוניות בעבר. אם תרצה, תוכל להציג את העבר לפי מה שהיה אמור להאמר estus dirinta .

כמו כן אנשים משתמשים בבקשה בהתניה ביתר עדינות בהצגת הבקשה או הרצון:

 • Mi dezirus aĉeti kelkajn aferojn. - הייתי רוצה לקנות כמה דברים.

  רצון ממשי, אבל מוצג בנימוס.

 • Ĉu mi povus havi la skribilon? - האם אני יכול לקבל את העט?

  מאוד מנומס, ביקוש עדין.

 • Ĉu vi bonvolus paroli iom pli silente? - האם תוכל בבקשה לדבר קצת יותר בשקט?

  מאוד מנומס, ביקוש עדין.

התניה זו משמשת לעתים קרובות עם הביטוי se, המציג תנאי, אך se אינו דורש באופן אוטומטי תנאי. הכל תלוי במובן. אם ברור לגבי הדמיון, יש להשתמש US, אך אם הפעולה או המצב אמיתיים, השתמש במצביע:

 • Se li estus ĉi tie, li certe mirus pri la malordo. - אם הוא היה כאן, הוא בוודאי היה מופתע מהמהפכה.

  זה ידוע שהוא לא כאן, אבל אם הוא היה, הוא היה גם נדהם.

 • Se li estas ĉi tie, li certe miras pri la malordo. - אם הוא כאן, הוא בהחלט תוהה על ההפרעה.

  אי אפשר לדעת אם הוא כאן, אבל זה אכן יכול להיות. אם כך זה למעשה, הוא גם ממש תוהה.

בשפות מסוימות, צורת הפועל עבור דבר מותנה משמשת גם עבור משהו שהיה צפוי. את זה מביעים באספרנטו בצורת הפועל המורכב: estis ...onta או estis ...ota..

שם פועל

פעלים עם סיום I רק מציגים פעולה או מצב. הם לא מראים אם זה מציאות, רצון או דמיון. הם גם לא מציגים זמן. פועל כזה נחשב באופן מסורתי כצורה בסיסית של הפועל. לכן פעלים מופיעים הרבה במילונים .

שם הפועל הוא לעתים קרובות דומה לשם פעולה: labori לעבוד = הרעיון של עשיית עבודה; esti היה = הרעיון של להיות. Sed estas tamen diferenco אולם יש הבדל .

שם הפועל משתתף במשפט בתפקידים כאלה, אשר בדרך כלל כוללים צירוף שמני: נושא, מושא, pri - נשוא , וכו .: Morti נעים/טוב למות בשביל המולדת ילדים רעים אוהבים (להתעלל) בחיות. turmenti מי מעז rajdi לרכוב על אריה?

לפעמים לפני שם פועל יכול להיות אפילו מילת יחס : Unu fajrero estas sufiĉa, por eksplodigi pulvon. אבל שם פועל לא יכול לקבל N או J כסיומת.

שם פועל יכול שיהיה לו נשוא, תארים, וכו ', כמו פועל רגיל. לכן שם פועל, לעומת זאת, הוא עדיין פועל:

 • manĝi rapide - לאכול מהר

  לשם הפועל יש תוספת של תיאור אופן.

 • poste manĝi - אחר כך לאכול

  לשם הפועל יש תוספת תיאור של זמן.

 • manĝi pomon - לאכול את התפוח

  לשם הפועל יש מושא

שם פועל, לעומת זאת, לא יכול לשמש כנשוא (דקדוקית). לא ניתן לומר כך: mi manĝi, la knabino esti או באופן דומה. לרוב, עם זאת, קיים נושא מרומז: senca subjekto.

הרבה פעלים (אך לא כולם) הם לקיצור ke ביטויים:

 • Mi ĝojas vin vidi! = Mi ĝojas, ke mi vin vidas! - אני שמח לראות אותך! = אני שמח שאני רואה אותך!
 • Mi vidis la knabon kuri. = Mi vidis, ke la knabo kuras. - ראיתי את הילד רץ =ראיתי, שהילד רץ.

שם פועל כנושא

שם פועל יכול לשמש תפקיד נושא של משפט, כאשר אתה רוצה להגיד, מה הוא הפעולה של הפועל בשפה. לרוב הנשוא היא צורה של (האוגד) esti:

 • Resti kun leono estas danĝere. - להישאר עם אריה (להיות) מסוכן.

  זה, שמסוכן היא הפעולה resti kun leono. Danĝere הוא התוצר של resti. והשלמת E קיימת, כי זה תואר הפועל.

 • Kritiki estas facile, fari [estas] malfacile. - ביקורת היא קלה, הביצוע (הוא) קשה.

  מה שקל היא הפעולה kritiki (לבקר). מה שקשה הוא הפעולה fari (לעשות).

שם פועל יחד עם פועל מקדים

בשם פועל משתמשים לעתים קרובות בשילוב עם פועל הנשוא, שתלוי בו:

 • Mi povas kuri. - אני יכול לרוץ.
 • Li volis veni. - הוא רצה לבוא
 • Ili devis cedi. - הם נאלצו לוותר.
 • En varmega tago mi amas promeni en arbaro....amas promenon... - ביום חם מאוד, אני אוהב לטייל ביער. ≈ ... אוהב לטייל ...
 • Ŝi komencis senti doloron kaj rigidiĝon.Ŝi komencis sentadon de doloro... - היא החלה להרגיש כאב ונוקשות. ≈ היא התחילה להרגיש כאב ...
 • Li ŝajnis subite kompreni. = Li ŝajnis subite komprenanta... - הוא הבין פתאום. = הוא נראה פתאום מבין...

  שם הפועל הוא מתאר מקדים של הנושא li .

 • Nun ili ĉiuj iris dormi. = ...iris por dormi. - עכשיו (הם/ן) כולם הלכו לישון. = ... הלכו לישון

  כאשר שם פועל משתמש ב por כתיאור הסיבה, בדרך כלל תושמט מילת היחס por .

 • Ŝi tuj kuris bati ŝin. = ...kuris por bati ŝin. - היא רצה להכות אותה מיד: = ... רץ להכות אותה.
 • Kaj vi ne hontas fanfaroni per ĉi tio?...hontas pri fanfaronado... - ואתה לא מתבייש להיות גאה בזה? ≈ ... מתבייש בגאווה ...

  כאשר שם פועל מיוצג כ- pri סיבתי, תושמט תמיד מילת היחס pri.

 • Feliĉe mi sukcesis ekbruligi la fajron....sukcesis pri ekbruligado de la fajro. - בשמחה הצלחתי להדליק את האש. ≈ ... הצליח להדליק את האש.

בדוגמאות הקודמות, הנושא המובן של שם הפועל זהה לנושא הפועל. אבל במקרים מסוימים יכול להיות שם הפועל נושא אחר מאשר הנשוא.

ייחוסים מסוימים מראים פעולה, שמטרתה להשפיע על הפעולה של אדם אחר (או משהו). פעלים אלה הם, למשל: (mal)permesi, ordoni, doni, destini, peti, instrui, instrukcii, devigi, lasi, inviti, voki, sendi, (mal)konsili, komandi, konvinki, persvadi, memorigi ו (mal)rekomendi. האדם המושפע או העניין מופיעים עם פעלים אלה כ al - נספח או סיום נלווה עם -N. כאשר הפועל בשפה הוא מופיע עם פועל כזה, הנושא שמובן בשם הפועל הוא האדם המושפע או העניין.

 • Mi malpermesis al li fari tion. - אסרתי עליו לעשות זאת.

  הנושא של fari (לעשות, לבצע) הנו li (הוא).

 • Ili ordonis al mi veni antaŭ la vesperiĝo. - הם הורו לי לבוא לפני הערב.

  הנושא של veni הוא mi.

 • La reĝo Aĥaŝveroŝ ordonis venigi al li la reĝinon Vaŝti. - המלך אחשורוש ציווה להביא את המלכה ושתי.

  הנושא venigi הוא שהמלך ציווה. מובן, אך גם עשוי להופיע כתואר al : ...ordonis al iuj venigi...

 • Mi petas vin trinki. = Mi petas vin, ke vi trinku. - אני מבקש ממך לשתות. = אני מבקש ממך שתשתה.

הפועל promesi "להבטיח" אינו שייך לקבוצה זו: Mi promesis al li veni al la festo. = Mi promesis al li, ke mi venos al la festo. שיוך הנושא של veni זה הנושא של הפועל הראשוני.

כאשר הפועל המקורי הוא צורה של vidi, aŭdi, senti, imagi או משהו דומה, שם פועל עשוי להופיע וזה predikativo של הנשוא לפועל המקורי. ואז הנשוא משויך לשם הפועל.

 • Mi vidis la knabon kuri. - ראיתי את הילד לרוץ.

  Kuri (לרוץ ) הוא תאור מקדים של la knabon (הילד), מושא vidis (ראיתי). הנושא של kuri (לרוץ) הוא la knabo (הילד). = Mi vidis la knabon kuranta (ראיתי את ריצת הילד).Mi vidis, ke la knabo kuras. [ראיתי שהילד רץ].

 • Mi hodiaŭ matene vidis danci miajn knabinojn. - ראיתי הבוקר את הבנות שלי רוקדות [לרקוד]

  הבנות רקדו.

שם הפועל כתוספת

שם פועל יכול להיות כתוספת של שם עצם או שם תואר (לרוב פעולה):

 • Forte min doloras la nepovado helpi vin sur via malfacila vojo. = Forte min doloras, ke mi ne povas helpi vin... - חוסר היכולת שלי לעזור לך בדרך הקשה שלך כואבת לי מאוד. = זה מאוד מכאיב לי שאני לא יכול לעזור לך ....
 • Mi ricevas grandan deziron edziĝi. = Mi ekdeziregas edziĝi. - קיבלתי רצון גדול להתחתן. = התחלתי לרצות להתחתן.
 • Lia propono elekti novan prezidanton ne estis akceptita. - הצעתו לבחור נשיא חדש לא התקבלה.
 • Vi havis nenian rajton paroli al mi en tia maniero. - לא הייתה לך זכות לדבר איתי בצורה כזאת.
 • Ŝi ricevis la taskon trovi trinkaĵon. = ...la taskon, ke ŝi trovu trinkaĵon. - היא קיבלה את המשימה למצוא משקאות. = ... המשימה שהיא תמצא משקאות
 • Mi estas kapabla instrui nur la francan lingvon. ...kapablas instrui... - ביכולתי ללמד רק את השפה הצרפתית. ... יכול ללמד ...
 • Mi estas preta iri por vi piede al la fino de la mondo. - אני מוכן ללכת בשבילך ברגל אל סוף העולם.

שם הפועל עם מילות יחס

בדרך כלל לא מראה בביטוי את התפקיד של שם הפועל , אבל משאיר אותו להקשר. אבל, לפעמים, יש צורך להראות את תפקיד הביטוי של שם פועל עם מילת יחס. מבין כל מילות יחס המסורתיים שבשימוש, רק por, anstataŭ ו krom בשימוש לפני שם הפועל. Sen עם זאת, נהיה יותר תכוף לפני שם הפועל.

 • Ni ĉiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon. - כולנו התכנסנו, כדי לדון בדבר חשוב מאוד.

  משתמשים ב por + שם פועל בעיקר כאשר לשם הפועל יש את אותו עניין כמו הפועל המקורי. אם שני הנושאים שונים משתמשים בשם פועל ללא מילת יחס: Ŝi invitis min trinki kafon. = ...por ke mi trinku kafon. לאחר פעלים של תנועה כמו iri ו- kuri אנו מעדיפים את שם הפועל ללא por, גם אם שני הנושאים זהים: Mi iros ripozi. = Mi iros por ripozi.

 • Ĉi tie ne ekzistas akvo por trinki.Ĉi tie ne ekzistas trinkebla/trinkota akvo. - אין כאן מים לשתות. ≈ אין כאן מים ראויים לשתייה / לשתייה.

  אם שם הפועל הוא תוספת לשם העצם, יש שמשתמשים ב por ללא כל קשר לנושא המשוייך.

 • En la domo estas jam nenio por manĝi. - בבית כבר אין מה לאכול.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - הברווזים האחרים העדיפו לשחות בתעלות, במקום לבקר אותה.
 • Vi nenion povas fari krom kunbati viajn dentojn. - אתה לא יכול לעשות דבר מלבד להילחם השיניים.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - אין דבר טוב יותר עבור אדם, מאשר לאכול ולשתות.
 • Tion mi ne povus fari sen detrui mian reputacion. = ...sen detruo de mia reputacio / ... ne detruante mian reputacion. - זה אני לא יכול לעשות מבלי להרוס את המוניטין שלי. = ... ללא הרס של המוניטין שלי / ... ללא הרס המוניטין שלי.
 • Sen manĝi kaj trinki oni ne povas vivi. = Sen manĝado kaj trinkado... - בלי אוכל ושתייה, הם לא יכולים לחיות. = ללא אכילה ושתייה ...

בין antaŭ ושם פועל נעמיד את המילה ההשוואתית ol :

 • Oni devas iri longan distancon, antaŭ ol veni al la rivero. = ...antaŭ ol oni venas al la rivero. - צריכים ללכת מרחק רב, לפני שמגיעים אל הנהר. = ... לפני שמגיעים לנהר.
 • Antaŭ ol foriri li ŝlosis la pordon. = Antaŭ ol li foriris... - לפני שעזב הוא נעל את הדלת. = לפני שהוא הלך ...

השימוש של מילות יחס אחרות לפני שם הפועל הוא הגיוני, אבל זה יכול ליצור אי הבנות בגלל החריגים.

שם פועל כמו נשוא

לפעמים אנו רואים ביטויים או סעיפים, בהם הפועל הוא שם הפועל. התוצאה של שם הפועל אז שווה ל volitive או לביטוי עם povi:

 • Grandega hundo metis sur min sian antaŭan piedegon, kaj mi de teruro ne sciis, kion fari. = ...kion mi faru. - כלב ענק הניח עלי את כפותיו הקדמיות הגדולות, ומרוב פחד לא ידעתי מה לעשות. = ... לא ידעתי מה עלי לעשות.
 • Mi efektive jam ne scias, kiel ĝin klarigi. = ...kiel mi ĝin klarigu. - אני באמת לא יודע כבר איך להסביר את זה. = ... איך אני מסביר את זה?
 • Ili ne havas, kion manĝi, ili ne havas, per kio hejti la fornon. = Ili ne havas (ion), kion ili/oni povus manĝi, ili ne havas (ion), per kio ili povus hejti la fornon. - אין להם מה לאכול, אין להם דבר, כדי לחמם את התנור. = אין להם שום דבר שהם יכולים לאכול, אין להם (משהו), שבו הם יכולים לחמם את התנור.
 • Mi havis tiam apud mia domo foson, kiu, se preni la plej malmulte, havis almenaŭ ok futojn da larĝeco. = ...se oni prenu la plej malmulte... - היה לי אז ליד הבית שלי בור, אשר, בהערכה נמוכה, הייתה לפחות מטר וחצי רוחב.(8 רגליים) = ... אם אתה לוקח לפחות ...
 • Ĉu esti aŭ ne esti, — tiel staras nun la demando. = Ĉu mi estu aŭ ne estu... - להיות או לא להיות -זו השאלה. = האם אני צריך להיות או לא להיות ...
 • Kion fari? = Kion oni/mi/vi faru? - את מה לעשות? = מה מישהו/את/אתה תעשו?

לפעמים תראה שם הפועל בשימוש במקום של הבעת רצון. סוג של פקודה זו הוא נייטרלי יותר, לא מנומס ולא לא מנומס אבל פשוט ציון עובדה. הנושא המרומז של שם הפועל הוא בכלל oni אחד . שימוש זה הוא נדיר:! Nur רק prunti להשאיל , אבל לא restigi להשאיר al si! לעצמו! = Oni povas nur prunti... אפשר לשאול(השאלה) רק ... במקום להשתמש בציווי U, הדובר מבטא את רצונו כמו אמירה פשוטה של עובדה שאין עליה עוררין. Por landoj ne menciitaj en la listo sin עבור מדינות שלא מוזכרות ברשימת העצמאיות turni להפנות ל LF-Koop(יריד ספרים) בשוויץ. הצהרה פשוטה של עובדה, מה לעשות אם אחד רוצה להזמין משהו מ LF-Koop (יריד ספרים).

שם תואר הפועל ושמות פעולה

שם פועל ושמות עצם דומים, אבל עדיין יש הבדל. שם פועל תמיד כולל נושא , אשר לרוב זהה לנושא של הנשוא. שם עצם, לעומת זאת, הוא עצמאי מן הנושא. שם פעולה ללא התחשבות מי בסופו של דבר יבצע את זה. המשמעות של המשפט יכולה להשתנות, אם משנים את השם הפועל לשם עצם הפעולה.

 • Malbonaj infanoj amas turmenti bestojn. = Ili amas, kiam ili mem turmentas bestojn. - ילדים רעים אוהבים לענות את בעלי חיים. = הם אוהבים כשהם עצמם מענים את החיות.
 • Malbonaj infanoj amas turmentadon de bestoj. = Ili amas turmentadon de bestoj, ĉu ili mem turmentas, ĉu iu alia turmentas. - ילדים רעים אוהבים עינויים של בעלי חיים. = הם אוהבים עינויים של בעלי חיים , אם הם בעצמם מענים, אם אחרים מענים.
 • Mi promesis amuziĝi. = Mi promesis, ke ĝuste mi amuziĝos. - הבטחתי להיות משועשע. = הבטחתי, כי באמת אני אהיה משועשע.
 • Mi promesis amuziĝon. = Mi promesis, ke okazos amuziĝo. - הבטחתי שעשוע. = הבטחתי, שמשעשע יהיה/יתרחש.

  זה לא משנה, מי יהיה משועשע.

לראש הדף