לתוכן העניינים

סוגי מילים

ישנם שני סוגים של מילים באספרנטו : finaĵvortoj סופיות ו vortetoj קצרות:

מילים סופיות

רוב המילים באספרנטו הן מילים סופיות. מילה סופית בעצם מורכבת משורש radiko (או מספר שורשים ) + vortklasa finaĵo, לדוגמה.: patr/o, roz/o, sun/o, am/o, kol/tuk/o, san/a, verd/a, hel/ruĝ/a, eg/e, aparten/i, bril/as, est/os, rond/ir/as.

Radikoj = שורשים, מביעים מגוון רחב של דברים: שמות בעלי חיים, אנשים, פעולות, איכויות, דברים מופשטים קיצורים וכן הלאה שורש לא יכול להופיע לבד כמילה עצמאית, הוא חייב לקבל סיומת שתתן לו את המשמעות המסויימת. כגון : O, A, E, I, AS, IS, OS, US ו U. כ 40 סיומות בשפה ואם אתה מוסיף גם אחת מהסופיות האלה, השורש הופך להיות מילה עם משמעות. באופן כללי לא כל שורש יכול לקבל כל סופית: hom/o, hom/a, hom/e, hom/i, hom/as וכן הלאה,blu/o, blu/a, blu/e, blu/i, blu/as וכן הלאה,kur/o, kur/a, kur/e, kur/i, kur/as וכן הלאה

מספר שורשים משמשים בעיקר להרכבת מילה נקראים מלחימי מילים. הם מכונים afiksoj: EBL, UL, MAL, GE מוספיות ועוד אחרות.

מילה קצרה לא חייבת סיומת, אבל מופיעה בחלקי המשפט כפי שהיא. מילים קצרות הן קבוצה מצומצמת של מילים המציגות רעיונות בסיסיים מאוד, יחסים דקדוקים וכך הם בעיקר prepozicioj, למשל, al, de, en; personaj pronomoj, למשל, mi, vi, ŝi; substantivecaj vortetoj ו adjektivecaj vortetoj, למשל, kiu, tiu, kio, tio, kia, tia, kies, ties, ambaŭ;numeraloj, למשל unu, du, tri, dek, cent;konjunkcioj, למשל, kaj, ; subjunkcioj, למשל, ke, ĉu, se; adverbecaj vortetoj, לדוגמה: kie, tie, for, kiam, tiam, baldaŭ, hodiaŭ, kial, tial, kiel, tiel, kiom, tiom, ankaŭ, , jes, ne;. קריאות ביניים לדוגמה adiaŭ, bis, ho.

45 מילות מפתח נראה שיש להם איזשהו סיום דקדוקי, ונראה שהם מחברי מילים, אבל הם לא כאלה: tio, tia, kio, kie, iu, iel, ĉiam, ĉiom, nenial, nenies ואחרים. חלקים אלה נקראים tabelvortoj מתאמים או מילות מפתח (או קורלטיבים).

כללי (פונקציות) משפט

Frazo =משפט הוא מחרוזת של מילים המביעות ביחד מחשבה או רעיון. Frazparto חלק משפט, הפריטים במשפט שהם קבוצת מילים המתנהגת כיחידה שלמה בתוך משפט אחד שלם.

האלמנט החשוב במשפט זה predikato הבסיס. זה verbo = הפועל עם אחת הסיומות AS, IS, OS, US kaj U (בדרך כלל לא I): iras, sidis, batos, vidus, pensu וכו' מופעים של נשוא, על איזה סוג של פעולה או מצב.

הנשוא הוא המרכז את המשפט. כל האחרים (הראשיים) חלקי המשפט ביחס ובואריאציות הנשואות. יש להם פונקציות משפט frazrolojn תפקיד חלקי המשפט , למשל, subjekto הנושא , objekto אובייקט adjekto סיבה/תיאור vokativo הווקאטיב [ מילת קריאה] , או predikativo פרדיקטיבית

 • La junulo legas libron. - האיש הצעיר קורא את הספר.

  הפועל legas-קורא, הוא הנשוא predikato. - הצעיר La junulo הוא הנושא subjekto. - הספר Libron הוא המושא objekto.פעולת הנושא מוצגת ללא סימן תפקיד (באמצעות שם הגוף או במפורש). ביטוי פעולת הנשוא על המושא מחייבת את -N הסיום למושא ישיר (נקראת akuzativa סיומת הפעול).

 • Ŝi veturis tutan tagon per sia aŭto. - היא נסעה כל היום עם המכונית שלה.

  הביטוי tutan tagon יום שלם הוא akuzativa adjekto תאור הפעול , שמציג את משך הזמן שנעשתה הפעולה. הביטוי per sia aŭto עם מכוניתה הוא prepozicia adjekto מילת יחס , המספקת מידע על הכלי, אשר משמש את הפעולה. הביטוי של התאור הראשון מציג את -N הפעול. הביטוי של התיאור השני מראה את מילת יחס לכלי per על ידי .

 • Andreo, ĉu vi renkontis Paŭlon hodiaŭ? - אנדרו, האם אתה נפגש עם פול היום?

  המילה Andreo היא vokativo. (מילת קריאה לתשומת לב של אנדרו).

 • La apartamento de Andreo estas malgranda. - הדירה של אנדרו היא קטנה.

  הביטוי malgranda קטנה הוא תיאור הנושא .הדירה ומשתמש בפועל estas כאוגד בין חלקי המשפט:

ישנן שלוש דרכים להראות ביטוי תפקיד: nominativo תיאור כיוון שמי , la akuzativa finaĵo סיומת N הפעול ו prepozicioj מילות יחס .

משפט מורכב מ ĉefvorto מילת מפתח, שניתן להוסיף אודותיה תיאורים שונים priskriboj:

 • Andreo loĝas en bela apartamento kun du ĉambroj. - אנדרו גר בדירה יפה(נאה) עם שני חדרים.

  בתיאור המקומי במשפט שם העצם apartamento הדירה , היא המילה הראשית. בנוסף לה יש גם תואר, bela נאה , וזו מילת תיאור epiteto קצרה של הדירה, והתוספת במשפט kun du ĉambroj עם שני חדרים, הוא suplemento תוספת לשם העצם apartamento הדירה. (שהוא מרכיב בתיאור המשליםkun du ĉambroj לא ביחס ישר עם הנשוא, אבל הוא חלק של התאור en bela apartamento kun du ĉambroj בדירה יפה עם שני חדרים.)

ראה גם הרשימה של המונחים הדקדוקיים במבוא .

לראש הדף