Sadržaj

Prilozi pokazuju način, mjesto, vrijeme, količinu i sl. Prijedlozi u esperantu završavaju nastavkom -E:

 • rapide = na brz način, brzo
 • bele = na lijep način, lijepo
 • urbe = u gradu/gradovima
 • hejme = u vlastitom domu/domovima, kod kuće, kući
 • tage = po danu, danju
 • matene = ujutro
 • lunde = ponedjeljkom, svakog ponedjeljka
 • normale = na normalan način, u normalnim situacijama
 • multe = u velikoj količini
 • alveninte = nakon dolaska

Prilozi mjesta mogu imati akuzativni nastavak N za označavanje smjera: urben = "al la urbo(j)", hejmen = "al la propra(j) hejmo(j)". Ali prilog nikada ne može dobiti nastavak J.

Za usporedbu se koriste prilozi s riječima pli i plej.

Upotreba priloga

Prilog može imati ulogu priloga glagolu:

 • Ili manĝas rapide. - Oni jedu brzo.

  Rapide je prilog glagola manĝas, i pokazuje način jedenja.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - U gradu se nalazi mnogo restorana.

  Urbe je prilog glagola troviĝas, i pokazuje mjesto nalaženja.

Priloški adjekt može se odnositi i na čitavu rečenicu:

 • Kompreneble mi iros. - Naravno ići ću.

  Kompreneble (razumljivo) se odnosi na čitavu rečenicu. Ne pokazuje način kretanja, nego opisuje činjenicu da ću ići. Cijela ta činjenica je razumljiva.

Prilog može imati i ulogu epiteta pridjevu, drugom prilogu ili priloškoj riječi:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - To je dosta veliko.
 • Li manĝas terure multe. - On jede užasno puno.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - Oni će se vratiti vrlo brzo.

Prilog može biti i predikativni opis infinitivnog glagola ili zavisne rečenice:

 • Estas amuze labori. - Zabavno je raditi.

  Amuze opisuje riječ labori.

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - Za dobru probavu potrebno je mnogo žvakati.

Pridjevi i prilozi su vrlo slični. O tome što se želi opisati ovisi hoćemo li koristiti pridjev ili prilog.

Prilozi količine mogu se koristiti kao da su imenice: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

Priloške riječi

Neke esperantske riječi mogu imati u rečenici imati ulogu priloga iako nemaju E-nastavak. Takve su riječi iz korelativne tablice koje završavaju na E, EL, OM, AM i AL, rječice pli i plej, rječica ne, la vortetoj ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre kaj tro. Priloške riječi su u principu prilozi, ali u ovoj gramatici ćemo ih zvati priloške riječi da bismo ih razlikovali od priloga s E-nastavkom.

Natrag na vrh