Sadržaj

Prijedlozi su riječi koje se nalaze ispred pojedinih dijelova rečenice i pokazuju njihovu ulogu u rečenici.

Prijedlozi se obično nalaze ispred imenice ili zamjenice, ali i ispred glagova u infinitivu, zavisnih rečenica i priloga količine. Ponekad se prijedlozi nalaze i ispred priloga mjesta i vremena. Tada prijedlog precizira mjesno ili vremensko značenje.

Sljedeće riječi su prijedlozi: al, anstataŭ, antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, da, de, dum, ekster, el, en, ĝis, inter, je, kontraŭ, krom, kun, laŭ, malgraŭ, per, po, por, post, preter, pri, pro, sen, sub, super, sur, tra i trans:

Samostalni prijedlozi

Nakon prijedloga obično se nalazi dio rečenice na koji se taj prijedlog odnosi. Bez tog dijela, sam prijedlog nema smisla: sur la tablo, en mia domo, ekster tiu ĉi ĉambro, dum la paŭzo, anstataŭ tio, krom Petro itd.

Ako se želi ispustiti riječi nakon prijedloga (kada se podrazumijevaju), prijedlogu treba dodati nastavak -E. Tako prijedlog postaje samostalni dio rečenice i ima ulogu priloga:

  • Li staras apud mi.Li staras apude. - On stoji pored mene. → On stoji blizu.
  • Ŝi sidas ekster la domo.Ŝi sidas ekstere. - Ona sjedi izvan kuće. → Ona sjedi vani.
  • Tio okazis dum la paŭzo.Tio okazis dume. - TO se dogodilo za vrijeme pauze. → To se dogodilo u međuvremenu.
  • Tio okazos post la kongreso.Tio okazos poste. - To će se dogoditi nakon kongresa. → To će se dogoditi kasnije.

Ako takav prilog označava mjesto, može dobiti i nastavak -N da bi se iskazalo kretanje prema tom mjestu:

  • Li sidas ekster la domo.Li sidas ekstere.Li iras eksteren. = ...al ekstera loko (al loko ekster la domo). - On sjedi izvan kuće. → On sjedi vani. → On ide vani. = ... na neko mjesto izvan kuće.

Ako je taj dio imao ulogu pridjeva, nakon prijedloga dodaje se nastavak -A:

  • Li loĝas en domo apud mia domo.Li loĝas en apuda domo. ...en domo apuda. - On stanuje u kući pored moje (kuće). → On stanuje u susjednoj kući.

Ali u takvim se slučajevima može koristiti i prilog mjesta ili vremena: Li loĝas en domo apude. = Li loĝas en domo, kiu troviĝas apude.

Stoga se neki prijedlozi praktički nikad ne koriste s -E ili -A nastavkom. Npr., gotovo se nikad ne kaže paroli prie = paroli pri tio, "govoriti o tome", iri dee = iri de la koncerna loko, "odlaziti s određenog mjesta", ala veturo = veturo al la koncerna loko, vožnja prema određenom mjestu, proa agado = agado pro tio, "djelovanje s tim ciljem".

Natrag na vrh