Sadržaj

Jednina znači da je nečega samo jedno. Množina znači da postoji više od jednog. Množina se izražava nastavkom -J. Nastavak -J koristi se kod imenica, pridjeva i tabličnih riječi na U i A.

Jednina Množina
(unu) tago - (jedan) dan (pluraj) tagoj - (mnogi) dani
(unu) granda domo - (jedna) velika kuća (tri) grandaj domoj - (tri) velike kuće
ilia granda domo - njihova velika kuća iliaj grandaj domoj - njihove velike kuće
alia homo - druga kuća aliaj homoj - druge kuće
la unua tago - prvi dan la unuaj tagoj - prvi dani
iu - netko iuj - neki ljudi
tiu homo - taj čovjek tiuj homoj - ti ljudi
tia speco - takva vrsta tiaj specoj - takve vrste
La kato estas nigra. - Mačka je crna. La katoj estas nigraj. - Mačke su crne.
Ĝi estas granda, sed bela. - Velik je, ali lijep. Ili estas grandaj, sed belaj. - Veliki su, ali lijepi.
Vi estas bela. - Lijepa si. Vi estas belaj. - Lijepe ste.
Ĉiu miris pri tio. - Svatko se tome čudio. Ĉiuj miris pri tio. - Svi su se tome čudili.
Kia estis la respondo? - Kakav je bio odgovor? Kiaj estis la respondoj? - Kakvi su bili odgovori?

Eventualni nastavak N dolazi nakon J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Ako pridjev opisuje više imenica, on treba imati J-nastavak, jer je po značenju množina:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Stol i stolica su istrošeni.

  Jedan stol i jedna stolica su dva predmeta. Oba su istrošena.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - U sobi su se nalazili zeleni stolica i stol.

  Tamo je bila (jedna) zelena stolica i (jedan) zeleni stol.

Ponekad se pridjev odnosi na imenicu sa J-nastavkom, ali opisuje po smislu samo jednu od tih mnogih. Tada pridjev ne treba imati nastavak J:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Tamo je bilo mnogo velikih i jedan mali stol.

  Iako se malgranda odnosi na riječ tabloj, ona treba biti u jednini, bez J, jer opisuje samo jedan od stolova.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Hoću zelenu i crvenu drvenu bojicu.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Došli su gosti: jedan iz Francuske i nekoliko iz Njemačke.

Adjektiv u množini s nekoliko imenica u jednini može ponekad izgledati kao čudna mješavina, iako je posve logično. Zamenhof je često izbjegavao takvu mješavinu, koristeći adjektiv u jednini, osobito kada je taj adjektiv posvojna zamjenica, ili kada se radi o više apstraktnih imenica:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Moj brat i sestra.

  U današnje vrijeme boljim se smatra oblik miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Jednostavno učenje i upotreba esperanta.

  Podrazumijeva se riječ simpla ispred uzado. Alternativno se može protumačiti da je lernado kaj uzado jedan pojam.

Zamenhof je također često izbjegavao upotrebu više adjektiva u množini s jednom imenicom u množini:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Bilo je između sedam i osam sati.

  Danas je vjerojatno preporučljivo reći inter la sepa kaj oka horoj (ili inter la sepa horo kaj la oka).

Natrag na vrh