Sadržaj

Ekipa

Stranice postoje zahvaljujući podršci, suradnji i pomoći mnogih organizacija i osoba iz cijelog svijeta.

Partneri

Esperantic Studies Foundation

Sjedinjene Američke Države | www.esperantic.org

Esperantic Studies Foundation (ESF) je stvorena 1968. kao sredstvo za unaprijeđenje znanstvenih istraživanja i rasprave i pitanjima vezanim uz svjetske jezične probleme i jezičnu politiku, uključujući esperanto. Glavni ciljevi su unaprijediti razumijevanje i primjenu jezične pravednosti u multikulturalnom svijetu i razviti i podržati kvalitetne radove na istraživanju, obrazovanju i međujezičnoj komunikaciji. Od nastanka lernu! ESF je bio glavna financijska potpora projektu.

Edukácia@Internet

Slovačka | www.ikso.net

Edukado@Interreto (E@I) je međunarodna omladinska organizacija koja podržava međunarodnu suradnju i komunikaciju u cijelom svijetu u pripremi edukacijskih projekata, podržava učenje među kulturama i upotrebu jezika i mrežnih tehnologija. Osim toga E@I organizira različite susrete, među ostalim i ljetne tečajeve esperanta. Prvobitna ideja o lernu! rodila se na jednom od seminara E@I i od tada ta organizacija aktivno pomaže diseminaciju projekta.

Studio GAUS GmbH

Njemačka | www.studiogaus.com

Studio Gaus GmbH je tvrtka koja se bavi međunarodnim mrežnim projektima. Područje djelovanja je vrlo široko: od izrade koncepta i dizajna, do koordinacije i precizne tehničke realizacije velikih mrežnih projekata. Među ostalim, ima mnogo iskustva sa stvaranjem višejezičnih stranica s velikim brojem posjetitelja i iskustva u suradnji s drugim organizacijama i firmama na međunarodnom planu. Glavni fokus je na projektima čiji je glavni cilj edukacija putem modernih tehnologija.

Partnerski projekti

Želite li surađivati?

Stalno tražimo suradnike koji bi nam pomogli poboljšati stranice, prevesti ih na što više jezika, obogatiti naše rječnike i sl. Ako ste zainteresirani za to, molimo vas da se javite timu.

Kontaktiraj tim

Natrag na vrh