Tartalom

Az O-végződés hiányjelezése

A főnév O végződését elhagyhatjuk. Ekkor hiányjelet írunk az O helyett. De ez a kihagyás mégis csak akkor lehetséges, ha nem követi J és a N végződés valamelyike. A beszédben a hangsúly ugyanazon a magánhangzón marad, mintha még ott lenne az O végződés:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Nem lehet hiányjelet használni az A-végződés helyett, E-végződés vagy igei végződés helyett. Figyeljünk arra is, hogy nem lehet hiányjelezni az ON, OJ és OJN végződéseket. Har' mindig egyenlő a haro alakkal, soha sem a haron alakkal vagy harojn alakokkkal.

Az O-ra végződő tabellaszavaknál az 'o' magánhangzó nem igazi O-végződés, ezért nem is lehet hiányjelezni őket. Tehát nem lehetséges használni a ki', ti', i', ĉi', neni' alakokat a kio, tio, io, ĉio, nenio helyett.

A la hiányjelezése

A la határozott névelő 'a' magánhangzója elhagyható és hiányjellel helyettesíthető → l'. Ezt a rövidítési formát inkább csak magánhangzóra végződő elöljárószavak esetében használjuk: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Szabadítson meg Isten a vad normannoktól!

Figyeld meg, hogy a l' külön szóként írandó: de l' maro (ne de l'maro, sem del'maro).

Főként a költészetben

A hiányjeleket főleg a költészetben használjuk a túl sok magánhangzók elkerülése érdekében.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

A rendes hétköznapi nyelvben nagyon ritka a hiányjel. A beszélt nyelvben teljesen ritkán fordul elő.

Dank' al

Hiányjelet használunk a dank' al kifejezésben is, ami valami jónak az okát fejezi ki, = vminek a (kedvező) befolyásával. Dank' al mindenféle nyelvi stílusban előfordul, a beszélt nyelvben is:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Igen, hála Istennek, minden rendben van.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - A tanításának köszönhetően sikerült a vizsgám.

Ugyanilyen értelemben használható danke al alak is.

Un'

Amikor ütemeket, ritmusokat stb. számolunk, használhatjuk az unu számnév rövidített hiányjeles változatát:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Un'! du'! un'! du'! -- meneteltek a katonák.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - Egy, kettő, három, számolt hangosan.

Un' csak önállóan jelenhet meg, amint a fenti példák is mutatják. Rendes mondatokban nem fordulhat elő. Nem lehet mondani pl.: Mi havas nur un'amikon. Csak így mondhatjuk: Mi havas nur unu amikon.

Vissza a tetejére