Tartalom

KI-kérdések

A KI-kérdéseket a KI- kezdetű tabellaszavakból képezzük. A kérdező KI-szó olyan információt képvisel, amelyet keresünk.

A KI-szó rendszerint a kérdőmondat elején áll:

 • Kion vi volas?Mi volas manĝon! - Mit akarsz? -- Ételt akarok!
 • Kian manĝon vi deziras?Mi deziras malmultekostan manĝon! - Milyen ételt szeretnél? -- Olcsó ételt szeretnék.
 • Kiel vi fartas?Mi fartas bone! - Hogy vagy? -- Jól vagyok!
 • Kiom da pomoj vi havas?Mi havas du kilogramojn da pomoj! - Hány almád van? -- két kilogramm almám van!
 • Kies estas tiu aŭto?Ĝi apartenas al Anno! Ĝi estas de Anno! Ĝi estas ŝia! - Kié az az autó? -- Az Annáé! Az az övé!
 • Kiam do?Morgaŭ! - De hát mikor? -- Holnap!

A KI-szavakat a kérdő tagmondatokban is használjuk: Ŝi demandis, kion mi volas.

Ĉu-kérdések

Ĉu-kérdéseket a ĉu kérdőszóval alkotunk. Ĉu-kérdés megerősítést keres az egész mondat helyességére. A válasz rendszerint jes vagy ne.

Ĉu rendszerint a mondat elején áll:

 • Ĉu vi komprenas min?Jes, mi komprenas vin! Ne, mi ne komprenas vin! - Értesz engem? -- Igen, értelek! Nem, nem értelek!
 • Ĉu vi estas Kanadano?Jes, mi estas Kanadano! Ne, mi ne estas Kanadano! - Kanadai vagy? -- Igen, kanadai vagyok! Nem, nem vagyok kanadai.
 • Ĉu li?Jes, li! - Ő? -- Igen, ő!
 • Ĉu ĝi estas taŭga?Jes, (ĝi) estas! - Alkalmas? -- Igen, az!

Ĉu-kérdés lehet alternatív kérdés is. Akkor a válasz rendszerint két különböző lehetőség közötti választás lesz.

 • Ĉu vi volas kafon aŭ teon?Mi volas kafon! Mi volas teon! Mi volas nek kafon, nek teon! Mi volas kaj kafon, kaj teon! - Kávét vagy teát szeretnél? -- Kávét szeretnék! Teát szeretnék! Sem kávét, sem teát nem szeretnék! Kávét is, teát is szeretnék!
 • Ĉu li aŭ ŝi?Ŝi! Li! Iu ajn el ili! Neniu el ili! Ambaŭ! - Ő (fiú) vagy ő (leány)? -- Valamelyikük! Egyikük sem! Mindkettő!

Válaszszavak

Ahhoz, hogy a ĉu-kérdésekre válaszoljunk, lehet csupán egy (teljes vagy rövidített) mondatot is mondani, amely a kérdésre válaszol:

 • Ĉu vi amas min? — Mi amas vin! - Szeretsz engem? -- Szeretlek!
 • Kaj ĉu vi longe lernis? — Ho, mi lernis ne malpli ol tri jarojn. - És hosszú időn keresztül tanultál? -- Ó, nem kevesebb, mint három éven keresztül tanultam.

De rendszerint a jes és a ne válaszszavakat használjuk. ilyen válaszszó lehet önmagában is teljes mondat. Gyakran azonban a válaszszó után tesszük a teljes feleletet vagy annak egy részét a további érthetőség kedvéért.

Jes

A jes szó állító választ ad.

 • — Ĉu vi volas kafon? — Jes! (= Mi volas kafon.) - Szeretnél kávét? -- Igen! (=Kávét szeretnék.)
 • — Ĉu vi ion deziras? — Jes! (= Mi ion deziras.) - Kérsz valamit? -- Igen! (=Kérek valamit.)
 • Ĉu la Universala Kongreso estos en Eŭropo ĉi-jare? — Mi pensas, ke jes! = Mi pensas, ke ĝi ja estos en Eŭropo ĉi-jare! - A Világkongresszus az idén Európában lesz? -- Gondolom, hogy igen! = Gondolom, hogy az bizony Európában lesz az idén!

  A jes szó a teljes tagmondatot helyettesíti (a bevezető ke nélkül).

Ne használjuk a jes-t mondaton belül, hogy valamit hangsúlyozzunk. Erre használjuk a ja szócskát. Ne mondd: Tiu ĉi suko ne estas dolĉa, dum tiu alia jes estas. Mondd: Tiu ĉi suko ne estas dolĉa, dum tiu alia ja estas. (Ez a gyümölcslé nem édes, míg az a másik pedig az.)

Ne

A ne szó tagadó feleletet ad:

 • — Ĉu vi volas kafon? — Ne! (= Mi ne volas kafon.) - Akarsz kávét? -- Nem! (= Nem akarok kávét.)
 • — Ĉu vi ion deziras? — Ne! (= Mi nenion deziras.) - -- Kérsz valamit? -- Nem! (= semmit sem kérek.)
 • Ĉu li estas blondulo aŭ brunulo? — Ne, pli kaŝtanhara. = Li estas nek blondulo nek brunulo, li estas pli kaŝtanhara. - Szőke vagy barna? -- Nem, inkább gesztenyebarna hajú. = Sem nem szőke, sem nem barna, ő inkább gesztenyebarna hajú.
 • Ha, ĉu efektive la malgranda Kay mortis? La rozoj estis sub la tero, kaj ili diras, ke ne! = ...ili diras, ke li ne mortis. - Á, valóban meghalt a kis Kay? A rózsák a föld alatt voltak, és azt mondják, hogy nem! = ... azt mondják, hogy nem halt meg.

Figyeljünk a ne mint a mondaton belüli tagadószó és a ne mint válaszszó közötti különbségre:

 • Ne venu ĉi tien! = Mi volas, ke vi ne venu ĉi tien. - Ne gyere ide! = Azt szeretném, hogy ha nem jönnél ide!

  Ne az állítmányt tagadja.

 • Ne, venu ĉi tien! = Ne! Mi ja volas, ke vi venu ĉi tien. - Nem, gyere ide! = Nem! Hát azt akarom, hogy ide gyere!

  Ne egy válaszszó és többé-kevésbé egész mondatként működik.

Ha rögtön a ne után egy igével kezdődő mondat következik, egy kis beszédszünettel kell kimondani a ne után a félreértések elkerülése miatt.

Jes és ne a tagadó kérdéseknél

Két módszer van a tagadó kérdésekre adott válaszokra, Az egyik rendszer gyakoribb a nyugati nyelvekben, a másik rendszer gyakoribb a keleti nyelvekben. Ezért beszélhetünk nyugati és keleti használatról, de valójában sok országban és nyelvben mindkét rendszer párhuzamosan létezik. Az eszperantóban is meghonosodott mindkét rendszer. Zamenhof gyakrabban használta a jes és a ne szavakat a nyugati rendszer szerint, de ő is többször használta a keleti rendszert is.

Nyugati rendszer

A nyugati rendszerben jes igenlő választ képvisel és ne tagadó választ. Tagadó válasz egy tagadószóval alkotott válasz (ne vagy NENI-szó) a főmondati részben. A nyugati rendszerben a válasz jelentése független a kérdés formájától. Ha a kérdés tagadó, ugyanazzal a válasszal felelünk, amelyet akkor használnánk, ha a kérdésben nem lenne tagadó szó. Fontos csak annak a válasznak a formája, amelyet a válasz képvisel:

 • Ĉu vi volas kafon? - Szeretnél kávét?(állító kérdés)
  • Jes! (= Mi volas kafon.) - -- Igen! (=Kávét szeretnék.)
  • Ne! (= Mi ne volas kafon.) - -- Nem! (= Nem szeretnék kávét.)
 • Ĉu vi ne volas kafon? - Nem kérsz kávét?(tagadó kérdés)
  • Jes! (= Mi volas kafon.) - -- Igen! (=Kávét szeretnék.)
  • Ne! (= Mi ne volas kafon.) - -- Nem! (= Nem szeretnék kávét.)
 • Ĉu vi nenion deziras? - Semmit sem kérsz?
  • Jes! (= Mi ja deziras ion.) - -- De igen! (= Kérek mégis valamit.)
  • Ne! (= Mi deziras nenion.) - -- Nem! (=Semmit sem kérek.)

Ahhoz, hogy (a nyugati rendszer szerint) igenlően válaszoljunk egy tagadó kérdésre, lehet használni a hangsúlyos Jesja!=Jes, tiel ja estas! (Igen, persze! stb.): Ĉu vi ne volas trinki la malvarman kafon? -- Jesja! (= Igen, szeretném.) Néhányan a tamen szót használják a jes ja helyett.

Keleti rendszer.

A keleti rendszerben jes pontosan azt erősíti meg, amit a kérdés tartalmaz és a ne az egész kérdőmondatot tagadja. Ebben a rendszerben jes és ne felcserélik a szerepeket a tagadó kérdésnél:

 • Ĉu vi volas kafon? - Szeretnél kávét?(állító kérdés)
  • Jes! (= Mi volas kafon.) - -- Igen! (=Kávét szeretnék.)
  • Ne! (= Mi ne volas kafon.) - -- Nem! (= Nem szeretnék kávét.)
 • Ĉu vi ne volas kafon? - Nem kérsz kávét?(tagadó kérdés)
  • Jes! (= Mi ne volas kafon.) - -- Igen! (=Nem kérek kávét.)
  • Ne! (= Mi ja volas kafon.) - -- Nem! (=De hát kérek kávét.)
 • Ĉu vi nenion deziras? - Semmit sem kérsz?
  • Jes, mi nenion deziras. - -- Igen, semmit nem kérek.
  • Ne, mi ja deziras ion. - -- Nem, mégis kérek valamit.

Két logika

Mindkét tagadó kérdésre adott válaszrendszer logikus, de különböző módon. Jó lenne, hagy csak egy rendszer létezne az eszperantóban. Elvben a nyugati rendszert lehetne ajánlani, mert máig ez a leggyakrabban használt és Zamenhofnál is ez egyértelműen gyakoribb. De úgy tűnik, hogy nem lehet kizárólag ennek az egyetlen rendszernek az egységes használatát megvalósítani. A nyelvben mindkét rendszer meghonosodott. Ezért legyünk óvatosak a tagadó kérdésekre adott válaszok esetében. Inkább tegyünk hozzá egy világos választ, hogy ne veszélyeztessük a félreértést.

Vissza a tetejére