Tartalom

Je egy meghatározott jelentés nélküli elöljárószó. Az eredeti szándék szerint a je elöljárószót minden elvont esetben használjuk, amelyekre nincs másik elöljárószó. Ezért a korai időben a je-t nagyon sokszor használták. Ma a je ritkább és különösen az órát és mértéket jelzi. Általánosságban kerüljük a je haszná latát, ha van jobb lehetőség.

Gyakran használhatjuk az -N végződést a je helyett, főleg mérték és időpont jelölésére.

Óra és más időpontok

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - A 9:40 (óra)kor induló busszal fogunk menni.
 • Tio okazis je Pasko. - Ez Húsvétkor történt.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - Utoljára engedem meg, hogy ezt tedd.

Mérték

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Te biztosan egy fél fejjel magasabb vagy, mint én. = ... fél fejjel magasabb nálam.

Rendszerint az -N végződést használjuk a mérték jelölésére.

Hiány, bőség és vágy

 • Ĝi estas libera je mankoj. - Hiányosságoktól mentes.

  Vagy ...de mankoj.

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Abrám (Ábrahám) nagyon gazdag volt marhában, ezüstben és aranyban.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Egy pohár bor az egy borral teli pohár.

  Vagy ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Vágyom az elvesztett boldogságomra.

  Vagy ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Testi vagy lelki állapot

 • Ili suferas je astmo. - Asztmában szenvednek.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Ikrekkel lett terhes.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Mély melankóliában betegedett meg.

Valamilyen módon nyomás, fogás, betegség stb. által érintett testrész

 • Li kaptis min je la brako. - Karon fogott engem.

  Je la brako a karomra utal. Azt is mondhatom ĉe la brako. Ahhoz, hogy az ő karjára utalhassunk (amelyet a megfogásomhoz használ), haszmáljuk a per elöljárószót: Li kaptis min je la maldekstra brako per sia dekstra mano. (A bal kezemnél kapott el a jobb kezével.)

 • Li estas malsana je la brusto. - Beteg a mellével.

Különféle állandósult kifejezések

 • Ŝi kredas je Dio. - Hisz Istenben.

  Kredi je iu vagy je io= hiszi, hogy ez vagy az valóban létezik. Kredi ion, al io, pri io= hiszi, hogy igaz. Kredi al iu= hiszi, hogy az igazat mondja (hisz vmiben).

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - Csodálkozásomra a dolog sikerült. = A dolog sikerült, ami csodálkozásra késztetett.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Fogadtam vele 10 dollárban.

  A fogadás leendő győztese nyeri meg a 10 dollárt. Használhatjuk pri.

Vissza a tetejére