Tartalom

Az elöljárószavak olyan szavak, amelyeket a mondatrészek elé teszünk, hogy megmutassák a mondatbeli szerepet.

Az elöljárószavak rendszerint a főnevek vagy névmások előtt állnak, de főnévi igenévi alakban álló igék előtt, mellékmondatok előtt és mennyiséghatározók előtt is állhatnak. Néha idő- és helyhatározók előtt is használunk elöljárószavakat. Az elöljárószó ekkor pontosítja a hely- és időhatározói jelentést.

Az alábbi szavak elöljárószavak: al, anstataŭ, antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, da, de, dum, ekster, el, en, ĝis, inter, je, kontraŭ, krom, kun, laŭ, malgraŭ, per, po, por, post, preter, pri, pro, sen, sub, super, sur, tra és trans:

Önálló elöljárószavak

Egy elöljárószó után általában az a mondatrész áll, amelyre vonatkozik az elöljárószó. Ilyen utána álló mondatrész nélkül az elöljárószónak nincs értelme: sur la tablo, en mia domo, ekster tiu ĉi ĉambro, dum la paŭzo, anstataŭ tio, krom Petro k.t.p.

Ha szeretnénk elhagyni az elöljárószó utáni szót (bele szeretnénk érteni), az elöljárószót -E végződéssel kell használni, mert az elöljárószó akkor lesz igazából mondatrész, amely határozószóként működik:

  • Li staras apud mi.Li staras apude. - Mellettem áll. →
  • Ŝi sidas ekster la domo.Ŝi sidas ekstere. - A házon kívül ül. → Kint ül.
  • Tio okazis dum la paŭzo.Tio okazis dume. - Ez a szünetben történt. → Közben volt.
  • Tio okazos post la kongreso.Tio okazos poste. - Ez a kongresszus után lesz. → Később lesz.

Ha egy ilyen határozószó helyet jelöl, felveheti -N végződést, hogy a hely felé történő mozgásra utaljon.

  • Li sidas ekster la domo.Li sidas ekstere.Li iras eksteren. = ...al ekstera loko (al loko ekster la domo). - A házon kívül ül. → Kint ül. → Kívülre megy.=...külső helyre (a házon kívül).

Ha néha az eredi mondatrész melléknév, akkor -A végződést teszünk az elöljárószó után:

  • Li loĝas en domo apud mia domo.Li loĝas en apuda domo. ...en domo apuda. - A házam melletti házban lakik. → A mellettem lévő házban lakik. ... a közeli házban.

De lehet használni hely- vagy időhatározó szót is ilyenkor: Li loĝas en domo apude. = Li loĝas en domo, kiu troviĝas apude.

Valamiért némely elöljárószók alig jelennnek gyakorlatilag -E vagy -A végződéssel. Pl. soha sem mondjuk paroli prie= beszél róla, iri dee= elmegy az adott helyről, ala veturo = utazás az adott hely felé, proa agado= vmi érdekében végzett tevékenység.

Vissza a tetejére