Tartalom

Egyes szám azt jelenti, hogy 1. Többes szám azt jelenti, hogy több, mint 1. A többes számot a -J végződés mutatja. -J végződést használjuk főneveknél, mellékneveknél és -U és -A végű tabellaszavaknál.

Egyes szám Többes szám
(unu) tago - (egy) nap (pluraj) tagoj - (több) nap
(unu) granda domo - (egy) nagy ház (tri) grandaj domoj - (három) nagy ház
ilia granda domo - a nagy házuk iliaj grandaj domoj - a nagy házaik
alia homo - másik ember aliaj homoj - más emberek
la unua tago - az első nap la unuaj tagoj - az első napok
iu - valaki, valamelyik iuj - egyesek
tiu homo - az az ember tiuj homoj - azok az emberek
tia speco - olyan fajta tiaj specoj - ilyen fajták
La kato estas nigra. - A macska fekete. La katoj estas nigraj. - A macskák feketék.
Ĝi estas granda, sed bela. - Az nagy és szép. Ili estas grandaj, sed belaj. - Azok nagyok és szépek.
Vi estas bela. - Szép vagy. Vi estas belaj. - Szépek vagytok.
Ĉiu miris pri tio. - Minden egyes ember csodálkozott ezen. Ĉiuj miris pri tio. - Mindenki csodálkozott ezen.
Kia estis la respondo? - Milyen volt a válasz? Kiaj estis la respondoj? - Milyenek voltak a válaszok?

-N végződés állhat -J végződés után.

Ha egy melléknév több főnévre vonatkozik, kapjon -J végződést, mert a jelentés többes számú:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Az asztal és a szék elhasznált.

  Egy asztal és egy szék az két dolog. Mindkettő elhasznált.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - A szobában zöld volt egy szék és egy asztal.

  Ott (egy) zöld szék és (egy) zöld asztal.

Egyes esetekben a melléknév -J végű főnévre vonatkozik, de értelemszerűen csak az egyik jelzője. Ekkor a melléknév ne kapjon -J végződést:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Ott több nagy és egy kis asztal állt.

  Bár malgranda tabloj szóra vonatkozik, álljon -J nélkül, mert csak az egyik asztalra érvényes.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Zöld és piros ceruzákat szeretnék.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Jött [egy] francia és [több] német vendég.

Többes számú melléknév több egyes számú főnévvel néha különleges keveréknek tűnhet, bár teljesen logikus. Zamenhof gyakran kerülte ezt a keveréket azzal, hogy egyes számú melléknevet használt, főleg amikor a melléknév birtokos névmás, vagy amikor több elvont főnév van a mondatban:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - A testvérem és a nővérem.

  Ma általában inkább ezt a formát választjuk miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Az eszperantó nyelv egyszerű tanulása és használata.

  Simpla az uzado előtt is állhat. Másik lehetőségként úgy is mondhatjuk, hogy lernado kaj uzado együtt egy gondolat.

Hasonlóképpen Zamenhof gyakran elkerülte az olyan alakokat, ahol több egyes számú melléknév áll egy többes számú főnév mellett:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Este 7 és 8 óra között volt.

  Ma talán ezt lehetne ajánlani inter la sepa kaj la oka horoj (vagy inter la sepa horo kaj la oka).

Vissza a tetejére