შინაარსის ნახვა

I have a question!

styro17-ისა და 16 იანვარი, 2005-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 8
 • ნახვები: 39781

ბოლო შეტყობინება

Can I get this in CD

badrat-ისა და 30 იანვარი, 2005-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 3
 • ნახვები: 41538

ბოლო შეტყობინება

Problems with sounds on my computer

Pluie-ისა და 19 ნოემბერი, 2004-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 4
 • ნახვები: 42575

ბოლო შეტყობინება

Esperanto- my new language

languagefan-ისა და 23 ივლისი, 2005-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 6
 • ნახვები: 41212

ბოლო შეტყობინება

-us

Bibaleebu-ისა და 28 ივნისი, 2005-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 9
 • ნახვები: 43090

ბოლო შეტყობინება

"Could" and "Would"

goodgerster-ისა და 21 ივლისი, 2005-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 1
 • ნახვები: 42529

ბოლო შეტყობინება

ABREVIATION IN ESPERANTO

SEYMOUR-ისა და 22 ნოემბერი, 2004-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 4
 • ნახვები: 38943

ბოლო შეტყობინება

To say: how old are you / i'm ... years old

Thorino-ისა და 28 ივნისი, 2005-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 8
 • ნახვები: 41913

ბოლო შეტყობინება

New Words

dukearmitage-ისა და 17 ივლისი, 2005-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 2
 • ნახვები: 43288

ბოლო შეტყობინება

"Alicia en Mirlando" Proofreaders

enwilson-ისა და 14 ივლისი, 2005-ის მიერ

ენა: English

 • შეტყობინებები: 1
 • ნახვები: 41874

ბოლო შეტყობინება

ზემოთ დაბრუნება