შინაარსის ნახვა

X-supersignoj (X-supersigns)

Auxstino-ისა და 18 სექტემბერი, 2005-ის მიერ

შეტყობინებები: 2

ენა: English

Auxstino (მომხმარებლის პროფილი) 18 სექტემბერი, 2005 04:59:29

Saluton. Cxu maniero ekzistas uzi la X-supersignojn legante? Dankon.

Does a way exist to use the X-supersigns for reading? Thanks.

trojo (მომხმარებლის პროფილი) 19 სექტემბერი, 2005 20:00:45

Hmm, do you mean like a web-browser tool that will convert x-system text to super-signed text, and vice versa? I don't think any such thing exists. "EK" and the like only changes what you type into super-signed characters.

Hm, ĉu vi volis peti ian retlegilan ilon, kiu povas ŝanĝi x-sistemajn tekstojn en ĉapelajn tekstojn, kaj male? Mi pensas, ke nenio tia ekzistas. "EK" kaj la similaj nur ŝanĝas tion, kion oni tajpas, en ĉapelajn literojn.

P.S.: Don't let them imminentize the eschaton. Malpermesu al ili venontigi la mondfinon.

ზემოთ დაბრუნება