შინაარსის ნახვა

How do you say...

240-843-895-ისა და 5 ნოემბერი, 2005-ის მიერ

შეტყობინებები: 9

ენა: English

240-843-895 (მომხმარებლის პროფილი) 5 ნოემბერი, 2005 09:03:57

"To channel", "to control", you know what I mean right? Like telekinesis. Like channeling wind currents, etc. If you know what I mean, can you tell me how to say so?

240-843-895 (მომხმარებლის პროფილი) 14 ნოემბერი, 2005 02:39:20

 

240-843-895 (მომხმარებლის პროფილი) 19 ნოემბერი, 2005 02:09:58

 

sd13890 (მომხმარებლის პროფილი) 19 ნოემბერი, 2005 04:53:04

 Im not sure... but... heres a list of possible words for it
Manipulate - manipuli ( also handle)
Control - regi (also rule, restrain, govern)

divert - forkonduki

piteredfan (მომხმარებლის პროფილი) 22 ნოემბერი, 2005 14:09:05

Would not "enregi" be better than "regi"?

goodgerster (მომხმარებლის პროფილი) 19 დეკემბერი, 2005 02:16:24

godzup (მომხმარებლის პროფილი) 30 მარტი, 2006 16:13:31

I want to say "TTYL, bro" in Esperanto. That's "Talk to you later, bro". But I can just as well use "Ĝis la revido" but my question is whether I use "frato" or "fraton", and why? "Until the re-seeing, bro." Is bro the subject or an object? And what is the subject of that sentance? Is it even a sentance? This, my friend, is what baffles me.

trojo (მომხმარებლის პროფილი) 31 მარტი, 2006 21:57:28

Is bro the subject or an object? And what is the subject of that sentance? Is it even a sentance? This, my friend, is what baffles me.

"Bro" is neither subject nor object, but the person you are talking to. I don't know what the technical term for that is... addressee? Like if I say, "Fred, I gave the book to John", Fred is not subject, direct object, indirect object, or object of a preposition, but something else. I do know that this part of speech, whatever it's called, is considered nominative case, not accusative, in Esperanto. So no -n at the end.

In "talk to you later, Bro", "you" is the object of a preposition and "I" is the ellided subject -- you are really saying "I'll talk to you later".

For "bro" I would use amiko. Figurative use of frato might be confusing.

So how about: Mi parolos al vi pli malfrue, amiko. If that's too wordy, how bout: Ĝis nia reparolo. Or just ĝis.

piteredfan (მომხმარებლის პროფილი) 31 მარტი, 2006 23:44:10

Trojo is quite right.

The technical term is vocative. I studied Latin at school, and it was regarded as distinct from the nominative, although only grammatically.

ზემოთ დაბრუნება