შინაარსის ნახვა

Nombro aŭ numero aŭ cifero?

Metsis-ისა და 20 სექტემბერი, 2017-ის მიერ

შეტყობინებები: 1

ენა: Suomi

Metsis (მომხმარებლის პროფილი) 20 სექტემბერი, 2017 06:45:43

Suomeksi puhutaan usein pelkästään numeroista, mutta esperanto tekee eron eri numerokäsitteiden välillä. Niinpä esperantoksi on kolmenlaisia numeroita:
 • Nombro ilmaisee määrää tai matemaattista suhdetta.
  la nombro de personoj: ihmisten lukumäärä
  14 estas pli granda nombro ol 13: 14 on isompi luku kuin 13

 • Numero on jonkin lukusarjan osa.
  la numero de la domo: talon numero
  la lasta numero de la gazeto: lehden viimeisin numero

 • Cifero tarkoittaa numeromerkkiä, joilla numeroita kirjoitetaan.
  La eŭropaj ciferoj estas 0,1,2,3,4,5,6,7,8 kaj 9: Arabialaiset numerot ovat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9.

  Huom. Varsinaiset arabialaiset numeromerkit (٠١٢٣٤٥٦٧٨٩) poikkeavat meillä käytöstä olevista. Esperanto pyrkii yleismaailmallisuuteen, joten meikäläisistä numeromerkeistä käytetään ilmaisua eurooppalaiset numeromerkit.

ზემოთ დაბრუნება