შინაარსის ნახვა

პირადი ინფორმაცია

25 მაისიდან ძალაში შევიდა ევროკავშირის ახალი რეგულაცია პირად მონაცემთა დაცვის შესახებ. ამიტომაც, ახალ მოთხოვნათა შესაბამისად, განვაახლეთ ვებგვერდი და კონფიდენციალობის პოლიტიკა. ჩვენს ახალ კონფიდენციალობის პოლიტიკას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.

მოგესალმებით lernu!-ზე და გმადლობთ ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობისთვის! ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენი პირადი მონაცემების დაცვა და გვსურს გაგაცნოთ ვებსაიტის წესებთან შესაბამისობით მათი დაჯგუფების, გადამუშავებისა და გამოყენების დეტალები.

თქვენს პირად მონაცემებს ჩვენ კონფიდენციალურობის სრული დაცვით მოვეპყრობით გერმანიის ფედერალურ მონაცემთა დაცვის (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) შესაბამის რეგულაციათა თანახმად. მათ არც განვასაჯაროებთ და არც სხვა პირებს გავანდობთ.

ყურადღება მიაქციეთ, რომ ინტერნეტში მონაცემთა გადაცემისას (მაგ. ელფოსტით სარგებლობისას) შესაძლოა უსაფრთხოებაში გარკვეული ხარვეზები წარმოიშვას. ამიტომაც შეუძლებელია სხვებისგან მონაცემთა აბსოლუტური დაცვის გარანტირება.

დაუშვებელია ინფორმაციის გამოქვეყნების მოთხოვნის თანახმად განთავსებული საკონტაქტო დეტალებით სხვების მიერ სარგებლობა არასასურველი ან სარეკლამო და სააგიტაციო შინაარსის ინფორმაციის გავრცელების მიზნით. არასასურველი აგიტაციის ან სპამების გავრცელების შემთხვევაში ვიტოვებთ შესაბამის ლეგალურ ნაბიჯთა უფლებას.

1. შეგროვებული მონაცემები

1.1. პირადი მონაცემები

ჩვენი მომსახურებათა ნაწილის გამოყენება თავისუფლადაა შესაძლებელი ვებგვერდზე რეგისტრაციის გარეშეც. ვებსაიტის სრული მომსახურებით სარგებლობისთვის კი საჭიროა პირადი ანგარიშის შექმნა.

ჩვენი მომსახურების გამართულად მუშაობისთის აუცილებელია თქვენი რეგისტრაციით გარკვეულ პირად ინფორმაციათა შეგროვება და გადამუშავება. საქმე ეხება შემდეგ მონაცემებს:

 • მომხმარებლის სახელი
 • ელფოსტის მისამართი
 • პაროლი

თქვენი ელფოსტის მისამართი და პაროლი სხვებისთვის მუდამ ხელმიუწვდომელია. ჩვენ არ გავანდობთ ამ მონაცემებს მესამე მხარეს და არც სხვა გზებით გადავცემთ მათ შესაბამის ინფორმაციას.

სხვა მომხმარებელთათვის მუდამ ხელმისაწვდომია შემდეგი სახის სარეგისტრაციო მონაცემები:

 • ვებგვერდზე რეგისტრაციის თარიღი
 • ბოლო შემოსვლის თარიღი
 • მომხმარებლის ენა

საბოლოოდ შეინახება თქვენ შესახებ გარკვეული ინფორმაცია, მაგ. პირად პროფილში დამატებითი მონაცემების შეყვანის ან ვებგვერდის ადმინისტრაციასთან კომუნიკაციის შემთხვევაში. ამ მონაცემთა მოწოდება აუცილებელი არაა.

პროფილში აუცილებლად შესაყვანი მონაცემების გარდა მათი განთავსების შემთხვევაში სხვა მომხმარებელთათვის ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგი პირადი ინფორმაცია:

 • სახელი
 • დაბადების თარიღი
 • სქესი
 • ქვეყანა
 • ქალაქი
 • ინფორმაცია ჩემ შესახებ
 • ფოტო
 • ბმულები სოციალურ ქსელებზე
 • ენები

მოცემულ დამატებით მონაცემთა წაშლა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ აქ: https://lernu.net/ka/uzanto/agordoj.

ვებგვერდზე განთავსებულია სხვადასხვა სასწავლო მასალა: კურსები, სავარჯიშოები, ლექსიკონები, გამოცდები და სხვ. საიტის სერვერზე ვკრებთ და ვინახავთ ინფორმაციას დარეგისტრირებულ მომხმარებელთა ენობრივ პროგრესზე, მაგ. დასწავლილ გაკვეთილებზე, სიტყვებზე, გამოცდებსა და ა.შ. ამ ინფორმაციათა შენახვის მიზანია ენის სწავლაში ვებსაიტის მომხმარებელთა დახმარება, მაგ. სასწავლო მასალათა შესაბამისი რიგითობით მიწოდება, სწავლის სწორი გზით გაგრძელებაზე რჩევების მიცემა ან სხვების ენობრივი პროგრესის ჩვენება. ამ მონაცემთა ნაწილი აგრეთვე სხვა მომხმარებელთათვისაც იქნება ხელმისაწვდომი, მათ შორის დაგროვებულ ქულათა მითითებითაც.

როგორც დარეგისტრირებულ მომხმარებელს, თქვენ შეგიძლიათ სხვებისთვის შეტყობინებების გაგზავნა. პირადი შეტყობინებები ინახება ვებგვერდის სერვერზე და სხვა მომხმარებელთათვის ხელმიუწვდომელია. მომხმარებელთა მიერ შეტყობინებების წაშლის შემთხვევაში ისინი სერვერიდანაც ავტომატურად იშლება. სადისკუსიო ფორუმებში განთავსებული საჯარო შეტყობინებები სამუდამოდ ინახება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი მათ თავად მომხმარებელი ან ვებგვერდის ადმინისტრაცია არ წაშლის. ანგარიშის წაშლის შემთხვევაშიც კი შეტყობინებები სერვერზე ინახება. ფორუმებზე დისკუსიებში მონაწილეობისას სხვა მომხმარებლებს შეუძლიათ თქვენს აქტივობებს დააკვირდნენ.

მომხმარებლებს სხვადასხვა მიზეზთა გამო ეგზავნებათ შეტყობინებები. მაგ. იგზავნება დადასტურებები რეგისტრაციის შესახებ, ინფორმაციები მიღებულ ახალ პირად შეტყობინებებზე და ა.შ. ვებგვერდის თანამშრომელთა მიერ გამოგზავნილი შეტყობინებები სისტემაში ინახება. ბიზნესთან დაკავშირებული ელექტრონული შეტყობინებები არ იშლება კანონით განსაზღვრული დროის შემდეგ. აგრეთვე, ვებგვერდის სისტემა შემდგომში მათი განახლების თხოვნის მიზნით, ინახავს ყველა იმ ელფოსტას, რომელზეც შეტყობინებები ვერ გაიგზავნა. გარდა ამისა, ელექტრონული შეტყობინებები შეიცავს სპეციალურ გრაფიკებს, რომელთა საშუალებითაც მოწმდება გახსნა თუ არა მომხმარებელმა მიღებული წერილი. ეს მომხმარებელთაგან სრულიად ანონიმურად ხდება. იგივე ხდება, როდესაც lernu.net-ის ელექტრონულ შეტყობინებაში აწკაპებენ ბმულზე. ჩვენი ელექტრონული შეტყობინებები შესაძლოა ასევე შეიცავდეს ჩვენს ახალ მომსახურებათა შესახებ სიახლეებს (საინფორმაციო ბიულეტენებს). ელფოსტაზე ბიულეტენთა რეგულარულად მიღების ფუნქციის გაუქმება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ აქ: https://lernu.net/ka/uzanto/agordoj. ასევე, ყველა ბიულეტენი შეიცავს ბმულს, რომელზე გადასვლითაც შეგიძლიათ მისი გამოწერის გაუქმება.

1.2. ჟურნალფაილები

ჩვენი სერვერი ინახავს ინფორმაციას ვებგვერდზე ყოველი შემოსვლის ან ფაილებით სარგებლობისა (მაგ. ინფორმაცია გამოყენებული ბრაუზერის, შემოსვლის თარიღისა და დროის შესახებ). ეს ინფორმაცია არაა პირადული ხასიათის. ეს ნიშნავს, რომ შეუძლებელია მოპოვებული ინფორმაციის მეშვეობით ამა თუ იმ კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირება.

ჩვენი სერვერი ინახავს ინფორმაციას ვებგვერდზე ყოველი შემოსვლის ან ფაილებით სარგებლობისა (მაგ. ინფორმაცია გამოყენებული ბრაუზერის, შემოსვლის თარიღისა და დროის შესახებ). ეს ინფორმაცია არაა პირადული ხასიათის. ეს ნიშნავს, რომ შეუძლებელია მოპოვებული ინფორმაციის მეშვეობით ამა თუ იმ კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირება.

1.3. ქუქი-ჩანაწერები

ქუქი-ფაილები წარმოადგენს ვებგვერდის მიერ ბრაუზერის მეშვეობით მომხმარებლის კომპიუტერში გადაცემულ პატარა ფაილებს, რომელთაც მომხმარებლის შესახებ შემდგომში ინფორმაციის მოსაძიებლად იყენებენ.

ჩვენი ვებგვერდი ორი სხვადასხვა ტიპის ქუქი-ფაილს იყენებს:

 • დროებითი ქუქი-ფაილები: ვებგვერდით სარგებლობის გასამარტივებლად გამოიყენება ე.წ. ოპერაციული ქუქი-ფაილები, რომლებიც შეიცავს შემთხვევით შექმნილ საიდენტიფიკაციო ნომერს - ე.წ. ოპერაციულ ID-ს. დროებითი ქუქი-ფაილები ყოველი ოპერაციის დასრულებისას ავტომატურად იშლება.
 • მუდმივი ქუქი-ფაილები: მათი მეშვეობით შესაძლებელია თქვენს კომპიუტერში დაშიფრული სახელისა და პაროლის შენახვა. ფუნქციით „დამახსოვრება“, ვებგვერდზე შემოსვლისას შეგიძლიათ ამ ქუქი-ფაილის გააქტიურება შემდგომში ავტომატურად შესასვლელად. მოცემული ქუქი-ფაილი ავტომატურად იშლება 30 დღის შემდეგ, მაგრამ ასევე შესაძლებელია მისი საიტზე ჩვეულებრივი შესვლისას წაშლაც.

დროებით და მუდმივ ქუქი-ფაილთა გარდა ასევე ინახება მომხმარებლის პარამეტრები, მაგ. ინფორმაცია ენის შესახებ და სხვ. ეს ამარტივებს ვებგვერდით სარგებლობას.

ქუქი-ფაილების გამორთვა შესაბამისი ინტერნეტბრაუზერის პარამეტრებიდან თავად შეგიძლიათ როგორც ჩვენი, ასევე ზოგადად ყველა ვებგვერდისათვის. დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ თქვენი ბრაუზერის ვებგვერდს. ქუქი-ფაილების გამორთვისას ზოგიერთი ფუნქციებით, მაგალითად ვებსაიტებზე ავტომატურად შესვლით, უწინდებურად ვეღარ ისარგებლებთ.

1.4. Google Analytics

წინამდებარე ვებგვერდი იყენებს Google Analytics-ს, Google Inc.-ის (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ; „Google“) მიერ მოწოდებულ ქსელურ ანალიტიკურ სერვისს. Google Analytics-ი იყენებს ქუქი-ფაილებს, რომლებიც თქვენს კომპიუტერში ინახება თქვენ მიერ ვებგვერდით სარგებლობის გასაანალიზებლად.

ვებგვერდით სარგებლობის შესახებ ქუქი-ფაილების მეშვეობით მიღებული ინფორმაცია ჩვეულებრივ იგზავნება და ინახება აშშ-ში Google-ის სერვერზე. ვინაიდან სისტემაში უკვე გააქტიურებულია IP-ანონიმიზაცია, ევროპის კავშირისა და ევროპის ეკონომიკური ზონის წევრი ქვეყნების მასშტაბით თქვენი IP მისამართი შემოკლებულია.

მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში იგზავნება და იქვე მოკლდება მთლიანი IP მისამართი აშშ-ში Google-ის სერვერზე. Google-ს ჩვენი სახელით ამ ინფორმაციის გამოყენების უფლება აქვს თქვენ მიერ ვებგვერდით სარგებლობის შესაფასებლად, ჩვენთვის ვებგვერდზე აქტივობათა ანგარიშების მოსამზადებლად და სხვა მსგავს მომსახურებათა განსახორციელებლად. Google Analytics-ის მეშვეობით თქვენი ბრაუზერის გავლით მოწოდებულ IP მისამართებს არანაირი კავშირი არ აქვს Google-ის სხვა მონაცემებთან.

ბრაუზერის პარამეტრების მეშვეობით შეგიძლიათ ქუქი-ფაილების შენახვის ფუნქციის გაუქმება. მაგრამ გაფრთხილებთ, რომ ამ შემთხვევაში ვებგვერდს სრული დატვირთვით ვეღარ გამოიყენებთ. ამასთანავე, შეგიძლიათ Google-ის ქუქი-ფაილების მიერ თქვენი მონაცემების (IP მისამართის ჩათვლით) ანალიზს, შეგროვებასა და გამოყენებას თავი აარიდოთ ბრაუზერისთვის შემდეგი პროგრამის ჩამოტვირთვითა და ინსტალაციით: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

1.5. Google AdSense

ვებგვერდი იყენებს Google AdSense-ს, Google Inc.-ის (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ; „Google“) სარეკლამო შეტყობინებათა განსათავსებელ მომსახურებას. Google AdSense-იც მომხმარებელთა ანალიზისათვის იყენებს ქუქი-ფაილებს, რომლებიც თქვენს კომპიუტერში ინახება. გარდა ამისა, AdSense-ი აგრეთვე იყენებს უჩინარ გრაფიკებს, რომელთა მეშვეობითაც იწერება ინფორმაცია საიტზე შემოსვლების შესახებ. როგორც ქუქი-ფაილები, ისე გრაფიკები შემდგომში მომხმარებელთა აქტივობების შესაფასებლად ინახება აშშ-ში Google-ის სერვერებში. ამას გარდა, მოცემულ ანალიზებსა და შესაბამისად, თქვენს მონაცემებზეც, წვდომა აქვთ Google-ის საკონტრაქტო პარტნიორებს. Google-ი თქვენს IP მისამართს არ დაურთავს არანაირ სხვა შენახულ მონაცემებს.

თქვენი ბრაუზერის საშუალებით შესაძლებელია ქუქი-ფაილების საერთოდ გაუქმება. თუმცა ამან შესაძლოა ვებგვერდის გარკვეულ ფუნქციათა შეფერხება გამოიწვიოს. ვებგვერდით სარგებლობით თქვენ ნებართვას იძლევით მიღებული მონაცემების Google-ის საშუალებით ზემოხსენებული მეთოდითა და ზემოხსენებული მიზნით დამუშავებისა.

2. სოციალურ ქსელთა გამოყენება

2.1. Facebook-ით სარგებლობასთან დაკავშირებული კონფიდენციალურობა

ვებგვერდი იყენებს Facebook-ის (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, აშშ) მიერთებად მოდულებს (plug-in), რომლებზე წვდომაც შეგიძლიათ Facebook-ის ლოგოს ან ღილაკების „მომწონს“ და „გაზიარება“ მეშვეობით. Facebook-ის მიერთებად მოდულთა მიმოსახილად ეწვიეთ შემდეგ გვერდს: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

ვებგვერდზე შემოსვლისას მიერთებად მოდულთა მეშვეობით თქვენი ბრაუზერი Facebook-ის სერვერებს პირდაპირ უკავშირდება, ამიტომაც Facebook-ი იღებს ინფორმაციას ჩვენს ვებსაიტზე თქვენი შემოსვლის შესახებ, რომ ვებგვერდს ეწვიეთ თქვენი IP ნომრიდან. თუკი ასეთ დროს Facebook-ზეც შესული ხართ და დააწკაპებთ ღილაკებს „მომწონს“ ან „გაზიარება“, ვებგვერდზე განთავსებული მასალა თქვენს Facebook-პროფილს დაუკავშირდება და ჩვენს ვებგვერდზე თქვენი ვიზიტი აისახება აგრეთვე თქვენივე Facebook-ის ანგარიშზე. ყურადღება მიაქციეთ, რომ გადაცემულ მონაცემთა შინაარსსა და Facebook-ის მიერ მათი გამოყენების დეტალებს ჩვენ არ ვიცნობთ. მეტი ინფორმაციისთვის გაეცანით Facebook-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას: http://www.facebook.com/about/privacy/.

თუ არ გნებავთ, რომ ვებსაიტზე თქვენი ყოველი შემოსვლა ფეისბუკზეც გადამისამართდეს, გთხოვთ საიტზე შესვლამდე გამოხვიდეთ ფეისკუბპროფილიდან.

2.2. Twitter-ით სარგებლობასთან დაკავშირებული კონფიდენციალურობა

ვებგვერდი იყენებს Twitter Inc.-ის (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, აშშ) მიერთებად მოდულებს სოციალურ ქსელ Twitter-ისთვის. Twitter-ისა და განსაკუთრებით მისი ფუნქცია „Re-Tweet“-ის მეშვეობით ვებგვერდი Twitter-ის პირად ანგარიშებს უკავშირდება. ამის შესახებ სხვა მომხმარებლებიც ინფორმირდებიან. ამავდროულად, Twitter-ზე გადადის მონაცემებიც. ყურადღება მიაქციეთ, რომ რომ გადაცემულ მონაცემთა შინაარსსა და Twitter-ის მიერ მათი გამოყენების დეტალებს ჩვენ არ ვიცნობთ. მეტი ინფორმაციისთვის გაეცანით Twitter-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას: https://twitter.com/privacy.

ტვიტერზე მონაცემთა დაცვის პარამეტრების შეცვლა შეგიძლიათ აქ: http://twitter.com/account/settings.

2.3. Google+-ით სარგებლობასთან დაკავშირებული კონფიდენციალურობა

Google +1 ღილაკის გამოყენებით შეგიძლიათ ინფორმაციის გლობალური მასშტაბით გამოქვეყნება. ამ ღილაკის მეშვეობით თქვენ და სხვა მომხმარებლები Google-ისა და მისი პარტნიორებისაგან იღებთ პერსონალიზებულ შინაარსს. Google-ი ინახავს როგორც ინფორმაციას, რომ თქვენ დააჭირეთ ღილაკს +1, ასევე ინფორმაციას ვებგვერდის შესახებ, რომელიც გახსენით ღილაკზე დაჭერისას. +1-ზე დაწკაპებები შეიძლება თქვენს პროფილსა და ფოტოსთან ერთად გამოჩნდეს Google-ის სერვისებში, ისევე როგორც თქვენს Google-პროფილსა და სხვა ვებგვერდებზე. თქვენი და სხვათა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით Google-ი +1-ზე თქვენი აქტივობების შესახებ მონაცემებს ინახავს. +1-ით სარგებლობისთვის საჭიროა გქონდეთ Google-ის გლობალურად ხილული, საჯარო პროფილი, რომელიც მინიმუმ თქვენ მიერ არჩეულ სახელს უნდა შეიცავდეს, რომელიც Google-ის ყველა სერვისში გამოიყენება. ზოგიერთ შემთხვევაში მოცემულმა სახელმა შესაძლოა ჩაანაცვლოს სხვა სახელი, რომელიც Google-ანგარიშის მეშვეობით გარკვეული შინაარსის მასალათა განსათავსებლად გამოიყენეთ. თქვენი Google-პროფილის იდენტობა მხოლოდ იმ მომხმარებლებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, რომელთაც თქვენი ელფოსტის მისამართი ან სხვა საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია გააჩნიათ.

გამოყენების ზემოხსენებულ მიზეზთა გარდა თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით სარგებლობა შესაძლოა ასევე Google-ის კონფიდენციალურობის ვალიდური პირობებით.Google-ი +1-ზე აქტივობების შესახებ შეძლებისდაგვარად შეჯამებულ სტატისტიკებს აქვეყნებს და გადასცემს მათ მომხმარებლებსა და პარტნიორებს, მაგალითად გამომცემლებს, პრომოუტერებსა და სხვა დაკავშირებულ ვებსაიტებს.

3. არასრულწლოვნები

3.1. ვებგვერდი ძირითადად გამიზნულია 18 წელს მიღწეული ასაკის მომხმარებლებზე. არასრულწლოვანთა მიერ მისით სარგებლობა ნებადართულია მხოლოდ მეურვე პირთა თანხმობით. ასეთი თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში ვიტოვებთ არასრულწლოვან მომხმარებელთა მიერ განთავსებული ყოველგვარი ინფორმაციის წაშლის უფლებას. თავიანთი შვილების ან აღსაზრდელთა კონფიდენციალურობის დაცვაზე პასუხისმგებელნი არიან შესაბამისად მხოლოდ მშობლები და მეურვენი.

4. მონაცემთა შესახებ ინფორმაცია, რედაქტირება და წაშლა

4.1. ინფორმაცია შენახულ მონაცემებზე

როგორც ვებგვერდის მომხმარებელს, თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ ჩვენ მიერ თქვენზე შენახული პირადი ინფორმაცია. საჭიროებისამებრ გთხოვთ გამოაგზავნოთ ელექტრონული შეტყობინება შემდეგ მისამართზე: teamo@lernu.net. იმისათვის, რომ შევძლოთ სასურველი ინფორმაციის გადმოცემა, საჭიროა თქვენი საიდენტიფიკაციო შემდეგი ინფორმაციის ცოდნა: მომხმარებლის სახელი (username), სახელი, გვარი, ქორწინებამდელი სახელი (არსებობის შემთხვევაში), ელფოსტის მისამართი და დაბადების თარიღი.

4.2. მონაცემთა რედაქტირება.

როგორც ვებგვერდის მომხმარებელს, ყოველთვის გაქვთ ჩვენ მიერ თქვენ შესახებ სერვერში შენახულ მონაცემებში ცდომილებათა გასწორების უფლება. მაგრამ ამის უმარტივესი გზაა პირად მონაცემთა დამოუკიდებლად შეცვლა. მათი რედაქტირება და გადამუშავება შეგიძლიათ აქ: https://lernu.net/ka/uzanto/agordoj.

4.3. მონაცემთა დაბლოკვა და წაშლა

პირად მონაცემთა წასაშლელად თქვენგან შემდეგი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია გვჭირდება: მომხმარებლის სახელი (username), სახელი, გვარი, ქორწინებამდელი სახელი (არსებობის შემთხვევაში), ელფოსტის მისამართი და დაბადების თარიღი. ამისათვის გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული შეტყობინება შემდეგ მისამართზე: teamo@lernu.net. იმ შემთხვევაში, თუკი წაშლის მოთხოვნა შეფერხდება რაიმე კანონიერი, საკონტრაქტო ან კომერციული მიზეზებით, თქვენ მონაცემთა წაშლის ნაცვლად ისინი უბრალოდ დაიბლოკება.

5. ცვლილებები

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შესაძლოა დროგამოშვებით შეიცვალოს, მაგრამ მათით გარანტირებული თქვენი უფლებები თქვენივე თანხმობის გარეშე არ შეიცვლება. კონფიდენციალურობის შესახებ ნებისმიერი სიახლე და ცვლილება გამოქვეყნდება ვებგვერდზე. მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევაში მომხმარებლები ჩვენგან პირადად ინფორმირდებიან (განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სიახლეთა შემთხვევაში ელფოსტის მეშვეობით).

6. გერმანულენოვანი ვერსიის უპირატესობა

გაფრთხილებთ, რომ ეჭვების შემთხვევაში ვალიდურია და უპირატესობა ენიჭება ანონიმურობის პოლიტიკის (privacy policy) მხოლოდ გერმანულ ვერსიას.

7. კონტაქტი

ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მომხმარებელთა ნდობა. ამიტომაც მათ პირად მონაცემებთან დაკავშირებულ შეკითხვებს ყოველთვის ვპასუხობთ. შეკითხვების შემთხვევაში, კონფიდენციალურობის განაცხადში პასუხების ვერმიღებისას ან ჩვენგან მეტი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ საკონტაქტო მისამართზე: teamo@lernu.net.

ბოლოს განახლებული: 1 მაისი, 2016

ზემოთ დაბრუნება