본문으로

Malantaŭ sep montoj kaj riveroj troviĝis… Esperantujo

글쓴이: StefKo, 2017년 2월 6일

글: 153

언어: Esperanto

StefKo (프로필 보기) 2018년 7월 1일 오후 10:32:37

Por kio vindi tion per kotono!

En la pola „vindi per kotono” signifas: „vuali veron”, “ne diri rekte”. Baca, evidente, ne konas tiun lingvaĵon.
***
Lerneja ekskurso iras tra montara vilaĝo. Estas videbla unu baca najlanta ion el raspaj tabuloj. La instruisto demandas lin:
Baca, kion vi faras?
– Merdejon faram.
Baca, eble ne tiel vulgare! Tie ĉi estas infanoj, lernantoj! Eble vi vindus tion per kotono! – indigne diras la instruisto.
– Por kio vindi tion per kotono!? Cirkaŭfikom tion per latoj kaj merdadom! – respondas la mira baca.

StefKo (프로필 보기) 2018년 7월 6일 오전 6:47:20

Drinkema petolo de baca

Herbejo montara. Ĉe fajro sidas paŝtistoj, drinkadas montaranan brandon kaj pro enuo en iliaj kapoj ĝermas stultaĵoj... Unu baca diras al sia paŝtisto (nomita montarane “juhas”):
– Jontek, vidac tiun virsafan merdon?
– Vidam, kial ne?
– Jontek, se ci jenglutoc ŭonin, mi donom jal ci 100 zlotojn (pola mono).
– Bone! – diras Jontek. Li eltrinkis unu glaseton da brando kaj manĝis montritan virŝafan fekaĵon. Sed plue li pripensis ke la baca estos kolera pro la malgajno kaj oni devas doni al li la ŝancon regajni sin. Do li diras post momento al la baca:
Baca, vidac tiun virsafan merdon?
– Vidam, kial ne?
– Se ci jenglutoc ŭonin, ci regajnoc 100 zlotojn.
Baca eltrinkis unu glaseton da brando, manĝis la virŝafan fekaĵon, plue pripensis kaj diris:
– Jontek, mi tiel pensam, ke ni jambaŭ satmandzin merdon por nenio, cu ne?

StefKo (프로필 보기) 2018년 7월 22일 오전 7:36:37

Virina reflekso

Unu turistino kuŝas sur deklivo kaj sunumas sin... Baca trapasas apude... Ĉimomente subita vento blovas ŝian robeton kaj malkovras ŝian ĉarman trezoron. La virino rapide kovras ĝin per sia robeto kaj, vidante la bacan, diras:
– Mi havas reflekson, ĉu ne, baca?
– Nu, ne sciam… Ni noman ŭonin pico – respondas la baca.

StefKo (프로필 보기) 2018년 8월 2일 오전 8:42:28

Kiaj belaj tempoj estas hodiaŭ!

Baca revenas petveture al Zakopane. Li diras al ŝoforo:
– Sinjoretko, kiaj tempoj jestaŭ hodiaŭ! Kien volavjalveturigoŭ. Jalveturigoŭ vin jal hotelo, nutroŭ vin, tranoktigoŭ vin kaj jankoraŭ donoŭ monon. (Esperante: Kien vi volas – oni alveturigos. Oni alveturigos vin al hotelo, nutros vin, tranoktigos vin kaj ankoraŭ donos monon)
La ŝoforo demandas:
– Ĉu oni trafis vin tio?
– Min ne, sed mian filinon ŭofte.

StefKo (프로필 보기) 2018년 8월 10일 오후 4:14:05

Pago „en naturo”

En Pollando estas multaj ŝercoj pri pago “en naturo” komprenita kiel fordoni sin por seksumi kiel rekompenco, pago. Jen unu.
***
Vespere, unu turistino petas unu montaranon por ke li veturigu ŝin al ŝia luita ĉambro apud malproksima arbaro. La montarano veturigis ŝin kaj postulas pagon. La virino diras: „mi ne havas monon, mi pagas per bankokarto”.
La montarano ĝiras, veturas sur proksiman herbejon, haltas, prenas litkovrilo kaj disfaldas ĝin sur herbon.
Baca, mi pagos al vi poste, ne faru al mi nenion malbonan, mi petas! Mi havas edzon kaj infanojn... – diras ploranta virino, pensante ke montarano perforte prenos al si la pagon “en naturo”.
– Kaj mi havam 40 kuniklojn. Siru la herbon!

StefKo (프로필 보기) 2018년 8월 16일 오전 11:22:20

La kaŭzo de granda honto al montaranaj virinoj.

La polaj montaranoj estas homoj piaj kaj diotimaj, do aparteneco al komunista partio estis por ili granda honto kaj malhonoro. La honto antaŭ familio, najbaroj, vilaĝanoj kaj ilia preposto. Tial ili ne volis alskribi sin al Kompartio. Unu tagon okazis la escepto…

***
Vespere unu baca alvenas sekretarion de komunista partio en Zakopane kaj diras, ke volas alskribi sin al la partio. La sekretario diras ke oni bezonas duonjaron de provo. Baca rediras:
– Vi jalskribu min nune jaŭ neniam!
Baca, diru almenaŭ la kialon de tiu despero.
– Se vi jalskriboc min, tiam dirom.
Tia parolado daŭras duonhoro…
Finfine la sekretario cedis al peto de la baca kaj alskribis lin al Kompartio.
– Do, nun prezentu tiun kialon, baca.
– Nun malkasom ŭonin, jaŭskultu. Revenam hodiaŭ jal kabano kaj vidam kion? Mia jedzino jen lito kun jamoranto. Jekglutim bone glasetkon da brando, jiram jal cambro kaj tie mia filino kun jamoranto. Tiam jekglutim duan glasetkon da brando kaj dirim jal ciuj: „Nun mi kaŭzom jal vi, putinoj, grandan honton!!!”

StefKo (프로필 보기) 2018년 8월 31일 오전 7:04:53

Malafabla baca

Antaŭ nelonge, vilaĝe, kiam hundo estis senbezona, mastro ordinare mortigis ĝin kaj forĵetis la kadavron en arbaron, riveron aŭ enterigis ĝin.

***
Baca trenas al arbaro kadavron de hundo…
– Kio ŭokaziŭ, najbaro? – demandas unu vilaĝano.
– Devim pafi ŭonin…
– Certe jestiŭ rabia?
– Nu, kontenta li ne jestiŭ.

StefKo (프로필 보기) 2018년 9월 5일 오전 6:47:07

Ŝerco de baca

En vagoneto de telfero unu turisto demandas montaranon:
Baca, kio estus, se tiu kablo rompiĝus?
– Nu, tio jestus jam tria fojo ci-semajne.

StefKo (프로필 보기) 2018년 9월 5일 오후 5:56:25

글을 감추었습니다.

StefKo (프로필 보기) 2018년 9월 14일 오전 8:01:30

Kia plugilo!

Manjo paŝtis bovon. Alvenis Joĉjo kaj diras:
– Manjo, mi jamam cin! Jestoc mia!
– Jocjo, ne molestu min! Devam gardi la bovon!
– Manjo, ligom la bovon kun mia kruro kaj jestoŭ bone!
Li faris tiel kiel li diris kaj komencis amori…
Subite alflugis burdoj kaj komencis ataki la bovon. Ĝi suprenlevis la voston kaj forkuris tra terpomejo…
Manjo ekleviĝas kaj krias:
– Jocjo, traplugoc jentute terpomojn! Turnidzu surdorsen!

다시 위로