Į turinį

Uždaryta
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

Flago, 2010 m. liepa 20 d.

Žinutės: 7080

Kalba: 简体中文

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 10 d. 23:28:16

Montara Vilaĝo 674
山 村
"Alportu iom da aleŭrit-oleo!
“端点 桐油来!
Li bezonas fortan laksigilon!"
它 需要 大泻一下!”
Dume Onklo Pan ŝanĝis la celon de sia fia insultado de Lajbaŭ
这时 潘大叔 便把他骂的对象 从来宝
al la Ordkonserva Korpuso.
转到保安队
"Kion faras la Ordkonserva Korpuso?
保安队 干了些什么呢?
Ĝi tenas pacon en la urbeto sed devigas rabistojn
它 只是保卫镇上 平安,逼盗贼
veni al la vilaĝo por ŝteli miajn bovinojn!"
到 乡下来偷 我的牛!”
Poste lia furiozo forturniĝis de la Korpuso ĝis Maŭmaŭ.
后来 他的火气又从保安队 转向 毛毛身上
Finiĝis la sescent sepdek kvara
第674段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 11 d. 00:04:54

Kanto de Juneco 149
青春之歌
Mal-aperis la virino sub la saliko.
柳树下的 那个女人 不见了。
Daojing trovis nur kelkajn fiŝ-kaptistojn kuirantajn
道静 发现 只有几个渔夫 正在做饭,
ĉe kaldrono instalita ekster la tendoj,
在帐篷外面 支着锅
kaj ŝi demandis iun mal-junulon el ili.
她就问 他们其中的 一个老头。
"Kie estas la mal-sana virino kiu retojn riparas?"
"那位有病的 在补渔网的 女人在哪里?"
"kiu?" La mal-junulo surprizsite turnis sian kapon al ŝi.
"谁?" 那老头 扭过头 惊异地 瞅着道静,
"Ĉi tie ne estas virino. Kiun vi serĉas?"
"这里 没有 女人。你 找 谁?"
Daojing pri-skribis al li la virinon kaj ŝian skeletan bebon.
道静 向他 说明了 那女人和 她那骨瘦如柴的婴儿的 情形。
"Ve, ŝi!" La mal-junulo ĉesis doni lignon al la fajro
"唉,她呀!" 老头儿 停止 向火里 加柴火,
kaj diris al Daojing: "Ŝi ĵetis sin en la maron...ĉio finita!...
对道静 说: 她 自己 投向 大海里了...一切 都结束了!...
Finiĝis la cent kvardek naŭa
第149段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 11 d. 23:15:36

Montara Vilaĝo 675
山 村
Li kriis kvazaŭ Maŭmaŭ estus sur-loke:
他 大声喊,好像 毛毛 就在现场:
"Maŭmaŭ! Por kio vi utilas?
“毛毛,你 有什么用?
La rabistoj ŝtelis miajn bovinojn de sub via nazo.
那强盗 就在你的鼻子 底下偷走了 我的牛呀。
Vi sen-taŭgulo, kion vi faras?"
你 这个废物,你 在干什么呀?”
Kaj li kuris al la dometo de Maŭmaŭ.
于是 他 奔向 毛毛的屋子。
Hazarde Maŭmaŭ havis hejm-permeson en tiu nokto.
正好 毛毛 这晚 在家休假。
Alan el-venis kun bovlo da aleŭrit-oleo.
阿兰 端着一碗桐油 走了出来。
Mi mal-fermis al Lajbaŭ la boŝon,
我 扳开 来宝的 嘴,
kaj mia patrino en-verŝis la oleon.
我母亲 把桐油 灌进它的喉里。
Finiĝis la sescent sepdek kvina
第675段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 11 d. 23:43:31

Kanto de Juneco 150
青春之歌
Por tia homo pli bone estas morti ol vivi suferante.
对于 这样的人,死 比受苦 更好。
Bedaŭrinda estas ŝia infano, bona fileto!
可惜了 她 那个孩,好小子!
Antaŭ mal-multaj tagoj
不几天 前
ŝi ĵetigis al la maro kun la infano en la brakoj...
她 抱着孩 一块儿跳了海。……
La tuta familio finigis!"
一家 算全完啦。”
Kelkaj fiŝ-kaptistoj, sci-volemaj,
几个捕鱼人,好奇地
al-paŝis ĉirkaŭ Daojing kaj miris,
拥过来 围住了 道静,惊奇着,
kial studentino interesiĝas pri tiu suferinta mal-riĉulino.
为什么 这个女学生对 这个受苦的可怜的女人 感兴趣。
Tio embarasis kaj ĉagrenis al Daojing,
这事 让道静 感到尴尬和恼火
kaj ŝi kure ilin for-lasis.
她 跑着 离开了 他们。
Finiĝis la cent kvindeka
第150段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 12 d. 23:18:07

Montara Vilaĝo 676
山 村
Li komencis spasme spiri kaj sufokiĝi.
它 开始 喘息和呛噎起来。
Mi dis-tenis liajn makzelojn
我 继续扳着 它的嘴,
kaj Alan trinkiĝis al li bovlon da akvo.
阿兰 又灌了 一碗水进去。
Poste ni en-portis lin per la kruroj
然后 我们提着它的四条腿 把它抬进屋里来,
kaj lasis lin varmiĝi apud la fajro.
放在炉边 让它取暖。
Onklo Pan estis for la tutan tempon.
潘大叔 这段时间 离开了。
Ni aŭdis lin kvereli kun Maŭmaŭ sur la vilaĝa placo.
我们 听见 他 在村前的广场上 和毛毛 争吵。
Maŭmaŭ daŭre diradis:
毛毛 在不停地 说:
"Jes, Onklo Pan, mi klopodos trovi ilin.
“是的,潘大叔,我 将想办法 把牛找回来。
Finiĝis la sescent sepdek sesa
第676段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 12 d. 23:46:22

Kanto de Juneco 151
青春之歌
Ŝi iris sur la mola sablo per hastaj paŝoj.
她 匆匆地 走在柔软的 沙滩上。
La mal-grasa kaj pala vizaĝo,
那瘦削的 黄蜡般的 脸孔,
la okuloj sen-esprimaj kiel tiuj de fiŝo,
那鱼样的 没有表情的 眼睛,
la infaneto ploranta pro mal-sato kaj la patrino kiu,
那婴儿 饿地 哀哭着 和 那个母亲 她
kun haroj taŭzitaj, ĝem-kriis "re-donu al mi la infanon!"
蓬乱的 头发,吟喊着 "孩子还给我!"
ĉi tiuj figuroj, inter-miksitaj, formis tristan bildon,
这些 混成 一幅阴惨的 画面
kiu ŝvebis antaŭ ŝiaj okuloj.
它 都呈现在 她的 眼睛里。
Ŝi sentis siajn kurojn sen-fortaj,
她 觉得 脚步发软、
sian koron premata, sed ŝi pene daŭrigis la paŝadon.
心头 梗塞,但 她 还是 奋力走着、走着,
Finiĝis la cent kvindek unua
第151段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 13 d. 23:10:40

Montara Vilaĝo 677
山 村
Ŝajnas al mi, ke la rabistoj iel rilatas kun la aŭguristino,
我想,那些贼人一定和那个算命女人有关联。
kiu venis hieraŭ post-tag-meze.
她 昨天到 村里来的
Mi vidis ŝin dum mi hejmen-venis.
我 回家时 在路上 遇见过她。
Ŝi aspektis tre suspektinde."
她 看起来 很可疑。
"Mi fajfas pri ĉiaj virinoj.
“我 不管什么女人不女人,
Mi mal-amas tiajn kreaĵojn.
我 恨 这种人,
Mi deziras nur miajn bovinojn," Onklo Pan klarionis.
我 只要 我的牛,” 潘大叔大声嚷着。
"Mi scias, mi scias.
“我知道,我知道。
Mi scias, ke vi mal-ŝatas la inojn ĉar tian vi ne havas,"
我知道 你 恨女人,因为你 讨不到 老婆,”
Maŭmaŭ diris, ne sen iom da fiero en la voĉo.
毛毛说,声音里 并不是 完全没有 一种得意之感。
Finiĝis la sescent sepdek sepa
第677段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 13 d. 23:36:17

Kanto de Juneco 152
青春之歌
Ŝi fariĝis tiel laca,
她 走得 这样疲乏,
ke ŝi deziregis tuj atingi sian ĉambron
她 恨不得 立刻 到达 学校,
kaj kuŝiĝi sur la liton.
赶紧 躺到 床上去。
"Hej, blanka kolombeto, haltu, haltu!"
"喂,小白鸽!停停!停停!"
bruis ie krioj kun ridoj.
一阵嬉笑的喊声 在什么地方喧腾着。
Daojing levis la kapon kaj vidis,
道静 抬起头 一看:
ke sur la plaĝo kuŝas aro da junaj sinjoroj, tute nudaj.
在沙滩上,躺着 一小群脱得光光的青年公子哥。
Apud ili sen-orde amasigis belaj sav-zonoj,
在他们的身边,散放着 一堆漂亮的 救生圈、
elegantaj naĝ-vestoj,
考究的 游泳衣、
delikataj sun-ombreloj similaj al fungoj,
精致的像蘑菇样的 大洋伞
kaj vin-boteloj kun divers-koloraj etikedoj.
和带有 各种颜色标签的 酒瓶。
Finiĝis la cent kvindek dua
第152段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 14 d. 23:36:35

Montara Vilaĝo 678
山 村
Onklo Pan fikse rigardadis Maŭmaŭ-on,
潘大叔 死死地 盯了 毛毛一眼,
kriante per plena voĉo: "Kion vi diras?
拼命地 大喊:“ 你说什么?
Ĉu vi provas fanfaroni pri via manĝ-avida Korvino en tia momento?"
在这样 一个时刻,你还想在我面前炫耀你那个馋嘴的母乌鸦吗?”
Maŭmaŭ tuj paliĝis. Li babilis kiel eble plej rapide:
毛毛的 脸色 马上变得苍白起来。他 尽可能块地 嘟哝着说:
"Volu silenti, Onklo Pan.
“请 放安静一点,潘大叔,
Aŭskultu, prefere vi iru sen-prokraste el-serĉi la bovinojn.
我对你说,还是赶快去 找你的牛吧。
Mi provos kapti la virinon, tiel ke ni eltrovu spuron pri la rabistoj.
我 将想办法 去抓那个女人,找出 那些强盗的线 索。
Bedaŭrinde ni ne la Ordkonseva Korpuso Okupiĝas nur pri misuloj.
很对不起,我们保安队只管抓那些想造反的坏人
Tio estas la ordono transdonita al mi de Ŭang la Leono.
这是 王狮子 下给我们的 吩咐.
Finiĝis la sescent sepdek oka
第678段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. gruodis 15 d. 00:00:02

Kanto de Juneco 153
青春之歌
Daojing estis timigita,
道静 被吓了一跳,
sed antaŭ ol ŝi komencis for-iri, kriis alia voĉo:
然而 在她 要跑开之前,一个声音 又喊叫起来:
"Flegistino, he, venu, blanka flegistineto!
"护士!喂,白衣裳的 小护士过来呀!
Ni laciĝis, venu masaĝi niajn krurojn!" Akompanata de ridoj,
我们 累啦,过来给 我们 捶捶腿!" 伴随着 一阵笑声,
tiu ĉi krioj kaj ŝercoj celis al ŝi,
这些喊声 在取笑她。
ĉar ĉi tie en la proksimeco nur ŝi estis blanke vestita
因为 在这附近 除了只有 她 穿着白衣服,
kaj ne troviĝis alia virino.
没有 发现 其他女人。
Tre kolerigita, ŝi subite sin rektigis
她 很气愤 突然 自己 径直地
kaj iris renkonte al tiuj sinjoroj.
朝这些人 走了过去
Finiĝis la cent kvindek tria
第153段 结束

Atgal į pradžią