Į turinį

Vienaskaita reiškia, kad yra vienas. Daugiskaita reiškia, kad yra daugiau nei vienas. Daugiskaita parodoma galūne -J. Galūnė-J vartojama su daiktavardžiais, būdvardžiais ir su koreliatyvais su U ir A.

Vienaskaita Daugiskaita
(unu) tago - (viena) diena (pluraj) tagoj - (daug) dienų
(unu) granda domo - (vienas) didelis namas (tri) grandaj domoj - (trys) dideli namai
ilia granda domo - jų didelis namas iliaj grandaj domoj - jų dideli namai
alia homo - kitas žmogus aliaj homoj - kiti žmonės
la unua tago - pirmoji diena la unuaj tagoj - pirmosios dienos
iu - kažkas iuj - kažkurie
tiu homo - tas žmogus tiuj homoj - tie žmonės
tia speco - ta rūšis tiaj specoj - tos rūšys
La kato estas nigra. - Katinas yra juodas. La katoj estas nigraj. - Katinai yra juodi.
Ĝi estas granda, sed bela. - Jis didelis, bet gražus. Ili estas grandaj, sed belaj. - Jie dideli, bet gražūs.
Vi estas bela. - Tu graži. Vi estas belaj. - Jūs gražios.
Ĉiu miris pri tio. - Kiekvienas tuo stebėjosi. Ĉiuj miris pri tio. - Visi tuo stebėjosi.
Kia estis la respondo? - Koks buvo atsakymas? Kiaj estis la respondoj? - Kokie buvo atsakymai?

Jei vartojama galūnė -N, ji eina po -J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Jei būdvardis apibūdina keletą daiktavardžių, jam reikalinga galūnė -J, nes jo reikšmė daugiskaitinė:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Stalas ir kėdė yra panaudoti.

  Vienas stalas ir viena kėdė yra du daiktai. Abu yra panaudoti.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - Kambaryje buvo žali kėdė ir stalas.

  Ten buvo viena žalia kėdė ir vienas žalias stalas.

Kartais būdvardis yra susietas su daiktavardžiu galūne -J, bet pagal prasmę apibūdina tik vieną iš daugelio dalykų. Tada būdvardžiui nereikalinga galūnė -J:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Ten stovėjo keletas didelių ir vienas mažas stalas.

  Nors malgranda susijęs su žodžiu tabloj, jam nereikalinga -J, nes jis apibūdina tik vieną iš stalų.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Man reikalingas žalias ir raudonas pieštukai.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Atvyko vienas svečias iš Prancūzijos ir keletas iš Vokietijos.

Būdvardžio daugiskaita kartu su keliais daiktavardžiais vienaskaitoje gali atrodyti kaip keistas derinys, nors ir yra visiškai logiškas. Zamenhofas dažnai vengė tokio derinio, naudodamas būdvardžio vienaskaitą, ypač jei būdvardžiu eidavo savybinis įvardis arba kai kalba eidavo apie daugelį abstrakčių daiktavardžių:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Mano brolis ir sesuo.

  Dabar dažniausiai vartojama forma miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Paprastas Esperanto kalbos mokymasis ir vartojimas.

  Simpla yra praleistas, bet numanomas prieš uzado. Kitaip tariant, galima sakyti, kad lernado ir uzado kartu išreiškia vieną mintį.

Taip pat Zamenhofas dažnai vengė vartoti daug būdvardžių vienaskaitoje su vienu daiktavardžiu daugiskaitoje:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Buvo tarp septintos ir aštuntos valandos vakaro.

  Šiandien galbūt rekomenduotina sakyti inter la sepa kaj oka horoj (arba inter la sepa horo kaj la oka).

Atgal į pradžią