Naar de inhoud

Over ons

lernu!: een Esperanto-woord dat 'leer' betekent.

Algemeen

lernu!: een gratis website om kennis te maken met de internationale taal Esperanto en deze te leren spreken. Het is in zekere zin ook een experiment met de methodiek van het leren van een taal via het internet, zonder leraar en zonder klas. We staan open voor samenwerking en wisselen graag ervaringen en technieken uit!

Ĝi ankaŭ estas iuspeca eksperimento pri metodiko de perreta, seninstruista kaj senklasa lingvolernado. Ni estas malfermitaj al kunlaboro kaj volonte interŝanĝas spertojn kaj teknikojn!

Achtergrond

Het idee achter lernu! als leer-omgeving ontstond in het kader van het eerste Esperanto@Internet (E@I)-seminar in Zweden in april 2000, en werd verder uitgewerkt tijdens de tweede E@I in oktober 2001, eveneens in Zweden. In juli 2002 werd financiële steun voor het project gevonden bij het ESF-fonds, en in augustus werd een begin gemaakt met het opzetten van de website. Vier maanden later, in december 2002, ging de website online.

Terug naar boven