Til innholdet

Je er en preposisjon uten en definert mening. Opprinnelig var intensjonen at je skulle brukes i alle abstrakte situasjoner hvor ingen andre preposisjoner passet. Derfor ble {je} brukt mye av de første som snakket Esperanto. Idag er je mye mindre brukt, og viser hovedsaklig tid og mål. Generelt bør en bør unngå å bruke je hvis det finnes et bedre alternativ.

N-endingen kan ofte brukes istedet for je, spesielt for mål og tidspunkter.

Klokkeslett og andre tidspunkter

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - Vi tar bussen ti over halv 10 [direkte: Vi tar bussen tjue (minutter) på ti (time)].
 • Tio okazis je Pasko. - Dette skjedde ved påske.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - Den siste gangen vil jeg tillate deg å gjøre det.

Mål

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Du er sikkert et halvt hode høyere enn meg. = …halvt hode høyere enn meg.

Vanligvis bruker man N-ending for å vise mål.

Mangel, overflod og lengsel

 • Ĝi estas libera je mankoj. - Den er fri for feil.

  Eller ...de mankoj

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Abram var svært rik på dyr, sølv og gull.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Et glass med vin er et glass full av vin.

  Eller ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Jeg lengter etter min forsvunne lykke.

  Eller ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Tilstand i kropp og sjel

 • Ili suferas je astmo. - De lider av astma.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Hun ble gravid med tvillinger.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Han ble syk med dyp tungsinn.

Kroppsdel i forbindelse med å holde, å berøre, sykdom etc.

 • Li kaptis min je la brako. - Han tok meg ved armen.

  Je la brako (ved armen) viser til min arm. Man kan også si ĉe la brako (ved armen). For å vise til hans arm (som han bruker til å ta tak i meg), bruker man per: Li kaptis min je la maldekstra brako per sia dekstra mano (Han tok meg ved armen med sin høyre hånd).

 • Li estas malsana je la brusto. - Han er syk i brystet.

Forskjellige faste uttrykk

 • Ŝi kredas je Dio. - Hun tror på Gud.

  Kredi je iu eller je io = «tro på at noe virkelig finnes». Kredi ion, al io, pri io = «tro at noe er sant». Kredi al iu = «tro at denne snakker sant»

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - Til min forbauselse lyktes saken. = Saken lyktes, det forbauset meg.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Jeg veddet med henne om ti dollar.

  VInneren av veddemålet får de ti dollarene. Man kan også bruke pri.

Tibake til toppen