Til innholdet

Pli, plej

For å vise gradene av sammenligning bruker man pli og plej , som normalt beskriver adjektiv eller adverb, men også andre ord.

Pli

Pli viser at den beskrevne egenskapen, måten, handling eller lignende overgår noe annet som man sammenligner med. For å vise hva pli -uttrykket overgår, bruker man småordet ol :

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Papiret er meget hvitt, men snøen er hvitere.

  Hvitheten til snøen overgår hvitheten til papiret.

 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. - Jeg har ferskere brød enn deg.

  Ferskheten til brødet mitt overgår ferskheten til brødet ditt.

 • Nu, iru pli rapide! - Nå, gå fortere !

  Hastigheten din skal overgå den nåværende hastigheten.

 • Du homoj povas pli multe fari ol unu. - To mennesker kan gjøre mer enn et.

  Mengden som to mennesker kan gjøre, overgår mengden som ett menneske kan gjøre.

 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. - Min bror sa til Stefan, at han elsker han mer, enn seg selv.

  Broren elsker både Stefan og seg selv, men hans kjærlighet til Stefan overgår hans selvkjærlighet.

 • Mieno lia montris pli suferon, sed ne koleron. - Minen hans viste lidelse, men ikke sinne.

  Minen viste forskjellige saker, men lidelsen viste den mest.

 • Ĝi eĉ unu minuton pli ne povus elteni. Pli = pli longe. - Den kunne ikke engang holde ut et minutt til. Mer = lengre
 • Restas ĉirkaŭ dek personoj, ne pli. Pli = pli multaj. - Det er igjen cirka ti personer, ikke mer. Mer = flere

Ikke bland pli {2 med småordet plu , som viser, at handlingen eller tilstanden ikke holder opp, men fortsetter. Plu er tids småord: Tenu ankaux plu gxin en sekreto. Hold den også videre hemmelig = Ne cxesu teni gxin en sekreto. Ikke slutt å holde den hemmelig. Dauxrigu teni gxin en sekreto. Fortsett å holde den hemmelig. Ni ne cxesis labori, sed plu faris niajn taskojn. Vi sluttet ikke å arbeide, men fortsatte å gjøre våre oppgaver. Mi plu amos vin gxis la morto. Jeg vil fortsette å elske deg til døden.

Pli kan vise tid bare hvis andre tidsord er tilstede eller er underforstått:

 • Li rakontis plu. = Li daŭrigis sian rakontadon. - Han fortalte videre. = Han fortsatte sin fortelling.
 • Li rakontis pli. = Li rakontis pli multe da aferoj. - Han fortalte mer = Han fortalte enda flere saker.
 • Li ne vivos plu. = Li ne vivos pli longe. - Han kommer ikke til å leve videre. = Han kommer ikke til å leve lengre.
 • Mi pensas, ke ĝi estos konstruata pli [longe] ol tri jarojn. - Jeg tror, at den vil bli bygget på mer enn tre år.

  Her er ikke plu mulig, fordi følgende ol -uttrykk krever pli eller lignende ord.

Plej

Plej viser, at den beskrevne egenskapen, måten, handling eller lignende, overgår alle andre, som man kan sammenligne seg med. Det kan være alle andre, som eksisterer, eller alle andre i sammenhengen.

 • Aŭgusto estas mia plej amata filo. - August er min mest elskede sønn.

  Det eksisterer ikke en sønn, som jeg elsker mer.

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Hun tok den peneste sølvvasen, som var i leiligheten.

  Vakrere vase eksisterte ikke der.

 • Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo. - Han blir fort rasende og opphisset for den minste bagatell.
 • Li ekaŭdis bruan tonon, kiu povis ektimigi la koron eĉ de plej kuraĝa viro. - Han hørte en bråkete lyd, som kunne skremme den mest modige manns hjerte.
 • Plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu, ke la regalado estu bona. = Li plej amas, ke... - Mest av alt elsker han, at man skal akseptere han godt, at bevertningen skal være god. Han elsker mest, at..

For å vise den gruppen, innom hvilken plej uttrykket gjelder, bruker man normalt preposisjonen el : Hun er den klokeste el cxiuj , som jeg kjenner. Man kan også vise, hvor plej -uttrykket gjelder, med en , sur , inter eller en annen preposisjon: Det er den høyeste fjellkjeden i Asia .

Når man sammenligner eksakt to saker, forsvinner forskjellen mellom la pli og 1} la plej . Hvis en sak av to er større enn den andre, er den automatisk den største av de:

 • Ĝi estas la pli bona el la du. = Ĝi estas la plej bona el la du. - Den er bedre av de to. = Den er best av de to.

Hvis man sier la pli , er det normalt bare to sammenlignende saker, og man trenger ikke legge til " av de to ":

 • Ŝi estas la pli aĝa. = Ŝi estas la plej aĝa el la du. - Hun er eldre = Hun er eldst av de to.

Men i noen sammenhenger er det ikke absolutt bare to: Er dette en av dine mindre gamle søstre ? Nei, hun er la pli agxa. Hun er den av mine mange søstre, som er eldre enn jeg.

Mange til og med mener, at man må bruke la pli når man sammenligner to saker, og at la plej da er feil. I alle tilfeller er det ofte mer elegant å bruke la pli .

Malpli, malplej

For å sammenligne kan man også bruke formene malpli og malplej :

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia....pli malfreŝa... - Ditt brød er mindre ferskt, enn mitt. = .. mer gammelt..
 • La amaso kuris malpli rapide ol la veturilo, kiu ruliĝis tre rapide....pli malrapide... - Massen løp mindre hurtig enn kjøretøyet, som rullet meget hurtigt. = mer sakte..
 • Ĝuste tie troviĝas unu loko, kiu, estante malplej facile komprenebla, malplej bone aperis en la traduko....plej malfacile... ...plej malbone... - Akkurat der finnes et sted, som, værende mindre lett forståelig, vistes dårligst i oversettingen. = mest vanskelig... mest dårlig..
 • Tiu estas la malplej taŭga el ĉiuj....plej maltaŭga... - Den er den dårligste av alle. = ... mest udugelige...
 • Li estas la malpli aĝa frato (el la du fratoj)....la pli juna... - Han er den minst gamle broren ( av de to brødrene ). = den mer unge..

Noen ganger kan man bevege et MAL- prefiks etter ønske i slike setninger, men ofte er det nyanseforskjell. Forskjellen kan være kjempestor: Li estas malpli bela ol vi. Li estas pli malbela ol vi. Den første varianten er kompliment. Den andre er utskjelling.

Kiel eble plej

Uttrykket kiel eble plej viser vilje til å maksimere noe. Den viser at man må bruke alle muligheter for å oppnå den høyeste graden:

 • La vortaro devis havi amplekson kiel eble plej malgrandan. - Ordboken måtte ha minst mulig omfang.

  Jo mindre, jo bedre.

 • Diru kiel eble plej rapide, per kio mi povas esti utila al vi! - Si så snart som mulig med hva kan jeg være nyttig for deg !

  Bruk din maksimale hurtighet.

En annen populær variant er plejeble : Faru tion plejeble rapide!

Ikke bli forvirret kiel eble plej med kiom eble [plej/pli) , som har begrenset nyanse. Mens kiel eble plej oppmuntrer til maksimum, kiom eble ( pli/ plej ) viser, at det finnes begrensninger av mulighetene:

 • Estas dezirinde ke ĉiuj uzu la novajn vortojn kiom eble egale. - Det er ønskelig at alle bruker de nye ordene så ofte så mulig.

  Hel og full likeverdighet er sannsynligvis ikke mulig.

 • Mi kiom eble evitas tiun vorton. = Mi vere provas eviti tiun vorton, sed povas esti, ke tio ne ĉiam eblas. - Jeg unngår det ordet så mye som mulig. = Jeg prøver virkelig å unngå det ordet, men det kan være at det ikke alltid er mulig.
 • Li devas — kiom tio estas ebla — uzi lingvon kiom eble plej neŭtralan. - Han må - så mye det er mulig - bruke et språk så nøytralt som mulig.

En annen variant med begrenset nyanse er laueble plej .

Kiel og ol

Med småordene kiel og ol kan man vise, med hva man sammenligner. I et slikt bruk kiel og ol ligner på en preposisjon , men også på en subjunksjon . Man kan si, at de former en egen ordkategori: sammenlignende småord.

Med kiel gjør man likhetssammenligninger , som viser, til hva det ligner. Kiel kan samarbeide med TI- ord eller sama/same , men ofte er slike ord bare underforstått:

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Dette gamle brødet er hardt, som stein.

  Hardheten til brødet ligner på hardheten til en stein.

 • Ŝiaj okuloj estis kiel du steloj. = Ŝiaj okuloj similis al du steloj. - Hennes øyne var som to stjerner. = Hennes øyne lignet på to stjerner.
 • Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro. - Vår regimentsjef er for sine soldater som en god far.
 • Mi ĝojas, ke vi havas tian saman opinion, kiel mi. - Det gleder meg, at du har samme mening, som meg.
 • Li estis kiel senviva. = Lia eco similis al senviveco. - Han var som livløs. = Hans egenskaper lignet på livløshet.
 • Sentu vin tute kiel hejme. - Føl deg helt som hjemme.
 • Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. - Å diskutere med han er like unyttig som å treske en vind.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Jeg sørger for henne slik, som jeg sørger for meg selv.
 • La afero ne estas tia, kiel oni pensas. - Saken er ikke slik, som man tror.

Med ol gjør man en sammenligning av forskjeller , som viser, hva noe er forskjellig fra. OI samarbeider normalt med pli , malpli , malsama , malsame , alia eller alie :

 • Lakto estas pli nutra, ol vino. = Lakto malsimilas al vino laŭ la nutreco. - Melk er mer næringsrik enn vin. = Melk skiller seg fra vin næringsmessig.
 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. = Se oni komparas kun vi (kun la pano, kiun vi havas), mi havas pli freŝan panon. - Jeg har ferskere brød, enn deg. = Hvis man sammenligner med deg (med brødet, som du har), har jeg ferskest brød.
 • Vi estas pli ol beleta, vi estas bela! - Du er mer enn litt vakker, du er vakker !
 • Ŝi estis ankoraŭ pli bela ol antaŭe. - Hun var enda vakrere enn tidligere.
 • Pli bone ne fari, ol erari. - Bedre å ikke gjøre noe, enn å gjøre feil.
 • Ĝi estis al mi pli kara, ol mi povas diri. - Den var kjærere for meg, enn jeg kan si.

Ved preferi [ prefere , prefero o.l.) kan man vise det ikke foretrukne med hjelp av et småord. Foran infinitiv bruker man ol , noen ganger istedenfor . Foran substantiv eller pronomen bruker man normalt al , men også ankaux , kontraux og anstataux er mulige:

 • Tiam Dio inspiris al mi la ideon ekbruligi mian liton, prefere neniigi mian domon per fajro, ol permesi, ke la granda amaso da homoj mizere pereu. - Da inspirerte Gud meg med ideen med å sette fyr på sengen min, det var bedre å tilintetgjøre huset mitt med fyr, enn å tillate at den store mengden med mennesker skulle omkomme på en miserabel måte.
 • Mia edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe preferas al la manĝoj el la kuirejoj de la plej bonaj hoteloj. - Min kone lager mat, som jeg sikkert foretrekker til mat framfor maten på de fineste hotellenes kjøkken.
 • Li ne atentas la vizaĝon de princoj, kaj ne preferas riĉulon antaŭ malriĉulo. - Han er ikke oppmerksom på ansiktet til prinser, og foretrekker ikke rike framfor fattige.
 • Preferos la morton ol la vivon ĉiuj restintoj. = ...ol elekti la vivon... - Foretrekke døden framfor livet vil alle som er igjen gjøre. = enn å velge livet

  Ol forholder seg til en underforstått infinitiv. Derfor bruker man ol .

{Kiel og ol sammen med rollevisere

Hvis etter sammenligning kiel eller ol viser substantivisk setningsdel ( eller pronomen ) uten rolleviser, forholder sammenligningen seg til subjektet i setningen. Kiel - saken eller ol -saken er på en eller annen måte subjekt i setningsideen. Slikt kiel - uttrykk eller ol - uttrykk kan også svare til setningsrollen, som ikke har rolleviser, f.eks. predikativ .

Hvis slike sammenligningsuttrykk skal bli forstått som objekt eller et tillegg, må man bruke rolleviser for å vise det:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. - Jeg valgte han som president.

  Underforstått ide: Prezidanto elektis lin. Presidenten er meg, subjektet i setningen.

 • Mi elektis lin kiel prezidanton. - Jeg valgte han til president.

  Underforstått ide: Mi elektis prezidanton. Jeg valgte presidenten. Han ble president, objektet i setningen.

 • Li amos sian landon pli ol ĉiuj aliaj landoj. (Ĉiuj aliaj landoj amos lian landon malpli.) - Han vil elske landet sitt mer enn alle andre land gjør. (Alle andre land vil elske landet hans mindre.)
 • Li amos sian landon pli ol ĉiujn aliajn landojn. (Li amos ĉiujn aliajn landojn malpli.) - Han vil elske landet sitt mer enn alle andre land. (Han vil elske alle andre land mindre.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ni. (Ni lumis malpli hele.) - Der lyste solen mye lysere enn oss. (Vi lyste mindre lyst.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ĉe ni. (Ĉe ni la suno lumis malpli hele.) - Der lyste solen mye lysere enn hos oss. ( Hos oss lyste solen mindre lyst. )
 • Li uzas Esperanton, kiel sekretan lingvon. (Li uzas sekretan lingvon.) - Han bruker Esperanto, som et hemmelig språk. (Han bruker et hemmelig språk.)
 • Ŝi havas multe da ne-Esperantistoj kiel amikojn. (Ŝi havas amikojn.) - Hun har mange ikke- esperantister som venner. ( Hun har venner. )
 • Al vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj. (Mi diros tion al esperantistoj.) - Til deg som til esperantister vil jeg bare si, at forferdelig høye og tykke er de mellomfolkelige murene. ( Jeg vil si dette til esperantister.)
 • Estis tie tiel lume, preskaŭ kiel dum la tago. (Dum la tago estas tiel lume.) - Det var så lyst, nesten som om dagen. ( Om dagen er det så lyst.)
 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. (Li amas sin mem.) - Min bror sa til Stefan, at han elsket han mer, enn seg selv. (Han elsker seg selv.)
 • Estas ja pli bone havi ion, ol nenion. (Oni povus havi nenion.) - Det er bedre å ha litt, enn ingenting. (Man kunne ha ingenting.)
 • Neniam mi amis lin pli multe, ol en la tago, kiam li de tie ĉi forveturis. (En tiu tago mi amis lin multe.) - Jeg har aldri elsket han høyere, enn den dagen da han reiste herfra. (Den dagen elsket jeg han høyt.)
 • Antono devis pensi pri io alia ol pri sia ama aflikto. (Li ne pensu nur pri sia ama aflikto.) - Anton måtte tenke på noe annet enn sin kjærlighetssmerte. ( Han måtte ikke bare tenke på sin kjærlighetssmerte. )

Iblant kiel - uttrykk eller ol uttrykk forholder seg bare til tillegg til et ord. Hvis et slikt tillegg har N- endelse, skal det sammenlignende uttrykket ikke ha N- endelse, fordi det sammenlignende uttrykket ikke er objekt i den underforståtte setningen:

 • Li uzas domon grandan kiel palaco.Li uzas domon. La domo estas granda kiel palaco. - Han bruker et stort hus som palass. Han bruker et hus. Huset er stort som palass.

  Sammenligningen forholder seg bare til størrelsen på huset. Sammenlign med: Li uzas grandan domon kiel palacon{ 4}. Li uzas palacon. )Han bruker et stort hus som palass. Han bruker et palass.

 • Mi neniam renkontis homon (tian) kiel ŝi.Mi ne renkontis homon, kiu estas simila al ŝi. - Jeg har aldri møtt et menneske slik som henne = Jeg har aldri møtt et menneske, som er slik som henne.
 • Ĝi havas du okulojn tiel grandajn, kiel du tasoj.La okuloj estas tiel grandaj kiel du tasoj. - Det har to øyne så store som to kopper. = Øynene er så store som to kopper.
 • Li lernis gravajn lingvojn, kiel la Angla lingvo kaj la Franca. (La Angla lingvo kaj la Franca estas tiaj gravaj lingvoj.) - Han lærte viktige språk, som engelsk og fransk. (Det engelske og det franske er slike viktige språk.)

  Engelsk og fransk er eksempler på slike språk, som han lærte. Mulig at han ikke lærte akkurat de.

 • Mi havas alian proponon, ol la ĵus prezentita. (Mia propono estas alia, ol la ĵus prezentita.) - Jeg har et annet forslag, enn akkurat det som ble presentert. ( Mitt forslag er et annet, enn det som nettopp ble presentert.)
 • Li havas korpon pli larĝan ol alta. = ... pli larĝan ol ĝi estas alta. - Han har en kropp som er bredere enn høy. =...bredere enn den er høy.

Identitets- og rolle- kiel

Normal sammeligning kiel viser likskap ... tia kiel , ... tiel kiel... o.l., men i blant viser den identitet eller rolle. Da kiel betyr " værende, i rollen av " eller lignende:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. = ...estante prezidanto. ...en mia rolo de prezidanto., ...ĉar mi estas prezidanto. - Jeg valgte han som president, =.. værende president... i min presidentrolle., fordi jeg er president.
 • Ŝi estus bona por mi kiel edzino! = ...estante edzino! ...en edzina rolo! - Hun hadde vært god for meg som kone ! = værende kone !..i konerolle !
 • Li naskiĝis kiel Franco, sed mortis kiel homarano. - Han føddes som franskmann, men døde som medlem av menneskeheten.

  Han var franskmann, da han ble født, men medlem av menneskeheten da han døde.

Bare sammenhengen kan vise om kiel viser likhet, identitet eller rolle.

Sammenlignende uttrykk - forkortete setninger ?

Ofte kan man erstatte sammenlignende kiel - uttrykk med en hel undersetning med predikat, men det er ikke alltid mulig:

 • Li uzas sian hejmon kiel laborejon.Li uzas sian hejmon (tiel), kiel oni uzas laborejon. - Han bruker hjemmet sitt som arbeidssted. → Han bruker hjemmet sitt (slik), som man bruker et arbeidssted.

  Den hele kiel - setningen har samme betydning som det sammenlignende kiel - uttrykket.

 • Mi elektis ŝin kiel prezidanton.Mi elektis ŝin (tiel), kiel oni elektas prezidanton. - Jeg valgte henne som president. → Jeg valgte henne (slik) som man velger president.

  Den hele kiel - setningen har en annen betydning enn det sammenlignende uttrykket. Det sammenlignende uttrykket informerer om stillingen som hun fikk. kiel Setningen viser måten hun ble valgt på.

Sammenlignende kiel - uttrykk er da ikke (alltid) forkortete bisetninger.

Noen tenker, at man alltid skal bruke det KI- ordet, som man skulle bruke i en hel setning. De bruker da ofte kia(j)(n) istedenfor kiel for å vise en likeverdig sammenligning. En slik bruk er utradisjonell og anbefales ikke. Den kan i tillegg noen ganger bli meget uelegant:

 • Li vizitis tiajn urbojn, kia estas Parizo. - Han besøkte slike byer, slik som Paris.Li vizitis (tiajn) urbojn kia Parizo.

  Foretrekk å si: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo.

 • Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi loĝas. - Han bor i samme by, som jeg bor i.Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi.

  Foretrekk å si: Li loĝas en la sama urbo kiel mi.

 • Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi naskiĝis. - Han ble født samme dag og på samme sted, da og der hvor jeg ble født.Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi.

  Foretrekk å si: Li naskiĝis en la sama tago kaj (en la sama) loko kiel mi.

 • Emilio havis sur si eĉ la saman veston, kiun ŝi tiam havis sur si. - Emilie hadde på seg til og med det samme tøyet, som hun den gangen hadde på seg.Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiun tiam.

  Si som Zamenhof: Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiel tiam.

Hvis sammenligningsuttrykket er en hel bisetning, kan man innlede den med kia , kiu , kiam o.s.v., men hvis hvis sammenligningsuttrykket er en enkelt setningsdel ( eller noen setningsdeler uten predikat), bruker man til sammenligning kiel .

Kvazaŭ

I lignende sammenligninger kan man bruke kvazaux istedenfor det sammenlignende kiel , hvis likheten er tilsynelatende, uvirkelig, og man vil betone dette:

 • Dum momento li staris senmova, kvazaŭ ŝtoniĝinta. - Et øyeblikk sto han bevegelsesløs, som forsteinet.

  Han var ikke virkelig forsteinet.

 • Silente li migris tra la lando, kiu aperis al li kvazaŭ abunda fruktoĝardeno. - Stille vandret han gjennom landet, som forekom for han som en frodig frukthage.
 • Ĉiu statuo sur la riĉaj sarkofagoj ŝajnis kvazaŭ ricevinta vivon. - Enhver statue på de rike sarkofagene så ut til å ha livnet til.

Noen ganger må man bruke N- endelse ( eller en annen rolleviser) etter sammenlignende kvazaux samme som sammenlignende kiel : Tiesto sxtelis filon de Atreo Kaj lin edukis { 3} kvazaux sian propran . Tiesto stjal sønnen til Atreo og oppdro han som sin egen sønn.

Tibake til toppen