Til innholdet

For å finne ordklassene i setningsleddene bruker man rollemarkører:

nominativ
Noen ordklasser, særlig subjekt, kjennetegnes ved det at de ikke har rollemarkør. Fravær av rollemarkør kaller man nominativ.
akkusativ
Ordklassen objekt, og også noen andre roller, kjennetegnes ved final N. Denne endelsen kaller man akkussativendelse eller bare akkussativ.
preposisjoner
Svært mange ordklasser kjennetegnes ved forskjellige smårod som man kaller preposisjoner.
Tibake til toppen