Til innholdet

Entall betyr at man har én av noe. Flertall betyr at det er mer enn en. Man viser flertall med endelsen J. Man bruker J-endelse med substantiver, adjektiver og tabellordene som slutter på U og A.

Entall Flertall
(unu) tago - (en) dag (pluraj) tagoj - (flere) dager
(unu) granda domo - (et) stort hus (tri) grandaj domoj - (tre) store hus
ilia granda domo - deres store hus iliaj grandaj domoj - deres store hus
alia homo - et annet menneske aliaj homoj - andre mennesker
la unua tago - den første dagen la unuaj tagoj - de første dagene
iu - noen, en eller annen iuj - noen folk
tiu homo - den personen tiuj homoj - de folkene
tia speco - den typen tiaj specoj - de artene
La kato estas nigra. - Katten er svart. La katoj estas nigraj. - Kattene er svarte
Ĝi estas granda, sed bela. - Den er stor, men vakker. Ili estas grandaj, sed belaj. - De er store, men vakre.
Vi estas bela. - Du er vakker. Vi estas belaj. - Dere er vakre.
Ĉiu miris pri tio. - Alle undret seg over det. Ĉiuj miris pri tio. - Alle undret seg over det.
Kia estis la respondo? - Hva slags svar var det? Kiaj estis la respondoj? - Hvordan var svarene?

Eventuell N-endelse står etter J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Hvis adjektivet beskriver flere substantiver skal det ha J-endelse fordi meningen er flertall.

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Bordet og stolen er utslitte.

  Ett bord og en stol er to ting. Begge er utslitte.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - I rommet var det en grønn stol og et grønt bord.

  Der var det en grønn stol og et grønnt bord.

Noen ganger forholder adjektivet seg til et substantiv med J-endelse, men beskriver i sammenhengen bare en av flere ting. Adjektivet skal da ikke ha J-endelse.

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Der stod flere store og ett lite bord.

  Selv om malgranda viser til ordet tabloj skal den være uten J fordi den bare beskriver en av flere bord.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Jeg vil ha en grønn og en rød blyant.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Det kom en fransk og flere tyske gjester.

Adjektiv i flertall sammen med flere enkle substantiv kan iblant gi inntrykk av en rar blanding, til tross for at dette er helt logisk. Zamenhof unngikk ofte denne blandingen ved å bruke adjektiv i entall, særlig når adjektivet var eiendomspronomen, eller når det handlet om flere abstrakte substantiv:

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Min bror og søster.

  Nå for tiden foretrekker man vanligvis formen miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Den enkle læring og bruk av Esperanto.

  Simpla er underforstått før uzado. Alternativt kan man si at lernado kaj uzado til sammen er en ide.

Zamenhof unngikk ofte å bruke flere entalls adjektiv sam:men med et flertalls subsatantiv:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Det var mellom klokken sju og åtte om kvelden.

  Nåtildags vil man kanskje anbefale inter la sepa kaj oka horoj (eller inter la sepa horo kaj la oka).

Tibake til toppen