Til innholdet

I en setning kan det finnes en annen setning, som har rolle i hovedsetningen som setningsdel. Denne ikke hovedsetningen kaller man bisetning. Bisetninger har oftest ikke rollevisere. Bisetninger begynner normalt med et innledende småord, subjunkcio :

Andre bindeord er se , cxar , dum , gxis , kvankam , kvazaux , ol og apenaux .

Ke

Subjunksjonen ke viser virkelig ikke noen betydning. Det viser bare begynnelsen på bisetningen, og som ikke har en annen subjunksjon. Ke - setningen kan ha mange forskjellige setningsroller. Setningsrollen kan man gjøre mer innlysende, hvis man erstatter ke - setningen med tabellordet tio . Noen ganger bruker man småordet tio og ke - setningen tilsammen, særlig når det er nødvendig å indikere setningsrollen til ke - setningen med preposisjon.

Ke-setninger som subjekt, objekt eller tillegg

 • Okazis, ke la reĝino mortis.Tio okazis. - Det hendte at dronningen døde. → Det hendte.
 • Ŝajnas, ke pluvos.Tio ŝajnas. - Det ser ut til, at det blir regn. → Det ser slik ut.
 • Estas vero, ke ŝi havis sur si pantoflojn.Tio estas vero. - Det er sannheten, at hun hadde på seg tøfler. → Det er sannheten.
 • Kompreneble, ke mi lin amas. - Selvfølgelig, at jeg elsker han.

  Predikatet er underforstått: Estas kompreneble, ke mi lin amas.Tio estas komprenebla. Kompreneble har E- endelse, fordi det er predikativ beskrivelse av bisetningen. Når man forandrer til tio , må man forandre til komprenebla .

 • Diru al la patro, ke mi estas diligenta.Diru tion al la patro. - Si til faren, at jeg er flittig. → Si det til faren.
 • Mi volas ke vi tien iru.Mi volas tion. - Jeg vil at du går dit. → Jeg vil dit.
 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi.Se li scius tion... - Hvis han hadde visst, at jeg er her, ville han straks kommet til meg. → Hvis han hadde visst det..
 • Subite li aŭdis, ke iu alrajdas de la vojo al la domo.Subite li aŭdis tion. - Plutselig hørte han, at en eller annen red på veien til huset. → Plutselig hørte han det.
 • Mi pensas, ke ne.Mi pensas tion. - Jeg tror ikke det. → Jeg tenker det.

  Bisetningen er drastisk forkortet, = ... ke tiel ne estas , eller lignende.

 • Li vekiĝis per tio, ke iu lin skuis. = Li vekiĝis per skuado. - Han våknet av det at en eller annen ristet i han. = Han våknet av risting.
 • Tiam ŝi ekploris pro tio, ke ŝi estas tiel malbela. = Tiam ŝi ekploris pro sia malbeleco. - Da begynte hun å gråte fordi at hun var så stygg. = Da begynte hun å gråte på grunn av sin stygghet.
 • Via patro neniam povis ekrigardi vin sen tio, ke li batus sin en la bruston kaj ĝemus. = ...sen brustobatado kaj ĝemado. - Din far kunne aldri få øye på deg uten at han slo seg på brystet og klynket. = uten brystslåing og klynking.
 • Ne por tio mi estas ĉi tie, ke mi alportadu manĝon al la loĝantoj. = Mi estas ĉi tie ne por alportado de manĝo al la loĝantoj. - Det er ikke for det at jeg er her, at jeg skal bringe mat til beboerne. = Jeg er her ikke for å bringe mat til beboerne.

Hvis preposisjonen er pri , forlater man normalt den ( og det hjelpende tio ):

 • Ili nin kulpigas, ke ni agas maljuste. = Ili nin kulpigas pri tio, ke... - De gir oss skylden, at vi handler feil. = De gir oss skylden for det, at..
 • Petu ŝin, ke ŝi sendu al mi kandelon. = Petu ŝin pri tio, ke... - Be henne, at hun sender et lys til meg. = Be henne om det, at..

Preposisjonen por setter man normalt direkte foran ke - setningen uten hjelp av tio . Det fullstendige uttrykket por tio ke bruker man meget sjelden. Man bruker også anstataux direkte foran ke , og noen ganger malgraux , krom og sen :

 • Jen prenu ankoraŭ du panojn kaj unu ŝinkon, por ke vi ne bezonu malsati. - Ta enda to brød og en skinke, slik at du ikke trenger å sulte.
 • Ŝi tuj lavis sian kruĉon kaj ĉerpis akvon en la plej pura loko de la fonto kaj alportis al la virino, ĉiam subtenante la kruĉon, por ke la virino povu trinki pli oportune. - Hun vasket straks kruset sitt og hentet ut vann fra det reneste stedet i kilden og bar til kvinnen, og holdt alltid under krukken, for at kvinnen skulle kunne drikke mer bekvemt.
 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - I stedet for at enhver lærer forskjellige språk, må alle lære det samme språket.
 • Li klopodis daŭrigi, malgraŭ ke li estis tre laca. Malgraŭ (tio) ke = kvankam. - Han forsøkte å fortsette, til tross for at han var meget trøtt.
 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Jeg krever ingenting mer, foruten at man viser meg hengivenhet og ære.
 • Vi ne povas ĝin tuŝi, sen ke ĝi rompiĝus. - Du kan ikke røre den, uten at den går i stykker.

Noen gange bruker man en enkel ke - setning uten por i stedet for por {tio] ke :

 • Ŝi bone lin kovris, ke li ne malvarmumu denove. = ...kovris por ke li ne malvarmumu denove. - Hun dekket han til så godt, at han ikke skulle bli forkjølet på nytt.
 • Tie estis unu riĉa virino, kiu retenis lin, ke li manĝu ĉe ŝi. = ...por ke li manĝu ĉe ŝi. - Der var det ei rik kvinne som holdt han tilbake, for at han skulle spise hos henne.

Bare por ke , malgraux ke , anstataux ke , krom ke og sen ke er generelt akseptert. Men bare sjeldenhet er argument mot setninger som: Ni parolis, pri ke la prezoj cxiam altigxas. Oni argumentis, kontraux ke ili eklogxu en la urbo. Li sukcesis eskapi, pro ke vi dormis. Sjeldenhet er likevel et sterkt argument. Man trenger ikke unødig uttrykke seg på en slik uvanlig måte, at man muligens ikke blir forstått. Det er da bedre å bruke hjelpe tio : pri tio ke , kontraux tio ke o.s.v. I stedet for antaux (tio) ke og post ( tio ) ke bruker man antaux ol og post kiam . I stedet for pro ke bruker man pro tio ke , tial ke eller cxar .

{Ke-setninger som supplement

Ofte har en ke - setning rolle som tillegg, som forklarer betydningen av ordet.

 • De s-ro Bourlet mi ricevis la sciigon, ke li ne volas publikigi la projekton en la "Revuo". - Fra herr Bourlet fikk jeg opplysningen om ,at han ikke vil publisere prosjektet i " Revuo ".
 • Ŝi estis plena de timo, ke la infano mortos. - Hun var full av frykt, for at barnet skulle dø.
 • Li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la Kristanan religion. - Han stilte som betingelse, at man ikke skulle undervise henne i den kristne religionen.
 • Tio estis la unua fojo, ke ŝi nomis ŝin sia filino. - Det var første gang, at hun kalte henne sin datter.

  Mange bruker kiam istedenfor ke i slike setninger. Ke er normalt bedre, fordi en slik ke - setning viser oftest ikke hvilken gang det skjedde, men klargjør begivenheten fra den gangen.

 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj. - Det var så kraftig vind at taksteinene fløy fra takene.
 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. - De var begge så ubehagelige og så stolte at man ikke kunne leve med de.
 • Ili enpakis tiom da libroj, ke ili ne povis ĉion porti. - De pakket inn så mange bøker, at de ikke kunne bære alle.
 • Vi ne estas kulpa, ke vi fariĝis tio, kio vi estas. = ...kulpa pri tio, ke... - Du er ikke skyldig i, at du ble slik du er. = skyldig angående det, at ...
 • Ŝi estis tute certa, ke tio estos plenumita. = ...certa pri tio ke... - Hun var helt sikker på, at det vil bli oppfylt. = ...sikker angående det at..
 • Kiel feliĉa mi estas, ke mi ĝin scias! - Hvor lykkelig jeg er, som vet om den !

  Her viser ke -setningen årsak. Man kunne da i stedet for ke bruke cxar .

 • Ĉion mi permesis al vi escepte, ke vi faru tion ĉi. = ...kun la escepto, ke vi faru tion ĉi. - Alt tillot jeg deg unntatt at du gjør dette. = ... med unntak av at du gjør dette her.

Ke-setning som predikativ

Ke - setning kan være predikativ beskrivelse av substantivisk setningsdel:

 • La vero estas, ke mi amas vin. - Sannheten er at jeg elsker deg.
 • La esenco de la sciigoj estis, ke al ili estas bone. - Det vesentlige i meldingen var, at alt var bra med dem.

Utelatelse av ke

Noen ganger kan man forlate ke foran en bisetning men nesten bare i indirekte tale :

 • Mi diras al vi, ŝi ricevos. = Mi diras al vi, ke ŝi ricevos. - Jeg sier til deg, hun vil få. = Jeg sier til deg, at hun vil få.
 • La vetero baldaŭ malboniĝos, ŝajnas. = Ŝajnas, ke la vetero baldaŭ malboniĝos. - Været blir snart dårligere, ser det ut til. = Det ser ut til, at været blir dårligere.

Spørrende bisetninger

Hvis bisetningen er et spørsmål, begynner den med cxu eller med et KI- vorto . Spørrebisetninger kan fungere i samme funksjon som ke - setninger .

 • Diru, ĉu mi povos veni. - Si om jeg kan komme.

  Cxu - spørsmålet er objekt til diru .

 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝisĉu tio estis efektivaĵo. - Hun visste ikke om hun bare drømte eller om det var virkelighet.

  Det er to objekt med cxu - spørsmål bundet sammen med aux .

 • Ĉu tio estas roso aŭ larmoj, tion neniu povis vidi. - Om det er dugg eller tårer, det kan ingen se.

  cxu - spørsmålet er objekt med hjelp av tio .

 • Li provis, ĉu la pordo estas nefermita. - Han prøvde, om døren var åpen.

  cxu - spørsmålet er objekt til provis .

 • La tuta afero dependas de tio, ĉu ŝi venos aŭ ne. - Den hele saken er avhengig av det, om hun kommer eller ikke.

  Spørsmålet er de - tillegg med hjelp av tio .

 • Mi dubas, ĉu vi estas feliĉa. - Jeg tviler på om du er lykkelig.

  Spørsmålet har rolle som pri - tillegg. = Mi dubas pri tio, ĉu...

 • Li faris al mi la demandon, ĉu mi bone fartas. - Han spurte meg, om jeg hadde det bra.

  Spørsmålet er et tillegg til ordet demandon .

 • Mia sola demando al vi estas, ĉu vi amas min. - Mitt eneste spørsmål til deg er om du elsker meg.

  Spørsmålet er subjektspredikatsord.

 • Kion ni nun faru, estas demando tre malfacila. - Hva skal vi nå gjøre, er et vanskelig spørsmål.

  KI- spørsmålet har rolle som subjekt til estas .

 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - Jeg viste til barnet hvor dukken dets lå.

  Spørsmålet er et objekt til montris .

 • Mi volus scii, kiom de la ŝtofo ili jam pretigis. - Jeg ville vite hvor mye av stoffet de allerede hadde gjort klart.

  Spørsmålet er et objekt til scii .

 • Mi ne scias, ĝis kiam ili restos ĉi tie. - Jeg vet ikke hvor lenge de blir her.

  Spørsmålet er objekt.

 • Kiel longe ni estis en la malliberejo, tion mi ne scias. - Hvor lenge vi var i fengselet, det vet jeg ikke.

  Spørsmålet er et objekt med hjelp av tio .

 • Nun mi venis, por informi vin, kio estos kun via popolo en la estonta tempo. - Nå kom jeg for å informere deg, hvordan det vil bli med ditt folk i framtiden.

  Spørsmålet er et pri - tillegg, men pri tio er utelatt: ...por informi vin pri tio, kio estos...

 • La demando pri tio, kia estos la formo de tiu lingvo, estas por mi afero negrava. - Spørsmålet hvorledes formen blir på dette språket, er for meg ikke viktig.

  Spørsmålet er en direkte beskrivelse av la demando ved hjelp av tio .

I noen språk bruker man i bisetninger det samme ordet for cxu og for se . I esperanto må man skille dem. Cxu viser et spørsmål. Se viser en betingelse . Forskjellen er meget stor.

 • Morgaŭ li diros, ĉu li venos.Morgaŭ li diros "jes, mi venos" aŭ "ne, mi ne venos". - I morgen vil han si, om han kommer. - I morgen vil han si " ja, jeg kommer " eller " nei, jeg kommer ikke ".

  Cxu -spørsmålet er objekt til diros . = I morgen skal han svare på spørsmålet, om han kommer.

 • Morgaŭ li diros, se li venos. = Morgaŭ li diros (ion), sed tio okazos nur se li venos. - I morgen vil han si fra, hvis han kommer. = I morgen vil han si (noe), men det skjer bare hvis han kommer.

  se - setningen er et betingelsestillegg.

Relative bisetninger

Tabellord med KI innleder også bisetninger uten spørsmålsbetydning. Ofte representerer et slikt KI- ord en eller annen sak, som også finnes i hovedsetningen. Slike KI- ord kaller man relative, fordi de viser relasjon mellom bisetning og hovedsetning.

Relativt kiu

 • Hieraŭ mi vidis viron, kiu promenis sur la strato. - I går så jeg en mann, som spaserte på gaten.

  Kiu - setningen er tillegg til ordet viron . Det hele er sammendrag av to setninger: Hieraux mi vidis viron . + La viro promenis sur la strato. Samme mann har rollen i begge setningene. I bisetningen bruker man relativt kiu for å representere mannen. Man kunne i stedet for kiu - setningen bruke partisipptillegg: Hieraux mi vidis viron promenantan sur la strato.

 • La libroj, kiuj kuŝas tie, estas miaj. - Bøkene som ligger der, er mine. = La libroj estas miaj. + La libroj kuŝas tie. (= La libroj kuŝantaj tie estas miaj.)

  Man bruker kiuj med J- endelse, fordi det representerer flertallsord.

 • La domo, kiun vi aĉetis, estas malbona. - Huset, som du kjøpte, er dårlig. = La domo estas malbona. + Vi aĉetis la domon. (= La domo aĉetita de vi estas malbona.)

  Man bruker kiun med N- endelse, fordi det har rolle som objekt i bisetningen.

 • Mi vidis la filmojn, pri kiuj vi tiel multe rakontis. - Jeg har sett filmene som du fortalte så mye om. = Mi vidis la filmojn. + Vi rakontis tiel multe pri la filmoj.

  Man bruker pri foran kiuj , fordi det har rollesom pri - tillegg i bisetningen.

 • Jen venas la verkisto, la librojn de kiu ĉiuj legas. - Der kommer forfatteren til bøkene som alle leser. = Jen venas verkisto. + Ĉiuj legas la librojn de la verkisto.

  De kiu er eiendomstillegg til la librojn og må stå etter la librojn . Vanligvis bruker man kies i stedet for de kiu : Jen venas la verkisto, kies librojn ĉiuj legas.

 • Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu. - Rik er den, som skylder til ingen.
 • Mi nun havas tie ĉi preskaŭ neniun, al kiu mi povus konfidi! - Jeg har nå nesten ingen her, som jeg kan stole på !
 • Mi vizitos tiujn amikojn, kiujn mi ekkonis dum la pasinta Universala Kongreso. - Jeg skal besøke de vennene, som jeg ble kjent med på den siste universelle kongressen. = Mi vizitos tiujn amikojn. + Mi ekkonis tiujn amikojn dum...

  Tillegget tiujn foran amikojn forsterker forholdet til den etterfølgende relative bisetningen.

 • Ŝi kisis tiun manon, kiu ankoraŭ antaŭ nelonge kruele batis ŝian infanon. - Hun kysset den hånden, som enda for kort tid siden slo hennes barn grusomt.
 • Unuj servas por ornamo, kaj aliaj por manĝo, ekzistas ankaŭ tiaj, kiuj estas tute superfluaj. - Noen tjener til utsmykking, og andre for mat, det eksisterer også de, som er helt overflødige.

  Man kunne si, at substantivet er underforstått: .. ekzistas ankaux tiaj kreskajxoj, kiuj estas... Man kan også bruke relativt kia etter tia , hvis det klart handler om egenskap.

 • Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas, hodiaŭ ni preĝas. - Til Deg , som skaper, til Deg, som styrer, i dag ber vi.

Ofte er det vanskelig å skille relativ kiu - setning fra hovedsetningen, fordi betydningen er avhengig av begge setningene tilsammen:

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Hun tok den vakreste sølvvasen, som var i boligen. = Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon. + La plej bela arĝenta vazo estis en la loĝejo.

  De spesielle setningene er ikke virkelige. Kiu -setningen er nødvendig for å begrense betydningen til setningsdelen la plej belan argxentan vazon .

Mange setter ikke komma foran og etter kiu - setninger, som er nødvendige for betydningen til hele setningen. Om det eksisterer det likevel ingen regler. Man kan alltid sette komma.

En relativ kiu - setning står normalt straks etter det angående ordet, men noen ganger i en annen posisjon, f.eks. i begynnelsen til hele setningen. Da er det beskrevne ordet alltid tiu eller har tiu foran seg:

 • Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn. = Al tiu, kiu volas perfektiĝi en Esperanto, mi rekomendas... - Den som vil bli perfekt i esperanto, til den vil jeg anbefale forskjellige lærebøker og ordbøker. - Til den, som vil bli perfekt i esperanto, anbefaler jeg..
 • Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas. = Tiu, kiun malĝojo ne turmentis, ne sentas ĝojon. - Den som ikke har vært plaget av sorg, den føler ikke glede. = Den som sorg ikke plager, føler ikke glede.

Noen ganger har et hovedord mer enn en relativ kiu - setning som tillegg. Normalt tillegger man konjunkcion for klarhet, f.eks. kaj eller sed : Hieraŭ mi vidis viron, kiu promenis sur la strato, kaj kiu portis grandan valizon. Begge kiu - setningene forholder seg til ordet viron . Hvis det er flere enn to relative kiu - setninger, er det tilstrekkelig å sette de sammen foran siste kiu - setning: Jen estas afero, kiu estas tre utila, kiu helpos vin en multaj okazoj, kaj kiun vi tre zorge gardu. Alle tre kiu - setningene er tillegg til ordet afero .

Noen ganger er en relativt kiu - setning meget svakt forbundet til ordet, hvis tillegg det er. Slik kiu - setning fortsetter enkelt fortellingen. Man kunne like gjerne bruke egen hovedsetning. En viderefortellende kiu - setning står alltid i slutten av hovedsetningen:

 • Ŝi kun ĝentila rideto transdonis la leteron al la anglino, kiu leviĝis, faris saluton kaj eliris el la ĉambro. = Ŝi kun ĝentila rideto transdonis la leteron al la anglino, kaj tiu (poste) leviĝis... - Med et høflig smil gav hun brevet til den engelske kvinnen, som reiste seg, hilste og gikk ut av rommet. = Med et høflig smil gav hun brevet til den engelske kvinnen, og denne reiste seg straks (etter) ..
 • Kelkaj estimataj scienculoj per sugestio falis en kaptilon, el kiu ili tamen baldaŭ retiriĝis. = ...falis en kaptilon, sed ili tamen baldaŭ retiriĝis el ĝi. - Noen ærede vitenskapsmenn falt ved suggesjon i en felle, som de likevel snart dro seg ut ifra. = ..falt i en felle, men de dro seg likevel snart ut av den.
 • Li ŝuldas al mi mil eŭrojn, kiun sumon li ne repagis malgraŭ plurfoja rememorigo. = Li ŝuldas al mi mil eŭrojn. Tiun sumon li ne repagis... - Han skylder meg 1000 euro, hvis sum han ikke har betalt tilbake til tross for flere påminninger. = Han skylder meg 1000 euro. Den summen har han ikke tilbakebetalt..

Relativ kio

Relativt kio kan være brukt som subjunksjon slik som relativt kiu . Man bruker relativt kio i stedet for kiu , hvis bisetningen er tillegg til et tabellord med O:

 • Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu obeata. = Mi volas, ke tio estu obeata. + Mi diris tion. - Jeg vil, at det, som jeg sa, blir adlydt. = Jeg vil, at det blir adlydt. + Jeg sa det.
 • Mi faros ĉion, kion mi povos, por trovi por vi konforman okupon. - Jeg vil gjøre alt som jeg kan , for å finne et passende arbeid til deg.
 • La juvelista laboro enhavas en si nenion, kio superus miajn fortojn. - Juvelerarbeidet inneholder ikke noe, som ville overgå mine krefter.
 • Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesis. - Du fortalte noe til meg, som jeg aldri har glemt.
 • Neniu faris ion eminentan, kio meritus mencion. - Ingen gjorde noe fremrakende som skulle fortjene å bli nevnt.

  I disse tilfellene, når det etter tabellordet på O følger et adjektivisk tillegg, kan man også bruke relativt kiu : ...faris ion eminentan, kiu meritus mencion.

Ofte er det beskrevne tabellordet underforstått:

 • Redonu, kion vi prenis. = Redonu tion, kion vi prenis. - Gi tilbake, det du tok. - Gi tilbake det, som du tok.
 • Post du aŭ tri tagoj mi jam ne havos per kio hejti la ĉambron. = ...ne havos ion, per kio mi povus hejti la ĉambron. - Om to eller tre dager har jeg ikke noe å varme opp rommet med. = ..vil ikke ha noe, som jeg kunne varme opp rommet

Man bruker relativt kio i stedet for kiu , hvis bisetningen er tillegg til substantivisk adjektiv med meget generell betydning. Man kunne si, at ordet io er underforstått etter adjektivet. Men i virkeligheten bruker man aldri slike fullstendige uttrykk med io :

 • La sola, kion mi deziras, estas: ke la mondo havu lingvon internacian. (≈ La sola io, kion mi deziras...) - Det eneste, som jeg ønsker, er: at verden skal ha internasjonalt språk. (- * La sola io, kion mi deziras.. *)
 • La unua, kion li faris vespere, estis tio, ke li elprenis la nukson. - Det første, som han gjorde om kvelden, var det, at han tok ut nøtten.
 • Okazis la plej bona, kion oni povus imagi. - Det skjedde det beste, som man kunne forestille seg.

Hvis man setter inn et substantiv, f.eks. afero , må man alltid bruke relativt kiu : La sola afero, kiun mi deziras.. La unua afero, kiu okazis... Okazis la plej bona afero, kiun oni povus imagi.

Hvis betydningen til et substantivisk adjektiv er mindre abstrakt, og et virkelig substantiv er underforstått, da skal man bruke kiu :

 • Vi ne estas la unua [persono], kiu parolas al mi en tia maniero. - Du er ikke den første [ personen ], som snakker til meg på den måten.
 • Ĉiu estis ravata de la nova kaj bela [afero], kiun ŝi vidis. - Alle var henrykt over den pene og vakre [ saken ], som hun hadde sett.

Man bruker relativt kio i stedet for kiu også for å beskrive en hel setning. Da representerer kio ideen til hele setningen:

 • Li donadis multe da mono al la malriĉuloj, kio estis tre laŭdinda. - Han gav mye penger til de fattige, hvilket var meget prisverdig. = Li donadis multe da mono al la malriĉuloj. + Tio estis tre laŭdinda.

  Kio representerer hele setningen: Li donadis multe da mono al la malricxuloj.

 • Ŝi havas ŝatokupon, kio estas bona. = Estas bone, ke ŝi havas ŝatokupon. - Hun har en hobby, som er god. = Det er bra, at hun har en hobby.

  Sammenlign med: Ŝi havas ŝatokupon, kiu estas bona. = Sxi havas bonan sxatokupon.

 • La filmo estis tute teda, pro kio li foriris jam antaŭ la fino. = Ĉar la filmo estis tute teda, li foriris... - Filmen var veldig kjedelig, derfor gikk han allerede før slutt. = Fordi filmen var veldig kjedelig, gikk han..
 • Oni proponis al li oficon de kuriero, kio promesis esti tre enspeziga afero. - Man tilbød han en stilling som kurer, hvilket lovte å gi meget god inntekt.

  Her representerer kio ikke ideen oni proponis al li oficon de kuriero , men ideen ke li eble havos oficon de kuriero , eller havi oficon de kuriero .

Betonte vendinger med relativt kiu eller kio

Det eksisterer en spesiell betont setningsvending,i hvilken man bruker presentasjon av verbet esti pluss en relativ bisetning med kiu eller kio :

 • Li decidas pri ĉi tiaj aferoj.Estas li, kiu decidas pri ĉi tiaj aferoj. - Han bestemmer angående disse sakene. → Det er han som bestemmer angående disse sakene.

  Hovedsetningen estas li presenterer subjektet med betoning.

 • Ni manĝas makaroniojn.Tio, kion ni manĝas, estas makaronioj.Estas makaronioj [tio], kion ni manĝas. - Vi spiser makaroni. → Det, som vi spiser, er makaroni. → Det er makaroni [ det ], som vi spiser.

  Sterkt trykk på makaronioj .

Ofte kan man legge lettere trykk med ordrekkefølgen: Angående disse sakene bestemmer han. Makaroni spiser vi.

Relativt kies

Relativt kies viser oftest eierskap eller tilhørighet:

 • Jen venas la verkisto, kies librojn ĉiuj legas. - Her kommer forfatteren, hvis bøker alle leser. = Jen venas verkisto. + Ĉiuj legas la librojn de tiu verkisto.

  Bøkene tilhører den forfatteren ( fordi han har forfattet dem).

 • La ĉambro, kies pordon la pordisto malfermis, estis sufiĉe vasta. - Rommet hvis dør dørvakten åpnet, var tilstrekkelig vid. = La ĉambro estis sufiĉe vasta. + La pordisto malfermis la pordon de la ĉambro.

Relativt kies kan også vise meningsobjektet eller subjektet til et handlende substantiv:

 • Ĝi estas ia ennovaĵo, pri kies akceptado aŭ neakceptado oni devas konsiliĝi. - Det er en nyhet, hvis godkjennelse eller ikke godkjennelse man skal forhøre seg om. = Ĝi estas ia ennovaĵo. + Oni devas konsiliĝi pri la akceptado aŭ neakceptado de tiu ennovaĵo.

  Tillegget de tiu ennovajxo viser betydningsobjektet til (ne) akceptado : Oni devas konsiligxi, cxu oni akceptu aux ne akceptu tiun ennovajxon.

 • La serpento, de kies mordo mortis via patro, nun portas lian kronon. - Slangen, hvis bitt drepte din far, bærer nå hans krone. = La serpento nun portas lian kronon. + Via patro mortis de la mordo de la serpento.

  De la serpento viser tankesubjektet til mordo : Via patro mortis, cxar la serpento mordis lin.

I noen språk eksisterer det et ord, som ligner på kies , men som har flere betydninger. Esperantoordet kies kan bety bare de kiu , og bare når det handler om eierskap/tilhørighet, tanke objekt eller tanke subjekt. Kies kan ikke bety el kiu , al kiu , pri kiu eller lignende: Venis grupo de junuloj , el kiuj du estis miaj filoj . Ne eblas: *..junuloj, kies du estis miaj filoj.* Selvstendig setning er: Du el la junuloj estis miaj filoj. Det handler om tilhørighet av individer fra en gruppe. Man må si el la junuloj , ne de la junuloj . Derfor er kies ikke mulig. Nia asocio , al kiu ne apartenas tiuj personoj , ne havas ian ajn respondecon pri iliaj agoj. Ne eblas: * Nia asocio, kies ne apartenas..* Den selvstendige setningen er: Tiuj personoj ne apartenas al nia asocio. Man sier aldri * aparteni de * . Det er da ikke mulig å bruke kies .

Relativt kiam

Relativt kiam kan innlede tidsbisetning. Slik bisetning kan forholde seg til tidsuttrykk i hovedsetningen eller til et underforstått tiam :

 • Antaŭhieraŭ, kiam mi estis en la urbo, mi aĉetis novan robon. - I forgårs, da jeg var i byen, kjøpte jeg en ny kjole. = Antaŭhieraŭ mi aĉetis novan robon. + Tiam mi estis en la urbo.
 • Kiam Nikodemo batas Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto kaj Jozefo estas la batato. - Når Nikodemus slår Josef, da er Nikodemus den som slår og Josef den som blir slått.
 • Kiam oni estas riĉa, [tiam] oni havas multajn amikojn. - Når man er rik, [da ] har man mange venner. = Tiam oni havas multajn amikojn. + Tiam oni estas riĉa.
 • Kiam mi venis al li, [tiam] li dormis. - Da jeg kom til han, [da] sov han.

En relativ kiam - setning kan ha tidspreposisjon foran seg. Preposisjonen viser rollen til hele kiam - setningen, ikke til ordet kiam :

 • Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto. = Post mallonga estado en la arbaro fariĝis nokto. - Etter at hun hadde vært en kort stund i skogen, ble det natt. = Etter kort opphold i skogen ble det natt.
 • De kiam naskiĝis mia filino, mi estas kiel alia homo. = De la naskiĝo de mia filino mi estas kiel alia homo. - Fra da min datter ble født, er jeg som et annet menneske. = Fra fødselen til min datter har jeg vært som et annet menneske.
 • Adam vivis, post kiam naskiĝis al li Set, okcent jarojn. = ...post la naskiĝo de Set... - Adam levde, etter at Set ble født, i åttehundre år . =.. etter at Set ble født..

Hvis man setter inn tiam i slike setninger, må preposisjonen stå foran tiam : Adam vivis, post tiam, kiam naskiĝis al li Set, 800 jarojn.

Ved spørsmåls- kiam er det annerledes. Preposisjonen foran spørsmåls- kiam viser rollen til kiam , ikke til hele spørresetningen: Ŝi demandis, ĝis kiam mi restos hejme. = Ŝi demandis, ĝis kiu tempo mi restos hejme.

Relativt kie

Relativt kie kan innlede stedsbisetning. En slik bisetning kan forholde seg til stedsuttrykk i hovedsetningen eller til et underforstått tie :

 • Mi volis resti tie, kie mi estis. - Jeg ville bli der, som jeg var. = Mi volis resti tie. + Mi estis tie.
 • Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas. - Der hvor røyk løfter seg, der finner en flamme.
 • Jen la loko, de kie venis la bruo. - Her er stedet, hvor bråket kom fra. = Jen (estas) la loko. + De tiu loko venis la bruo.
 • Ĉie, kien mi venas, troviĝas ia malbonaĵo, kiu premas la koron. - Overalt, hvor jeg kommer, finnes noe dårlig, som trykker hjertet.

I stedet for relativt kie kan man ofte bruke en kiu(j) , cxe kiu(j) , sur kio eller lignende, særlig hvis bisetningen er tillegg til substantivet, som ikke har rolle som stedstillegg i hovedsetningen. Men kie er ofte mer elegant:

 • Kelkajn fojojn mi eĉ legis longajn artikolojn pri mia afero, kie estis videble, ke la aŭtoroj eĉ ne vidis mian verkon. = ...longajn artikolojn pri mia afero, en kiuj estis... - Noen ganger leste jeg til og med lange artikler om min sak, som var synlig, at forfatterne ikke hadde sett verket mitt. = .. lange artikler om min sak, i hvilken var..

  Setningsdelen longajn artikolojn pri mia afero er ikke stedstillegg, men objekt.

 • Ne troviĝas, kie sidi. = Ne troviĝas io, sur kio oni povus sidi. - Ingen sted å sitte = Det finnes ingenting, som man kunne sitte på.

Relativt kia

Relativt kia kan innlede en bisetning med egenskap. En relativt kia - setning kan forholde seg til tia , tiaspeca eller tiuspeca i hovedsetningen:

 • Ŝi ne estas tia, kia devas esti reĝino. - Hun er ikke slik som en dronning må være. = Ŝi ne estas tia. + Reĝino devas esti tia.
 • Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas. - Hvorledes man ser deg, slik vil man vurdere deg. = Tia oni vin taksas. + Tia oni vin vidas.
 • Regis tia frosto, kian ni ĉe ni ne havas eĉ en la plej kruela vintro. - Det hersket en slik frost, som vi ikke engang har hos oss i den verste vinter. = Regis tia frosto. + Tian froston ni ĉe ni ne havas eĉ en la plej kruela vintro.
 • La arbo de la suno estis belega arbo tia, kian ni neniam vidis. - Treet til solen var et så vakker tre, som vi aldri før hadde sett.

Hvis den relative KI- setningen forholder seg til substantivet med tia , kan man også bruke relativt kiu : Vi havas plenan rajton uzi la monon en tia maniero, kiu ŝajnas al Vi la plej bona.

Et relativt kiu viser et bestemt individ, mens et relativt kia viser art:

 • Mi uzis tiun aŭton, kiu povas veturi tre rapide. - Jeg brukte den bilen , som kunne kjøre meget hurtig.

  Man snakker om en bestemt individuell bil. Den kan kjøre meget hurtigt.

 • Mi uzis tian aŭton, kia povas veturi tre rapide. - Jeg brukte en slik bil, som kan kjøre meget hurtig.

  Man snakker om sort av bil. Alle biler av den sorten kan kjøre meget hurtig.

Men i disse eksemplene viser allerede tiun og tian tilstrekkelig klart forskjellen mellom individ og art. Man kan da bruke kiu i begge bisetningene. Oftest foretrekker man kiu , men kia blir mer brukt når det handler om en art.

Bruk relativt kia bare foran en setning med verb. Foran en enkelt setningsdel, eller gruppe med setningsdeler uten verb, bruker man sammenligningsordet kiel : Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo. Ikke si: ...urbojn kia Parizo.

Relativt kies

Relativt kiel kan innlede måte eller gradsbisetning. En relativt kiel - setning forholder seg til tiel i hovedsetningen, men ofte er tiel utelatt:

 • Oni ludas sur fortepiano, tamen tre mallaŭte kaj tiel bele, kiel ŝi neniam antaŭe aŭdis. - Man spiller på flygel, likevel meget stille og så vakkert, som hun aldri før hadde hørt.
 • Li komprenas predikon [tiel], kiel bovo [komprenas] muzikon. - Han forstår prekenen [slik], som en okse [forstår] musikk.

En relativ kiel - setning beskriver noen ganger hele setningen. Da representerer kiel ideen til hele setningen, slik som relativt kio : Ŝia beleco, kiel oni diris, estas la deloga beleco de la malbono. = Sxia beleco estas deloga de la malbono. + Tiel oni diris. = Oni diris, ke sxia beleco estas..

Relativt kiom

Relativt kiom kan innlede mengde- eller målebisetning. Relativt kiom - setning forholder seg til tiom i hovedsetningen, men ofte er tiom utelatt:

 • Vi faris por nia afero tiom multe, kiom neniu alia ĝis nun faris. - Du har gjort så mye for vår sak, som ingen andre til nå har gjort. = Vi faris por nia afero tiom multe. + Neniu alia ĝis nun faris tiom.
 • Nun vi ricevos tiom multe da mono, kiom vi volas havi. - Nå får du så mye penger, som du vil ha.
 • Ĉiuj donas al mi prunte [tiom], kiom mi volas. - Alle gir så mye i lån til meg, som jeg ønsker.

Bisetning med et relativt kiom viser ofte en eller annen begrensning:

 • La kompatinda stana soldato tenis sin, kiom li povis, tute rekte. - Den stakkars tinnsoldaten holdt seg så mye han kunne, helt rett.

  Hans krefter var begrenset.

 • Unu el la plej kuraĝaj knaboj kaj iom post iom ankaŭ ĉiuj aliaj ekkantis strofon el malnova kanto pri cikonioj, kiom ili tion memoris. - En av de modigste guttene og litt etter litt også alle andre begynte å synge en strofe fra en gammel sang om storker, så mye som de da husket.

  Det var begrensninger i deres hukommelse. De kunne ikke synge mer enn hukommelsen tillot.

Relativt kial

Også kial blir brukt som relativt ord, men bare som supplement til substantiv som kauxzo eller motivo , og også da svært sjelden:

 • La efektiva kaŭzo, kial ili ne aliĝas al ni, estas tio, ke ili timas. - Den virkelige grunnen, hvorfor de ikke meldte seg på til oss, er det, at de er redd. = La efektiva kaŭzo estas tio, ke ili timas. + Tial ili ne aliĝas al ni.

  Man kan også si ... la kauxzo, pro kiu ili ne aligxas al ni.. Oftere bruker man likevel ke - setning: ..la kauxzo, ke ili ne aligxas al ni..

Man bruker da ikke setninger som: Ili foriris tial, kial mi foriris. Men man sier: Ili foriris pro la sama kaŭzo, kial mi foriris. Eller oftere: ...pro la sama kaŭzo, pro kiu mi foriris.

For å representere hele setningen, som viser årsak, kan man bruke pro kio : Mi ne ricevis vian leteron, pro kio mi ne respondis. Man kan også velte setningskonstruksjonen, med å bruke cxar : Ĉar mi ne ricevis vian leteron, mi ne respondis.

En relativ kial - setning viser ikke selv en årsak eller motiv. Årsaken viser ordet, som kial - setningen hører til, og småordet kial representerer den grunnen i bisetningen. For å innlede bisetningen, som selv viser årsak eller motiv, bruker man særlig cxar : Ili foriris, ĉar mi foriris. (Mia foriro estas la kauxzo de ilia foriro. )

Utelatelse av TI-ord

Et relativt KI- ord forholder seg ofte til samme sort TI- ord i hovedsetningen. Ofte kan man underforstå TI- ordet uten å forandre betydningen. Det eksisterer ikke absolutte regler, når man kan utelate et TI- ord. Viktigst er klarheten: Hvis setningen er altfor uklar, må man ikke utelate TI- ordet. Relativt KI- ord og det tilsvarende TI- ordet må normalt ha samme form: De tilhører den samme tabellordgruppen (tiu — kiu, tio — kio, tiel — kiel o.s.v.), og de har samme rolleviseren, eller de er begge uten rollevisere.

 • Tiu, kiu havas forton, havas rajton.Kiu havas forton, havas rajton. - Den som har styrke, har rett.
 • Kiu okupas sin je meĥaniko, estas meĥanikisto, kaj kiu okupas sin je ĥemio, estas ĥemiisto. = Tiu, kiu okupas sin... - Den som beskjeftiger seg med mekanikk er mekaniker, og som beskjeftiger seg med kjemi er kjemiker. = Den som beskjeftiger seg...
 • Mi pagis al tiu, al kiu oni devis [pagi].Mi pagis, al kiu oni devis. - Jeg betalte til den som man måtte [betale]. →

Man utelater ikke normalt et enkelt tiun eller tiujn : Mi finfine provis tiujn, kiujn vi tiom laŭdis. Ikke si: * Mi finfine provis, kiujn vi tiom laudis*

Hvis tiu står foran et substantiv som bestemmelse til det, kan man ikke utelate tiu uten å forandre betydning. Men man kan ofte forandre tiu til la uten stor betydningsforskjell: Li ankoraŭ ne redonis tiun libron, kiun li pruntis de mi.Li ankoraŭ ne redonis la libron, kiun li pruntis de mi. Hvis man hadde sagt: Li ankoraŭ ne redonis libron, kiun..., hadde det handlet om en av de bøkene, som han lånte av meg. Betydningen hadde blitt forandret.

 • Tio, kio pasis, ne revenos.Kio pasis, ne revenos. - Det, som er forbi, kommer ikke tilbake. →
 • Li tuj faris tion, kion mi volis.Li tuj faris, kion mi volis. - Han gjorde straks det, som jeg ville. → Han gjorde straks, som jeg ville.

Hvis tio og kio har preposisjon, foretrekker man å ikke utelate tio : Marta renkontiĝis kun tio, kun kio renkontiĝas milionoj da homoj. Ne: * Marta renkontigxis, kun kio renkontigxas .. *

Hvis en relativ kiam - setning forholder seg til tiam , utelater man oftest tiam . Man beholder tiam bare hvis man vil betone: Kiam oni estas riĉa, [tiam] oni havas multajn amikojn.

I stedet for post tiam kiam , de tiam kiam o.s.v., bruker man normalt bare post kiam , de kiam o.s.v. Man utelater da tiam , men bevarer preposisjonen. I slike tilfeller forholder preposisjonen seg ikke til ordet kiam , men til hele kiam - setningen: Post tiam, kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.

I stedet for gxis (tiam) kiam sier man enkelt gxis . Man må heller ikke bruke dum (tiam) kiam , men helt enkelt dum. Gxis og dum er selv subjunksjoner, og trenger slettes ikke hjelp av kiam . I stedet for antaux tiam kiam bruker man normalt antaux ol .

Hvis en relativ kie - setning forholder seg til tie alene, forlater man ofte tie , men man kan bevare tie for betoning: Kie estas pano, [tie] ne mankas panpecetoj.

En relativ kia - setning forholder seg alltid til tia i hovedsetningen. Oftest bevarer man tia , men hvis setningen er klar, kan man utelate den: Li havas [tian] kapon, kian vi ne trovos en la tuta mondo.

Relativ kiel - setning forholder seg alltid til tiel i hovedsetningen, men ofte kan man underforstå tiel : Ne vivu [tiel] kiel vi volas, vivu [tiel] kiel vi povas.

En forholds- kiom setning forholder seg alltid til tiom i hovedsetningen, men ofte kan man underforstå tiom : Da pulvo ni havas [tiom] kiom vi volas.

En forholds- kies setning har meget sjelden noe forhold til ties i hovedsetningen. Når det likevel noen ganger er slik, kan man knapt forlate ties : Kies ĝi estas, ties ĝi restu.

En relativ kial - setning forholder seg aldri til tial i hovedsetningen .

Utelatelse av TI- ord er vanligvis ikke mulig, når TI-ordet og et relativt KI- ord har forskjellige rollevisere, eller når en av de har og den andre ikke har en rolleviser:

 • Ikke si: Mi konas, kiu venis. Si: Mi konas tiun, kiu venis. Ikke si: Ĝi estas besto, kian vi timas. Men: Ĝi estas tia besto, kian vi timas.
 • Ikke mulig: Ili loĝas, de kie mi venas. Man må si: Ili loĝas tie, de kie mi venas. Også ikke mulig : Li devenas, kien mi iros. Man må si: Li devenas de tie, kien mi iros. Også ikke mulig å forlate tie , men bevare preposisjonen, som står foran tie . Ikke si: Li venas de kie mi loĝas.: Si: Li venas de tie, kie mi loĝas.

I noen språk der det mulig å forlate relativ KI- ordet. Det er ikke mulig i esperanto. Ikke si: La viro, mi vidis, portis valizon. Si: La viro, kiun mi vidis, portis valizon. Ikke si: Nun estas la horo, ŝi normale alvenas. Si: Nun estas la horo, kiam ŝi normale alvenas.

I noen språk kan man noen ganger forlate forholds KI- ordet, men bevare en eventuell preposisjon, som da står alene et sted i bisetningen ( til og med på slutten). Det er absolutt ikke mulig på esperanto. En preposisjon må stå foran den setningsdelen, hvis rolle den viser. Ikke si: Mi vidis tiun knabinon, vi parolis pri. Si absolutt: Mi vidis tiun knabinon, pri kiu vi parolis.

Se

Se = " under betingelse av, med den antakelse at, i tilfelle at ". Se innleder en bisetning, som viser en betingelse, antagelse eller hendelse:

 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. = En la okazo, ke li scius... - Hvis han hadde visst, at jeg er her, ville han straks kommet til meg. = I det tilfelle, at han hadde visst..

  Man bruker kondisjonalis, fordi det handler bare om fantasi.

 • Se mi estus sana, mi estus feliĉa. = Sub la kondiĉo, ke mi estus sana... - Hvis jeg hadde vært frisk, hadde jeg vært lykkelig. = Under betingelsen av, at jeg hadde vært frisk..
 • Se li havas multe da mono, li verŝajne aĉetos aŭton. - Hvis han har mye penger, kommer han sannsynligvis til å kjøpe en bil.

  AS-formen og OS-formen (indikativ) viser, at det kan være virkelighet. Det kan være, at han virkelig har mye penger, men man vet ikke sikkert.

 • Se iu havas multe da mono, tiu havas ankaŭ multe da problemoj. - Hvis en eller annen har mye penger, har han også mange problem.

  AS- formene viser, at det handler om et alltid gyldig prinsipp.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Denne boken har seksti sider; slik, hvis jeg kommer til å lese hver dag femten sider, blir jeg ferdig på fire dager.

  Det er også mulig å bruke kondisjonalis i disse setningene. I framtid er det ikke alltid mulig å gjøre stramt skille mellom fantasi og fakta, for framtiden er alltid usikker.

Når en se - setning er i begynnelsen av setningen, må man bruke tiam i hovedsetningen for å hjelpe på klarheten. Tiam representerer ideen i se - setningen. Man kan også bruke tiuokaze , tiaokaze eller lignende: Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.

Noen ganger representerer tio i hovedsetningen ideen fra den tidligere se - setningen: Se ŝi havas multe da mono, tio ne nepre signifas, ke ŝi estas feliĉa. = Hvis hun har mye penger, faktumet, at hvis hun har mye penger, betyr ikke det absolutt...

Se brukes også i hovedsetningen for å uttrykke et sterkt ønske, som sannsynligvis er urealistisk. Verbet har alltid US- formen i en slik setning: Ho, se mi estus sola ! Se mi ne havus infanon ! = Mi deziregas, ke mi estu sola, ke mi ne havu infanon (sed tio ne eblas). Man kan si, at den virkelige hovedsetningen er underforstått: Ho, se mi estus sola , tiam mi estus felicxa ! Man kan bruke nur i ønske se - setninger for å forsterke den ønskete betydning: Ho, se mi nur estus sola ! Ho, se mi nur povus esti tiu felicxulo !

Ĉar

Cxar = " fordi at ". Cxar innleder en biseting, som viser en årsak eller et motiv:

 • La tranĉilo tranĉas bone, ĉar ĝi estas akra. = Ke la tranĉilo estas akra, estas la kaŭzo, ke ĝi tranĉas bone. - Kniven skjærer godt, fordi den er skarp. = At kniven er skarp, er grunnen til at den skjærer godt.
 • Ĉar vi estas tiel servema, mi faras al vi donacon. - Fordi du er så tjenestevillig, skal jeg lage en gave til deg.
 • Venigu la kuraciston, ĉar mi estas malsana. - Tilkall lege, fordi jeg er syk.
 • Li estas mia onklo, ĉar mia patro estas lia frato. - Han er min onkel, fordi min far er hans bror.

  Det faktumet, at min far er hans bror, er grunnen til å kalle han min onkel.

Hvis cxar - setningen finnes i begynnelsen av setningen, bruker man ofte tial i hovedsetningen. Tial representerer ideen til cxar - setningen: Cxar la auxtoro de la lingvo Esperanto tuj en la komenco rifuzis unu fojon por cxiam cxiuj personajn rajtojn kaj privilegiojn rilate tiun lingvon , tial Esperanto estas " nenies proprajxo ". I slutten av den lange cxar - setningen glemmer man muligens, at den begynte med cxar . Tial innleder følgene av årsaken, og gjør oppmerksom på, at det handler om årsak. Noen ganger bruker man tial direkte foran cxar for å understreke: Mi petas tion cxi tial , cxar mi scias la inklinon de la plimulto da homoj . Etter tial bruker man likevel normalt ke - setning. Tial ke = pro tio ke = cxar : Tio cxi estas nur tial , ke la ideo mem de lingvo " tutmonda " estas tiel alta kaj alloga . Varianten * pro tio cxar * bruker man likevel ikke.

Dum

Dum innleder en tidsbisetning. Dum - setning viser noe som foregår samtidig med hovedsetningen. Man bruker dum , hvis bisetningen og hovedsetningen mer eller mindre foregår fortløpende, og fortsetter mer eller mindre på samme tid.

 • Unu el la vojaĝantoj gardodeĵoris, dum la aliaj dormis. - En av de reisende holdt vakt, mens de andre sov.

  Vakttjenesten varte samtidig som sovingen.

 • Restu apud mi, dum mi kun li ekstere parolos. - Bli ved siden av meg, mens jeg snakker med han utenfor.

Ofte viser en dum - setning noe, som er en motsetning til hovedsetningen. Da kan betydningen av tiden bli svekket og iblant nesten forsvinne:

 • Dum interne ĉio kantadis kaj ĝojadis, ŝi sidis malgaja en sia ĝardeneto. - Mens alt inne sang og hadde det gøy, satt hun ulykkelig i den lille hagen sin.

  De to handlingene, som jo foregår samtidig og fortsetter, står i sterk kontrast til hverandre.

 • Li estas nur unufoja mensoginto dum vi estas ankoraŭ nun ĉiam mensoganto. - Han er bare førstegangs løgner, mens du lyger alltid.

  De to tilstandene er jo samtidig ( selv om handlingen til førstegangs løgneren hendte tidligere), men viktig er kontrasten mellom førstegangs løgneren og alltid løgneren.

Dum var i begynnelsen bare konjunksjon. Senere ble dum også preposisjon: Dum la manĝado venas apetito.

Hvis ikke begge handlingene fortsetter, eller hvis man ikke spesielt vil vise en fortsettelse, bruker man det relative kiam . Da er begge handlingene muligens samtidig bare et øyeblikk: Kiam mi venis al li, li dormis. Kiam oni estas riĉa, oni havas multajn amikojn. Dum og kiam viser forskjellige nyanser. Man må da ikke bruke begge samtidig. Ikke si: Tio okazis, dum kiam mi loĝis en Romo. Si ..dum mi logxis en Romo , hvis det handler om langvarig tilfelle. Si ..kiam mi logxis en Romo , hvis det var en kort stund, eller hvis varigheten ikke er viktig.

Ĝis

Gxis innleder en bisetning, som viser tidspunktet for slutten på hovedsetningen. Når handlingen gxis - setningen begynner, slutter handlingen til hovedsetningen.

 • Ili persekutos vin, ĝis vi pereos. - De vil forfølge deg til du omkommer.

  Når du omkommer, blir det slutt på forfølgelsen.

 • Malĝoje ŝi eliris el la palaco kaj iris dum la tuta tago tra kampoj kaj marĉoj, ĝis ŝi venis al la granda arbaro. - Bedrøvet gikk hun ut av palasset og gikk hele dagen gjennom mark og bløtmyr, til hun kom til den store skogen.

  Da hun kom til den store skogen, sluttet gåingen.

 • Ili jam obstine celados al ĝi ĉiam pli kaj pli kaj ne ĉesos en sia celado tiel longe, ĝis ili la aferon atingos. - De vil arbeide målbevisst mot det mer og mer og ikke holde opp før målet er nådd.

Gxis - setningen viser alltid noe mer eller mindre momentant. Ikke si: * Mi restis, gxis li dormis. * Si: Mi restis, gxis li ekdormis. Eller: Mi restis, gxis mi vidis, ke li dormas. Eller lignende.

I tidsbisetning er det overflødigt, og bør unngås, å legge til kiam etter gxis . Ikke si Mi daŭrigos demandadi, ĝis kiam vi respondos. Si enkelt: Mi daŭrigos demandadi, ĝis vi respondos. Gxis er selv subjunksjon, og trenger ikke hjelp av kiam . Men hvis det handler om spørsmålsbisetning, gxis kiam er det helt normalt: Mi demandis, ĝis kiam ili restos tie.

Det kan synes rart, at man bruker gxis kiam bare ved spørsmål. Forklaringen er, at ikke spørrende gxis kiam er en helt annen setningskonstruksjon enn spørrende gxis kiam . Sammenligningen er bare tilfeldig. Foran ikke spørrende bisetning relaterer gxis seg til hele bisetningen: Mi daŭrigos demandadi, ĝis kiam vi respondos. = Mi daŭrigos demandadi ĝis la tempo de via respondo. I spørrende bisetning forholder gxis seg bare til kiam : {5} = {6} Ved denne slags spørrende bisetningen, er både gxis og kiam absolutt nødvendige for betydningen. Ved en tids gxis - setningen er kiam helt overflødig. Et tillegg av et slikt overflødig kiam kunne i noen tilfeller gi forståelsen av at det handlet om spørsmål, selv om det slettes ikke er tilfelle.

Noen gjør feil med å legge til ne i en gxis - setning ( grunnet nasjonal innflytelse), som gir helt feil mening. Man sier f.eks.: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, ĝis vi ne donos pruvojn. Den tilsiktete betydning er, at handlingen " avslå å tro på dine ord " holder opp i det øyeblikket, når bevis er gitt. Man må da si: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, ĝis vi donos pruvojn. Hvis man bruker dum i stedet for gxis , må man likevel bruke ne : Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, dum vi ne donos pruvojn. Handlingen " avslå å tro på dine ord " vil fortsette gjennom den tiden, når du ikke vil gi bevis ( til det øyeblikket, til du jo vil gi bevis).

Gxis er fra begynnelsen ikke bare subjunksjon, men også preposisjon : Post la vespermanĝo niaj fratoj eliris kun la gastoj el sia domo kaj akompanis ilin ĝis ilia domo.

Kvankam

Kvankam innleder bisetning, som viser utilstrekkelig hindring. Kvankam - setningen viser noe, som ikke lykkes i å hindre ideen i hovedsetningen:

 • Ŝi edziniĝis kun sia kuzo, kvankam ŝiaj gepatroj volis ŝin edzinigi kun alia persono. - Hun giftet seg med sin fetter, til tross for at foreldrene ville gifte henne bort med en annen person.

  Hun giftet seg jo med fetteren. Viljen til foreldrene kunne ikke hindre det.

 • Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo. - Skjorter, krager, mansjetter og øvrige lignede gjenstander kaller vi lerretsvarer, til tross for at de ikke alltid er laget av lerret.

  Vi kaller de jo lerretsvarer. Faktum, at de ikke alltid er av lerret, hindrer det ikke.

Hvis en kvamkam - setning står i begynnelsen, kan man ofte for å klargjøre bruke tamen i hovedsetningen:

 • Kvankam la pasintaj tagoj povis ŝin prepari al tia sorto, ĝi tamen estis surprizo. - Til tross for at hun kunne forberede seg de siste dagene til en slik skjebne, ble den likevel en overraskelse.
 • Kvankam blinda kaj maljuna, li en la daŭro de tre mallonga tempo perfekte ellernis Esperanton. = Kvankam li estis blinda kaj maljuna... - Til tross for blind og gammel, lærte han i løpet av meget kort tid perfekt esperanto. = Til tross for at han var blind og gammel...

Bruk aldri sed ( heller ikke kaj ) for å hjelpe en kvamkam - setning. Ikke si: Kvankam mi ne volis tion, sed mi faris. Si: Kvankam mi ne volis tion, mi tamen faris. Eller: Mi ne volis tion, sed mi tamen faris.

Kvankam ligner mye på malgraux . Forskjellen er, at kvankam innleder en bisetning, mens malgraux er preposisjon, som står foran substantivisk setningsdel: Ili rifuzis helpi, kvankam mi petegis . = Ili rifuzis helpi malgraux mia petego .

Men også malgraux kan innlede bisetning med hjelp av ke eller tio ke : Ili rifuzis helpi malgraux (tio), ke mi petegis . Uttrykket malgraux (tio) ke er mindre vanlig, og derfor mer betont enn kvankam . Det eksisterer også et sterkere uttrykk spite ke , som viser intens motstand: Ili rifuzis spite ke mi petegis . Også ecx + se kan noen ganger ha lignende betydning. Ecx + se viser, at det hadde vært overraskende, hvis saken ikke kunne hindres: Ili rifuzis, ecx se mi petegus .

Kvazaŭ

Kvazaux = " slik det kunne vært om ". Kvazaux kan innlede en bisetning som viser fantasi sammenligning:

 • Tie ili sidis kune, kvazaŭ ili estus gefianĉoj. = Ili sidis kune tiel, kiel estus, se ili estus gefianĉoj. - Der sitter de sammen, som om de skulle vært forlovet. = De satt sammen slik, som det skulle være, hvis de hadde vært forlovet.

  De er ikke forlovet, men det ser slik ut.

 • Ŝi kuris al li renkonte, kvazaŭ ŝi volus lin kisi. Ŝi tion ne faris. - Hun løp han i møte, som om hun ville kysse han. Hun gjorde ikke det.
 • Estas al mi kvazaŭ mi sonĝus. - Det er for meg som jeg skulle drømt.
 • Mi havas tian senton, kvazaŭ mi kisus mian patrinon! = Mi havas tian senton, kian mi havus, se mi kisus mian patrinon. - Jeg har en slik følelse, som om jeg skulle kysset min mor ! = Jeg har en slik følelse, som jeg ville hatt, hvis jeg skulle kysset min mor.

I slike kvazaux - setninger kan man bruke vanligvis kondisjonalis. Men hvis kvazaux - setningen på en eller annen måte gjengir noens tanker, da bruker man oftest indikativ. Da handler det om indirekte tale hvor man alltid bruker verbformen til den første tanke eller utsagn : Ŝi havis la senton, kvazaŭ tio estas ŝia arbo.

Kvazaux spiller ofte rolle som adverbialt småord ( som slettes ikke innleder en bisetning. Da bruker man normalt bare indikativ: Ili vidas en mi personon, kiu kvazaŭ ludas la rolon de ia reĝo.

Ol

OL kan innlede tidsbisetning, hvis det foran bisetningen er ordet antaux :

 • Antaŭ ol li atingis sian celon, la suno subiris. = Pli frue ol tiam, kiam li atingis... - Før de nådde målet sitt, gikk solen ned. = Tidligere enn da, når de nådde..
 • Mi ne manĝos, antaŭ ol mi diros mian aferon. = Mi ne manĝos pli frue ol tiam, kiam mi diros mian aferon. - Jeg skal ikke spise før jeg skal si mitt ærend. Jeg skal ikke spise tidligere enn når jeg skal si mitt ærend.

OI viser oftest sammenligning sammen med pli eller alia. Også i antaux ol handler om sammenligning. Man sammenligner to tider. Den ene tiden er tidligere, da før den andre. Logisk kunne man også bruke antaux kiam , slik som man bruker post kiam . Alternativt kunne man like logisk bruke post ol i stedet for post kiam . Men det har lenge vært vanlig å bruke antaux ol og post kiam . Begge er logiske. Logisk kunne også antaux ke ( = antaux tio ke ), og post ke ( = post tio ke ) være, men disse uttrykkene blir ikke brukt i praksis. Det anbefales å bruke antaux ol og post kiam , fordi de er lettest forståelige på grunn av sin alminnelighet.

Hvis hovedsetningen og bisetningen har det samme subjektet, kan man i stedet for bisetningen bruke antaux ol + infinitiv: Oni devas iri longan distancon, antaŭ ol veni al la rivero.

Apenaŭ

Apenaux er oftest et adverbialt småord, men det kan også være bindeord i en tidsbisetning. Da apenaux betyr " straks etter når " eller " nesten samtidig når ". Slike apenaux -setninger står alltid foran hovedsetningen:

 • Apenaŭ ŝia patrino ŝin rimarkis, ŝi kriis al ŝi: "Nu, mia filino?" = Tuj post kiam ŝia patrino ŝin rimarkis (preskaŭ samtempe), ŝi kriis... - Knapt hadde moren hennes lagt merke til henne før hun ropte til henne: " Nå , min datter ? " = Straks etter at hennes mor hadde lagt merke til henne ( nesten samtidig), ropte hun..
 • Apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, el la buŝo de Janjo elsaltis krieto de doloro. - Knapt hadde hun berørt armen hennes, før det kom et lite rop av smerte ut av munnen hennes.

Alternativt kan man bruke apenaux som adverbialt småord i hovedsetningen: Apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, kiam el la buŝo... Setningen kiam el la busxo.. er nå tidsbisetning.

Tibake til toppen