Til innholdet

Team

Nettstedet fungerer med støtte, samarbeid og hjelp fra mange organisasjoner og enkeltpersoner fra hele verden

Foruten kjernegruppa er det mange medarbeidere som steller med nettstedet.

Vise

Partnere

Esperantic Studies Foundation

USA | www.esperantic.org

Esperantic Studies Foundation (ESF) ble stiftet i 1968 som et redskap for å fremme vitenskapelig utforskning og dialog om spørsmål knyttet til verdens språkproblemer og språkpolitikk, inkl. esperanto. Hovedformålene er å fremme forståelsen og språklig rettferdighet i en flerkulturell verden og å utvikle og støtte aktivitet som foregår på et høyt nivå innen forskning, utdannelse og mellomspråklig kommunikasjon. Helt fra {lernu} først ble lansert, har ESF vært projektets hovedstøttespiller.

Edukácia@Internet

Slovakia | www.ikso.net

Edukado@Interreto (E@I) er en internasjonal ungdomsorganisasjon som støtter internasjonat samarbeid og kommunikasjon i hele verden ved å utarbeide utdanningsprojekter. Den støtter interkulturell læring og bruk av lingvoj og internett-teknologi. Dessuten organiserer E@I diverse arrangement, f.eks. esperanto-sommerkurs. Den opprinnelige ideen om {lernu} ble lansert på et E@I-seminar, og organisasjonen har hele tiden hjulpet med å utvikle projektet.

Studio GAUS GmbH

Tyskland | www.studiogaus.com

Studio Gaus GmbH er et firma som utarbeider internasjonale prosjekter på internett. Arbeidsfeltet er svært omfattende: fra utarbeidelsen og utforming av konsepter til koordninering og endelig teknisk realisering av store internettprosjekter. Den har bl.a. mye erfaring med å skape flerspråklige nettsteder med store mengder besøkende, samt erfaring med andre organisasjoner og firmaer på den internasjonale arenaen. I hovedfokus er prosjekter som hovedsakelig inngår i utdanning med moderne teknologi.

Partnerprosjekter

Har du lyst å være medarbeider?

Vi søker stadig medarbeidere som gjerne vil hjelpe oss forbedre nettstedet, oversette det til så mange språk som mulig, berike ordbøkene våre osv. Hvis du er interessert i dette, vennligst ta kontakt med arbeidsgruppa.

Kontakt arbeidsgruppa.

Tibake til toppen