Więcej

Przysłówki wskazują na sposoby, miejsca, czasy, ilości itp. Przysłówki w esperancie mają końcówkę E.

 • rapide = w szybki sposób, z szybkością
 • bele = w piękny sposób, z pięknem
 • urbe = w (tym/tych) mieście (miastach)
 • hejme = we własnym domu (we własnych domach)
 • tage = dziennie, w dzień (w dni)
 • matene = rano, o poranku (porankach)
 • lunde = w poniedziałki, w każdy poniedziałek
 • normale = w normalny sposób, w normalnych okolicznościach
 • multe = w wielkiej ilości
 • alveninte = po przybyciu

W przysłówkach miejsca może pojawić się biernikowa końcówka N dla kierunku: urben = "al la urbo(j)"(do miasta/miast), hejmen = "al la popra(j) hejmo(j)" (do własnego domu/własnych domów). Przysłówek nigdy nie może jednak otrzymać końcówki pluralnej J.

Dla porównania używa się przysłówków razem z słówkami pli(bardziej) i plej (najbardziej).

Użycie przysłówków

Przysłówek może odgrywać rolę okolicznika w stosunku do czasownika:

 • Ili manĝas rapide. - Oni jedzą szybko.

  Rapide (szybko) jest przysłówkiem dla manĝas (jedzą) i wskazuje na sposób jedzenia.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - W mieście znajduje się dużo restauracji.

  Urbe (w mieście) jest przysłówkiem dla troviĝas (znajduje się) i wskazuje na miejsce występowania.

Przysłówek wyrażony za pomocą okolicznika może również odnosić się do całego zdania:

 • Kompreneble mi iros. - Oczywiście, pójdę.

  Kompreneble (oczywiście) odnosi się do całego zdania. Nie wskazuje na sposób chodzenia, ale komentuje fakt, że pójdę. Ten fakt jest oczywisty.

Przysłówek może równie odgrywać rolę epitetu w dla przymiotnika, innego przysłówka wyrażenia przysłówkowego:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - To jest wystarczająco duże.
 • Li manĝas terure multe. - On je okropnie dużo.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - Oni powrócą bardzo szybko.

Przysłówek może być również orzecznikowym opisaniem czasownika w bezokoliczniku, lub zdania podrzędnego:

 • Estas amuze labori. - Jest zabawnie pracować.

  Amuze (zabawnie) opisuje słowo labori (pracować).

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - Dużo żuć jest niezbędne dla dobrego trawienia.

Przymiotniki i przysłówki są bardzo podobne do siebie. To rzecz, którą ĉcemy opisać decyduje, czy używa się przymiotnika czy przysłówka.

Przysłówki ilościowe mogą być używane jakby były rzeczownikami: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

Wyrażenia przysłówkowe

Niektóre z słówek w esperancie może odgrywać rolę przysłówkową w zdaniu i nie mieć końcówki E. Są to słowa z tabeli E, EL, OM, AM i AL, te słówkapli i plej, słówkone, słówkaĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre i tro. Wyrażenia przysłówkowe z reguły są przysłówkami, ale w tej gramatyce są nazywane wyrażeniami przysłówkowymi by jasno rozróżnić je od tych przysłówków, które kończą się na E.

Wróć do góry