Więcej

Przyimek de ma bardzo dużo znaczeń. Z tego powodu mogą czasami zaistnieć nieścisłości. Wtedy można dodać różne wyrażenia lub wybrać inny przyimek.

Ruch

Podstawowym znaczeniem przyimka de jest miejsce, gdzie zaczyna się ruch:

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - Przychodzę od dziadka i teraz idę do wujka.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - Wiatr zwiał czapkę z mojej głowy.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - Ich podróż z Delhi do Kalkuty była bardzo długa.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - Prosta linia jest najkrótszą drogą od jednego punktu do drugiego.
 • For de tie ĉi! - Daleko stąd!

Dla uwyraźnienia można w razie potrzeby użyć for de lub disde, np.: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto. (Policja odebrała skradzione pieniądze rabusowi.) Gdybyśmy powiedzieli: ...la ŝtelitan monon de la rabisto, można by pomyśleć, że jest mowa o przyimku przynależności de: "...la ŝtelitan monon, kiu apartenis al la rabisto." (skradzione pieniądze, które należały do rabusia)

Pochodzenie, przyczyna

De może również wskazać pochodzenie lub przyczynę:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - Od taty dostałem książkę, a od brata pióro.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - Hebrajczycy są Izraelitami, gdyż pochodzą od/z Izraela (patriarchy Jakuba lub państwa Izrael)
 • Francisko de Asizo = To Franciszek, który pochodzi z miasta Asyżu. = Francisko el Asizo - Franciszek z Asyżu
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - Zblednął ze strachu i zaczerwienił się ze wstydu. = ...ze strachu... ze wstydu.

  W tym przypadku używa się zazwyczaj pro lub el.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - Pijana ze szczęścia, przylgnęłam się do jego szyi.

Różnica lub brak podobieństwa

De często wskazuje na odmienność, rozróżnienie, odrębność, oddalenie lub różnicę:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - Mógłbym odróżnić mądrych od głupich!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - Dlaczego się przede mną ukrywasz?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - Teraz uwolniłem się nieco od najpilniejszych z moich nagromadzonych zajęć.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - Jest wolny od chorób.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - Mieszkają daleko od nas.

Czas

De może również wskazywać moment rozpoczęcia trwającego działania lub stanu:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - On pracuje od szóstej rano.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - Od teraz już nie będę jadł mięsa.
 • Mi konas lin de longa tempo. - Znam go od długiego czasu.

By jednoznacznie wskazać, że chodzi o czas, można użyć ekde lub de post:

ekde
= od początku…
de post
= od końca…

Jeśli chodzi o dane moment w czasie, nie ma prawie żadnej różnicy między ekde i de post, ale jeśli mowa o okresie czasu (np. trwania), różnica jest większa: de post ŝia vivo = ekde ŝia morto (od czasu po okresie jej życia / od jej śmierci).

Przynależność

Bardzo często de wyraża przynależność (= posiadanie, własność, bliskość, przywiązanie, podział, pokrewieństwo…):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Oto tu leży kapelusz ojca.

  Kapelusz należy do ojca jako własność lub dobytek.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Zęby lwa są ostre.

  Zęby należą do lwa jako część jego ciała.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - Na brzegu morza stał tłum ludzi.

  Brzeg przynależy do morza, ponieważ znajduje się przy nim.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.

  Miesiące stanowią części roku.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - Spotkał ją syn króla.

  Syn „przynależy” do ojca poprzez pokrewieństwo.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - Przeczytam wiersz Zamenhofa.

  Wiersz należy do Zamenhofa, ponieważ to on go napisał.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - Kieliszek wina to kieliszek, w którym wcześniej znajdowało się wino lub który jest używany do wina.

  Kieliszek należy do wina, ponieważ jest przeznaczony i używany do wina.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - Ona jest profesorem matematyki.

  Profesor „przynależy” do matematyki, gdyż jest to jego specjalizacja. Można użyć także pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - Ta książka jest Karola.

  Częściej używa się aparteni + al: Tiu libro apartenas al Karlo. (Ta książka należy do Karola.)

 • Ĝi estas de mi. - To jest moje.

  Częściej mówi się: Ĝi estas mia. Ĝi apartenas al mi.

Podmiot, wykonawca, obiekt

Fraza z de, która stanowi dopełnienie rzeczownika akcji, zwykle pokazuje prawdziwy podmiot (wykonawcę czynności) lub faktyczny objekt działania:

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - Śpiew ptaków jest przyjemny.

  Ptaki śpiewają.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - On natychmiast zrobił to, co chciałem i podziękowałem mu za natychmiastowe spełnienie mojego życzenia.

  On spełnił moje życzenie.

W celu upewnienia, że chodzi o faktyczny podmiot, można użyć frazy fare de: Hodiaŭ posttagmeze okazos akcepto fare de la urbestro. Burmistrz zaakceptował coś.

Komentarz: Niektórzy skracają fare de do far, lecz jest to termin nieoficjalny i nie wskazany do stosowania.

W odniesieniu do imiesłowu pasywnego, de najczęściej wskazuje faktyczny podmiot, wykonawcę:

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - Ona jest kochana przez wszystkich.

  Wszyscy ją kochają.

 • Li estis murdita de nekonato. - Został zamordowany przez nieznajomego.

  Nieznajomy zabił go.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - Góry były pokryte śniegiem.

  Śnieg pokrywał góry.

Można również użyć fare de: La infano estis forprenita fare de la patrino. (Dziecko zostało zabrane, a uczyniła to matka.). Jednakże proste de zwykle wystarcza w przypadkach użycia z pasywnym imiesłowem. Jeśli woli się użyć frazy z de o innym znaczeniu, wraz z imiesłowem pasywnym, często niezbędne jest wskazanie tego jasno poprzez disde, for de, ekde lub podobne: La infano estis forprenita disde la patrino. Dziecko zabrano od matki.

Cecha

De czasami wykazuje cechę, zawartość lub miarę:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - Jest kobietą w średnim wieku.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - On ma włosy nieokreślonego koloru.
 • Li estas de meza kresko. - Jest średniego wzrostu.
 • bukedo de rozoj = bukiet, składający się z róż
 • reto de komputiloj = sieć, składająca się z komputerów
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - Chłopiec miał tylko sześć lat.
Wróć do góry