Ku rupapuro rw'ibirimwo

utujambo kaj, , sed, plus, minus na nek ni sahwanya. ku vyerekeye nek some insiguro ku vyerekeye uguhakana.

Kaj

Kaj ihuza ibintu bibiri bifise igikorwa kimwe mu ryungane

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Karori na Petero bariko barafungura

  abantu babiri bakora igikorwa kimwe. hariho rukozi zibiri

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Karori ararya akananywa

  Karori akora ibikorwa bibiri (icarimwe) . hariho amavuga abiri

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Karori arya umuceri n'imboga

  ibintu bibiri ni karangura y'igikorwa kimwe kandi bikorwa kumwe. hari karangura zibiri z'ubwoko bumwe.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Petero afungura akoresheje imbugita n'ikiyiko

  ibikoresho bibiri vyafashije kurangura igikorwa kimwe. tubishatse, dushobora gusubiramwo agasozo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Petero arashaje kandi aratekereje
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - Petero afise inzu nini kandi isharije

  mu gihe ingereka zibiri ari karangura y'irivuga rimwe, kenshi kajntigaruka;: Petro havas grandan luksan domon.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Karori akorera Esperanto;= akorera esperanto agakorezsha esperanto
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Petero yarasoma Karori nawe akaraba imboneshakure

  ivyiyumviro bibiri ngenderwako bifatanye

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - Bavuze ko biryoheye cane kandi ko bazogaruka babishatse ku mwaka uza

  amungane ngenderwako afatanye

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - nguyo umukobwa yankijije aca arabura

  karangura z'igenekerezo zibfatfanye

mu gihe hari ibintu birenga bibiri bifise akamaro kamwe, mu bisanzwe ntibashirako kaj kiretse imbere y'ica mbere gusa. Mu gihe harimwo ugutondesha kurekure. mu gihe hatarimwo kaj, turashobora kuruhuka mu mvugo. mu nyandiko tuhashira agakwabu.

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Petero, Karori, Elisabeth na Eva mu nama= Petero na Karori na Elisabeth na Eva barajaniranye......
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - uno munsi turya isupu, isarade, inyama, amafiriti n'ibarafu.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - yagiye n'umuduga, agiye kwinjira nanje ngiye n'amaguru.

mu mvugo, kbarihoza kaj :

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - ameze nabi kandi afatana nabi, sindamukunda na gato
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Karori, Petero, Eva baraje. Ego abagenzi banje bose baraje

mu kwerekana neza ko bashimitse turashobora gukoresha kaj imbere y'ikintu ico ari co cose no muca mbere

inyubako zitandukanye z'uguhwanya amungane afatanye

mu gihe amungane abiri afatanishijwe na kaj, iryo sano rirashobora gutanga insiguro zitandukanye mu guhuza amajambo. uko guhuza gutegerezwa kumvikana bivanye n'ico bashatse kuvuga.

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - naramesuuye impuzu (hanyuma) ndazanikira.

  Kaj yerekana urukurikirane mu kiringo kanaka. ijambo poste rirashobora gufasha mu gutahura

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Ana ni umuntu anezerewe, ariko (ariko) Elizabeti arihoreye

  Kaj yerekana igihushane

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - afise amaso afyikiye na (kandi) imishatsi yiwe ni miremire

  Kaj yerekana inkuru yongeweko

ikora nka kaj. ishobora gufatanya ibintu bimwe kumwe ariko yerekana yerekana ko ivyo bafatanije ari ibisikana. yerekana ko bashobora ibintu bifatanye, kandi ko batazi igikwiye gukoreshwa.

 • Petro Karlo laboras. - Petero na Karori bariko barakora

  rukozi zibiri zishoboka, umwe muri abo babiri arakora, canke abo babiri

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - dushobora kurya inyama canke ifi. utoye iki?

  guhitamwo hagati ya karangura zibiri nshororokerwa

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - mutegerezwa gukora ivyo mukoresheje isipiri canke (ni) incabiti
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - caratukura canke carirabura? sindavyibuka neza
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - onkwubatse inzu mu biti canke mu mabuye
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - birashoboka gukora umuduga ufise amappine atanu canke atandatu?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - akayabu kari hejuru canke munsi y'inzu
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - ndashobora gukora ico gikorwa cank sindabishoboye?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - ntiyari azi ko yariko ararota canke ko kwari ukuri
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - abarengana baritandukanya nawe; yibaza ko yabaye umusazi canke ko yakoze ikintu kibi kuribo.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - igikombe c'umuvinyu ni igikombe cagiyemwo umuvinyu canke bakoresha mu kunywa umuvinyu.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - mushobora kwiyunguruza mukoresheje itereni, umuduga, canke ikinga.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - ninde ushobora kumfasha?

mu bisanzwe, ni rutanya. bisigura ko kimwe muri ivyo bintu bibiri bibisikana arico gikenewe. rimwe na rimwe, ntitanya. muri ico gihe ifasha gucagura ibintu birenga kimwemu kubisikanya. ni invyo bashatse kuvuga vyerekana ko ari rutanya canke idatanya.mu kuvuga ko ari rutanya duzshobora gukoresha imbere y'ijambo ryose ryo gusubiriza. mu kwerekana ko idatanya, bakoresha kenshi, na cane cane mu nyandiko, imvugo kaj/aŭ : La vojaĝo okazos per trajno kaj/aŭ buso. = La vojaĝo okazos per trajno buso, aŭ per trajno kaj buso. La vojaĝo okazos per trajno aŭ buso aŭ ambaŭ. En principe on n'utilise pas kaj/aŭ mu mvugo, ariko mu nyandiko gusa. birashobora kubuzwa ko bakoresha kaj/aŭ mu nyandiko. iciza ni ukwerekana ubushobozi bwo gucagura.

Sed

sahwanya sed ifatanya amungane canke ibice vy'amungane ikerekana ko hariho uguhushanya hagati y'ivyo bibiri.

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - urupapuro rurera cane ariko urubura narwo rurarenze
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - arankunda ariko sindamukunda
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - ndamubungabunga nkuko ndavyikorera, ariko ntiyigera yifata neza kandi ntiyikingira
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - muyobozi wacu afise ishavu ariko ni imvugakuri
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Yarashatse kunkubita ariko narigiwe kure yiwe.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - narakomye induru uko nshoboye kwose ariko nta n'umwe yigeze anyumva, nari kure cane.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Umutama ntasoma igitabu ariko arandika ikete.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - Nitvyari bikiri imvura, ariko isegenya.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Mu kibanza c'ikawa yampaye icayi kitagira amavuta.

  Bibajije ko hoba harimwo amavuta mu cayi.

Sed (ariko) ikunda kuba iri kumwe na tamen (rero),yerekana igihushane.

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - Sinzi iki espagnol, ariko mfashijwe na kazinduzi espagnol-allemandnaratahuye ikete ryanyu.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - Yari afise inguvu kandi akomeye cane, ariko yagumye akenye cane.

Mu gihe dukoresheje tamen, twoshobora kandi rimwe na rimwe gukoreshakaj mu kibanza ca sed, kuko igihushane cerekanywe neza na tamen :

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - Yasa n'uko ariko ararota ariko ntivyari vyo.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - Imaragarita yumva iryohewe nk'uko umengo wari umunsi mukuru ukomeye, ariko wari umunsiwa mbere usanzwe.

Mu bisanzwe tamenifise igikorwa c'ingereka ariko sed ni sahwanya. Nico gituma sed ija imbere y'iryungane ariko tamen ishobora kuja aho ariho hose mu ryungane. Rimwe na rimwe tamen ija mu ntango y'iryungane, rijanye n'iryungane ryakurikiye. Tamen ifise rero igikorwa ca sahwanya mu ngiro ikaba ingana na sed. Twoshobora kandi kuvuga ko sed canke kaj zitumvikana : Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema.

Plus na minus

Utujambo plus na minus dukoreshwa mu mvugo z'ibiharuro canke zisa n'iz'ibiharuro mu kwerekana + (plus) na - (minus). Plus yerekana uguteranyal'addition, hejuru y'ubusa canke bisa navyo. Minus yerekana ugukuramwo, munsni y'ubusa canke bisa n'ivyo.

Ariko, rimwe na rimwe, plus ikoreshwa nka sahwanya mu kibanza ca kaj, mu gihe ari uguteranya canke bijanye n'uguteranya. Nk'uko nyene minusishobora gusubirira sed ne mu gihe dukuramwo canke ari ibijanye n'ugukuramwo.

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - Ivyo bigurwa amafaranga icumi y'amanyaburayi na sentime 50. = .......na sentime 50 ziyongerako.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Hakenewe kuba ubizi no kuba umaze kubikora,. = … no kuba kandi umaze kubikora.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Nzobariha amafaranga y'amanyaburayi 1000 ukuyemwo 100 amafaranga mumfitiye. Nzobariha yose hamwe rero amafaranga y'amanyaburayi 900.

Rimwe na rimwe plus na minus zikoreshwa prépositions, nka kun na sen, kandi zidafise agasozo -N kw'ijambo rihereza.Nivyiza gukoresha buri munsi plus na minus nka sahwanya dufatiye ku burorero duhejeje kubona mu gushira agasozo -N mu gihe iciyumviro c'iryungane kibidusavye.

Sahwanya mu majambo bakuyemwo uduce.

Rimwe na rimw, na cane cnae mu nyandiko, bakoresha kaj mu guhuza amajambo abiri canke arenga y'urunani mu kugira ngo iryungane ribe rigufi.

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - Barinjiye baca barasohoka badatevye.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - Ni inzu y'ubudandaji iranguza icarimwe ibifungurwa n'ibinyamakuru.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Yarakoze amakosa menshi: mu nyandiko, mu gusoma, no mu kwiyumvira.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Habuze na cane cane ibija munsi y'ibikombe no munsi y'amasahani.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - Ni ibutike y'ibifungurwa canke y'ibinyamakuru.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - Ni ibutike y'ibifungurwa ariko kandi n'ibinyamakuru.

Ayo mungane ni magufi cane. Mu bisanzwe, turakwiye kuyirinda na cane cane mu gihe arimwo amajambo bakuyemwo uduce atagira udusozo, ivyo navyo ntibishoboka mu ki esperanto. Duca duhitamwo gukoresha izindi nzira mu kugira amungane magufi.

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - Barinjiye baca barasohoka inzu banyaruka.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - Ni ibutike idandaza icarimwe ibifungurwa n'ibinyamakuru.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Yarakoze amakosa menshi mu nyandiko, mu gusoma no mu kwiyumvira.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - Ni ibutike y'ibifungurwa n'ibinyamakuru.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - Ni ibutike y'ibifungurwa n'ibinyamakuru.
Subira ku ntango